Профессиональная Юридическая Группа

Истина для всех открыта
Subscribe

Archive for the ‘’

Позовна заява про визнання протиправним та скасування рішення про відмову в перетинанні державного кордону України

May 28, 2019 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

Вих.№_______
від __________

Позивач:

Відповідач :

Київський окружний адміністративний суд
01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 26

_____________________________
місце проживання в Російській Федерації: Російська Федерація, _______, місто Москва, ______________, будинок ____, квартира ___;
місце проживання в Україні: ________, м.Київ, ___________, буд. ___, кв. ___;
паспорт громадянина Російської Федерації для виїзду за кордон номер ____________, виданий ___________, орган видачі - ФМС _________;
реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні: ____________
Тел.: +38 (___) __________
Адреса електронної пошти: ______________

Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ” Державної прикордонної служби України
08300, Київська область, м. Бориспіль-7
Код ЄДРПОУ 37975298
Тел. +38 (044) 462-54-49
Адреса електронної пошти не відома

Позовна заява
про визнання протиправним та скасування рішення про відмову в перетинанні державного кордону України

"__" _____________ 20__ року я, громадянин Російської Федерації ____________________, прибув до України в ділових та особистих справах. Однак при проходженні мною прикордонного контролю в Міжнародному аеропорті "Київ" (ОКПП "КИЇВ") мені було відмовлено в перетинанні державного кордону України, про що начальником 2-го відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби "Жуляни" ОКПП "КИЇВ" старшим лейтенантом _______________________ було винесено відповідне рішення від "__" ____________ 20__ року (копія додається) та внесено запис (проставлено штамп) у моєму паспорті громадянина Російської Федерації для виїзду за кордон номер ______________, виданий __.__.20___р., орган видачі - ФМС _________ (копія паспорта додається).
Вищевказані дії посадових осіб ОКПП "КИЇВ" та прийняте рішення про відмову в перетинанні державного кордону України вважаю протиправними у звʹязку з наступним.
Я, _____________________, займаю посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "____________________________" (місцезнаходження: ______, м.Москва, вул. ______________, буд. _____), що підтверджується Випискою з державного реєстру юридичних осіб та протколом засідання Ради директорів про обрання на посаду (копії додаються).
З "__" _____________ 20__ року в Україні діє офіційне Представництво "ТОВ "________________________", що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію представництва (копія додається) та Довідкою про взяття на облік Представництва як платника податків (копія додається).
Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі - ЦК України), представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Оскільки Представництво "ТОВ "_____________________" в Україні не є самостійною юридичною особою, а є лише відокремленим структурним підрозділом ТОВ "___________________" (РФ), я, як Генеральний директор головної компанії - ТОВ "_____________________" (РФ) та особа, відповідальна за діяльність як Товариства в цілому, так і кожного з його відокремлених підрозділів, брав активну безпосередню участь у створенні Представництва, в наділенні його майном та коштами, затвердженні програм діяльності, організації форм і методів роботи, здійсненні контролю за діяльністю Представництва та використанням наданих головною компанією майна та коштів. В 20__ та 20__ роках мною як Генеральним директором ТОВ "______________________" (РФ) було затверджено Положення про Представництво (копії додаються). Крім того, кожного року мною як Генеральним директором ТОВ "_______________________" (РФ) видавались довіреності на виконання функцій керівника Представництва "ТОВ "____________________" в Україні (копії додаються).
Починаючи з моменту створення Представництва і до прийняття оскаржуваного рішення я неодноразово кожного року (по кілька разів на рік) особисто відвідував Представництво для окреслення планів діяльності, визначення форм і методів роботи, здійснення контролю за діяльністю Представництва як структурного підрозділу ТОВ "________________".
"__" _____________ 20__ року мною як Генеральним директором ТОВ "________________________" (РФ) було видано черговий Наказ (розпорядження) №___ про направлення працівника у відрядження, згідно з яким _______________________________ був направлений у відрядження до Представництва "ТОВ "____________________" в Україні (м.Київ) строком на 2 (два) дні з "__" ___________ 20__ року по "__" _____________ 20__ року з метою "Проведення наради за результатами роботи за 20__р., і плани на 20__р.)" (копія наказу додається).
"__" ______________ 20__ року мною як Генеральним директором ТОВ "_______________________" (РФ) було також затверджено Програму перебування у відрядженні в м.Києві на період з __.__.20__р. по __.__.20__р. (копія додається), в якій було детально погодинно розписано графік та мета мого перебування в м.Києві починаючи з моменту приземлення літака і до моменту запланованого зворотнього вильоту з м.Києва __.__.20__р. Зокрема, в якості мети мого перебування в м.Києві в офісі Представництва "ТОВ "_____________________" було вказано: ознайомлення з результатами роботи Представництва за 20__ рік та постановка планів на 20__ рік, контроль впровадження та аудит виконання локальних актів та наказів ТОВ "____________________", аналіз фінансової дисципліни та виконання фінансових планів на 20__ рік, проведення інформаційно-розʹяснювальних заходів з персоналом Представництва у форматі Питання-Відповідь, аудит виконання вимог складського зберігання та виконання корпоративних вимог безпеки та охорони праці.
Крім того, "__" ____________ 20__ року від імені Представництва "ТОВ "_____________________" було видано та нотаріально засвідчено заяву, адресовану органам прикордонного контролю, іншим компетентним органам та всім зацікавленим особам про те, що Представництво "ТОВ "________________" "підтверджує своє запрошення на тимчасову робочу поїздку в Україну, з метою проведення внутрішнього аудиту та вирішення організаційних питань діяльності Представництва, як структурного підрозділу ТОВ «_________________» (м.Москва, Російська Федерація), громадянина Російської Федерації ________________________ у період з "__" ____________ 20__ року по "__" _____________ 20__ року включно" і при цьому "Представництво, як приймаюча сторона, гарантує забезпечення місця проживання запрошеної особи на території України та взяття на себе зобов’язань зі сплати всіх витрат, пов’язаних з її перебуванням на території України, в рамках вищевказаної робочої поїздки, та виїздом з України". "Представництво також бере на себе повну відповідальністю за можливі негативні наслідки перебування запрошеної особи в Україні. Також цією заявою Представництво підтверджує, що всі правила та вимоги по перебуванню іноземних громадян на території України будуть нею виконані, а також гарантує її своєчасний виїзд у вказані строки". Також у даній заяві було детально вказано персональні дані запрошеної особи (копія заяви додається).
Оригінал вищевказаної заяви я мав при собі при проходженні прикордонного контролю та предʹявив його посадовим особам ОКПП "КИЇВ" разом з іншими документами, що підтверджували мету і строки мого перебування в Україні. Крім того, при собі я мав наперед заброньовані квитки на літак (в тому числі для зворотнього вильоту __.__.20__ року о __.__ год рейсом ________ Київ - Мінськ) та достатню кількість коштів для перебування в Україні (незважаючи на те, що повне фінансове забезпечення мого перебування в Україні взяло на себе Представництво "ТОВ "_________________"). Вищевказані аргументи були мною заявлені, а документи предʹявлені безпосередньо посадовим особам ОКПП "КИЇВ", однак мої пояснення та аргументи до уваги взяті не були, натомість посадовими особами було винесено рішення про відмову в перетинанні державного кордону України із зазначенням в якості єдиної причини того, що ______________________ нібито "не може підтвердити мету запланованого перебування на території України".
В моєму випадку вищевказана аргументація є особливо безпідставною та цинічною з огляду на те, що я народився і тривалий час проживав на території України, що підтверджується, зокрема, національним паспортом громадянина РФ із зазначенням місця народження (м. Київ, УРСР), а також свідоцтвом про народження (копії додаються). Обоє моїх батьків були громадянами України та постійно проживали на території України.
Моя покійна мати, ______________________, все життя проживала в Україні та померла в 20__ році (копія Свідоцтва про смерть та ідентифікаційного коду додаються). Я, __________________, успадкував від моєї матері нерухоме майно, зокрема, квартиру №__ у будинку №__ по вул. _____________________ у м.Києві та земельну ділянку площею _____ га у м.Києві, вул. ___________, _____, що підтверджується Свідоцтвами про право на спадщину за заповітом (копії додаються).
Крім того, я також є власником іншого нерухомого майна, розташованого в Україні, яке я придбав за договорами купівлі-продажу, зокрема: житлового будинку під номером ___ в _________________________________ Київської області по вул. ______________ та земельної ділянки; майнового комплексу за адресою м.Київ, _________________, буд. ___ (копії договорів купівлі-продажу додаються).
Для вирішення питань, повʹязаних з утриманням та обслуговуванням усієї вищевказаної нерухомості, сплатою податків та комунальних платежів, вирішення інших питань я регулярно відвідував Україну по кілька разів на рік не лише в ділових, але й в особистих цілях, про що також наголошував посадовим особам ОКПП "КИЇВ" як на ще одну підставу мого перебування в Україні, однак і ці аргументи до уваги взяті не були.
Звертаю увагу на те, що я, перебуваючи на обліку в податкових органах України (копія ідентифікаційного коду додається), регулярно отримуючи від них податкові повідомлення-рішення про сплату податків із зазначенням сум та граничних строків їх сплати, сплачуючи земельний податок, податок на нерухоме майно та інші податки і збори в значних розмірах (копії податкових повідомлень-рішень та квитанцій про сплату податків додаються), - фактично є податковим резидентом України і, на моє переконання, маю всі підстави для вʹїзду на територію України не лише з діловим візитом як керівник головної компанії офісу її відокремленого підрозділу у м.Києві, але й для вирішення особистих питань та нагальних питань, повʹязаних з виконанням мною обовʹязків податкового резидента України.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з пунктом 8 статті 19 Закону України “Про Державну прикордонну службу України” від 03.04.2003 №661-IV, на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються: запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в'їзду - виїзду осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів.
Підстави для заборони в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну передбачені статтею 13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011р. № 3773-VI. Так, згідно вимог частини 1 зазначеної статті, в'їзд в Україну іноземцю або особі без громадянства не дозволяється: в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку; якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні; якщо при клопотанні про в'їзд в Україну така особа подала про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи; якщо паспортний документ такої особи, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі; якщо така особа порушила у пункті пропуску через державний кордон України правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових та службових осіб органів охорони державного кордону, органів доходів і зборів та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні; якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або мають інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну; якщо така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні пункти в’їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду - виїзду. За наявності підстав, зазначених в абзацах другому, сьомому і восьмому частини першої цієї статті, відомості про іноземця або особу без громадянства вносяться до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України.
Закон України “Про прикордонний контроль” від 05.11.2009 № 1710-VI визначає правові основи здійснення прикордонного контролю, порядок його здійснення, умови перетинання державного кордону України.
Відповідно до частин 1-3 статті 2 Закону України “Про прикордонний контроль”, прикордонний контроль - державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.
Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.
Прикордонний контроль здійснюється, зокрема, щодо осіб, які перетинають державний кордон.
У відповідності з частиною 4 статті 2 Закону України “Про прикордонний контроль”, прикордонний контроль щодо осіб, які перетинають державний кордон, включає: 1) перевірку документів; 2) огляд осіб; 3) виконання доручень правоохоронних органів України; 4) перевірку виконання іноземцями, особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду територією України; 5) реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон.
Згідно з частиною 5 статті 2 Закону України “Про прикордонний контроль”, прикордонний контроль забезпечується шляхом: 1) установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон та здійснення контролю за його додержанням; 2) застосування технічних засобів прикордонного контролю, використання службових собак та інших тварин; 3) створення і використання баз даних про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється в'їзд в Україну або яким тимчасово обмежено право виїзду з України, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а також інших передбачених законом баз даних; 4) спостереження за транспортними засобами і в разі потреби їх супроводження; 5) здійснення адміністративно-правових, а також оперативно-розшукових заходів; 6) організації і забезпечення взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов'язана з міжнародним сполученням; 7) координації дій контрольних органів і служб.
За приписами частини 1 статті 6 Закону України “Про прикордонний контроль”, перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів здійснюються лише за умови проходження прикордонного контролю та з дозволу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, а у випадках, визначених цим Законом, - посадових осіб Державної прикордонної служби України, якщо інше не передбачено цим Законом.
Частиною другою статті 6 Закону визначено, що початком здійснення прикордонного контролю особи, є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій службовій особі Державної прикордонної служби України.
Відповідно до частини 4 статті 6 Закону України “Про прикордонний контроль”, прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.
Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів проводяться з урахуванням оцінки ризиків, що здійснюється за методиками, визначеними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону (частина 5 статті 6 Закону України “Про прикордонний контроль”).
Стаття 8 Закону України “Про прикордонний контроль” визначає умови перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства у разі в'їзду в Україну.
Так, за приписами частини 1 цієї статті, уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України надають іноземцю, особі без громадянства дозвіл на перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну за умови: 1) наявності в нього дійсного паспортного документа; 2) відсутності щодо нього рішення уповноваженого державного органу України про заборону в'їзду в Україну; 3) наявності в нього в'їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України; 4) підтвердження мети запланованого перебування; 5) наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України - для громадянина держави, включеної до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та особи без громадянства, яка постійно проживає у державі, включеній до такого переліку.
Згідно вимог частини 2 статті 8 Закону, іноземцям, особам без громадянства, які не відповідають одній чи кільком умовам в'їзду в Україну, відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
Відповідно до приписів частини 1 статті 9 Закону України “Про прикордонний контроль”, прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в'їзду в Україну здійснюється за процедурами контролю першої лінії, а у передбачених цим Законом випадках - також за процедурою контролю другої лінії.
Процедура здійснення контролю першої лінії, передбачає проведення перевірки: 1) паспортного документа з метою встановлення його дійсності, наявності відповідно до вимог законодавства посвідки на постійне проживання чи візи; 2) наявності чи відсутності у базах даних Державної прикордонної служби України інформації про заборону в'їзду в Україну та про доручення правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон; 3) відміток про перетинання державного кордону в паспортному документі іноземця або особи без громадянства (ч. 2 ст. 9 Закону України “Про прикордонний контроль”).
Процедура здійснення контролю другої лінії проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, якщо в уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України виникли сумніви щодо виконання іноземцем або особою без громадянства умов в'їзду в Україну, та передбачає: 1) встановлення місць відправлення та призначення, мети та умов запланованого перебування з проведенням у разі необхідності перевірки відповідних підтверджуючих документів і співбесіди; 2) з'ясування наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України (ч. 3 ст. 9 Закону України “Про прикордонний контроль”).
Відповідно до частини 1 статті 14 Закону України “Про прикордонний контроль”, іноземцю або особі без громадянства, які не відповідають одній чи кільком умовам перетинання державного кордону на в'їзд в Україну або на виїзд з України, зазначеним у частинах першій, третій статті 8 цього Закону, відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови.
Відповідач, приймаючи оскаржуване рішення, навів лише єдину причину для відмови в перетинанні державного кордону України, а саме - неможливість підтвердити мету запланованого перебування на території України. Однак, на моє переконання, мною було надано посадовим особам відповідача в пункті пропуску через державний кордон України більш ніж достатньо документів та пояснень для підтвердження мети мого перебування в Україні, зокрема: наказ (розпорядження) про відрядження до структурного підрозділу (представництва) головної компанії у м.Києві із зазначенням дат і мети відрядження; програму перебування Генерального директора ТОВ "_____________________" у Представництві "ТОВ "__________________________" в м.Києві із зазначенням погодинного графіку заходів та мети відрядження; офіційну нотаріально засвідчену заяву Представництва "ТОВ "_______________________" до органів прикордонного контролю із зазначенням дат мого візиту, мети перебування в Україні, гарантій забезпечення місця проживання та взяття на себе фінансових витрат запрошеної особи.
У звʹязку з вищевикладеним, вважаю прийняте рішення від "__" ___________ 20__ року про відмову мені в перетинанні державного кордону України необгрунтованим, протиправним і таким, що підлягає скасуванню. Крім того, вважаю також протиправними дії посадових осіб ОКПП "КИЇВ" щодо внесення до мого паспортного документа для виїзду за кордон штампа про відмову в перетинанні державного кордону України.
Згідно з частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747-IV (далі - КАС України), завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Відповідно до частини 2 статті 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 95 ЦК України, ст. 19 Закону України “Про Державну прикордонну службу України”, ст. 13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, ст.ст. 2, 6, 8, 9, 14, Закону України “Про прикордонний контроль”, ст.ст. 2, 5-9, 15, 19, 22, 25, 46, 72-75, 77, 79, 94, 122, 132, 139, 160-161, 245 КАС України,

ПРОШУ:
1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду;
2. Визнати протиправним та скасувати рішення від "__" _______________ 20__ року начальника 2-го відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби "Жуляни" ОКПП "КИЇВ" старшого лейтенанта ____________________ про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину Російської Федерації _________________________ (латинськими літерами _____________________), __.__._____ року народження, паспорт номер ________________;
3. Визнати протиправними дії начальника 2-го відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби "Жуляни" ОКПП "КИЇВ" старшого лейтенанта _____________________________ щодо внесення запису "Відмовлено у вʹїзді в Україну" від __.__.20__р. до паспортного документа номер ___________________ громадянина Російської Федерації ________________________ (латинськими літерами _________________), __.__._____ року народження;
4. Зобовʹязати Окремий контрольно-пропускний пункт “Київ” Державної прикордонної служби України внести до паспортного документа номер ___________________ громадянина Російської Федерації ___________________________ (латинськими літерами ____________________), __.__._____________ року народження, запис про скасування запису "Відмовлено у вʹїзді в Україну" від __.__.20__р.
5. Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
1. Завірена копія рішення від __.__.20__р. про відмову в перетинанні державного кордону України (2 арк.);
2. Завірена копія паспорта громадянина РФ _________________ для виїзду за кордон (4 арк.);
3. Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ "____________________" (10 арк.);
4. Завірена копія протоколу засідання Ради директорів ТОВ "________________" про обрання на на посаду керівника (1 арк.);
5. Завірена копія Свідоцтва про реєстрацію Представництва "ТОВ "_______________" (1 арк.);
6. Завірена копія Довідки про взяття на облік платника податків Представництва "ТОВ "_______________" (1 арк.);
7. Завірена копія Положення про Представництво "ТОВ "___________________" ред. 20__ року (14 арк.);
8. Завірена копія Положення про Представництво "ТОВ "__________________" ред. 20__ року (12 арк.);
9. Завірені копії довіреностей на керівників Представництва "ТОВ "___________________" ред. 20__ року (17 арк.);
10. Завірена копія наказу (розпорядження) Генерального директора ТОВ "____________________" від __.__.20__р. №______ про направлення працівника у відрядження (1 арк.);
11. Завірена копія програми перебування Генерального директора ТОВ "_______________" в м.Києві з __.__.20__р. по __.__.20__р. (1 арк.);
12. Завірена копія заяви Представництва "ТОВ "________________" про підтвердження запрошення _____________ на тимчасову робочу поїздку в Україну (1 арк.);
13. Завірена копія роздруківки квитанції електронних квитків на літаки (1 арк.);
14. Завірена копія національного паспорта громадянина РФ __________ (2 арк.);
15. Завірена копія свідоцтва про народження ________ (1 арк.);
16. Завірена копія ідентифікаційного номера ________ (1 арк.);
17. Завірена копія Свідоцтва про смерть __________ (1 арк.);
18. Завірена копія ідентифікаційного номера ___________ (1 арк.);
19. Завірені копії Свідоцтв про право на спадщину за заповітом та витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі (7 арк.);
20. Завірені копії Договорів купівлі-продажу нерухомого майна та витягу про реєстрацію прав (10 арк.);
21. Завірені копії податкових повідомлень-рішень та квитанцій про сплату земельного податку і податку на нерухоме майно (16 арк.);
22. Завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (1 арк.);
23. Оригінал платіжного доручення про сплату судового збору (1 арк.);
24. Копія позовної заяви з додатками для відповідача (114 арк.).

На підставі п. 11) ч. 5 ст. 160 КАС України підтверджую, що мною не було подано іншого позову до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Всього позовна заява разом з додатками на 229 (Двохста двадцяти девʹяти) аркушах.

"__" ___________ 20___ року

_________________________

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Висновок стосовно визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості

January 11, 2019 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультації з окремих видів діяльності

Висновок
стосовно визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості

ЗМІСТ
1. Визначення поняття безнадійної дебіторської заборгованості........................................1
2. Списання дебіторської заборгованості згідно ПК України та наслідки її несписання при наявності підстав.........................................................................................................................2
3. Закінчення строку позовної давності як підстава для визнання дебіторської заборгованості безнадійною..............................................................................................................3
4. Строк виконання зобовʹязання та його вплив на початок перебігу строку позовної давності................................................................................................................................................4
5. Переривання перебігу позовної давності як самостійна підстава для відстрочення визнання дебіторської заборгованості безнадійною.......................................................................4
6. Строк виконання зобовʹязання з оплати за зовнішньоекономічним контрактом та валютний контроль.............................................................................................................................5
7. Вплив міжнародно-правових актів на визнання дебіторської заборгованості безнадійною........................................................................................................................................5
8. Рекомендації сторонам зовнішньоекономічного контракту для убезпечення від визнання дебіторської заборгованості безнадійною.......................................................................6

1. Визначення поняття безнадійної дебіторської заборгованості
Відповідно до підпункту 14.1.11. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI (далі - ПК України), безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;
г) виключено;
ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);
д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією;
е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;
є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;
ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією.
В той же час, пункт 4 Положення (Стандарту ) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (далі - П(С)БО 10), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 8 жовтня 1999 р. №237, наводить наступні визначення:
безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником (до нашого випадку не застосовується, оскільки боржник визнає борг і періодично здійснює оплати) або за якою минув строк позовної давності;
дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;
дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;
довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;
поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Виходячи з вищевикладеного, дебіторську заборгованість можна вважати безнадійною (і, відповідно, розпочинати проведення заходів щодо її списання, в тому числі шляхом видання відповідного наказу по підприємству, проведенню інвентаризації, складенню акта про результати інвентаризації та ін.) лише за наявності хоча б однієї з підстав:
- впевненість в неповерненні дебіторської заборгованості боржником;
або
- закінчення строку позовної давності стосовно дебіторської заборогованості.

2. Списання дебіторської заборгованості згідно ПК України та наслідки її несписання при наявності підстав
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами статті 139 ПК України.
Згідно з підпунктом 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 ПК України, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 Кодексу).

Щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до підпункту "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2018р. №400 затверджено узагальнюючу консультацію. Зазначеною узагальнюючою консультацією визначено, що підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України не встановлено будь-яких додаткових умов для визнання заборгованості, за якою минув строк позовної давності, безнадійною. Ця норма ПК України не передбачає необхідності здійснення платником податку - кредитором будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості, зокрема у судовому порядку, визнання боржника банкрутом тощо. Тож, виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної згідно з підпунктом "а"" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України є сплив строку позовної давності щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з метою її стягнення чи ні.
Таким чином, у разі якщо заборгованість відповідає критерію, визначеному підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості іншим критеріям, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України.
Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється положеннями пункту 139.2 статті 139 ПК України.
Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПК України, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою з усіма наслідками, що виникають згідно податкового законодавства України при наданні (отриманні) безповоротної фінансової допомоги.

3. Закінчення строку позовної давності як підстава для визнання дебіторської заборгованості безнадійною
Виходячи з вищенаведених визначень безнадійної дебіторської заборгованості згідно ПК України та П(С)БО 10, єдиною актуальною підставою для визнання дебіторської заборгованості безнадійною в нашому випадку може стати лише закінчення строку позовної давності.
Відповідно до статті 256 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV (далі - ЦК України), позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).
Згідно з частиною 2 статті 259 ЦК України, позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. В той же час, позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін (частина 2 статті 259 ЦК України).
Таким чином, ЦК України прямо дозволено сторонам на власний розсуд збільшувати строк позовної давності шляхом укладення договору про це в письмовій формі. Максимальне обмеження строку позовної давності, який може бути при цьому встановлений сторонами, не передбачене.
Збільшення строку позовної давності за домовленістю сторін, відповідно, призведе до відстрочення моменту настання підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною і такою, що підлягає списанню.

4. Строк виконання зобовʹязання та його вплив на початок перебігу строку позовної давності
Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (частина 2 статті 530 ЦК України).
Згідно з частиною 1 статті 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Відповідно до частини 5 статті 261 ЦК України, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.
За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку (частина 5 статті 261 ЦК України).
Виходячи з вищевикладеного, збільшення сторонами в контракті строку виконання зобовʹязання (строку оплати за поставлений товар) призведе до відстрочення моменту початку перебігу строку позовної давності і, як наслідок, моменту настання підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною і такою, що підлягає списанню.

5. Переривання перебігу позовної давності як самостійна підстава для відстрочення визнання дебіторської заборгованості безнадійною
Згідно з частиною 1 статті 264 ЦК України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується (частина 3 статті 264 ЦК України).
Діями, що свідчать про визнання особою її боргу, можуть бути, зокрема: надання кредиторові листів; підписання актів звірки із зазначенням суми боргу; зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає наявність боргу, а також прохання боржника про таку зміну договору; письмове прохання відстрочити сплату боргу; письмове звернення боржника до кредитора про гарантування сплати суми боргу; часткова сплата боржником (або за його згодою іншою особою) основного боргу та/або сум штрафних санкцій тощо. З дати вчинення боржником такої дії перебіг строку позовної давності почнеться заново, і, відповідно, відстрочиться момент настання підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною і такою, що підлягає списанню.

6. Строк виконання зобовʹязання з оплати за зовнішньоекономічним контрактом та валютний контроль
Відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року №185/94-ВР, виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.
Згідно зі статтею 2 вищевказаного Закону, імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
Виходячи з вищевикладеного, імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення оплати за поставлений товар, не підпадають від заходи валютного контролю, зазначені у Законі.

7. Вплив міжнародно-правових актів на визнання дебіторської заборгованості безнадійною
Питання міжнародної купівлі-продажу товарів регулюються, зокрема, Конвенцією Організації Обʹєднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року та Конвенцією ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (обидві Конвенції ратифіковані Україною).
Згідно зі статтею 63 Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, продавець може встановлювати додатковий строк розумної тривалості для виконання покупцем своїх зобов'язань. Крім випадків, коли продавець одержав повідомлення від покупця про те, що він не здійснить виконання зобов'язань протягом встановленого таким чином строку, продавець не може протягом цього строку вдаватися до будь-яких заходів правового захисту від порушень договору.
Стаття 8 Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів встановлює позовну давність тривалістю у 4 роки. Сторони вправі збільшити даний строк позовної давності, але в межах передбаченого статтею 23 цієї Конвенції загального обмеження строку позовної давності в 10 років. Тобто Конвенція встановлює обмеження, відповідно до якого сторони не вправі навіть за взаємною згодою встановлювати строк позовної давності більш тривалим ніж 10 років. Дане обмеження в нашому випадку не в інтересах сторін контракту, у звʹязку з чим доцільним є вжиття додаткових заходів для виключення дії даної Конвенції на взаємовідносини сторін за контрактом.
Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів не застосовується в тих випадках, коли сторони договору купівлі-продажу в ясній формі виключили її застосування (частина 3 статті 3 Конвенції).
Виходячи з цього, з метою виключення дії передбачених Конвенцією ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів обмежень у тривалості строків позовної давності (4 роки та загальний 10 років) та з метою застосування до взаємовідносин сторін положень законодавства України про збільшення строку позовної давності за домовленістю сторін, - в контракті (чи додатковій угоді до нього) доцільно прописати, що на взаємовідносини сторін за даним контрактом не поширюється дія Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, а сторони за взаємною згодою визначили, що застосовним правом є право України.

8. Рекомендації сторонам зовнішньоекономічного контракту для убезпечення від визнання дебіторської заборгованості безнадійною
З урахуванням вищевикладеного, уникненню ситуації застосування до дебіторської заборгованості ознаки безнадійності за критерієм закінчення строку позовної давності сприяло б вжиття сторонами зовнішньоекономічного контракту наступних превентивних заходів:
1.Наявність укладеної додаткової угоди до зовнішньоекономічного контракту, датованої незадовго після укладення контракту, про збільшення строку виконання зобовʹязання з оплати за поставлений товар виходячи з фактичних потреб та можливостей сторін (встановлення максимально тривалого строку оплати);
2. Передбачення у вищевказаній додатковій угоді застереження про непоширення дії Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів на взаємовідносини сторін за контрактом;
3. Передбачення у вищевказаній додатковій угоді положення про визначення сторонами в якості застосовного до взаємовідносин сторін за контрактом права - права України, та арбітражного застереження про передачу спору (в разі його виникнення) на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України згідно з Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України;
4. Укладення окремого письмового договору до зовнішньоекономічного контракту про істотне збільшення сторонами строку позовної давності за вимогами, що випливають з контракту (в тому числі за вимогами щодо оплати за поставлений товар), шляхом зазначення, наприклад, 20-річного строку позовної давності;
5. Періодичне підписання сторонами актів звіряння взаємних розрахунків за контрактом із зазначенням суми боргу та включенням до таких актів фрази про визнання покупцем даного боргу в повному розмірі;
6. Періодичне направлення покупцем на імʹя продавця листів про визнання боргу із зазначенням суми та зобовʹязання здійснити оплату.

Даний висновок має характер приватної субʹєктивної думки щодо аналізу, трактування та застосування норм законодавства, носить рекомендаційний характер та не є спонуканням до дій або бездіяльності. Отримувач висновку чи будь-яка третя особа самостійно на власний ризик приймає рішення щодо використання чи не використання висновку в своїй діяльності. Отримувач висновку чи будь-яка третя особа самостійно несе повну відповідальність за наслідки використання чи невикористання в своїй діяльності даного висновку. Автор висновку не несе жодної відповідальності за використання чи невикористання отримувачем висновку чи будь-якою третьою особою даного висновку, та за наслідки такого використання чи невикористання.

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Зовнішньоекономічний договір фінансової позики

December 17, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Договірна робота

ДОГОВІР ПОЗИКИ № _____

м. ______ «__» _________ 20__р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства ___________, іменоване надалі «Позикодавець», в особі ____________________________________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, і
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства ___________, іменоване надалі «Позичальник», в особі ____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, іменовані надалі “Сторони”, уклали даний договір (далі - Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За даним Договором Позикодавець передає Позичальникові у власність в якості позики грошові кошти в сумі ___________ (__________________) доларів США 00 центів (далі по тексту – «Позика»), а Позичальник зобов'язується повернути Позичальникові Позику в обумовлений даним Договором строк та сплатити вказані в даному Договорі відсотки за користування Позикою. Позика може бути надана Позикодавцем частинами.
1.2. Позика надається з метою поповнення обігових коштів Позичальника для ведення його господарської діяльності.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Позикодавець надає Позичальникові Позику протягом 5 (П'яти) банківських днів з дати набрання чинності даним Договором, шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами Позичальника відповідно до розділу 9 даного Договору або за письмовою вказівкою Позичальника за іншими банківськими реквізитами..
Підтвердженням надання Позики (або її частини) є платіжне доручення з відміткою про виконання обслуговуючого банку Позикодавця.
2.2. Позичальник зобов'язується повернути суму Позики та відсотки не пізніше "__" ______________ 20__ року.
Позичальник має право повернути суму Позики частинами.
Зобов'язання Позичальника з повернення Позики вважається виконаним з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця, вказаний у статті 9 Договору.
2.3. Протягом трьох банківських днів після зарахування коштів на банківський рахунок Позичальник зобов'язаний надати Позикодавцеві виписку зі свого банківського рахунку із вказанням суми Позики та дати її зарахування.

3. ВІДСОТКИ ЗА ПОЗИКОЮ
3.1. Виплата відсотків за Позикою в розмірі ___ (_____) відсотків річних здійснюється Позичальником одночасно з поверненням Позики. У випадку сплати позики частинами, виплата відсотків за Позикою здійснюється одночасно з останнім платежем.
3.2. Нарахування відсотків здійснюється з наступного дня за днем списання суми Позики (чи її частини) з розрахункового рахунку Позикодавця. При нарахуванні відсотків до розрахунку приймається фактична кількість днів користування Позикою, включаючи день повернення Позики. Кількість днів у місяці приймається за календарну, а в році - за 365 днів.
3.3. Із суми нарахованих відсотків при перерахуванні на розрахунковий рахунок Позикодавця утримується податок з доходів, джерелом походження яких є Україна, в порядку і за ставками, визначеним у відповідності до законодавства України.
3.4. Розмір виплат за користування позикою (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі плаваючої процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору в Національному банку України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань за цим Договором, Позичальник зобов'язаний відшкодувати Позикодавцеві заподіяні таким невиконанням збитки.
4.2. При невиконанні Позичальником обов'язку щодо повернення позики у встановлений строк на неповернену суму підлягають нарахуванню відсотки, згідно ст. ___ Цивільного кодексу ___, крім санкцій, передбачених даним Договором.

4.3. Якщо сума здійсненого Позичальником платежу буде недостатня для погашення грошових зобов'язань перед Позикодавцем повністю, то Позикодавець вправі, незалежно від призначення платежу, вказаного Позичальником, розглядати отримані кошти в першу чергу як погашення витрат Позикодавця по одержанню виконання, потім - неустойки, зазначеної в п. 4.1 Договору, відсотків зазначених у п. 4.2 Договору, а в частині, що залишилася, - суму основного боргу.
4.4. Вказані в п.п. 4.1- 4.3 Договору санкції вважаються нарахованими з моменту повного або часткового письмового визнання Стороною відповідної вимоги (претензії), пред'явленої контрагентом.
У випадку невизнання Стороною претензії в добровільному порядку та стягнення контрагентом санкцій у судовому порядку такі санкції вважаються нарахованими з моменту набрання чинності рішенням суду.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Сторони не передбачають обмін конфіденційною інформацією в рамках даного Договору. Якщо буде потреба передачі в рамках даного договору конфіденційної інформації, Сторони зобов'язуються укласти угоду про конфіденційність.

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із даного договору або у зв'язку з ним, у тому числі які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Третейському суді "______" відповідно до його Регламенту. Рішення Третейського суду є остаточним.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з дати реєстрації даного договору в Національному банку України.
7.2. Договір діє до повного виконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань.
7.3. Даний Договір припиняється:
- за угодою Сторін;
- поверненням, у тому числі достроковим, Позичальником всієї суми Позики та відсотків, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
- з інших підстав, передбачених даним Договором та чинним законодавством.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами.

8.2. З моменту підписання даного Договору вся попередня переписка та всі попередні переговори Сторін втрачають юридичну силу.
8.3. Всі зміни, доповнення й додатки до даного Договору повинні бути складені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін. Всі зміни, додатки й доповнення, складені в належній формі й відповідно до умов даного Договору, є його складовою і невід'ємною частиною.

8.4. Будь-які повідомлення, які передаються Сторонами одна одній, здійснюються в письмовому вигляді (у тому числі рекомендованим листом, телеграмою).
8.5. Даний Договір складений та підписаний у трьох оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну силу, по одному екземплярові для кожної йз Сторін, та третій екземпляр – для Національного банку України.
У випадку невідповідності текстів ____________ і української мовою переважну силу має текст ____________ мовою.
8.6. Сторони не мають права передавати свої зобов’язання за даним Договором третім особам без письмової згоди другої Сторони.

9. АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Скарга на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця

December 17, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Виконавче провадження

Вих.№_____
від ________

Заявник:

Особа, рішення, дії та бездіяльність якої оскаржуються:

Солом’янський районний суд м. Києва
03113, м.Київ, вул.П.Шутова, 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«___________________»
Місцезнаходження: _____, м.Київ, ____________
Код ЄДРПОУ ___________
Телефон: +38 (044) __________
Факс: +38 (044) _________________

Старший державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві
____________________________
____, м. Київ, _________________

Скарга
на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця

"__" ________________ 20___ року Апеляційним судом міста Києва прийнято рішення у справі №______________, яким зобовʼязано Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________» (далі – заявник або ТОВ «____________») поновити __________ на посаді ___________________ з "__" ____________ 20__р., внести запис до трудової книжки, стягнути з ТОВ «___________________» на користь ___________ середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі ___________ грн. та моральну шкоду в сумі ____________ грн. (копія рішення суду додається).
При цьому в резолютивній частині рішення суду зазначено: «Визначена судом сума середнього заробітку підлягає стягненню на користь позивача за вирахуванням суми прибуткового податку та інших обовʼязкових платежів.» (див. останній абз. на стор. 3 рішення суду, копія додається).
"__" ______________ 20__ року Соломʼянським районним судом міста Києва на виконання вищевказаного рішення Апеляційного суду міста Києва видано виконавчий лист №________.
"__" _______________ 20__ року Старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві __________________________ на підставі вищевказаного виконавчого листа винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень (копії додаються):
- №__________ про зобовʼязання ТОВ «__________________» внести до трудової книжки ____________ запис;
- №_____________ про поновлення _____________ на посаді __________;
- №____________ про стягнення з ТОВ «___________» на користь __________ моральної шкоди в сумі _________ грн.;
- №_________ про стягнення на користь _____________ середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі ____________ грн.

Після отримання вищевказаних постанов ТОВ «___________» було вжито негайних заходів для самостійного добровільного виконання виконавчого документа, а саме:
- Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» було прийнято Наказ №___ від "__" _____________ 20__р. про поновлення ____________ на роботі на посаді ________________ з "__" __________ 20__р. (копія додається);
- "__" ___________ 20__р. на адресу _____________ було відправлено лист вих. №____ від "__" ____________ 20__р. з проханням зʼявитись до ТОВ «__________» з трудовою книжкою для внесення відповідного запису, текст якого визначено рішенням суду (копія листа та поштових документів про його відправлення додаються);
- "__" ___________ 20___р. на адресу __________ було відправлено лист вих. №____ від "__" _____________ 20__р. про прийняття Генеральним директором ТОВ «_____________» наказу про поновлення _____________ на роботі та з проханням приступити до виконання трудових обовʼязків (копія листа та поштових документів про його відправлення додаються);
- "__" ___________ 20__р. ТОВ «________» було самостійно у добровільному порядку виконано виконавчий документ, сплачено на користь стягувача - _____________________________ грошові кошти в сумі ___________,___ гривень (копія платіжного доручення додається) згідно реквізитів, вказаних у поданій ним до ТОВ «_________________» заяви (копія додається). При цьому ТОВ «_____________», попередньо вирахувало із суми середнього заробітку ___________________,__ гривень. та сплатило до Державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб у сумі ______,____ гривень. Обовʼязок такого вирахування покладений на ТОВ «___________» безпосередньо рішенням Апеляційного суду міста Києва від "__" ____________ 20__ року (див. останній абз. на стор. 3 рішення суду, що додається). Крім того, в постанові про відкриття виконавчого провадження №____________ від "__" __________ 20__р., виданої на виконання виконавчого листа за вищевказаним рішенням суду, постановлено «стягнути з ТОВ «______________» на користь _________________ середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі _______________ грн.». Нарахування та виплата середнього заробітку в будь-якому випадку, незалежно від підстави виплати, передбачає попереднє нарахування та утримання сум податку з доходів фізичних осіб та інших обовʼязкових платежів, які нараховуються та утримуються при виплаті заробітної плати згідно чинного законодавства України.
Разом з цим, звертаємо увагу суду на те, що єдиний соціальний внесок на середній заробіток за час вимушеного прогулу _________________ в сумі __________,__ грн. був нарахований та сплачений заявником за власний рахунок та не вирахуваний із суми середнього заробітку (копія платіжного доручення додається).
Заявником було належним чином повідомлено (з наданням копій підтверджуючих документів) Відділ державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у місті Києві про повне виконання ТОВ «______________» всіх вимог резолютивної частини рішення суду, а також постанов про відкриття виконавчого провадження. При цьому заявник неодноразово просив закінчити виконавчі провадження у звʼязку з їх повним виконанням (копії листів з вхідними відмітками та документами, що підтверджують поштове відправлення, додаються).
Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. №606-XIV, у разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення боржником до початку його примусового виконання державний виконавець закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому цим Законом. Виконавчий збір та витрати, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються.
Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження підлягає закінченню у разі фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову з обов'язковим мотивуванням підстав її винесення (частина 3 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження»).
Відповідно до частини 1 статті 76 Закону України «Про виконавче провадження», виконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або розпорядження власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, який прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника, після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.
Однак Старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ________________________, в порушення вимог чинного законодавства України (в тому числі вищевказханих положень Закону України «Про виконавче провадження»), без належного аналізу резолютивної частини рішення суду, що підлягало виконанню, та без врахування особливостей стягнення заробітної плати й прирівняних до неї виплат, було встановлено, що вирахувана та сплачена до Державного бюджету України сума податку з доходів фізичних осіб у розмірі _________,___ грн. підлягала сплати не до Державного бюджету України, а стягувачеві – _______ Внаслідок чого, на переконання державного виконавця, залишок боргу становить ________,___ грн., і, крім того, з ТОВ «___________» підлягає стягненню також виконавчий збір у розмірі _______,___ грн. (див. частину «ВСТАНОВЛЕНО:» постанови про арешт коштів боржника від "__" ___________ 20__р., копія додається).
Внаслідок вищевказаного, "__" __________ 20__р. державним виконавцем було прийнято постанову про арешт коштів боржника (виконавче провадження №_________) (копія разом із супровідним листом додається).
В порушення вимог частини 1 статті 31 та частини 4 статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», ТОВ «______________» не було відправлено копії постанови про арешт коштів. Згідно з частиною 4 статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику.
Копія постанови про арешт коштів була отримана заявником лише "__" __________ 20__р. під час особистого прийому у державного виконавця та після факту накладення арешту одночасно трьома банками на загальну суму, що втричі перевищує розмір боргу, вказаний у постанові про арешт (кожен з банків наклав арешт на суму в розмірі _______,__грн., загалом – __________,__ грн.). Це, в свою чергу, є грубим порушенням частини 6 статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» (стягнення на майно боржника звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом) та частини 3 статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» (постановою про арешт може бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій та застосованих державним виконавцем штрафів).
ТОВ «___________» вважає вищевказані рішення, дії та бездіяльність державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ____________________ неправомірними.
Згідно з частиною 2 статті 82 Закону України «Про виконавче провадження», боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ (частина 4 статті 82 Закону України «Про виконавче провадження»).
Відповідно до пункту 14 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. №6 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах», ураховуючи, що провадження з виконання судових рішень є завершальною і невід'ємною частиною (стадією) судового провадження по конкретній справі, в якій провадження за скаргою не відкривається, а за подання позовної заяви сплачено відповідний судовий збір, ні розділом VII ЦПК, ні Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір" (частина перша статті 3) не передбачено необхідність сплати судового збору за подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то за подання скарги судовий збір не сплачується.

У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись: ст.ст. 27, 49, 57, 76, 82 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 383 – 385 Цивільного процесуального кодексу України, п. 14 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. №6 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах»,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану скаргу до розгляду;
2. Визнати неправомірними дії Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ___________________ щодо визначення суми залишку боргу, що підлягає сплаті на користь стягувача _________________, в сумі ___________,____ грн.;
3. Визнати неправомірними дії Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві _____________________ щодо покладення на ТОВ «________» обовʼязку по сплаті виконавчого збору в сумі ________,__ грн;
4. Визнати неправомірними дії Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві __________________________________ щодо винесення постанови про арешт коштів боржника від "__" _______________ 20__р. (виконавче провадження №__________);
5. Визнати неправомірною бездіяльність Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві __________________ щодо незакінчення виконавчих проваджень №________, №________, №__________ та №__________ у звʼязку з фактичним виконанням ТОВ «____________» в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом (пункт 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження»);
6. Зобовʼязати Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ________________скасувати постанову про арешт коштів боржника від "__" _________ 20__р. (виконавче провадження №_____________);
7. Зобовʼязати Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві _____________________ закінчити виконавчі провадження №__________, №_________, №___________ та №________ у звʼязку з фактичним виконанням ТОВ «______________» в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом (пункт 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження»);
8. На час розгляду судом даної скарги зупинити виконавче провадження на підставі пункту 4 частини 1 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Додатки:
1. Завірена копія рішення Апеляційного суду міста Києва від "__" __________ 20__ року у справі №_____________ (__ арк.);
2. Завірені копії постанов про відкриття виконавчих проваджень від "__" __________ 20__р. (4 арк.);
3. Завірена копія Наказу №___ від "__" ___________ 20__р. про поновлення ______________ на роботі на посаді _______________ з "__" ________ 20__р. (1 арк.);
4. Завірена копія листа вих. №_______ від "__" ___________ 20__р. (1 арк.);
5. Завірені копії поштової квитанції та опису у цінний лист про відправлення листа вих. №___ від "__" ___________ 20__р. на адресу ___________ (1 арк.);
6. Завірена копія листа вих. №___ від "__" ________ 20__р. (1 арк.);
7. Завірені копії поштової квитанції та опису у цінний лист про відправлення листа вих. №______ від "__" _____________ 20__р. на адресу ________ (1 арк.);
8. Завірена копія платіжного доручення №___ від ___________ про сплату __________грн. (1 арк.);
9. Завірена копія платіжного доручення №___ від ___________ про сплату __________грн. податку з доходів фізичних осіб (1 арк.);
10. Завірена копія платіжного доручення №___ від ___________ про сплату __________грн. єдиного соціального внеску (за рахунок ТОВ «_______________» (1 арк.);
11. Завірена копія Постанови про арешт коштів боржника від "__" _________ 20__р. (виконавче провадження №___________) та супровідного листа (2 арк.);
12. Копія скарги з додатками для особи, рішення, дії та бездіяльність якої оскаржуються (__ арк.).

Всього скарга разом з додатками на ___ (_______________________) аркушах.

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________»
_____________

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Постанова Верховного Суду України у справі про повернення переплати з податку на прибуток підприємств

December 14, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

Верховний Суд України
ПОСТАНОВА
Іменем України
27 листопада 2018 року
Київ
справа №826/2621/15
адміністративне провадження №К/9901/8274/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача - Хохуляка В.В.,
суддів: Бившевої Л.І, Шипуліної Т.М.,
при секретарі судового засідання Лисенко О.М.
за участю представника відповідача-2 Шкорбот К.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2015 (головуючий суддя - Ганечко О.М., судді: Коротких А. Ю., Хрімлі О.Г.) у справі №826/2621/15 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» до Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва, Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії,
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» звернулось до адміністративного суду з позовом до Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва, Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, в якому, з урахуванням уточнення позовних вимог, просило визнати протиправною бездіяльність відповідача-2 щодо не підготовки та не подання відповідачу-1 висновку про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00грн.; стягнути із Державного бюджету України через відповідача-1 на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00грн.; зобов'язати відповідача-1 перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти у розмірі 382614,00грн.
Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.06.2015 позов задоволено частково. Визнано протиправною бездіяльність Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві щодо не підготовки та неподання до Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва висновку про повернення із Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00грн. Зобов'язано Державну податкову інспекцію у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві підготувати та подати до Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва висновок про повернення із Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн. В іншій частині позов залишено без задоволення.
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2015 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.06.2015 скасовано та прийнято нову постанову про відмову у задоволенні позову в повному обсязі.
Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» звернулось з касаційною скаргою до суду касаційної інстанції, в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.06.2015 в частині відмови у задоволенні позову та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2015 у справі №826/2621/15, прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 21.10.2015 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна».
За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду суддею-доповідачем у даній справі визначено Хохуляка В.В.
Ухвалою Верховного Суду від 09.11.2018 матеріали адміністративної справи №826/2621/15 прийнято до провадження судді та визнано за можливе проведення попереднього розгляду справи №826/2621/15 з призначенням попереднього розгляду справи на 13.11.2018.
Під час попереднього розгляду справи колегія суддів дійшли висновку про те, що справу необхідно розглянути в судовому засіданні.
Ухвалою Верховного Суду від 13.11.2018 призначено справу №826/2621/15 до касаційного розгляду у судовому засіданні на 27.11.2018 о 12.00 год.
В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, статті 43 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), статей 2, 7, 13, 47, 50, 69, 99, пункту 5 частини третьої статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).
Доводи Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» зводяться до того, що під час розгляду справи судом апеляційної інстанції неповно з'ясовано обставини, що мають значення для правильного вирішення справи по суті, неправильно застосовано норми матеріального права, що стало причиною для неправомірної відмови у задоволенні позовних вимог. Зокрема, позивач зазначає, що судом апеляційної інстанції допущено безпідставну та безпрецедентну підміну процесуального строку встановленого статтею 99 Кодексу адміністративного судочинства України (закінчення 1095-денного строку давності для повернення грошових коштів) строком, передбаченим матеріальним правом - статтею 43 Податкового кодексу України (строком для подання платником податків заяви про повернення грошових коштів ). Позивач також стверджує, що ототожнення адміністративних спорів у справах №826/410/15 та №826/2621/15 за предметом та складом сторін є помилковим, а тому підстави для висновку, що частина аналогічних позовних вимог вже була розглянута судом у справі №826/410/15 з прийняттям відповідного судового рішення є передчасним. Також позивач стверджує, що суд помилково визнав неправильним та таким, що не підлягає застосуванню у даному спорі, такий спосіб захисту прав та інтересів позивача, як стягнення грошових коштів з Державного бюджету України та зобов'язання Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва перерахувати з Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти, оскільки Податковий кодекс України містить чітке формулювання саме про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань з Державного бюджету України. А тому, на думку позивача, підстави для відмови у задоволенні позову відсутні.
Натомість Державна податкова інспекція у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у міста Києві у відзиві на касаційну скаргу зазначає про необґрунтованість позовних вимог Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» та такими, що не підлягають задоволенню з огляду на недотримання позивачем строків позовної давності встановлених статтею 99 Кодексу адміністративного судочинства України при зверненні з вказаним позовом до суду. А тому, зважаючи на правильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права відповідач-2 просить суд відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» у задоволенні касаційної скарги, а рішення суду апеляційної інстанції залишити без змін.
Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва не скористалося своїм правом та не надало заперечення на касаційну скаргу, що не перешкоджає її розгляду.
Переглядаючи оскаржувані судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіряючи дотримання судом апеляційної інстанції норм процесуального права при встановленні фактичних обставин у справі та правильність застосування ним норм матеріального права, заслухавши пояснення представника відповідача-2, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з частиною третьою статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
Відповідно до частин першої, другої та третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивачем на рахунок Управління Державної казначейської служби України в Подільському районі міста Києва було перераховано податок на прибуток підприємства за IV квартал 2011 року та 2012 рік у розмірі 566598,00грн., що підтверджується наявною у матеріалах справи копією платіжного доручення від 06.02.2012 №58.
Згідно акту звірки Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 20.10.2014 №8717-20 встановлено здійснення позивачем переплати вказаного податку на суму 382614,00грн.
У зв'язку з виявленою переплатою, позивачем до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві подано до заяву від 23.10.2014 №23-1/10 про повернення надміру сплаченого грошового зобов'язання, з вимогою повернути позивачу надміру сплачене грошове зобов'язання у розмірі 382614,00грн. в безготівковій формі на його поточний рахунок.
Листом від 20.11.2014 №681/26-56-20-02-04 Державна податкова інспекція у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві повідомила Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» про вчинення певних дій з підготовки проекту документів для погодження повернення коштів у розмірі 382614,00грн. на розрахунковий рахунок позивача.
При цьому, Державною податковою інспекцією у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві не було вжито передбачених законодавством заходів для повернення позивачу переплати, а саме не підготовлено та не подано до відповідного органу Державної казначейської служби України висновку про повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» грошових коштів у відповідному розмірі.
Згідно копії листа-відповіді Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 23.03.2015 №4724/10/26-15-14-18 на скаргу позивача від 24.02.2015 №24-6/02 вбачається, що за результатами розгляду фактів Державною податковою інспекцією у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві не дотримано окремих вимог нормативно-правових актів у ході організації та проведення заходів щодо повернення надміру сплаченого грошового зобов'язання.
При цьому, судами з'ясовано, що Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва та Державна податкова інспекція у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві визнають факт наявності переплати у розмірі 382614,00грн., що обліковується за позивачем.
Задовольняючи позовні вимоги в частині визнання протиправною бездіяльності Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві щодо не підготовки та не подання до Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва висновку про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених грошових коштів у розмірі 382614,00грн. та зобов'язання Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві підготувати та подати до управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва висновок про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених грошових коштів у розмірі 382614,00грн., суд першої інстанції виходив з протиправної бездіяльності податкового органу, допущеної після отримання заяви позивача про повернення надміру сплаченого податку на прибуток та ненадання податковим органом висновку відповідному органу казначейства про повернення надміру сплаченої позивачем суми податку на прибуток та наявності факту переплати позивачем цього податку до бюджету.
В частині відмови у задоволенні позовних вимог щодо стягнення із Державного бюджету України через Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва на користь позивача надміру сплачених грошових коштів у розмірі 382614,00грн., а також зобов'язання Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти у розмірі 382614,00грн., суд першої інстанції виходив з того, що такі вимоги заявлені позивачем передчасно, оскільки повернення коштів з Державного бюджету України, здійснюється лише на підставі висновку про таке повернення.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову в повному обсязі, суд апеляційної інстанції виходив з того, що позивачем пропущено строк (1095 днів), протягом якого може бути повернуто надмірно сплачений податок на прибуток. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що частина аналогічних позовних вимог вже була розглянута судом у справі №826/410/15 з прийняттям відповідного судового рішення, а спори у справах №826/410/15 та №826/2621/15 є тотожними за складом сторін та предметом адміністративного спору, а тому на думку суду,підстави для задоволення позовних вимог відсутні.
Проте, Верховний Суд з таким висновком суду апеляційної інстанції не погоджується та вважає його помилковим з наступних підстав.
Згідно з частиною першою статті 341 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Правовідносини щодо повернення з бюджету податків з підстав, передбачених законом, виникають між платником податків та державою в особі відповідного контролюючого органу, на який, згідно із Податковим кодексом України , покладені повноваження щодо здійснення контролю за своєчасністю та правильністю сплати до бюджету податків, та відповідного територіального органу Державної казначейської служби України з огляду на запроваджену Бюджетним кодексом України казначейську форму обслуговування бюджету.
Зокрема, відповідно до частини другої статті 45 Бюджетного кодексу України, казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань визначає стаття 43 Податкового кодексу України (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).
Пунктом 43.1 цієї статті передбачено, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків (пункт 43.2 статті 43 Податкового кодексу України).
Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (пункт 43.3. статті 43 Податкового кодексу України).
Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
Відповідно до пункту 43.5 статті 43 Податкового кодексу України, контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.
З нормами статті 43 Податкового кодексу України узгоджуються положення Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України 30.12.2013 №882/1188, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за №146/24923.
Порядок регламентує взаємовідносини територіальних органів Міністерства доходів і зборів України з місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань з метою належного виконання положень статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статті 45 та частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
За змістом пункту п'ятого вказаного Порядку повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом Міндоходів на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми
Пунктом шостим Порядку передбачено, що обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податку напрямів перерахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені: 1) на поточний рахунок платника податку в банку; 2) на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Міндоходів, незалежно від виду бюджету; 3) готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку; 4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в банку; 5) поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку; 6) для подальших розрахунків у якості авансових платежів (передоплати) або грошової застави: на небюджетний рахунок з обліку коштів забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів - рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві; банківський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу Міндоходів у відповідному уповноваженому банку (у разі коли кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).
Відповідно до пункту сьомого Порядку орган Міндоходів на підставі даних особових рахунків платників готує висновок за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, два примірники Реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та три примірники Реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Контроль за прийняттям/передаванням висновків органи Міндоходів, місцеві фінансові органи, органи Казначейства проводять шляхом проставляння на відповідних примірниках Реєстрів відміток про надходження документів до установи у порядку, визначеному Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242.
За платежами, належними державному бюджету, орган Міндоходів у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному органу Казначейства.
За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган Міндоходів у строк не пізніше ніж за сім робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.
Місцевий фінансовий орган у строк не пізніше ніж протягом двох робочих днів здійснює погодження отриманих висновків шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, засвідченим печаткою, та повертає їх згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Міндоходів.
Орган Міндоходів не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом, передає його згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.
З аналізу вищенаведених положень вбачається, що необхідною умовою для повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках податкового органу як переплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється контролюючими органами, є факт ухвалення податковим органом висновку про повернення надмірно сплачених сум податку за умови документального підтвердження такої переплати.
Судом першої інстанції встановлено, а під час касаційного розгляду справи підтверджено відсутність податкового боргу у позивача, що, відповідно до Податкового кодексу України, могло бути перешкодою для повернення коштів.
Отже, судом першої інстанції встановлено факт наявності переплати на рахунку позивача податку на прибуток, дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» встановленого порядку подання заяви про повернення надміру сплачених сум до контролюючого органу з дотриманням 1095 денного строку, не вжиття податковим органом, за результатами отриманої заяви товариства, заходів та не вчинення ним дій, визначених наведеними нормативно-правовими актами, що обумовлює визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання його здійснити передбачені законодавством заходи ґрунтується на правильному застосуванні судом норм матеріального права.
Також, Верховний Суд погоджується із обраним судом першої інстанції способом судового захисту порушеного права позивача, шляхом зобов'язання відповідачів підготувати та подати до відповідного органу казначейства висновок про повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» надміру сплаченої суми грошового зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 382614,00грн. на підставі поданої ним заяви від 23.10.2014
Щодо посилань позивача у касаційній скарзі на необхідність задоволення позовних вимог щодо стягнення із Державного бюджету України через Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва на користь позивача надміру сплачених грошових коштів у розмірі 382614,00грн., а також зобов'язання Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти у розмірі 382614,00грн., Верховний Суд вважає безпідставними виходячи з наступного.
Пунктом третім Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України 30.12.2013 №882/1188, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за №146/24923, який відповідає приписам пункту 43.2 статті 43 Податкового кодексу України визначено, що у разі наявності у платника податків податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань на поточний рахунок такого платника податків в банку, готівкою або з метою використання у подальших розрахунках як авансових платежів (передоплати) / грошової застави проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
Із системного тлумачення норм вказаного Порядку право на повернення сплачених податків і зборів виникає на підставі висновку про повернення надмірно сплачених митних платежів, який направлено органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Враховуючи відсутність вказаних обставин і не проведення податковим органом належної перевірки даних, викладених у заяві платника, а також невстановлення наявності чи відсутності податкового боргу у платника податків, що впливає на можливість складання податковим органом відповідного висновку про повернення коштів на рахунки в банках, така вимога є передчасною.
Таким чином, Верховний Суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що вимога позивача щодо стягнення із Державного бюджету України на користь позивача через Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва суму надміру сплаченого грошового зобов'язання у розмірі 382614,00грн., а також зобов'язання Управління державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача вказану суму грошових коштів є передчасними, адже така вимога Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» не є належним способом захисту прав платника податків.
У даному випадку правильним способом захисту позивача є вимога про зобов'язання податкового органу до виконання покладених на нього законом та підзаконними актами обов'язків щодо надання органу казначейства висновку про повернення відповідних сум коштів із відповідного бюджету.
Зазначена позиція також узгоджується із висновками Верховного Суду України, викладених у постановах від 24.11.2015 у справі №21-3669а15 та від 02.12.2015 у справі №21-2650а15, що узгоджується з положеннями статті 43 Податкового кодексу України.
Відтак, суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що суд не може підміняти державний орган і вирішувати питання про стягнення такої заборгованості, оскільки, виходячи із встановлених обставин справи, це є втручанням в дискреційні повноваження податкового органу.
Аналізуючи спірні правовідносини, Верховний Суд звертається до положень статті першої Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Довготривалий не розгляд компетентними органами Держави заяви Підприємства про повернення помилково сплачених коштів до Державного бюджету, часткове повернення коштів, яке може розцінюватись як визнання податковим органом помилковості їх сплати, стан невизначеності щодо часу повернення коштів заявника, а також невизначеність правонаступника органу, відповідального за розгляд поданої заяви, розцінюється судом як порушення права позивача на мирне володіння своїм майном.
Судове рішення суду першої інстанції у даній справі спрямовано на усунення безпідставного обмеження права на мирне володіння майном, внаслідок невиправданої бездіяльності податкового органу, допущеної при розгляді заяви позивача від 23.10.2014 про повернення надмірно сплачених коштів на особистий рахунок у банку.
Враховуючи викладене, за встановлених обставин, Верховний Суд вважає, що висновок суду першої інстанції про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог є правильним.
Оскільки апеляційний суд під час розгляду справи неправильно застосував норми матеріального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення, а суд першої інстанції вирішив спір з додержанням норм матеріального та процесуального права, то зазначена обставина відповідно до частини четвертої статті 349 Кодексу адміністративного судочинства України є підставою для скасування ухваленої у справі постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2015 та залишення в силі постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.06.2015.
Відповідно до статті 352 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
Керуючись статтями 341, 344, 349, 352, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна» задовольнити частково.
Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2015 у справі №826/2621/15 скасувати та залишити в силі постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.06.2015.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.
-------------------
-------------------
-------------------
В.В. Хохуляк
Л.І. Бившева
Т.М. Шипуліна
Судді Верховного Суду

Контакти ЮК "Професійна Юридична Група":

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва у справі про повернення переплати з податку на прибуток підприємств

December 14, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ
16 червня 2015 року 15 год. 30 хв. № 826/2621/15

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Данилишин В.М. розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть Лубрікантс Україна" до управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва та державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії, а також з інших питань.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть Лубрікантс Україна" (далі - позивач) до управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва (далі - відповідач-1) та державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві (далі - відповідач-2) про:
- визнання протиправною бездіяльності відповідача-2 щодо не підготовки та не подання відповідачу-1 висновку про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн.;
- стягнення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн.;
- зобов'язання відповідача-1 перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти у розмірі 382614,00 грн.
В обґрунтування позову зазначено, що заявлені вимоги підлягають задоволенню, оскільки діяння відповідача-2 суперечать нормам законодавства та порушують права і інтереси позивача як платника податків.
Відповідною ухвалою суду відкрито провадження в адміністративній справі, яку призначено до розгляду у судовому засіданні.
У ході судового розгляду справи представник позивача підтримав позов та просив задовольнити його повністю, а представник відповідача-2 не визнав позов та просив відмовити у його задоволенні повністю.
Представник відповідача-1 у судові засідання не прибув, хоча про дати, час та місце судового розгляду справи відповідач-1 повідомлений належним чином, заява про розгляд справи за відсутності його представника до суду не надійшла.
Враховуючи викладене та зважаючи на достатність наявних у матеріалах справи доказів для розгляду та вирішення справи по суті, у судовому засіданні 30 березня 2015 року судом, відповідно до ч.ч. 4, 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), прийнято рішення про подальший розгляд та вирішення справи у порядку письмового провадження.
Пізніше, до суду через канцелярію від відповідача-2 надійшли письмові заперечення проти позову, які судом долучено до матеріалів справи для врахування при прийнятті у справі судового рішення по суті.
Крім того, до суду через канцелярію від представника позивача надійшли письмові заперечення проти клопотання представника відповідача-2 про залишення позову без розгляду, а також письмова заява про уточнення позовних вимог, а саме про:
- визнання протиправною бездіяльності відповідача-2 щодо не підготовки та не подання відповідачу-1 висновку про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн.;
- стягнення із Державного бюджету України через відповідача-1 на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн.;
- зобов'язання відповідача-1 перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти у розмірі 382614,00 грн.
Вказану заяву судом, згідно з ч. 1 ст. 137 КАС України, прийнято до розгляду та долучено до матеріалів справи для врахування при прийнятті у справі судового рішення по суті.
У подальшому, до суду через канцелярію від відповідача-1 надійшли письмові заперечення проти позову, які судом також долучено до матеріалів справи для врахування при прийнятті у справі судового рішення по суті.
Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні, суд -
ВСТАНОВИВ:
Як з’ясовано судом у ході розгляду справи, позивачем на рахунок відповідача-1 перераховано податок на прибуток підприємства за IV квартал 2011 року та 2012 рік у розмірі 566598,00 грн., що підтверджується наявною у матеріалах справи копією платіжного доручення від 01 лютого 2012 року №58, внаслідок чого у позивача виникла переплата з вказаного податку у розмірі 382614,00 грн., що підтверджується копією акту звірки від 20 жовтня 2014 року №8717-20, яка також міститься у матеріалах справи.
У зв’язку з викладеним, позивачем до відповідача-2 подано заяву від 23 жовтня 2014 року №23-1/10 про повернення надміру сплаченого грошового зобов’язання, в якій містилось прохання повернути надміру сплачене грошове зобов’язання у розмірі 382614,00 грн. в безготівковій формі на поточний рахунок позивача.
Листом відповідача-2 від 20 листопада 2014 року №681/26-56-20-02-04 позивача повідомлено про вчинення певних дій з підготовки проекту документів для погодження повернення коштів у розмірі 382614,00 грн. на розрахунковий рахунок позивача.
Разом з тим, як з’ясовано у ході судового розгляду справи, відповідачем-2 не вжито передбачених законодавством заходів для повернення переплати позивачу, а саме не підготовлено та не подано до відповідного органу ДКС України висновку про повернення позивачу грошових коштів у відповідну розмірі.
У матеріалах справи міститься копія листа-відповіді Головного управління ДФС у місті Києві від 23 березня 2015 року №4724/10/26-15-14-18, з якої вбачається, що за результатами розгляду фактів, викладених у скарзі позивача від 24 лютого 2015 року №24-6/02, вбачається, що відповідачем-2 не дотримано окремих вимог нормативно-правових актів у ході організації та проведення заходів щодо повернення надміру сплаченого грошового зобов’язання.
В контексті викладеного суд зазначає наступне.
У розумінні норм Податкового кодексу України (далі - ПК України) надміру сплаченими грошовими зобов'язаннями вважаються суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.
Правовідносини щодо повернення з бюджету податків з підстав, передбачених законом, виникають між платником податків та державою в особі відповідного контролюючого органу, на який, згідно із ПК України, покладені повноваження щодо здійснення контролю за своєчасністю та правильністю сплати до бюджету податків, та відповідного територіального органу ДКС України з огляду на запроваджену Бюджетним кодексом України (далі - БК України) казначейську форму обслуговування бюджету.
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 45 БК України, казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
Згідно зі ст. 43 ПК України, помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та ст. 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.
Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.
Відповідно до п.п. 5-7, 10 Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 30 грудня 2013 року №882/1188, повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом Міндоходів на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
Обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податку напрямів перерахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені: 1) на поточний рахунок платника податку в банку; 2) на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Міндоходів, незалежно від виду бюджету; 3) готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку; 4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в банку; 5) поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку; 6) для подальших розрахунків у якості авансових платежів (передоплати) або грошової застави: на небюджетний рахунок з обліку коштів забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів - рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві; банківський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу Міндоходів у відповідному уповноваженому банку (у разі коли кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).
Орган Міндоходів на підставі даних особових рахунків платників готує висновок за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, два примірники Реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та три примірники Реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Контроль за прийняттям/передаванням висновків органи Міндоходів, місцеві фінансові органи, органи Казначейства проводять шляхом проставляння на відповідних примірниках Реєстрів відміток про надходження документів до установи у порядку, визначеному Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242.
За платежами, належними державному бюджету, орган Міндоходів у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному органу Казначейства.
За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган Міндоходів у строк не пізніше ніж за сім робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.
Місцевий фінансовий орган у строк не пізніше ніж протягом двох робочих днів здійснює погодження отриманих висновків шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, засвідченим печаткою, та повертає їх згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Міндоходів.
Орган Міндоходів не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом, передає його згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.
У ході розгляду справи судом не встановлено наявності у позивача податкового боргу, що, відповідно до ПК України, могло бути перешкодою для повернення коштів.
Проаналізувавши викладені норми та обставини суд прийшов до висновку про наявність у позивача права на повернення сум надміру сплаченого податку, оскільки наявність переплати підтверджується документально.
Крім того, позивачем до контролюючого органу подано заяву із дотриманням вимог ПК України. Податковий борг, як зазначено вище, у позивача відсутній.
Отже, заявлена позивачем вимога про визнання протиправною бездіяльності відповідача-2 щодо не підготовки та не подання відповідачу-1 висновку про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн., підлягає задоволенню.
Крім того, суд вважає за необхідне вийти за межі позовних вимог та зобов’язати відповідача-2 підготувати та подати до відповідача-1 висновок про повернення із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн.
При цьому, заявлені позивачем вимоги про стягнення із Державного бюджету України через відповідача-1 на користь позивача надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн., а також зобов'язання відповідача-1 перерахувати із Державного бюджету України на користь позивача надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти у розмірі 382614,00 грн., суд вважає такими, що заявлені передчасно, оскільки повернення коштів з бюджету, як уже зазначено вище, здійснюється на підставі висновку про таке повернення. За викладених обставин зазначені позивачем вимоги не підлягають задоволенню.
Поряд з цим, заявлене представником відповідача-2 протягом судового розгляду справи усне клопотання про залишення позову без розгляду не підлягає задоволенню у зв’язку з відсутністю обґрунтованих підстав.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.
Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.
В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.
Таким чином, із системного аналізу вище викладених норм та з’ясованих судом обставин вбачається, що позов товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть Лубрікантс Україна" до управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва та державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії, а також з інших питань підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 94 КАС України, якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
Керуючись ст.ст. 11, 69-71, 86, 94, 128, 158-163, 167 КАС України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
1. Позов задовольнити частково.
2. Визнати протиправною бездіяльність державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві щодо не підготовки та не подання до управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва висновку про повернення із Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть Лубрікантс Україна" (код ЄДРПОУ 36868073) надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн. (Триста вісімдесят дві тисячі шістсот чотирнадцять гривень 00 копійок).
3. Зобов’язати державну податкову інспекцію у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві підготувати та подати до управління Державної казначейської служби України у Подільському районі міста Києва висновок про повернення із Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть Лубрікантс Україна" (код ЄДРПОУ 36868073) надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у розмірі 382614,00 грн. (Триста вісімдесят дві тисячі шістсот чотирнадцять гривень 00 копійок).
4. Позов в іншій частині залишити без задоволення.
5. Присудити на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнефть Лубрікантс Україна" (код ЄДРПОУ 36868073) здійснений ним судовий збір у розмірі 162,40 грн. (Сто шістдесят дві гривні сорок копійок) із Державного бюджету України.

Копії постанови направити (вручити) сторонам (їх уповноваженим представникам) у порядку та строки, встановлені ст. 167 КАС України.

Згідно зі ст.ст. 185, 186 КАС України, постанова може бути оскаржена шляхом подання до Київського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги протягом десяти днів із дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.
Відповідно до ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя В.М. Данилишин

Контакти ЮК "Професійна Юридична Група":

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Уточнена позовна заява про повернення переплати з податку на прибуток підприємств

December 14, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

Вих.№______
від _________

Позивач:
(особа, що подає уточнену позовну заяву)

Відповідач 1:

Відповідач 2:

Ціна позову:

Справа №

Суддя:

Окружний адміністративний суд міста Києва
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«__________________»
Юридична та поштова адреса: ____, м. Київ, вул. ________________
Код ЄДРПОУ ______________
Тел.: +38 (044) __________
Факс: +38 (044) _____________
Адреса електронної пошти:
_________________________

Управління державної казначейської служби України у Подільському районі м.Києва
04071, м.Київ, вул. Межигірська, будинок 25
Код ЄДРПОУ 37975298
Тел. +38 (044) 462-54-49
Адреса електронної пошти не відома

Державна податкова інспекція
у Подільському районі Головного управління ДФС у м.Києві
04080, м. Київ, вул. Турівська, 12
Код ЄДРПОУ 39467012
Тел./факс: +38 (044) 425-53-30
Адреса електронної пошти: Podol31@ukr.net

_________ гривень

__________

____________

Уточнена позовна заява
про повернення надміру сплаченого грошового зобовʼязання

12 березня 2015 року Товариством з обмеженою відповідальністю «________________» (далі – Позивач) отримано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 лютого 2015 року про залишення позовної заяви без руху.
На виконання вимог вищевказаної ухвали позивач подає уточнену позовну заяву.
Разом з тим, з урахуванням встановленого в ухвалі короткого строку для виконання позивачем її вимог (3 дні) та припадання двох з них на неробочі дні (14.03.2015р. та 15.03.2015р.), - позивач просить суд продовжити строк для виконання вимог ухвали та прийняти дану уточнену позовну заяву до розгляду.

06 лютого 2012 року позивачем платіжним дорученням №58 від 06.02.2012р. на рахунок УДКСУ у Подільському районі м.Києва було сплачено податок на прибуток підприємств за 4 квартал 2011 року та 2012 рік в сумі ___________ грн. (________________) (копія платіжного доручення додається), внаслідок чого у Позивача виникла переплата по податку на прибуток підприємств у сумі ________________ грн. (__________________), що підтверджується також Актом №8717-20 від 20.10.2014р. звірки розрахунків платника з бюджетом (копія акта звірки додається).
Відповідно до пп. 14.1.115 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України), надміру сплачені грошові зобов'язання – це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.
Згідно з пп. 17.1.10. п. 17.1. ст. 17 ПК України, платник податків має право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.
Водночас, відповідно до ст. 43 ПК України, платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку. Згідно з цією ж статтею, помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Аналогічний обовʼязок для податкового органу встановлений також пунктом 7 Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України, міністерства фінансів України №882/1188 від 30.12.2013р. (далі – Порядок).
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом пʼяти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобовʼязань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (ст. 43 ПК України).
Відповідним органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням позивача та за місцем сплати позивачем податку на прибуток (зокрема, який був сплачений платіжним дорученням №58 від 06.02.2012р.), є Управління державної казначейської служби України у Подільському районі м.Києва (далі – Відповідач 1).
На підставі вищевказаних положень ПК України та Порядку, Позивач 24.10.2014р. звернувся до Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві (далі – Відповідач 2) з Заявою вих. №23-1/10 від 23.10.2014р. про повернення надміру сплаченого грошового зобов¬ʼязання (копія додається), в якій просив Відповідача 2 повернути надміру сплачене грошове зобов΄язання – податок на прибуток підприємств, сплачений за 4 квартал 2011 року та 2012 рік, в розмірі __________ грн. (_____________) в безготівковій формі на поточний рахунок Позивача за реквізитами: «Отримувач: ТОВ «_______________, Ідентифікаційний код – ________, Поточний рахунок ____________ в АТ «___________» в м. Києві, МФО ___________».
04.12.2014р. Позивач отримав від Відповідача 2 відповідь вих. №681/26-56-20-02-04 від 20.11.2014р. про вчинення Відповідачем 2 певних дій по підготовці проекту документів для погодження повернення переплати (завірена копія листа та конверта додаються). Однак, в порушення ст. 43 ПК України, Відповідач 2 не вжив передбачених законом заходів для поверення переплати Позивачу, а саме: не підготував та не подав відповідному органу Державної казначейської служби України висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету в строк, передбачений п. 43.5. ст. 43 ПК України. Даний обов¬ʼязок не виконаний Відповідачем 2 і на дату підготовки та подання цієї позовної заяви. Позивач вважає такі дії Відповідача 2 протиправними.

У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись пп. 14.1.115 п. 14.1. ст. 14, пп. 17.1.10. п.17.1. ст. 17, ст. 43 ПК України, ст. 45 БК України, п.п. 5-7, Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України, міністерства фінансів України №882/1188 від 30.12.2013р., ст.ст. 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:
1. Продовжити строк для виконання позивачем вимог ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 лютого 2015 року про залишення позовної заяви без руху;
2. Прийняти дану уточнену позовну заяву до розгляду;
3. Визнати протиправною бездіяльність Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві щодо непідготовки та неподання до Управління державної казначейської служби України у Подільському районі м.Києва висновку про повернення з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» надміру сплачених у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошових коштів у сумі _____________ гривень (______________________);
4. Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________» (Україна, ______, м. Київ, _____________, п/р _______________в АТ «______________» в м. Києві, МФО ________, код ЄДРПОУ __________) надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти в сумі ___________ гривень (________________);
5. Зобов¬ʼязати Управління державної казначейської служби України у Подільському районі м.Києва перерахувати з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» (Україна, _____, м. Київ, _________________, п/р __________ в АТ «_____________» в м.Києві, МФО _______, код ЄДРПОУ ___________) надміру сплачені у рахунок сплати податку на прибуток підприємств грошові кошти в сумі ____________ гривень (_________________________);
6. Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» витрати по сплаті судового збору в розмірі ______ гривень.

Всього уточнена позовна заява на 3 (трьох) аркушах.

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_________________»
____________________

Авторські права на дану публікацію належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Заперечення на акт податкової перевірки

December 14, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Перевірки контролюючих органів

Вих.№_________
від ______________

Особа, що подає заперечення:

Державна податкова інспекція
у Солом’янському районі
Головного управління ДФС у м.Києві
03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 6
Код ЄДРПОУ ________

Товариство з обмеженою відповідальністю
«_____________»
________, м.Київ, _________, _______
Код ЄДРПОУ _____________
Телефон: +38 (044) __________
Факс: +38 (044) ___________

Заперечення
на Акт №__________________ від _______________ про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» (код за ЄДРПОУ ___________) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _____________ по ___________, валютного та іншого законодавства за період з __________ по ___________

В період з ___________ по _____________ проводилась документальна планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» (далі – ТОВ «__________» або «Товариство») з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _____________ по _____________, валютного та іншого законодавства за період з ____________ по _________. За результатами даної перевірки складено Акт №_______________ від _______________ (далі – Акт перевірки).
Перевірка здійснювалась: головним державним ревізором-інспектором відділу супроводження особливо важливих перевірок управління податкового аудиту ________________, головним державним ревізором-інспектором відділу супроводження особливо важливих перевірок управління податкового аудиту __________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб __________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового аудиту _________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій ГУ ДФС у м.Києві _________________, головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій ГУ ДФС у м.Києві _________________.
На думку перевіряючих (підпункт 3.1.2. пункту 3.1. розділу 3 (сторінки 4-16), підпункт 3.1.4. пункту 3.1. розділу 3 (сторінка 17), підпункт 3.6.6. пункту 3.6. розділу 3 (сторінка 31), підпункт 3.6.7. пункту 3.6. розділу 3 (сторінка 32), розділ 4 Акта перевірки, Додаток №6 до Акта перевірки), ТОВ «___________» порушило, зокрема:
1. п. 2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, ст.ст. 2 – 4, 9 Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пп. 139.1.9., пп.пп. 138.8.1., 138.8.5. п. 138.8., п. 138.10, п. 138.12 ст. 138, п. 139.1 ст. 139, ст. 138 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПК України), в результаті чого, на думку перевіряючих, занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму ____________ грн., у тому числі:
- за _______________ в сумі ________ грн.;
- за _______________ в сумі __________ грн.;
2. п. 3 Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку від 24.12.2010р. №1020 щодо подання не у повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку за ___________ – _____________;
3. п. 237.1. ст. 237 ПК України щодо несвоєчасної сплати збору перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів (________) у _________;
4. п. 1 ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993р. №15-93.

Підставами для висновків про порушення стало, на думку перевіряючих, зокрема:
- завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.1 Декларації «Адміністративні витрати» (сторінки 5 – 10 Акта перевірки);
- завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.4 Декларацій «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» (сторінки 10 – 16 Акта перевірки);
- заниження податку на прибуток в результаті допущених порушень, вказаних в підпункті 3.1.2. пункту 3.1. розділу 3 Акта перевірки (сторінка 17 Акта перевірки);
- наявність у Товариства кредиторської та дебіторської заборгованості по Контрактах з контрагентом – ТОВ «______________» (Росія) станом на ____________ (сторінка 31 Акта перевірки);
- неподання Товариством Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України та знаходиться за її межами, стосовно дебіторської заборгованості ТОВ «________________» перед Товариством (сторінка 32 Акта перевірки).
На помилкові висновки перевіряючих вплинуло також зазначення перевіряючими в Додатку №6 до Акта перевірки (Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників витрат за період з _________ по ___________) невірних даних – які не відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства.
ТОВ «____________» не погоджується з вказаними в Акті перевірки висновками перевіряючих, вважає їх помилковими, надуманими, такими, що не відповідають фактичним обставинам та такими, що виникли в результаті неналежного та неповного (вибіркового) аналізу перевіряючими документів та особливостей діяльності ТОВ «_____________», невірного тлумачення документів та чинного законодавства України, у зв’язку з наступним:

1. Стосовно завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.1 Декларації «Адміністративні витрати» (сторінки 5 – 10 Акта перевірки)

Висновок щодо завищення задекларованих показників у рядку 06.1 Декларації «Адміністративні витрати» на суму ___________ грн. в акті зроблено на основі порівняння даних податкових декларацій за ______________, _______ рік та даних бухгалтерського обліку.

Так в акті стверджується, що за даними податкового обліку (декларації) за 2 півріччя _______ року адміністративні витрати були відображені в сумі __________ грн. в той час як за даними бухгалтерського обліку сума адміністративних витрат за друге півріччя склала _________ грн., а сума загальновиробничих витрат, які були обґрунтовано віднесені до адміністративних витрат в податковому обліку (що не заперечується в акті), склала _________ грн., всього співставна сума в бухгалтерському обліку – __________ грн.

На сторінці 9 акту перевіряючі дійшли висновку, що витрати в помилково розрахованій сумі __________ грн. «не підтверджені первинними документами, що свідчить про відсутність витрат в матеріальній та нематеріальній формах».

В акті не уточнено, на якій саме підставі визнано завищення показника адміністративних витрат: на підставі порівняння даних бухгалтерського та податкового обліку, чи на підставі відсутності первинних документів, які підтверджують вказані витрати.

З цього приводу зауважимо наступне:

1.1. 3гідно даних бухгалтерського обліку адміністративні витрати за 2 півріччя _____ року становили не _________ грн., а _________ грн. Оборотно-сальдова відомість, первинні документи та розшифровки витрат за рахунком бухгалтерського обліку 92 «Адміністративні витрати» булі надані під час перевірки, що підтверджується в абзаці 6 сторінки 5 акту. Тому висновок щодо завищення адміністративних витрат в сумі 1 848 647 грн. є помилковим.

1.2. У відповідності до пп. 75.1.2 ПКУ документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Під час перевірки посадовими особами контролюючого органу було складено «Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки» (Додаток 3 до Акту перевірки). Цим документом підтверджується надання посадовим особами контролюючого органу усіх документів, які були необхідні для підтвердження податкової звітності.

У відповідності до п. 85.4 ПКУ «При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).» У відповідності до п. 85.6 ПКУ у разі відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.

В акті не зазначено, які саме витрати не були підтверджені первинними документами та які саме первинні документи відсутні. При цьому, факту відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу, не зафіксовано.

В той же час в абзаці 4 сторінки 5 Акту та в Додатку 3 до Акту підтверджується факт отримання первинних документів то розшифровок витрат за рахунками 91, 92. Тому висновок перевіряючих щодо відсутності підтвердження витрат первинними документами є внутрішньо-суперечливим, необґрунтованим та хибним.

1.3. У відповідності до п. 86.10 ПКУ в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника податків. Згідно пункту 5 Розділу І Наказу ДПАУ від 22.12.2010 № 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 р. за N 34/18772, «за результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби». Пунктом 6 Розділу І вказаного Наказу встановлено, що «факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.»

Вважаємо, що під час перевірки було порушено як п. 86.10 ПКУ (не враховано заниження витрат за іншими статтями, що призвело до завищення податкових зобов’язань), так і пункти 5 та 6 Розділу І Порядку (не викладено всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, порушено принципи об’єктивності то повноти).

Завищення податкових зобов'язань з податку на прибуток може бути наслідком заниження витрат, в тому числі за окремими статтями. Одночасне заниження та завищення витрат за різними статтями, але на однакову суму, не призводить до заниження грошового зобов'язання. Визнання завищення витрат за окремою статтею з одночасним ігноруванням їх заниження за іншою статтею є порушенням припису п. 86.10 ПКУ.

Посадові особи контролюючого органу безпідставно зробили припущення, що завищення витрат за окремо взятою статтею призвело до заниження зобов'язання з податку на прибуток, але всупереч п. 86.10 ПКУ проігнорували той факт, що така сума витрат не була відображено в інших статтях декларації.

Так перевіряючими не було враховано одночасне заниження витрат в рядку 05.1 «собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларації. В бухгалтерському обліку, відповідно даних оборотно-сальдової відомості, розшифровок, первинних документів та калькуляцій, які були надані під час перевірки, сума витрат за рахунком 901 становила за 2 півріччя ________ року ____________ грн., в той час як в податковому обліку за 2 півріччя ______ року (декларації) відображена сума __________. Таким чином сума по рядку 05.1 декларації була занижена на ___________ грн. Зауважимо, що в Додатку 6 до Акту перевірки вказано, що в бухгалтерському обліку за статтею «собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» відображено суму _________ грн. Таке твердження не відповідає дійсності і ґрунтується на некоректному припущені посадових осіб контролюючого органу, яке полягає в тому, що дані бухгалтерського обліку мають дорівнювати різниці показників декларацій з податку на прибуток за _____ рік та 1 півріччя _____ року. При цьому, цей метод розрахунку дотримується вибірково: показники, які «завищено», беруться з даних бухгалтерського обліку, а показники, які фактично занижено, беруться як різниця між даними декларацій за 1 за _____ рік та 1 півріччя _____ року (таким чином, заниження не відображається).

Окрім того, перевіряючими не було враховано заниження витрат в рядку 06.2 «витрати на збут» декларації. В бухгалтерському обліку, відповідно даних оборотно-сальдової відомості, розшифровок, первинних документів та калькуляцій, які були надані під час перевірки, сума витрат за рахунком 93 становила _________ грн., в той час як в податковому обліку за 2 півріччя ______ року (декларації) відображена сума _________ грн. Таким чином сума по рядку 06.2 декларації була занижена на _________ грн. Зауважимо, що в Додатку 6 до Акту перевірки вказано, що в бухгалтерському обліку за статтею «витрати на збут» відображено суму ___________ грн. Таке твердження не відповідає дійсності і ґрунтується на некоректному припущені посадових осіб контролюючого органу, яке полягає в тому, що дані бухгалтерського обліку мають дорівнювати різниці показників декларацій з податку на прибуток за ____ рік за 1 півріччя _____ року.

Виходячи з наведеного вище, припущення щодо заниження зобов’язання з податку на прибуток за результатами діяльності другого півріччя ____ року на суму __________ грн. є хибним.

2. Стосовно завищення витрат у зв’язку з завищенням задекларованих показників у рядку 06.4 Декларацій «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» (сторінки 10 – 16 Акта перевірки)

На сторінці 10 акту міститься твердження щодо завищення витрат в рядку 06.4.43 «Інші витрат господарської діяльності» в декларації з податку на прибуток за _____ на суму _________ грн. Зазначені витрати, згідно даних акту включають в себе __________ грн. заробітної плати та __________ єдиного соціального внеску.
На цій підставі посадові особи контролюючого органу безпідставно зробили припущення про заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток за _____ в сумі _________ грн. (стор. 33 акту). З таким висновком не можна погодитись виходячи з наступного:

2.1. У відповідності до п. 86.10 ПКУ в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника податків. Згідно пункту 5 Розділу І Наказу ДПАУ від 22.12.2010 № 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 р. за N 34/18772, «за результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби». Пунктом 6 Розділу І вказаного Наказу встановлено, що «факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.»

Вважаємо, що під час перевірки було порушено як п. 86.10 ПКУ (не враховано заниження витрат за іншими статтями, що призвело до завищення податкових зобов’язань), так і пункти 5 та 6 Розділу І Порядку (не викладено всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, порушено принципи об’єктивності то повноти).

Завищення податкових зобов'язань з податку на прибуток може бути наслідком заниження витрат, в тому числі за окремими статтями. Одночасне заниження та завищення витрат за різними статтями, але на однакову суму, не призводить до заниження грошового зобов'язання. Визнання завищення витрат за окремою статтею з одночасним ігноруванням їх заниження за іншою статтею є порушенням припису п. 86.10 ПКУ.

Посадові особи контролюючого органу безпідставно зробили припущення, що завищення витрат за окремо взятою статтею призвело до заниження зобов'язання з податку на прибуток, але всупереч п. 86.10 ПКУ проігнорували той факт, що така ж сума витрат не була відображено в інших статтях декларації.

В Акті перевірки зазначається, що вказана сума заробітної плати та ЄСВ (_________ грн.) мала бути відображена у складі собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» (в рядку 05.1 декларації). На сторінці 16 акту навіть згадується запит про те «чому зазначені витрати не були віднесені до складу собівартості виробленої продукції».

Дані витрати, правильність віднесення яких на рахунок 91 не заперечується в акті перевірки, підтверджуються первинними документами та штатним розкладом, які були надані посадовим особам контролюючого органу під час перевірки. Зв’язок цих витрат з господарською діяльністю платника податків в Акті перевірки також не заперечується. Незважаючи на це, та всупереч припису п. 86.19 ПКУ перевіряючи просто виключили ці витрати з декларації, замість врахування цих витрат у складі собівартості реалізованої продукції в рядку 05.1 декларації.

Виходячи з наведеного вище, припущення щодо заниження зобов’язання з податку на прибуток за ______ рік є хибним, адже методологічна помилка не вплинула на розрахунок об’єкта оподаткування: методологічно неправильне відображення частини загальновиробничих витрат в рядку 06.4.43 декларації «Інші витрат господарської діяльності» мало бути враховано при визначенні податкового зобов’язання одночасно із заниженням собівартості реалізованої продукції в рядку 05.1 декларації.

У зв’язку з цим ТОВ «____________» не погоджується з висновками перевіряючих, вказаними в Акті перевірки в частинах:

1. Підпункту 3.1.2. «Витрати» пункту 3.1. розділу 3 (сторінки 4-16, 33 Акта перевірки) – стосовно завищення витрат на загальну суму __________ грн. за період з ______________ року по __________ року, в тому числі:
-за IV квартал ________ року в сумі __________ грн.
-за ________ рік в сумі ________ грн.
2. Підпункту 3.1.4. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» пункту 3.1. розділу 3 (сторінка 17 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ________ грн. за період з __________ року по __________ року, в тому числі:
-за IV квартал ______ року в сумі __________ грн.
-за _____ рік в сумі _________ грн.
3. Пункту 1 розділу 4 (сторінка 33 Акта перевірки) - – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ________ грн. за період з _______ року по ______ року, в тому числі:
-за IV квартал _____ року в сумі __________ грн.
-за _______ рік в сумі ________ грн.
4. Додатку №6 до Акта перевірки (Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників витрат за період з ________ по _______).

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись п. 86.7 ПКУ,

ПРОШУ:

1. Прийняти дані заперечення до розгляду та врахувати аргументацію, наведену ТОВ «________» у даних запереченнях;
2. Скасувати Акт №__________ від _________ про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «________» в частинах:
2.1. Підпункту 3.1.2. «Витрати» пункту 3.1. розділу 3 (сторінки 4-16, 33 Акта перевірки) – стосовно завищення витрат на загальну суму _________ грн. за період з ________ року по _________ року, в тому числі:
-за IV квартал ____ року в сумі ________ грн.
-за ______ рік в сумі ________ грн.
2.2. Підпункту 3.1.4. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток» пункту 3.1. розділу 3 (сторінка 17 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі _________ грн. за період з __________ року по __________ року, в тому числі:
-за IV квартал ______року в сумі _________ грн.
-за ______ рік в сумі ____________ грн.
2.3. Пункту 1 розділу 4 (сторінка 33 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ________ грн. за період з _______ року по _________ року, в тому числі:
-за IV квартал ___ року в сумі ________ грн.
-за _____ рік в сумі __________ грн.
2.4. Додатку №6 до Акта перевірки (Реєстр кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та показників витрат за період з _______ по _______).

ТОВ «________» бажає взяти участь у розгляді даних заперечень через своїх представників. Про час і місце розгляду даних заперечень просимо повідомити ТОВ «________» у встановленому чинним законодавством України порядку та строки.

Додатки:
1. Завірена копія Акта перевірки №_________ від _________ (34 арк.).

Всього Заперечення з додатками на ___ (________________) аркушах.

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«___________»
________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Заперечення проти позову про поновлення на роботі

December 02, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

Вих. №________
від ____________

Позивач:

Відповідач:
(особа, що подає заперечення
проти позову)

Справа №:

Суддя: ______________ районний суд м. Києва
_____________________

__________________
Місце реєстрації: ________________
Адреса дла кореспонденції: _______________
Ідентифікаційний номер: ______________
Тел.: (044) ____________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________»
Код ЄДРПОУ _________________
Юридична адреса: ___________________
Поштова адреса: ___________________
Тел. +38 (044) _______________
Адреса електронної поштової скриньки:
____________________

_________________

______________

Заперечення проти позову
________________________ до Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________» про поновлення на роботі

На розгляді __________________ районного суду м. Києва перебуває справа №_______________ за позовом __________________ (далі – «Позивач») до Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» (далі – «Відповідач» або «Товариство») про поновлення на роботі.
Вимоги Позивача, викладені в позовній заяві, Відповідач вважає безпідставними та необгрунтованими у зв’язку з наступним.
На підставі заяви Позивача від _______________про прийняття на роботу (копія додається) наказом №___ від _____________ (копія додається) Позивач був прийнятий на посаду інженера-програміста відділу мікропроцесорних розробок з ________________ з терміном випробування 3 місяці. Між Позивачем та Товариством було укладено Трудовий договір (контракт) №_______ від __________________ (копія додається).
По закінченню терміну випробування наказом №___ від ______________ копія додається) Позивач був переведений на посаду провідного інженера-програміста відділу мікропроцесорних розробок.
Окремо звертаємо увагу на те, що посада, яку займав Позивач, була створена та введена до штатного розкладу Товариства у зв’язку з відкриттям нового напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (в подальшому – Конструкторське бюро приладів), а саме – напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ______, що підтверджується, зокрема, службовою запискою Головного конструктора ТОВ «_____________» від ________________ про необхідність створення нового напрямку в складі відділу мікропроцесорних розробок та створення нової штатної одиниці (з візою генерального директора про погодження), а також розпорядженням Генерального директора №__________ від _____________ про створення такого напрямку в складі відділу мікропроцесорних розробок (копії даних документів додаються). З цією метою в Товаристві було прийнято рішення про розширення групи інженерів-програмістів на одну штатну одиницю «інженер-програміст» (в подальшому перейменована на «провідний інженер-програміст») з метою виконання функціональних обов’язків, пов’язаних саме з діяльністю даного напрямку роботи відділу мікропроцесорних розробок (в подальшому – Конструкторського бюро приладів).
З _______________ наказом №___________ від __________ на базі відділу мікропроцесорних розробок було створено Конструсторське бюро приладів (копія наказу додається). Посада Позивача та його функціональні обов’язки при цьому не змінилася.
До посадових обов’язків Позивача входило, зокрема: розробка програм на основі алгоритмів рішень економічних та інших завдань; визначення обсягу і змісту даних контрольних прикладів, що забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню, здійснення запуску програм та введення вихідних даних, що визначаються умовами поставлених завдань; визначення можливості використання готових програмних продуктів; здійснення супроводу впровадження програм та програмних засобів; розробка та впровадження систем автоматичної перевірки правильності програм, типових і стандартних програмних засобів та ін., що підтверджується Посадовою інструкцією провідному інженеру-програмісту (копія додається). Виконувані Позивачем функціональні обов’язки, пов’язані з напрямком розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ______, підтверджуються також і робочою документацією за участю самого Позивача (електронна поштова переписка з безпосереднім керівником, завдання безпосереднього керівника, копії роздруківок яких додаються і при необхідності можуть бути підтверджені показаннями свідків) та самим Позивачем у позовній заяві.
В грудні 20__ року відповідальними посадовими особами Товариства було проведено аналіз стану та перспектив розвитку напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок, пов’язаного з розробкою програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу __________, і його впливу на діяльність Товариства, за результатами якого Головним конструктором Конструкторського бюро приладів було внесено подання про недоцільність та безперспективність подальшого розвитку даного напрямку (копія подання додається).
У зв’язку з відсутністю позитивного комерційного ефекту від діяльності раніше створеного напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (в подальшому перейменованого на Конструкторське бюро приладів), діяльність по розвитку якого входила до функціональних обов’язків провідного інженера-програміста як штатної одиниці, створеної та введеної до штатного розкладу Товариства саме з метою забезпечення діяльності вищевказаного напрямку, про що Головним конструктором було внесено відповідну службову записку від ___________ Генеральному директору Товариства (копія додається), а також враховуючи об’єктивні обставини, пов’язані з браком фінансових резервів для підтримання нових напрямків та розробок, що підтверджується, зокрема, службовою запискою Фінансового директора від _________. (копія додається) та враховуючи вкрай несприятливу кон’юнктуру ринку і стан продажів продукції Відповідача в цілому наприкінці 201__ року, що підтверджується доповідною запискою Комерційного директора від _________ (копія додається), - Генеральним директором Товариства було погоджено закриття напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу _______ (підтверджується розпорядженням Генерального директора №_______ від ___________ про закриття напрямку діяльності Кострукторського бюро приладів (копії додаються)) та прийнято рішення про скорочення чисельності і штату працівників, які мали відношення до напрямку розвитку Товариства, що закривався, а також до супроводу (підтримки) виробництва взагалі.
З урахуванням вищевказаної інформації, враховуючи інтереси господарської діяльності Товариства, наказом Генерального директора Товариства №____ від _________ (копія додається) було прийнято рішення про скорочення, зокрема, посади провідного інженера-програміста, яку займав Позивач. Звертаємо увагу на те, що окрім посади провідного інженера-програміста, скороченню, згідно з наказом, підлягала також і посада Керівника групи супроводу виробництва, до функціональних обов’язків якого, зокрема, входив нагляд за розвитком нових напрямків, у тому числі напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок, задля якого у Товаристві було створено штатну одиницю «інженера-програміста» (в подальшому перейменована на «провідний інженер-програміст») та яку займав Позивач.
Позивача, а також _____________, який займав посаду Керівника групи супроводу виробництва, в один і той самий день – _______________року було попереджено під розпис про скорочення ________ року посад, які вони займають (копії попереджень з підписами про ознайомлення додаються) у зв’язку з виробничою необхідністю, скороченням чисельності та штату працівників.
Наказом №___ від _________ (копія додається), після закінчення двомісячного строку попередження про наступне вивільнення, Позивач був звільнений з роботи у зв’язку з скороченням штату працівників за п.1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України).
Звертаємо увагу й на те, що у зв’язку зі складним економічним становищем та різким погіршенням умов ведення господарської діяльності та погіршенням показників реалізації продукції, Товариством вжито не лише заходів зі скорочення чисельності та штату працівників, але й інші заходи, направлені на економію коштів та запобігання масовому вивільненню працівників і банкрутству підприємства. Так, зокрема, наказами №_____ від ____________ та №___ від _____________ у Товаристві для всіх працівників встановлено неповний (4-денний) робочий тиждень на період з _________ по ___________ (копія наказу додається).

Звертаємо увагу на те, що стаття 492 КЗпП України, яке регулює порядок вивільнення працівників, встановлює обов’язок роботодавця персонально повідомити працівників про наступне вивільнення не менш ніж за два місяці. При цьому чинне законодавство України не містить обов’язку про надання вивільнюваним працівникам копій наказів чи ознайомлення їх з наказами про зміни в організації виробництва і праці, які стали причиною для вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
Крім того, Позивач при попередженні його ________під розпис про майбутнє вивільнення не виявив незгоди з цим, не попросив будь-яких більш детальних пояснень з приводу причин скорочення штату працівників, копії наказу про скорочення і взагалі не подав вигляду про свою незгоду з вивільненням, аж доки не пропрацював наступні 2 місяці та не отримав безпосередньо вже наказ про звільнення, що підтверджується попередженням Позивача про майбутнє скорочення посади (копія додається) з відсутніми будь-якими відмітками, окрім підпису Позивача. Незважаючи на те, що чинне законодавство України про працю не передбачає обов’язку роботодавця детально ознайомлювати працівника з причинами скорочення штату працівників (це питання виключно внутрішньогосподарської діяльності роботодавця) та надавати йому копію наказу про скорочення штату, - Відповідач не проти був би надати Позивачеві такі більш детальні пояснення і навіть копію наказу про скорочення штату в разі, якби Позивач виявив таке бажання.

Відповідачем при звільненні Позивача було дотримано вказаний у частині 1 статті 492 КЗпП України порядок, а саме: Позивача було персонально попереджено про наступне вивільнення не менш ніж за два місяці (копія попередження з підписом Позивача про ознайомлення додається).
Відповідно до частини 3 статті 492 КЗпП України, одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.
Відповідач при звільненні Позовача не мав змоги запропонувати йому іншу роботу в Товаристві, оскільки в Товаристві як на момент звільнення, так і до теперішнього часу відсутні посади, що відповідають професії, кваліфікації чи спеціальності Позивача. Крім того, у Товаристві при звільненні Позивача взагалі були відсутні й будь-які інші вакантні посади, навіть ті, які не відповідають професії, кваліфікації чи спеціальності Позивача.

Стосовно подання до Державної служби зайнятості звіту про заплановане вивільнення працівників повідомляємо наступне. Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р. №5067-VI, роботодавці зобов’язані подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення.
В той же час, відповідно до частини 1 статті 48 вищевказаного Закону, масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: 1) одного місяця: - вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; - вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників; 2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.
Вивільнення, що мало місце у Товаристві, при якому було звільнено Позивача, не підпадає під вищевказані критерії масовості вивільнення працівників, у зв’язку з чим у Відповідача не виникло обов’язку з подання інформації про таке вивільнення до Державної служби зайнятості України.

При звільненні Позивача не поставало і питання про переважне право на залишення на роботі, на яке посилається Позивач у позові.
Відповідно до частини 2 статті 492 КЗпП України, при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.
Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці врегульоване статтею 42 КЗпП України. Однак диспозиція даної статті не могла бути застосована при звільненні Позивача, оскільки дане право має враховуватись при наявності двох чи більше однакових посад, одна з яких скорочується, а у Товаристві посада, яку займав Позивач, була єдиною як за назвою посади («провідний інженер-програміст»), так і за функціональними обов’язками, передбаченими для даної посади (виконання функцій в рамках напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ________), та вимогами до спеціальності і кваліфікації, на підтвердження чого Відповідач надає копії наказів про затвердження штатного розпису та про внесення змін до штатного розпису Товариства (копії додаються).
Посилання Позивача на його авторство як на підставу для переважного права на залишення на роботі відповідно до пункту 6 частини 2 статті 42 КЗпП України є абсолютно безпідставним. По-перше, Позивач не є автором жодних винаходів, корисних моделей, промислових зв’язків чи раціоналізаторських пропозицій у Товаристві, про що буде зазначено більш детально далі по тексту даних заперечень на позов. По-друге, пункт 6 частини 2 статті 42 КЗпП України вступає в дію лише за умови рівних продуктивності праці і кваліфікації двох чи більше працівників, що займають однакові посади у Товаристві. Звертаємо увагу на те, що посада «провідний інженер-програміст» була в Товаристві єдиною, причому впроваджувалась вона виключно в рамках реалізації специфічного напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок Товариства (відповідно, до працівника, що займав дану посаду, пред’являлись специфічні вимоги, а його кваліфікація та функціональні обов’язки відрізнялись від кваліфікації та функціональних обов’язків будь-якого з інших працівників Товариства).
Позивач на підтвердження своєї позиції посилається на пункт 19 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992р. №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», зазначаючи при цьому що Відповідач нібито порушив порядок звільнення працівника, передбачений даним пунктом. Однак Відповідач вважає таке посилання лише підтвердженням позиції Відповідача, оскільки кожна з умов правомірності звільнення за п. 1 ст. 40, передбачена пунктом 19 вищевказаної Постанови, була Відповідачем в повній мірі дотримана, а саме: 1) у Відповідача мали місце реальні та об’єктивні зміни в організації виробництва і праці – скорочення штату працівників, викликане об’єктивною економічною ситуацією, аргументацію та докази чого Відповідач наводить в інших розділах даних заперечень на позов; 2) Відповідачем було дотримання вимог законодавства України, що регулює вивільнення працівника, про що було зазначено вище; 3) Відповідач не мав змоги перевести Позивача на іншу роботу через її відсутність у Товаристві; 4) Позивач не мав переважного права на залишення на роботі, так як посада Позивача за назвою, кваліфікацією та функціональними обов’язками відрізнялась від будь-яких інших посад у Товаристві, а переважне право на залишення на роботі не застосовується між працівниками, що займають різні посади, мають різну кваліфікацію та функціональні обов’язки. При цьому Відповідач ще раз наголошує, у Товаристві на момент звільнення Позивача взагалі були відсутні будь-які вакантні посади. Звільняти ж інших працівників, які мали іншу кваліфікацію та виконували інші функціональні обов’язки, ніж Позивач, та працевлаштовувати на дану посаду Позивача Відповідач не зобов’язаний, оскільки Позивач не мав би відповідної належної кваліфікації для виконання даної роботи, а законні інтереси інших працівників при цьому були б порушені.
Крім того, відповідно до абзацу 4 пункту 19 вищевказаної Постанови, «судам слід мати на увазі, що при проведенні звільнення власник або уповноважений ним орган вправі в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника. Якщо це право не використовувалось, суд не повинен обговорювати питання про доцільність такої перестановки (перегрупування)».

Стосовно вимоги Позивача про виправлення в трудовій книжці запису назви посади повідомляємо наступне.
Як вже було зазначено вище, Позивач був прийнятий на посаду «інженер-програміст» у відділ мікропроцесорних розробок наказом №____ від _________ (копія додається). Однак наказом №______ від _____________ (копія додається) Позивач був переведений на посаду «провідний інженер-програміст» відділу мікропроцесорних розробок. З ____________ наказом №_________ від __________ на базі відділу мікропроцесорних розробок було створено Конструсторське бюро приладів. Нажаль, з технічних причин у Товаристві до трудової книжки Позивача не було внесено відповідні записи про зміну найменування посади працівника та про зміну назви відділу, в якому Позивач працював. Відповідач на добровільній основі готовий внести відповідні виправлення у трудову книжку Позивача в порядку, передбаченому чинним законодавством України, однак вимогу Позивача в позовній заяві (з уточненими позовними вимогами) про виправлення запису назви посади, на яку Позивач приймався, вважає некоректною, оскільки з самого початку Позивач був прийнятий на посаду «інженер-програміст», а не «провідний інженер-програміст». Разом з тим, Відповідач переконаний, що необхідність виправлення запису в трудовій книжці не впливає на факт дотримання Відповідачем чинного законодавства України при звільненні Позивача.

Твердження Позивача про відсутність фактичного скорочення в Товаристві та про прийняття на роботу іншої особи на посаду, яку займав Позивач, не відповідає дійсності та базується виключно на непідтверджених безпідставних припущеннях Позивача виходячи з оголошень з сайтів про пошук роботи, на які він посилається.
Позивач в підтвердження своєї позиції посилається на сайти ___________ та _____________, зазначаючи при цьому, що Відповідачем постійно активується та є активною станом на теперішній час вакансія «інженер-програміст». Однак це не відповідає дійсності та є перекручуванням фактів з боку Позивача. Починаючи з грудня 201__ року і до теперішнього часу на сайтах з пошуку роботи Відповідачем розміщена та постійно активується вакансія «інженер-електронщик», а не «інженер-програміст». Вакансія ж «інженер-програміст» з "__" ___________ 20__ року, з часу прийняття на роботу Позивача на посаду інженера-програміста, не є активною та перебуває в архіві. На підтвердження вищевказаних фактів Відповідач надає роздруківки прінт-скрін сторінок сайтів з пошуку роботи як по вакансії «інженер-електронщик», так і по вакансії «інженер-програміст» (копії додаються), в яких видно дати активацій вакансій. Крім того, в разі необхідності, це може бути підтверджено компаніями, яким належать вищевказані сайти з пошуку роботи, в разі направлення їм відповідних запитів.
Звертаємо увагу на те, що вакансії та посади «інженер-електронщик» та «інженер-програміст» є абсолютно різними як за вимогами до кваліфікації, досвіду роботи, виконуваних функціональних обов’язків, так і за рівнем оплати. До обов’язків інженера-електронщика входить участь в розробці контрольних стендів модулів і приладів на базі мікропроцесорів, тестування, розведення плат, здійснення процесу програмування мікропроцесорних систем з використанням програм, написаних іншими спеціалістами, а не участь в написанні програм, як це передбачено серед функціональних обов’язків інженера-програміста. На підтвердження кардинальних відмінностей в даних посадах Відповідач надає роздруківки оголошень про вакансії інженера-електронщика та інженера-програміста (копії роздруківок додаються).
Разом з тим, незважаючи на вищевказані істотні відмінності в посадах, Відповідач вважає за необхідне зазначити, що в період після звільнення Позивача з роботи, в Товаристві не була створена не лише нова посада «інженера-програміста», але і нова посада «інженера-електронщика», та, відповідно, не було прийнято людину на посаду «інженера-електронщика», як про це стверджує Позивач. Вакансія «інженер-електронщик» розміщена Відповідачем на сайтах з пошуку роботи та постійно активується з метою аналізу ринку праці та моніторингу інформації про потенційних спеціалістів з відповідною кваліфікацією, оскільки господарська діяльність Відповідача з виробництва автоматичних реле є специфічною та вимагаю постійної інформації про стан ринку праці вузькоспеціалізованих фахівців (інженерів-електронщиків), які могли б, при необхідності, взати участь в конкурсі на заміщення відповідних посад у Товаристві в разі, якби такі посади виникли.
Натомість посада «інженер-програміст» не активується з часу прийняття на роботу Позивача, оскільки створення даної вакансії та прийняття на роботу Позивача було пов’язане з відкриттям у 20__ році нового напрямку роботи відділу мікропроцесорних розробок – напрямку розробки програмного забезпечення для спеціалізованих систем автоматичного контролю та збору інформації по аналогу відомих програм класу ______ (в подальшому закритий через безперспективність та скорочення фінансування). Даний напрямок не був пріоритетним та основним видом діяльності Товариства, як про це стверджує Позивач, і був покликаний в експериментальному порядку впровадити ще один, додатковий, напрямок реалізації продукції Відповідача через автоматизовані системи віддаленого доступу з метою підвищення обсягів продажу продукції, виробником якої є Відповідач. Основним же видом діяльності Товариства є виробництво та реалізація автоматичних реле, а основним шляхом реалізації даної продукції є прямі поставки товарів покупцям, а не через автоматизовані системи віддаленого доступу.

Твердження Позивача по всьому тексту позову про його авторство по відношенню до програм, з якими він працював у Товаристві, є намаганням безпідставно присвоїти багаторічні результати роботи всього колективу відділу мікропроцесорних розробок Товариства. Всі програмні продукти, які згадує Позивач в якості його власних об’єктів права інтелектуальної власності, були розроблені колективом співробітників Товариства ще до прийняття Позивача на роботу. Разом з тим, Позивачеві у період його роботи в Товаристві ставилися виключно технічні завдання, що не потребували творчого підходу та створення нового результату творчої діяльності (наприклад, завдання з поєднання вже готових та наданих керівником кодів, додавання чи видозміна «кнопок» у готовий інтерфейс програми і т.п.) і, до того ж, з чіткими вказівками/інструкціями безпосереднього керівника які саме дії повинен був здійснити Позивач. Зміст виконуваних Позивачем завдань та його взаємодія з безпосереднім керівником (постановка завдань для Позивача і їх характер) підтверджується робочою документацією та електронною поштовою перепискою (копії додаються), а також, при необхідності, може бути підтверджена показаннями і поясненнями свідків.
Крім того, навіть у разі, якби Позивач дійсно самостійно створював обʹєкти інтелектуальної власності при виконанні трудових обов’язків, - права інтелектуальної власності на дані об’єкти належали б Товариству, як це врегульовано пунктом 11.4. Трудового договору №_____ від "__" ______ 20___ року між Позивачем і Товариством (копія додається).
У Відповідача також є інформація з відкритих джерел про факти неодноразового намагання Позивача привласнити результати інтелектуальної діяльності та отримати компенсацію від роботодавців за нібито незаконне звільнення і на попередніх місцях його роботи, на підтвердження чого надаємо роздруківки відгуків про Позивача з сайту __________________ (копії роздруківок додаються).

Позивач у позовній заяві безпідставно звинувачує безпосередннього кервника та інших працівників Товариства у протиправних діях проти нього, що не відповідає дійсності. Як безпосередній керівник Позивача, так і інші співробітники завжди з належною увагою ставились до Позивача, без жодних проявів неприязні, в рамках терпимості та коректної поведінки, прийнятої у Товаристві, що може бути підтверджене як електронною поштовою перепискою (копії роздруківок додаються), так і, при необхідності, показаннями свідків – як співробітників Товариства, так і осіб, що були звільнені і на даний час у Товаристві не працюють.
Навпаки, на відміну від попередніх роботодавців Позивача, Відповідач не звертав уваги на своєрідність поведінки і вимог Позивача (зокрема, факти нестандартної поведінки за рамками вимог трудової дисципліни, своєрідність термінології при спілкуванні з безпосереднім керівником, навіть випадки сну на робочому місці, що підтверджуться службовими записками, відповідями на них, роздруківками електронної поштової переписки, відеозаписом на CD, що додаються, при необхідності також може бути підтверджено показаннями численних свідків). Порівняно майже з усіма попередніми місцями роботи (з 1993 року Позивач пропрацював у 20 компаніях, переважно по 3-6 місяців у кожній, що підтверджується трудовою книжкою Позивача, копія якої додається), Позивач найдовше пропрацював у Товаристві, доки у Відповідача не виникло труднощів у господарській діяльності та необхідності проведення скорочення чисельності і штату працівників. Відповідно, неправдивим є і неодноразове повторювання Позивачем в тексті позову про сумлінне виконання ним трудових обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, про те, що він був у Товаристві найкращим та найдосвідченішим фахівцем. Так само неправдивою є й інформація про «символічну» заробітну плату Позивача. Заробітна плата Позивача на момент звільнення становила ______________,00 гривень, даний рівень є вищим середнього на ринку праці навіть у м.Києві.
На сторінці 6 позовної заяви Позивач на цілу сторінку описує його нібито здобутки в інших компаніях на підтвердження його виключності, високої кваліфікованості, продуктивності та незамінності.
Разом з тим, у Відповідача є інформація з вищевказаних незалежних відкритих джерел про розміщені на інтернет-ресурсах (сайт ________________, копії роздруківок додаються) відзиви попередніх роботодавців Позивача, які спростовують як його здобутки у сфері інтелектуальної власності, так і спростовують високу кваліфікацію, дисциплінованість чи коректність поведінки у відносинах з колегами. Більше того, таке безпідставне присвоєння Позивачем серйозних розробок та об’єктів інтелектуальної власності різних компаній, включаючи Відповідача, може бути підставою для звернення справжніх правоволодільців даних об’єктів до правоохоронних органів та суду за захистом їх прав та припиненням посагань на їх законні права та інтереси у сфері інтелектуальної власності, так само як і за захистом від прямих, неприхованих та наклепницьких звинувачень в адресу керівників Позивача у протиправних діях (сторінка 10 позову), що завдає шкоди їх честі і гідності.
Як під час роботи Позивача в Товаристві, так і при його звільненні Відповідачем всестороннє дотримувались права, інтереси та побажання Позивача, створювались якомога комфортніші умови для його роботи в Товаристві.
Так, зокрема, на підставі заяви Позивача від "__" ______________ 20__ року (копія додається) наказом по Товариству №_____ від "__" __________________ 20__ року для Позивача було встановлено індивідуальний графік роботи, що забезпечило Позивачу можливість самостійної організації його робочого часу з урахуванням його власних життєвих інтересів та їх найоптимальнішого поєднання з роботою в Товаристві. При звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці Позивача було попереджено заздалегідь (чим дотримано вимоги законодавства України про працю, а також забезпечено право Позивача на двомісячний строк попередження для можливості пошуку нової роботи), при звільненні Позивачеві було виплачено заробітну плату до дня звільнення включно, компенсацію днів невикористаної відпустки, а також вихідну допомогу згідно ст. 44 КЗпП України в розмірі середньої місячної заробітної плати.

У зв’язку з тим, що Відповідач не визнає будь-які твердження Позивача про неправомірність його звільнення та необхідність поновлення його на роботі, - Відповідач повністю заперечує і проти вимог Позивача про виплату компенсації за вимушений прогул та моральної шкоди. В частині моральної шкоди Відповідачу незрозуміло також, яким чином Позивач здійснив розрахунок суми, які критерії покладені в основу розрахунку суми, за якими нормативно затвердженими методиками здійснений розрахунок і які докази Позивач, у разі якби судом був визнаний неправомірним факт його звільнення з роботи, міг би надати для підтвердження заподіяння йому моральної шкоди і причинно-наслідкового зв’язку між діями Відповідача та заподіянням моральної шкоди Позивачу (та в якій частині з урахуванням інших факторів наколишнього середовища і соціуму, які щоденно впливають на Позивача). Позивач при намаганні аргументувати моральну шкоду суперечить сам собі, зазначаючи, з одного боку, про втрату ним соціальних зв’язків, а з іншого боку, про відсутність у нього стійких соціальних зв’язків, зокрема, дружини та дітей (які саме соціальні зв’язки Позивачем втрачено?). Позивач, зазначаючи про його високий рівень як фахівця та акцентуючи увагу на великому значенні для нього довготривалих трудових відносин водночас не розкриває факту роботи ним у 20 компаніях з 1993 року, переважно по 3-6 місяців у кожній, що підтверджується трудовою книжкою Позивача, копія якої додається). На переконання Відповідача, Позивач під час його роботи у Товаристві з "__" _______________ 20___ року по "__" _______________ 20__ року мав найбільш довготривалі трудові відносини за весь період його активної трудової діяльності та отримав при цьому лише моральне задоволення, а не моральну шкоду.

Вимога Позивача в уточненій позовній заяві про виплату йому _________________ гривень додаткової щорічної виплати також є безпідставною. Позивач, вимагаючи виплатити йому вказану суму, умисно упускає обставини, формулювання та мету процедури ознайомлення його про можливість такої виплати. Так, Товариством дійсно було повідомлено всіх працівників, включаючи Позивача, про можливість (право Товариства) здійснення додаткових виплат у вигляді преміальних платежів (а не посадового окладу, як про це стверджує Позивач), у разі виконання ключових показників результативності. Виплата таких преміальних є виключно правом Товариства, а не його обов’язком, в разі, якби працівник виконав ключові показники результативності. Товариство цілком правомірно не скористалося своїм правом на здійснення виплати додаткових преміальних платежів на користь Позивача, тим паче що ключових показників ефективності Позивачем досягнуто не було.

Твердження Позивача про відсутність відповіді з боку Товариства на запит, що був направлений адвокатом _____________________, не відповідає дійсності.
Після отримання запиту (копія додається) Відповідач листом вих. №___ від "__" ___________________ 20__ року надіслав на адресу адвоката ____________________ відповідь про те, що вказаний запит не відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. №5076-VI, оскільки до запиту не було додано посвідченої копії ордера (копія листа-відповіді, поштової квитанції про його відправку та опису і цінний лист додаються).

У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись ст.ст. 1, 10, 27, 31, 57-64, 128 ЦПК України, ст.ст. 40, 42, 44, 492 КЗпП України, ст.ст. 48, 50 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 19 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992р. №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»,

ПРОШУ:
1. Прийняти дане Заперечення проти позову до розгляду;
2. В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Додатки:
1. Завірена копія заяви позивача від "__" ____________ 20__ року про прийняття на роботу (1арк.);
2. Завірена копія наказу №___ від "__" ______________ 20__ року про прийняття позивача на роботу (1 арк.);
3. Завірена копія трудового договору (контракту) №___ від "__" ____________ 20__ року (4арк.);
4. Завірена копія наказу №__ від "__" ______________ 20__ року про переведення позивача на посаду провідного інженера-програміста (1 арк.);
5. Завірена копія службової записки Головного конструктора від "__" ______________ 20__ року про створення нового напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (1 арк.);
6. Завірена копія розпорядження Генерального директора №___ від "__" ______________ 20__ року про створення нового напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (2 арк.);
7. Завірена копія наказу №___ від "__" ______________ 20__ року про створення Конструкторського бюро приладів (2 арк.);
8. Завірена копія посадової інструкції провідному інженеру-програмісту (3 арк.);
9. Завірена копія службової записки Головного конструктора від "__" ____________ 20__ року (1арк.);
10. Завірена копія доповідної записки Комерційного директора від "__" ____________ 20__ року (1арк.);
11. Завірена копія службової записки Фінансового директора від "__" ____________ 20__ року (1арк.);
12. Завірена копія розпорядження Генерального директора №_____ від "__" ____________ 20__ року про закриття напрямку діяльності відділу мікропроцесорних розробок (1 арк.);
13. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про скорочення посад та штату працівників (1 арк.);
14. Завірена копія попередження про звільнення позивача (1 арк.);
15. Завірена копія попередження про звільнення _________ з посади Керівника групи супроводу виробництва (1 арк.);
16. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про звільнення позивача (1 арк.);
17. Завірені копії наказів №___ від "__" ____________ 20__ року та №__ від "__" ____________ 20__ року про встановлення неповного робочого тижня в Товаристві (3 арк.);
18. Завірені копії наказів про затвердження штатного розпису та наказів про внесення змін до штатного розпису (12 арк.);
19. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про внесення змін до штатного розпису (в т.ч. про створення посади провідного інженера-програміста, яку займав позивач (2 арк.);
20. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про внесення змін до штатного розпису (про виключення посади Керівника групи супроводу виробництва) (1 арк.);
21. Завірена копія наказу №___ від "__" ____________ 20__ року про внесення змін до штатного розпису (про виключення посади провідного інженера-програміста, яку займав позивач) (1 арк.);
22. Завірені копії роздруківок інформації зі сторінок сайтів з пошуку роботи по вакансіях «інженер-електронщик» та «інженер-програміст» (7 арк.);
23. Завірені копії роздруківок відзивів користувачів з сайту ____________(5 арк.);
24. Компакт-диск з відеозаписом сну позивача на робочому місці (1 арк з 1 CD);
25. Завірені копії роздруківок електронної поштової переписки (19 арк.);
26. Завірені копії роздруківок завдань позивачу від безпосереднього керівництва (21 арк.);
27. Завірена копія трудової книжки позивача (9 арк.);
28. Завірена копія заяви Позивача від "__" ____________ 20__ року про встановлення індивідуального графіка роботи (1 арк.);
29. Завірена копія наказу №____ від "__" ____________ 20__ року про встановлення для позивача індивідуального графіка роботи (1 арк.);
30. Завірена копія запиту від адвоката ____________ (2 арк.);
31. Завірена копія листа-відповіді на запит вих. №___ від "__" ____________ 20__ року (1 арк.);
32. Завірені копії поштової квитанції та опису у цінний лист про відправку листа-відповіді на запит вих. №___ від "__" ____________ 20__ року (1 арк.);
33. Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру стосовно відповідача (2 арк.);
34. Завірена копія довідки зі статуправління стосовно відповідача (2 арк.);
35. Завірена копія заперечень проти позову з додатками для позивача (125 арк.).

Всього заперечення проти позову з додатками та копією заперечень з додатками для відповідача на 250 (Двохстах п’ятидесяти) аркушах.

"__" _______________ 20__ року

Генеральний директор
ТОВ «________________»
_______________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Is Baobab a Novel Food according a legislation of Ukraine?

November 28, 2018 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультації з окремих видів діяльності

According to Commission Decision of 27 June 2008 No 2008/575/EC (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008D0575) - Baobab is a Novel Food in interpretation of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31997R0258). Ukraine is not a EU member, and, accordingly, these Decision and Regulation do not directly apply to the territory of Ukraine. However, in accordance with the Comprehensive strategy of implementation of Chapter IV (Sanitary and phytosanitary measures) of Section IV "Trade and trade-related issues" of Association agreement between Ukraine on the one hand and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states on the other hand, approved by the disposition of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 24, 2016, No. 228-p, the task of the Cabinet of Ministers of Ukraine is, in particular, the implementation of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients in 2020 (planned implementation year). At the same time, the definition of the concept of the novel food product or ingredient is contained in paragraph 49 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine "On basic principles and requirements for the safety and quality of food products" of December 23, 1997, No. 771/97-ВР (hereinafter - the Law of Ukraine No. 771/97-BP): a novel food or ingredient is a food product or ingredient that is significantly different from the usual foods or ingredients present on the market that should be judged from the point of view of its effect on the health of the consumer. The criteria that distinguish the novel food product or ingredient from usual are the following (Part 3 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP): 1) a food product or ingredient does not have a history of safe consumption in Ukraine and has a significant change and/or effect as a result of: the application of the animal and/or plant cultivation process that was previously not used for these purposes; production by applying a production process that has not previously been used for this type of product or ingredient; 2) a food product or ingredient does not have a history of safe consumption in Ukraine but has a history of safe consumption in another country/countries and a significant change and/or impact. The term "history of safe consumption" refers to data on the consumption of a food or ingredient as an element of a normal diet of a population of a country or part of a country that does not include data on the negative effects of such a product or ingredient on human health. Such data may, in particular, include results of scientific research, statistical observations (Part 4 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP). The term "significant change and/or the effect of a food or ingredient" means the change and/or the effect of a food product or ingredient that, according to the market operator's experience and/or according to scientific data, exceeds more than 100 percent of the normal value (that is, encountered earlier) variations in the usual food products or ingredients or those variations that have occurred in the already registered novel food products or ingredients, such parameters: 1) composition, structure, nutritional value of a food product or ingredient, its physiological effect; 2) the way in which the food product or ingredient is metabolized in the human body; 3) the safety of food product or ingredient. New food products do not include unprocessed foods that do not have a history of safe consumption in Ukraine but have a history of safe consumption in other countries or parts thereof (Part 6 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP). Also, according to Paragraph 84 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine No. 771/97-BP, the technical regulation is a normative legal act approved by a decision of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, joint or individual decisions of the European legislatures - the European Commission, the European Council, European Parliament, which defines the characteristics of products or related processes or production methods, as well as requirements for services, including relevant provisions, which are mandatory. The technical regulations may also include requirements for terminology, labels, packaging, marking or labeling applicable to a particular product, process or production method. In the absence of a technical regulation regarding a particular object of regulation approved by a decision of the Verkhovna Rada of Ukraine or the Cabinet of Ministers of Ukraine, the European Union technical regulation, if any, is applicable.

Proceeding from the foregoing, if baobab is a processed food product - it can be considered the novel food for the definition of this concept in the legislation of Ukraine, and also on the basis of application of Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients applied on the basis of Paragraph 84 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine No. 771/97-ВР. If baobab is an unprocessed food and at the same time has a history of safe consumption in other countries or parts thereof (for example, in the countries of the European Union) - it does not belong to the novel food on the basis of Part 6 of Article 38 of the Law of Ukraine No. 771/97-ВP. According to Paragraph 1 of Part 2 of Article 29 of the Law of Ukraine No. 771/97-ВР, the novel food products are subject to state registration as objects of sanitary measures.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Заключение относительно изменений в налогообложении недвижимого имущества в Украине с 01.01.2015г.

January 11, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультації з окремих видів діяльності

Заключение
относительно изменений в налогообложении недвижимого имущества
в Украине с 01.01.2015г.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими изменения в налогообложении недвижимого имущества в Украине с 01.01.2015г., являются:
• Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины касательно налоговой реформы» от 28.12.2014г. №71-VIII;
• Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год» от 28.12.2014г. №80-VIII;
• Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины касательно реформы межбюджетных отношений» от 28.12.2014г. №79-VIII.

Нормы Налогового кодекса Украины (далее – НК Украины) приведены ниже с учетом положений вышеуказанных нормативно-правовых актов и являются действующими с 01.01.2015г.

В соответствии с пп. 266.1.1. п. 266.1. ст. 266 НК Украины, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками обьектов жилой и/или нежилой недвижимости.
Базой налогообложения является общая площадь обьекта жилой и/или нежилой недвижимости (пп. 266.3.1. п. 266.3. ст. 266 НК Украины).

Пп. 266.4.1. п. 266.4. ст. 266 НК Украины предусматривает льготу по уплате налога в виде уменьшения базы налогообложения (для квартир – на 60 кв.м., для жилых домов – 120 кв.м.), однако такая льгота применима только для обьектов жилой недвижимости и не распространяется на обьекты нежилой недвижимости. Кроме того, этим же пунктом НК Украины органам местного самоуправления (сельским, поселковым, городским советам) предоставлено право увеличивать предельную площадь жилой недвижимости, на которую уменьшается база налогообложения.

Согласно пп. 266.5.1. п. 266.5. ст. 266 НК Украины, ставка налога для обьектов жилой и/или нежилой недвижимости устанавливается решением сельского, поселкового, городского совета зависимо от места расположения (зональности) и типов таких обьектов недвижимости в размере, не превышающем 2 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв.м. базы налогообложения.

Ст. 8 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год» от 28.12.2014г. №80-VIII установлен размер минимальной заработной платы с 01.01.2015г. – 1218,00 гривен.

Таким образом, точный размер ставки налога на недвижимость должен быть установлен решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, но при этом не может превышать 2% от 1218,00 гривен = 24,36 гривен за 1 кв.м. недвижимости в год (для 2015 года).

Авторские права на данную статью принадлежат ЮК «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

January 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням Зборів Учасників
(Протокол №____ від «__» _________ 20__ року)

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“_______________”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: ____________

м. Київ – 20__р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “___________”, ідентифікаційний код __________, зареєстроване ______________ районною у місті Києві державною адміністрацією __.__._______р.
«__» _______________ ________ року _______________ районною у місті Києві державною адміністрацією зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________”.
«__» ___________________ 20__ року Зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “____________” у зв’язку із зміною складу Учасників прийнято рішення (Протокол №____ від «__» _________________ 20__ року) про затвердження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “______________”.
1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “______________” (далі – Товариство) засноване на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.3. Товариство діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", “Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України.
1.4. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
1.5. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглі печатки, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.
1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.
1.7. Товариство може створювати та/або придбавати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них.
1.8. Учасниками Товариства є:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером __________, юридична адреса: Люксембург, _______, м.Люксембург, вулиця __________, __ (Luxembourg, _________, rue __________, __);
• Громадянин України _____________________, паспорт громадянина України серії __ №___________, виданий _______________________________________ «__» ______________ _____р., ідентифікаційний код _____________________, який проживає за адресою: _______________________.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:
2.1.1. Українською мовою:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “_____________”.
2.1.2. Російською мовою:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “______________”.
2.1.3. Англійською мовою:
LIMITED LIABILITY COMPANY “_______________”.
2.2. Скорочене найменування Товариства:
2.2.1. Українською мовою: ТОВ “_________________”.
2.2.2. Російською мовою: ООО “__________________”.
2.2.3. Англійською мовою: “________________”, LLC.
2.3. Місцезнаходження Товариства: ___, м.Київ, вул. ________________, буд. __, кв. __.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
• оптова торгівля одягом і взуттям;
• виробництво робочого одягу;
• оптова торгівля текстильними товарами;
• оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
• роздрібна торгвіля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
• неспеціалізована оптова торгівля;
• роздрібна торгвіля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
• роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
• посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
• оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.;
• інші види оптової торгівлі;
• надання інших комерційних послуг;
• діяльність автомобільного вантажного транспорту;
• перевезення різних вантажів, у тому числі автомобілів;
• будівництво будівель;
• будівництво інших споруд;
• монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря;
• здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
• технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
• організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
• організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
• виготовлення нестандартного обладнання;
• виробництво та реалізація фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
• швейне виробництво;
• проведення науково-дослідних робіт;
• розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
• торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
• створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
• організація і проведення експортних, імпортних та товарообмінних операцій, придбання та реалізація товарів медичної промисловості, предметів медичного призначення, медичних препаратів та обладнання;
• експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
• торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
• надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
• виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
• торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
• купівля та продаж власного нерухомого майна: купівля та перепродаж власного нерухомого майна; нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;
• здавання в оренду власного нерухомого майна: здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості; здавання в оренду земельних ділянок; діяльність ринків;
• управління нерухомим майном: управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності; послуги зі збору орендної платні;
• комісійна торгівля;
• надання послуг з маркетингу і реклами;
• надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
• консультування з питань комерційної діяльності та управління: консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо; консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо; консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо); консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності в галузі підбору та управління персоналу;
• торгівля через всесвітню мережу Інтернет;
• рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
• виробництво і розміщення візуальної реклами;
• видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
• випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
• надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
• видавнича діяльність;
• випуск та реалізація поліграфічної продукції;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації фото-, відео- та кінопродукції;
• надання поліграфічних послуг;
• видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
• підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
• інформаційні послуги,
• створення, підтримка та реклама інтернет-сайтів;
• створення і розміщення реклами у всесвітній мережі Інтернет;
• реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
• надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
• надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;

Надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг.

3.3. Всі види діяльності, передбачені пунктом 3.2. даного Статуту, здіснюються Товариством лише для досягнення основної мети діяльності Товариства та в інтересах Товариства. У випадку, коли зайняття окремими видами діяльності може здійснюватися виключно після отримання Товариством спеціального дозволу (ліцензії), що видається уповноваженими державними органами, Товариство зобов’язане отримати даний спеціальний дозвіл (ліцензію) на підставах і в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Будь-яке рішення про створення нового виду діяльності в додаток до торгівлі засобами індивідуального захисту повинно бути затверджене не менш як 80% (вісімдесятьма відсотками) загальної кількості учасників Товариства, присутніх на Загальних Зборах Учасників Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал.
4.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить _______________ гривень (_____________________ гривень 00 коп.).
4.3. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:
4.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________» володіє часткою вартістю _________________ гривень (___________________ гривень __ коп.), що становить 75,00% (Сімдесят п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства;
4.3.2. _______________________________ володіє часткою вартістю _________________ гривень (___________________ гривень __ коп.), що становить 25,00% (Двадцять п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства;
На момент державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Статутний капітал Товариства у розмірі ________________ гривень (_____________________ гривень __ коп.) сформовано в повному обсязі.
4.4. Частина Статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом одного року з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. В разі невиконання у визначений строк зобов’язань щодо внесення внесків до Статутного капіталу, Учасники не сплачують жодних фінансових санкцій.
4.5. Учасник Товариства може відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Максимальна кількість учасників Товариства може досягати 10 осіб.
4.6. Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. Передача частки Учасника Товариства, яка не є повністю сплаченою, може бути здійснена лише в тій частині, в якій її вже оплачено.
4.7. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
4.8. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У такому випадку Товариство зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Загальних Зборах Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної Товариством
4.9. Кожному Учаснику, який повністю вніс свій вклад до Статутного капіталу, Загальні Збори Учасників Товариства на вимогу Учасника видають свідоцтво із зазначенням переліку внесеного, його вартості і дати внеску. Свідоцтво не належить до категорії цінних паперів.
4.10. Загальні Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу. Порядок і умови зміни розміру Статутного капіталу, включаючи перерозподіл внесків Учасників в ньому, визначаються Загальними Зборами Учасників для кожного окремого випадку. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків. Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.
4.11. Звернення стягнення на частину майна Твариства, пропорційну частці Уасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності в Учасника іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві
4.12. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
4.13. Майно Товариства належить йому на праві власності та підлягає обліку відповідно до чинного законодавства України.
4.14. Джерелами формування майна Товариства є:
- прибутки, отримані від реалізації продукції, товарів та послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- майно, передане Учасниками у власність Товариства, інше майно отримане безкоштовно, набуте або одержане у інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- оренда майна інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- отримання в тимчасове користування або в позику майна інших підприємств, установ, організацій і громадян;
- отримання позики (поворотної фінансової допомоги), кредитів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, громадян України та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим, ніж 5% суми чистого прибутку.
5.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрачання Резервного фонду здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників.
5.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати інші фонди, передбачені законодавством України

6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства.
6.2. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.
6.3. В разі недостатності коштів Резервного фонду, Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

7.1. Учасники Товариства мають право:
7.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.
7.1.2. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.
7.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.
7.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
7.1.5. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.
7.1.6. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
7.1.7. Вийти з Товариства у встановленому порядку.
7.1.8. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.
7.2. Учасники Товариства зобов'язані:
7.2.1. Додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.
7.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
7.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
7.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.
7.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, передбачені цим Статутом.
7.2.6. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.
7.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
7.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:
7.3.1. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі угоди купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді й арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.
7.3.2. Продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, суборенду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам належні йому будинки, споруди, транспортні засоби, наукові розробки і методики, а також списувати їх з балансу. В разі, якщо вартість вказаних у даному пункті об’єктів для вчинення разової дії стосовно них становить бльш ніж 350000,00 гривень, – укладення такої угоди/вчинення такої дії стосовно даних об’єктів допускається за умови отримання попередньої письмової згоди Загальних Зборів Учасників Товариства простою більшістю від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
7.3.3. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
7.3.4. Страхувати власне майно.
7.3.5. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби. В разі, якщо вартість вказаних у даному пункті об’єктів для вчинення разової дії стосовно них становить бльш ніж 350000,00 гривень, – укладення такої угоди/вчинення такої дії стосовно даних об’єктів допускається за умови отримання попередньої письмової згоди Загальних Зборів Учасників Товариства простою більшістю від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
7.3.6. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.
7.3.7. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
7.3.8. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
7.3.9. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
7.3.10. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
7.3.11. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.
7.3.12. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.
7.3.13. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
7.3.14. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
7.3.15. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.
7.3.16. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.
7.3.17. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.
7.4. Товариство зобов'язане:
7.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
7.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.
7.4.3. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

8.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
8.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
8.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.
8.4. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариством є Загальні Збори Учасників і виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.
9.2. Проведення Загальних Зборів Учасників.
9.2.1. Учасники повідомляються про проведення Загальних Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Загальних Зборів Учасників.
9.2.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з розглядом питань, включених до порядку денного зборів.
9.2.3. Учасники Загальних Зборів Учасників, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Директором Товариства та скріплюється печаткою Товариства.
9.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належать:
9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
9.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства:
9.3.7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства (річних звітів та бухгалтерських балансів), включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
9.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
9.3.9. Прийняття рішення про створення та вступ Товариства до підприємств будь-якої організаційно-правової форми, акціонерних та інших товариств, асоціацій та інших форм об'єднань;
9.3.10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
9.3.11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
9.3.12. Виключення Учасника з Товариства;
9.3.13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
9.3.14. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
9.3.15. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п?ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
9.3.16. Прийняття рішення про купівлю-продаж, або передачі в інший способ нерухомості за будь-якими угодами, передбаченими законодавством України.
9.3.17. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
Загальні Збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу.

9.4. Прийняття рішення Загальними Зборами Учасників.
9.4.1. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.
Брати участь у Загальних Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.
9.4.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 9.3.1., 9.3.2. пункту 9.3. даного Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.
9.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.
9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.
9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.
9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Загальних Зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
9.5. Скликання Загальних Зборів Учасників.
9.5.1. Чергові Загальні Збори Учасників Товариства скликаються Директором Товариства у разі виникнення потреби.
9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Директором Товариства скликаються позачергові Загальні Збори Учасників.
9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учасників.
9.6. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
9.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників). В разі тимчасової відсутності Директора, право підпису документів та виконання інших повноважень Директора належить особі, уповноваженій на це Директором.
9.6.2. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
9.6.3. Директор має право:
• без доручення діяти від імені Товариства, представляє Товариство перед іншими підприємствами, об'єднаннями, товариствами установами та іншими будь-якими третіми особами;
• у відповідності з чинним законодавством, з цим Статутом та в межах своїх повноважень, розпоряджатися майном Товариства;
• згідно з чинним законодавством, укладати трудові угоди та контракти, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них дисциплінарні стягнення та заходи заохочення, укладати цивільно-правові договори між Товариством та фізичними особами;
• видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
• вчиняти юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
• в межах своєї компетенції видавати накази, затверджувати положення та інструкції.
• вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.
9.6.4. Директор зобов'язаний після закінчення календарного року представити Загальним Зборам Учасників річний баланс Товариства, розрахунок прибутків та збитків, та річний звіт про діяльність Товариства.
9.6.5. Директор вправі укладати будь-які угоди та вчиняти будь-які юридично значимі дії від імені Товариства, в тому числі укладати угоди, пов’язані з отриманням Товариством банківських кредитів, здачею в заставу нерухомого майна, транспортних засобів та/або обладнання Товариства, утворенням Товариством інших товариств, філій, представництв як на території України, так і за її кордонами; наданням Товариством позик фізичним чи юридичним особам як на території України, так і за її межами.
Угоди (дії), пов’язані з: отриманням Товариством банківських кредитів на загальну суму понад 500000,00 гривень (максимальна дозволена накоплена сума), здачею в заставу нерухомого майна, танспортних засобів та/або обладнання Товариства на суму, що превищує 350000,00 гривень на рік, - Директор вправі укладати (вчиняти) за умови отримання попередньої згоди Загальних Зборів Учасників Товариства.
9.7. Для контролю за фінансовою та господарською діяльністю Товариства Загальними Зборами Учасників може бути обрана Ревізійна комісія. До складу Ревізійної комісії, в разі її обрання, входять Голова та члени Ревізійної комісії, які обираються Загальними Зборами Учасників Товариства в кількості не менше трьох осіб (разом з Головою) строком на 2 роки. Директор не може бути Головою або членом Ревізійної комісії.
9.7.1. Перевірка діяльності Директора може бути проведена Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень з приводу діяльності Товариства.
9.7.2. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов?язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками. Витрати, пов?язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо за результатами перевірки не підтвердиться доцільність та корисність такої перевірки.
9.7.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників.
9.7.4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
9.7.5. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може самостійно скликати позачергові Загальні Збори Учасників Товариства.

10. ОБЛIК ТА КОHТРОЛЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
10.1. В разі необхідності, для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.
11.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці в Статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На прохання Учасника, що виходить, та за рішенням Загальних Зборів Учасників внесок Учасника може бути повернений повністю або частково як в натуральній, так і в грошовій формі, незалежно від того, в якій формі внесок було внесено до Статутного капіталу при вступі Учасника до Товариства. При цьому оцінка майна здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
Вклад до Статутного капіталу, здійснений шляхом передання права користування майном, повертається в натуральній формі Учасникові без винагороди.
11.3. При реорганізації юридичної особи – Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю фізичної особи – Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.
При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

12. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство самостійно обирає шляхи вирішення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність. Плани (виробничі програми) розробляються Директором за дорученням Загальних Зборів Учасників.
12.2. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (роботи, послуги) та необхідні підвищення доходів.
12.3. Відносини Товариства з іншими юридичними і фізичними особами будуються на основі договорів. Товариство самостійно визначає предмет договору, обов”язки, інші умови господарських взаємовідносин згідно чинного законодавства України.
12.4. Для виконання окремих видів робіт Товариство може залучати підприємства, організації різноманітних форм власності, як вітчизняних, так і зарубіжних спеціалістів, об?єднаних в тимчасові трудові колективи, а також окремих громадян на основі цивільно-правових та трудових договорів з оплатою праці за згодою сторін; самостійно створювати свої структурні підрозділи і представництва.
12.5. Прийом на роботу до Товариства здійснюється на основі контракту або іншим чином відповідно до законодавства України. Товариство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
12.6. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим трудовим вкладом з урахуванням кінцевого результату роботи Товариства і максимальними розмірами не обмежуються.
12.7. Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги) за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами.
12.8. Джерелами формування фінансових ресурсів Товариства є вклади Учасників, прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від реалізації цінних паперів, пайові чи інші внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження.
12.9. Товариство користується у встановленому порядку кредитами від вітчизняних та іноземних банків та організацій.
12.10. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит: з оплатою контрагентами процентів за користування матеріальними цінностями. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.
12.11. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.
12.12. Вилучення державою у Товариства його матеріальних цінностей не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
12.13. Товариство має право здійснювати різні форми інвестиційно-комерційної діяльності, включаючи створення акціонерних товариств, придбавати акції, облігації та інші цінні папери, які випускаються державними, спеціалізованими та іншими банками України або інших держав, іншими фінансово-кредитними організаціями.
12.14. Товариство має право відкривати поточний та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Товариства, у будь-якому банку України та інших держав за їх згодою.
12.15. Розрахунки Товариством проводяться у безготівковому та готівковому порядках.
12.16. Оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність Товариство веде в обсягах та порядку, встановлених чинним законодавством України.

13. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА ДIЯЛЬHIСТЬ

13.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
13.2. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.
13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Українi національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
13.5. Товариство здiйснює підготовку та стажування за кордоном спецiалiстiв як для власних потреб, так i для потреб Учасників.
13.6. Товариство має право отримувати кредити та безоплатну фінансово-матеріальну допомогу від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення дiяльностi Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів Учасників. При реорганiзацiї Товариства відбувається перехід майна, всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.
14.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:
14.3.1. За рішенням Зборів Учасників.
14.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду.
14.3.4. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рiшенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
14.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.
14.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.
14.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.__________р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, __________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ___________, rue __________, __), в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________

____________________________

Громадянин України ____________________, паспорт громадянина України серії __ №__________, виданий ___________________________________ «__» _______________ ___р., ідентифікаційний код _________________, який проживає за адресою: ____________________.

______________________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ про затвердження умов контракту з керівником

January 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

Протокол №____
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «____________________»

м. Київ «__» ______________ _____ року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__._________р. під номером _____________, юридична адреса: Люксембург, __________, м.Люксембург, вулиця __________, __ (Luxembourg, _________, rue __________, __), що володіє часткою в розмірі 75% (Сімдесят п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________;
• Громадянин України __________________________, паспорт громадянина України серії ___ №__________, виданий ____________________________________ «__» __________ _____р., ідентифікаційний код _______________________________, який зареєстрований за адресою: __________________________, що володіє часткою в розмірі 25% (Двадцять п’ять відсотків) Статутного капіталу Товариства.
На Зборах присутні Учасники, що в сукупності володіють 100% голосів – Загальні Збори Учасників правомочні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підтвердження повноважень ____________________________ на посаді керівника (Директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________» (далі – Товариство);
2. Про встановлення кворуму для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства;
3. Про затвердження основних істотних умов трудового договору (контракту) з Бєлєньким Іллєю Олександровичем на посаді керівника (Директора) Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
__________________________________ запропонував підтвердити повноваження ___________________ на посаді керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Підтвердити повноваження громадянина України __________________________ (паспорт громадянина України серії ___ №__________, виданий ____________________________________ «__» __________ _____р., ідентифікаційний код _______________________________, який зареєстрований за адресою: __________________________) на посаді керівника (Директора) Товариства без обмеження строком.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
__________________________________ запропонував встановити кворум у 80% (Вісімдесят відсотків) від загальної кількості голосів Учасників Товариства для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Встановити кворум у 80% (Вісімдесят відсотків) від загальної кількості голосів Учасників Товариства для прийняття Загальними Зборами Учасників Товариства рішень про звільнення та/або призначення керівника (Директора) Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
___________________________________________________ запропонував затвердити основні істотні умови трудового договору (контракту) з ________________________________ на посаді керівника (Директора) Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступні основні істотні умови трудового договору (контракту) з _______________________ на посаді керівника (Директора) Товариства:
1. Строк дії трудового договору (контракту): без обмеження строком (на невизначений строк);
2. Розмір щомісячного посадового окладу: _________(________________) гривень;
3. Періодичність та порядок індексації посадового окладу: щоквартально із застосуванням офіційного індексу інфляції, що встановлюється Державним комітетом статистики України або іншим органом, який виконує дану функцію на дату проведення індексації. У випадку, якщо індекс інфляції за відповідний період = або < 1, - індексація за даний період не здійснюється;
4. Розмір вихідної допомоги (додатково до посадового окладу) в разі звільнення незалежно від підстав звільнення: 5 (п'ять) місячних посадових окладів виходячи з останнього повного місяця роботи в Товаристві (включаючи індексацію на цю дату);
5. Розмір та порядок виплати премії: за результатами діяльності Товариства за кожен квартал Товариство додатково до щомісячного посадового окладу виплачує премію в розмірі ___% від отриманого Товариством чистого прибутку (валовий дохід, зменшений на суму податку на прибуток, що підлягає сплаті Товариством за відповідний квартал). Сума чистого прибутку розраховується на підставі бухгалтерських показників діяльності Товариства. Виплата премії за відповідний квартал здійснюється Товариством до 10 (десятого) числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється виплата. У випадку нульового або негативного значення чистого прибутку в тому чи іншому кварталі, - виплата премії за відповідний квартал не здійснюється, що не впливає на зобов'язання Товариства з виплати щомісячного посадового окладу. У випадку звільнення до закінчення повного кварталу, - розрахунок і виплата премії здійснюються у вищевказаному розмірі виходячи з фактично отриманого Товариством чистого прибутку за відповідний період до дати звільнення включно. За особливі досягнення в роботі, і в інших випадках, передбачених локальними нормативними актами Товариства, можуть виплачуватися й інші премії. Розмір і порядок виплат таких премій встановлюються локальними нормативними актами Товариства.
6. Розмір щорічної основної оплачуваної відпустки: 28 (Двадцять вісім календарних днів);
7. Строк попереднього письмового повідомлення про звільнення (незалежно від причин): не менш ніж 3 (три) календарні місяці до дати звільнення;
8. Додаткові пільги, що надаються Товариством:
- забезпечення добровільним медичним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на виробництві;
- доплати до фактичного посадового окладу у випадку тимчасової втрати працездатності за період, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) календарних днів у році при амбулаторних захворюваннях і без обмеження в часі при перебуванні на стаціонарі;
- повна компенсація сум сплачених під час службових відряджень коштів за перевищення ваги вантажу понад встановлені граничні значення;
- всі додаткові виплати й пільги, регламентовані чинними локальними нормативними актами Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Представник за довіреністю
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_________________»
________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Трудовий договір (контракт) з керівником

January 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) №____
м. Київ «__» ______________ 201__р..
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», надалі - «Товариство», в особі ______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________, надалі - «Працівник», з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали даний трудовий договір (контракт) (далі – «договір», або «трудовий договір») про нижченаведене:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Товариство приймає на роботу Працівника на посаду Директора в Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________________» (Україна) на повниний робочий день з «__» _________________ 201__ року.
1.2. Вид договору:
- на невизначений строк (безстроковий)

1.3. Працівник зобов'язується виконувати роботу на посаді Директора з підпорядкуванням Статуту, Правилам внутрішнього трудового розпорядку та іншим локальним актам Товариства, а Товариство зобов'язується надати Працівнику роботу за обумовленою даним договором трудовою функцією та виплачувати Працівникові заробітну плату, преміальні й інші додаткові платежі та гарантії, а також забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством України, даним договором і внутрішніми документами Товариства.
1.4. Місце роботи Працівника: м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________».
1.5. Робота за даним договором є для Працівника основною.

СТАТТЯ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
2.1. Працівник зобов'язаний:
2.1.1. Здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати в рамках своєї компетенції виробничо-господарську, соціально-побутову, іншу діяльність Товариства;
2.1.2. Забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Товариства;
2.1.3. Брати участь у підборі кваліфікованого персоналу, необхідного для досягнення цілей і завдань Товариства;
2.1.4. Забезпечувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
2.1.5. Забезпечувати інформування персоналу, а також контролювати дотримання персоналом Товариства вимог нормативних актів у сфері охорони праці, техніки безпеки;
2.1.6. Забезпечувати відповідність приміщень Товариства правилам пожежної безпеки й санітарно-гігієнічних норм;
2.1.7. Сумлінно, якісно й у строк виконувати обов'язки відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами Учасників Товариства; виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства й інших органів управління та контролю Товариства в рамках їх компетенції, дотримуватись вимог законодавства України, інших внутрішніх нормативних документів Товариства; дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; забезпечувати виконання планів і завдань, встановлених Працівникові на звітний період.
2.1.8. Проходити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації в порядку і строки, передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства і чинним законодавством України.
2.1.9. У випадку виробничої необхідності виконувати свої функції за межами місця роботи (виїжджати у відрядження).
2.1.10. Укладати договори про колективну або індивідуальну матеріальну відповідальність, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.
2.2. Працівник має право:
2.2.1. на надання йому роботи, обумовленої даним трудовим договором, трудовим законодавством України, Статутом і внутрішніми нормативними документами Товариства;
2.2.2. вимагати від Товариства створення йому умов праці, необхідних для здійснення ним своїх обов'язків і передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства, виплати заробітної плати, преміальних та інших платежів і гарантій, передбачених даним трудовим договором, а також надання діючих у Товаристві програм соціального забезпечення, які відповідають займаній посаді;
2.2.3. на обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством України.
2.2.4. діяти від імені Товариства, представляти його перед всіма підприємствами, установами, організаціями;
2.2.5. укладати від імені Товариства господарські та інші договори;
2.2.6. видавати довіреності від імені Товариства;
2.2.7. відкривати рахунки в банківських установах, користуватися правом розпорядження коштами Товариства;
2.2.8. застосовувати до співробітників Товариства заходи дисциплінарного впливу за порушення норм трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про дисципліну, інших внутрішніх документів Товариства;
2.2.9. у рамках своєї компетенції видавати накази, розпорядження, давати обов'язкові вказівки співробітникам Товариства;
2.2.10. здійснювати інші права, передбачені трудовим законодавством України, Статутом, даним трудовим договором і внутрішніми нормативними документами Товариства.

СТАТТЯ 3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство має право:
3.1.1. вимагати від Працівника сумлінного виконання обов'язків за даним Договором.
3.1.2. вимагати від Працівника укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
3.1.3. притягувати Працівника до відповідальності на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.
3.1.4. розірвати даний Договір на підставах, передбачених законодавством України, і за умови попереднього повідомлення Працівника не менш ніж за 3 (три) календарні місяці до дати розірвання Договору (дати звільнення Працівника).
3.1.5. направляти Працівника у відрядження з компенсацією Працівникові документально підтверджених витрат на відрядження.
3.1.6. Товариство має інші права, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. надати Працівнику роботу відповідно до умов даного Договору.
3.2.2. забезпечити Працівникові умови для безпечної й ефективної праці, необхідні для виконання обов'язків за даним Договором.
3.2.3. обладнати робоче місце Працівника відповідно до трудових функцій, правил охорони праці й техніки безпеки.
3.2.4. забезпечити Працівникові можливість підвищення виробничої кваліфікації, відповідно до внутрішніх нормативних документів Товариства.
3.2.5. дотримуватись чинного законодавства України про працю.
3.2.6. вчасно виплачувати обумовлену Договором заробітну плату, преміальні та інші виплати у встановлений строк, дотримуватися умов праці, норм робочого часу та часу відпочинку відповідно до даного договору й чинного законодавства України.
3.2.7. забезпечити обов'язкове соціальне страхування Працівника в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.
3.2.8. забезпечити Працівника компенсаціями й соціальними програмами, передбаченими законодавством України, внутрішніми нормативними документами Товариства і даним Договором.
3.2.9. при звільненні Працівника здійснити виплату йому в день звільнення вихідної допомоги в розмірі 5 (п'ять) місячних посадових окладів Працівника.

СТАТТЯ 4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
4.1. Працівникові встановлюється щомісячний посадовий оклад у відповідності зі штатним розкладом (до перерахування Товариством податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету і пенсійного фонду) в розмірі ____________ (___________________________) гривень 00 коп. в місяць за норму робочого часу у відповідному обліковому періоді, що на дату укладення даного трудового договору за офіційним курсом НБУ складає еквівалент ________________(________________) євро. В разі збільшення (накопичувальним підсумком починаючи з дати укладення договору, а в подальшому – з дати останнього збільшення посадового окладу)) офіційного курсу НБУ євро до гривні більше ніж на 5% (П’ять відсотків), - посадовий оклад Працівника в гривні підлягає збільшенню пропорційно до збільшення офіційного курсу НБУ євро до гривні. Розрахунковим періодом для нарахування заробітної плати є 1 календарний місяць. Заробітна плата виплачується працівникові два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів у строки, встановлені локальними нормативними актами Товариства.
4.2. Розмір оплати праці та інші умови оплати можуть бути змінені Товариством в сторону збільшення згідно з законодавством України.
4.3. Розмір оплати праці, встановлений пунктом 4.1. даного Договору, підлягає щоквартальній індексації Товариством із застосуванням офіційного індексу інфляції, що встановлюється Державним комітетом статистики України або іншим органом, який виконує дану функцію на дату проведення індексації. У випадку, якщо індекс інфляції за відповідний період = або < 1, - індексація за відповідний період не здійснюється.
4.4. При звільненні Працівника Товариство зобов'язується додатково до посадового окладу виплатити йому в день звільнення суму вихідної допомоги в розмірі 5 (п'яти) місячних посадових окладів Працівника виходячи з останнього повного місяця роботи Працівника в Товаристві (включаючи індексацію на цю дату).

СТАТТЯ 5. ПРЕМІЇ
5.1. Сторони погодили що за результатами діяльності Товариства за кожен квартал Товариство додатково до щомісячного посадового окладу, зазначеного в пункті 4.1. даного Договору, виплачує Працівникові премію в розмірі ___% від отриманого Товариством чистого прибутку (валовий дохід, зменшений на суму податку на прибуток, що підлягає сплаті Товариством за відповідний квартал). Сума чистого прибутку розраховується на підставі бухгалтерських показників діяльності Товариства. Виплата премії за відповідний квартал здійснюється Товариством до 10 (десятого) числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється виплата. У випадку нульового або негативного значення чистого прибутку в тому чи іншому кварталі, - виплата премії за відповідний квартал не здійснюється, що не впливає на зобов'язання Товариства з виплати щомісячного посадового окладу, передбаченого пунктом 4.1. даного Договору.
5.2. У випадку звільнення Працівника до закінчення повного кварталу, - розрахунок і виплата премії здійснюються в розмірі, передбаченому пунктом 5.1. Договору, виходячи з фактично отриманого Товариством чистого прибутку за відповідний період до дати звільнення Працівника включно.
5.3. За особливі досягнення в роботі, і в інших випадках, передбачених локальними нормативними актами Товариства, Працівникові можуть виплачуватися й інші премії. Розмір і порядок виплат таких премій встановлюються локальними нормативними актами Товариства.

СТАТТЯ 6. ПІЛЬГИ Й ДОДАТКОВІ ВИПЛАТИ
6.1 Товариство забезпечує Працівника добровільним медичним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на виробництві.
6.2. Товариство здійснює доплати до фактичного посадового окладу Працівника у випадку:
- тимчасової втрати працездатності за період, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) календарних днів у році при амбулаторних захворюваннях і без обмеження в часі при перебуванні Працівника на стаціонарі.
6.3. Товариство на підставі підтверджуючих документів компенсує Працівникові суми сплачених під час службових відряджень Працівника коштів за перевищення ваги вантажу понад встановлені граничні значення.
6.4. Крім того, на Працівника поширюються всі додаткові виплати й пільги, регламентовані чинними локальними нормативними актами Товариства.
6.5. Вибір форм і порядку надання пільг понад норми, встановлені чинним законодавством, визначаються Товариством самостійно.
СТАТТЯ 7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
7.1. Режим робочого часу встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
7.2.Працівникові встановлюється нормований робочий день, п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
7.3. Працівникові встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 28 (двадцять вісім) календарних днів,
7.4. Відпустка надається після обґрунтованого взаємного погодження і з дотриманням умови взаємної зручності для Товариства та Працівника. За згодою Сторін щорічна відпустка може бути розділена на частини, одна з частин відпустки не може бути меншою ніж 2 (два) календарні тижні.

СТАТТЯ 8. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Зміна умов і розірвання даного Договору здійснюються відповідно до чинного законодавства України про працю, якщо інше не передбачено даним Договором.
8.2. Товариство вправі здійснити звільнення Працівника на підставах, передбачених чинним законодавством України, за умови попереднього письмового повідомлення Працівника про наступне звільнення не менш ніж за 3 (три) календарні місяці до дати звільнення.

СТАТТЯ 9. ОХОРОНА ПРАЦІ Й ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
9.1. Товариство приймає на себе зобов'язання по охороні здоров'я, забезпеченню безпеки й екологічного захисту Працівників. Товариство гарантує застосування й використання безпечної техніки та технологій при організації виробничого процесу, обладнання робочого місця безпечними машинами й механізмами, а також забезпечує навчання Працівників безпечним методам і прийомам праці, проводить періодичну перевірку знань Працівниками норм, правил і інструкцій з охорони праці.
9.2. Працівник зобов'язаний дотримуватися правил техніки безпеки згідно норм законодавства України та стандартів Товариства з охорони праці, техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.
9.3. Товариство надає Працівникові захисний одяг, взуття й інші індивідуальні засоби захисту згідно затверджених норм.
9.4. Працівник зобов'язаний негайно повідомити Товариство або безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що становить або може становити загрозу для життя та здоров'я людей, схоронності майна Товариства.
СТАТТЯ 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Спори та розбіжності між Сторонами у випадку неможливості їх врегулювання шляхом безпосередніх переговорів підлягають вирішенню відповідно до законодавства України в судах загальної юрисдикції на території України.
СТАТТЯ 11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Конфіденційність.
11.1.1. Сторони не вправі розголошувати умови даного договору без взаємної згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
11.1.2. Працівник зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та інформацію, яка є комерційною таємницею Товариства. Даний обов'язок зберігає силу протягом усього терміну дії даного договору, а також протягом 5 років після його припинення з будь-якої причини.
11.1.3. Працівник несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, завдану умисним чи необережним розголошенням комерційної таємниці Товариства.
11.1.4. Працівник зобов'язаний не допускати необережного розкриття інформації в ході усних розмов, телефонних переговорів, за допомогою необережного поводження з обчислювальною чи копіювальною технікою, інформаційними технологіями (наприклад, по електронній пошті) і програмним забезпеченням та іншими подібними діями.
11.2. Про неконкуренцію.
11.2.1. Працівник зобов'язаний утримуватися від будь-якої роботи в конкуруючих підприємствах. Даний обов'язок зберігає силу протягом всього строку дії даного договору. Не допускаються з боку Працівника угоди або взаєморозуміння з конкурентами про встановлення чи контроль цін, про розподіл товарів, ринків або територій, про відмову чи обмеження виготовлення, продажу або виробництва будь-якого товару або про будь-який інший спосіб обмеження повної й добросовісної конкуренції.
У випадку порушення даного обов'язку протягом і після закінчення терміну дії даного договору Працівник несе відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства України.
11.3. Інтелектуальна власність.
11.3.1. Всі майнові права на будь-які об'єкти інтелектуальної власності, які є результатом трудової діяльності Працівника за даним Договором або у зв'язку з ним, а також всі результати інтелектуальної діяльності Працівника, отримані ним з використанням приміщень, інформації або іншого майна Товариства, у тому числі з використанням ноу-хау або іншої службової чи комерційної таємниці Товариства, належать Товариству з моменту створення таких об'єктів.
11.3.2. Працівник зобов'язується негайно повідомити Товариство в письмовій формі про всі охороноздатні об'єкти інтелектуальної власності, створені Працівником в ході трудової діяльності за даним Договором або у зв'язку з ним, а також передавати Товариству всі документи, копії й інші матеріали, пов'язані з такими об'єктами.
11.3.3. Майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору, належать Товариству у всіх країнах світу. Працівник зобов'язується здійснити всі юридичні дії та виконувати всі формальності, які можуть бути необхідні за законодавством будь-якої країни світу для закріплення (реєстрації) прав на такі об'єкти за Товариством.
11.3.4. Працівник даним договором уповноважує Товариство діяти від імені Працівника з усіх питань, пов'язаних із закріпленням або реєстрацією за Товариством прав інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору.
11.3.5. Працівник і Товариство даним домовилися про те, що заробітна плата Працівника включає в себе повну й достатню винагороду за всі створені Працівником об'єкти інтелектуальної власності, зазначені в п. 11.3.1 даного Договору, за винятком винагороди, виплата якої встановлена імперативними нормами чинного законодавства України.
11.4.Конфлікти інтересів.
Працівник зобов'язаний уникати ситуацій, в яких присутні або можуть бути присутніми конфлікти між його особистими інтересами й інтересами Товариства або клієнтів Товариства. Всі активи Товариства такі як обладнання, фінансові активи й конфіденційна інформація повинні використовуватися в належних цілях Товариства згідно відповідних правил. У той час, як існує безліч прикладів подібних ситуацій, наступне є особливо важливим:
Працівник не повинен приймати гроші або подарунки такі як кредити, надмірні розваги або інші істотні послуги, від будь-кого, хто працює, займається або прагне займатися бізнесом або бути контрагентом Товариства. Не допускаються відносини між Товариством та іншими підприємствами, в яких безпосередньо бере участь Працівник або члени його сім’ї. Працівник не може бути директором, посадовою особою, працівником, агентом або консультантом підприємства чи здобувати частку участі в підприємстві, яке займається бізнесом або конкурує з Товариством (якщо тільки така частка участі не становить менше п'яти відсотків цінних паперів такої компанії, які перебувають у вільному обігу).
11.5. Інформаційні технології та приватне життя.
Засоби інформаційних технологій Товариства (комп'ютери, програмне забезпечення, SINet, і т.д.) надаються Працівникові виключно для службового використання. Електронні записи (повідомлення електронної пошти, комп'ютерні файли і т.д.), зроблені з використанням засобів інформаційних технологій Товариства, є власністю Товариства і можуть породжувати такі ж правові й комерційні наслідки, як і традиційні друковані документи. Будь-яка інформація, яку Працівник передає або одержує з використанням інформаційних засобів Товариства або зберігає на комп'ютерах Товариства, не є або не буде приватною. Товариство залишає за собою право переглядати такі записи.
11.6. Захист інформації.
Працівник приймає до уваги, що Товариство має у своєму розпорядженні персональні дані, які стосуються Працівника. Працівник дозволяє Товариству збирати, зберігати, використовувати ці персональні дані й передавати їх в електронній формі з метою адміністрування й ведення обліку, пов'язаних з його роботою в Товаристві, включаючи (але не обмежуючись) ведення його платіжної відомості.
11.7. Інше.
З усіх питань, не передбачених даним договором, Товариство і Працівник будуть керуватися чинним законодавством України про працю.
11.8. Даний Договір складений українською мовою в двох пронумерованих автентичних оригінальних приміриках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
ТОВАРИСТВО ПРАЦІВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________________»
Юридична та поштова адреса: _____________
Код ЄДР ______________________________
п/р _____________________________ в ______________________ у м.Києві, МФО __________
Свід. платника ПДВ №_________________
ІПН _______________________
Тел.:+38 (044) _______________
Факс: +38 (044) _______________
__________________________
__________________________
_________________________
__________________________

___________________ ___________________
____________________________________
(П.І.Б, підпис, дата)

Погоджуюсь з усіма умовами прийому на роботу, викладеними в даному договорі. Із внутрішніми локальними нормативними документами Товариства ознайомлений, заперечень не маю: _____________________________________________
(П.І.Б., підпис, дата)

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

January 02, 2015 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

ДОГОВІР
купівлі-продажу частки в статутному капіталі
Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________»

Місце укладення: Місто Київ, Україна
Дата укладення: _________________________________

Продавець: Громадянин України _____________________, паспорт громадянина України серії __ №_________, виданий __________________________________ «__» _____________ _____р., ідентифікаційний код _______________, який проживає за адресою: ________________________, з однієї сторони, та

Покупець: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.____р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, _____, м.Люксембург, вулиця _____________ (Luxembourg, ____, rue ____________, __), в особі представника за довіреністю ______________________________, «__» ___________________ ____ року народження, паспорт громадянина України серії __ №_________, виданий __________________________________ «__» _____________ _____р.,, який зареєстрований за адресою: _____________________________, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом у _____________ (Французька Республіка) __________________________________ «__» __________________ ____ року, з другої сторони,

які надалі разом іменуються – «Сторони», і кожен окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дії, уклали цей договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (надалі «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця частину належної йому частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________» (надалі «Товариство»), що становить 75% (Сімдесят п’ять відсотків) статутного капіталу Товариства (номінальною вартістю визначеною в Статуті у сумі __________ грн.) (надалі «Частка»), з усіма правами та обов'язками, що належать Продавцю, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Продавцю за Частку грошову суму в розмірі ________ Євро (____________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент _________________ гривень (_________________________ гривні ___ коп.), у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Відомості про Товариство:
1.2.1. Повна назва Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________________».
1.2.2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
1.2.3. Товариство зареєстроване: ______________ районною у місті Києві державною адміністрацією __.__.________р. за №_____________________. Свідоцтво про державну реєстрацію серії ___ №_________.
1.2.4. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________.
1.2.5. Загальний розмір статутного капіталу становить __________ (______________) гривень 00 коп.
1.2.6. Місцезнаходження: ________, м.Київ, вул. _______________, буд. __, кв. ___.
1.3. Розмір Частки, яка продається, становить 75% (Сімдесят п’ять відсотків) від загального розміру статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю визначеною в Статуті у сумі _____________ грн. (__________________ гривень ___ коп.).
1.4. Домовлена Сторонами вартість Частки, за якою здійснюється її купівля-продаж, складає __________ Євро (______________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент ________________ гривень (_____________________________ гривні __ коп.).
1.5. Статутний капітал Товариства станом на дату укладення цього Договору сплачений повністю на 100%.
1.6. Продавець гарантує Покупцю, що Частка нікому іншому не відчужена, у спорі та під забороною (арештом), а також заставою, в тому числі податковою не перебуває, інші обмеження (обтяження) відносно Частки, а також прав третіх осіб на неї відсутні.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ

2.1. Право власності на Частку, що є предметом цього Договору, переходить від Продавця до Покупця з дати здійснення оплати 100% вартості Частки за даним Договором.
2.2. З моменту переходу від Продавця до Покупця права власності на Частку за даним Договором, Продавець втрачає всі права та обов'язки щодо Частки, яка є предметом цього Договору.
2.3. Після укладення Договору Покупець буде зобов’язаний здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сторони домовились, що купівля-продаж Частки буде здійснена за суму __________ Євро (_________________ Євро), що станом на дату укладення цього Договору за курсом Національного банку України складає еквівалент ____________ гривень (_____________________________________ гривні __ коп.).
3.2. Оплата вартості частки, яка є предметом цього Договору, здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) календарних місяців з дати укладення даного Договору.
3.3. Покупець сплачує Продавцю вартість Частки в валюті Євро шляхом перерахування грошових коштів на зазначений в цьому Договорі банківський рахунок Продавця.
3.4. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування грошових коштів на рахунок Продавця. Факт надходження грошових коштів на банківський рахунок Продавця підтверджується випискою з банку Продавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Сторони домовились, що цей Договір регулюється законодавством України.
4.2. У випадку виникнення спорів Сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом переговорів.
4.3. В разі недосягнення згоди, - спір підлягає вирішенню в судах України відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності спору.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2. Цей Договір складений у трьох автентичних оригінальних примірниках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін та один залишається у справах приватного нотаріуса.
5.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
5.4. Покупець заявляє та гарантує, що він є повністю правоздатним для укладення Договору та виконуватиме його умови відповідно до домовленостей Сторін.

6. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ
Громадянин України
________________________________
паспорт громадянина України серії __ №_____________, виданий __________________________________ «__» _________________ _____р., ідентифікаційний код ___________________, який проживає за адресою: ______________________
Реквізити банківського рахунку в Євро:
Beneficiary: _____________
Account#: _________________
Beneficiary’s bank: _____________
SWIFT code: ___________________
Bank: _________________________
Account No. ___________________
SWIFT code: ___________________

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»
юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.________р. під номером _______________,
Юридична адреса: Люксембург, ____, м.Люксембург, вулиця _______________, ___ (Luxembourg, _________, rue ____________, __)
Реквізити банківського рахунку в Євро:
Назва рахунку: ______________
Номер рахунку: _____________
IBAN: ____________________
Код BIC: __________________
Банк: ____________________

ПІДПИС ПОКУПЦЯ
___________________________

______________________ Представник за довіреністю
_________________________

______________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Довіреність від юридичної особи-нерезидента на підписання та реєстрацію змін до статуту українського ТОВ

November 23, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Створення субєктів господарювання

ДОВІРЕНІСТЬ
місто _____________, _______________________ дві тисячі _______________ року

______________________ «______________________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__._____р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, L-____, м.Люксембург, вулиця ____________, __ (Luxembourg, L-____, rue __________, __), в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________,

даною довіреністю уповноважує:

громадянку України __________________________, «__» ______________ 19___ року народження, паспорт громадянина України серії __ №______________, виданий ______________________________________ «__» ________________ ____р., яка зареєстрована за адресою: _____, вул. __________________, ___, кв. ____ та/або ___________________________________, «__» __________________ 19___ року народження, паспорт громадянина України серії __ №______________, виданий ______________________________________ «__» ________________ ____р., який зареєстрована за адресою: _____, вул. __________________, ___, кв. ____,
з правом кожного з них діяти окремо та самостійно, представляти інтереси Компанії при проведенні Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________________» (ідентифікаційний код _______________, зареєстроване в Україні) (далі – Товариство) з правом ухвального голосу, при підписанні та державній реєстрації змін до Статуту та/або нової редакції Статуту Товариства, а також представляти інтереси Компанії в банківських установах, в будь-яких інших підприємствах, установах, організаціях чи перед їх посадовими особами з усіх питань, що стосуються відкриття та розпорядження від імені Компанії інвестиційними рахунками з правом розпорядчого підпису, представляти інтереси Компанії при укладенні договорів купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства.
З цією метою ____________________________ та/або _______________________ (з правом кожного з них діяти самостійно) надаються права:
1. ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників Товариства, брати участь на Загальних Зборах Учасників, вносити питання до порядку денного, брати участь в голосуванні, приймати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Учасників Товариства (в тому числі рішень про збільшення Статутного капіталу Товариства), підписувати протоколи чи інші документи за результатами проведення Загальних Зборах Учасників Товариства;
2. підписувати (в тому числі у нотаріуса) від імені Компанії договори купівлі-продажу частки чи її частини в Статутному капіталі Товариства, що передбачають придбання або відчудження частки чи будь-якої її частини в Статутному капіталі Товариства, заяви про вступ або вихід до/зі складу Учасників Товариства, підписувати будь-які інші документи, пов’язані зі вступом чи виходом Компанії до/зі складу Учасників Товариства та/або зі збільшенням Статутного капіталу Товариства;
3. затверджувати та підписувати від імені Компанії всі необхідні документи (в т.ч. у нотаріуса): протокол Загальних Зборів Учасників Товариства, нову редакцію Статуту Товариства та/або зміни до Статуту Товариства, підписувати інші документи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства (в тому числі у зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, зміною розміру Статутного капіталу Товариства та ін.);
4. представляти інтереси Компанії в будь-яких державних органах та установах, зокрема, у державного реєстратора, органах статуправління, податкових органах, фондах соціального страхування, в будь-яких інших державних та недержавних підприємствах, організаціях та установах, банківських установах, а також перед їх посадовими особами з усіх питань, що стосуються підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства (в тому числі у зв’язку зі зміною складу Учасників та/або Статутного капіталу Товариства);
5. заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені Компанії оригінали та копії документів, зокрема, реєстраційні картки, свідоцтво про державну реєстрацію, нову редакцію Статуту та/або зміни до Статуту Товариства, довідку зі статуправління, довідку 4-ОПП, повідомлення з фондів соціального страхування, банківські картки зі зразками підписів, а також будь-які інші документи і матеріали, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства, оплачувати державні мита і збори, вартість інших супутніх послуг;
6. представляти інтереси Компанії в банківських установах з усіх питань, які стосуються державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства, підписувати будь-які необхідні для цього документи в банківських установах;
7. відкривати від імені Компанії інвестиційні рахунки в банківських установах, розпоряджатися від імені Компанії інвестиційними рахунками з правом розпорядчого підпису; виступати уповноваженою особою Компанії при нотаріальному посвідченні банківських карток для відкриття інвестиційних чи інших банківських рахунків від імені Компанії; замовляти та отримувати оригінал довідки про формування статутного капіталу Товариства; отримувати виписки по рахунках, оплачувати вартість послуг нотаріуса, банківських установ; здійснювати від імені Компанії реєстрацію в якості іноземної інвестиції внеску Компанії до статутного капіталу Товариства, а також здійснювати будь-які інші дії в банківських установах чи інших підприємствах, установах, організаціях з усіх питань, що стосуються відкриття та розпорядження інвестиційними рахунками Компанії.
Перелік вищевказаних повноважень не є вичерпним. Компанія розглядає дану довіреність як повну та необмежену, ратифікуючи та підтверджуючи всі дії, які будуть законно здійснювати _____________________________ та/або ________________________ в інтересах та від імені __________________________ «____________» при проведенні Загальних Зборів Учасників, прийнятті рішень Загальними Зборами Учасників Товариства, підписанні нової редакції Статуту та/або змін до Статуту, зміні складу Учасників, збільшенні та формуванні Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________» (ідентифікаційний код ______________).

Дана довіреність видана строком на три роки і дійсна до _____________________ дві тисячі __________________ року, з правом передоручення повноважень по ній третім особам.

________________________________________________________________

Авторские права на данную статью принадлежат ЮК «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ (про зміну складу Учасників)

February 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

Протокол №___
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________»

м. Київ «__» ____________ 20__ року
ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК:
• Громадянин України _________________, паспорт громадянина України серії ___ №____________, виданий ________________ РУ ГУ МВС України в м. Києві «__» __________ ______р., ідентифікаційний код _________________, який проживає за адресою: м.Київ, вул.____________, буд.___, кв. ___, який володіє часткою в розмірі __% (____________________ відсотків) Статутного капіталу Товариства.
На Зборах присутній єдиний Учасник, що володіє в сукупності 100% голосів – Загальні Збори Учасників правомочні.

ЗАПРОШЕНІ:
• Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.20__р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, ______, м.Люксембург, вулиця _______, ___ (Luxembourg, ______, rue ________, ___), що володіє часткою в розмірі ___% (__________ відсотків) Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «___________», в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої нотаріусом у _______________ (Французька Республіка) ________________________ «__» ____________ 20___ року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміну складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» (далі – ТОВ «__________________») та затвердження нового розподілу часток Учасників у Статутному капіталі;
2. Про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «_______________» та її державну реєстрацію.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
_________________________ запропонував включити Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, ________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ________, rue __________, __)) до складу Учасників ТОВ «_____________» у зв’язку з придбанням ним частки в статутному капіталі ТОВ «_____________» та затвердити новий розподіл часток Учасників у Статутному капіталі ТОВ «___________».
ВИРІШИЛИ:
1) Включити Товариство з обмеженою відповідальністю «____________» (юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__.______р. під номером ____________, юридична адреса: Люксембург, ________, м.Люксембург, вулиця _____________, __ (Luxembourg, ________, rue __________, __)) до складу Учасників ТОВ «_____________» у зв’язку з придбанням ним частки в статутному капіталі ТОВ «_____________»;
2) Затвердити наступний розподіл часток Учасників у Статутному капіталі ТОВ «__________»:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» володіє часткою вартістю ____________ гривень (_________________ гривень __ коп.), що становить _____% (__________ відсотків) Статутного капіталу ТОВ «______________»
- _______________________ володіє часткою вартістю __________ гривень (_______________гривні __ коп.), що становить ____% (_____________ відсотків) Статутного капіталу ТОВ «____________».
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
___________________ запропонував затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «_______________» та доручити керівнику ТОВ «____________» вжиття заходів щодо її державної реєстрації.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «__________»;
2) Доручити керівнику ТОВ «____________» вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВ «___________», державної реєстрації зміни складу учасників ТОВ «___________», в тому числі шляхом видання відповідних довіреностей від ТОВ «____________» на ім’я третіх осіб.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – одноголосно;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

___________________________ ___________________________

Представник за довіреністю
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________»
___________________________ ___________________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

STATUTS DE LA SOCI?T? A LA RESPONSABILIT? LIMIT?E (UKRAINE)

February 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

« APPROUV? »
Par la D?cision de l`Assembl?e des Associ?s
(Proc?s-verbal No_____du «___ »________20___)

STATUTS

DE LA SOCI?T? A LA RESPONSABILIT? LIMIT?E

“______________”

(nouvelle r?daction)

Code d`identification: _________

v. Kiev – 20__

1. CLAUSES GENERALES

1.1. La soci?t? ? la responsabilit? limit?e « ____________ », code d`identification ___________, enregistr?e par l`administration d`Etat de l`arrondissement ______________ de la ville de Kyiv le __.__.____.
Le « __ » _________ 20___ par l`administration d`Etat de l`arrondissement ____________de la ville de Kyiv a ?t? enregistr?e la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e « ________________ ».
Le «___» _____________ 20__ par l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e « _____________ » a ?t? prise la d?cision (Proc?s-verbal No____ du «___ »________20__) sur l`adoption de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e « _________________ ».
1.2. La soci?t? ? la responsabilit? limit?e « __________________ » (ci-dessous – la Soci?t?) est cr??e sur les bases du Code civil de l`Ukraine, le Code ?conomique de l`Ukraine, les Lois de l`Ukraine « Sur les soci?t?s ?conomiques », « Sur l`activit? ?conomique d`ext?rieur » et d`autre l?gislation en vigueur de l`Ukraine pour la r?alisation de l`activit? d`entreprise et pour l`obtention du b?n?fice sur la base de l`autofinancement, d`autonomie comptable et financi?re.
1.3. La Soci?t? agit sur les bases du Code civil de l`Ukraine, le Code ?conomique de l`Ukraine, les Lois de l`Ukraine « Sur les soci?t?s ?conomiques », « Sur l`activit? ?conomique d`ext?rieur » et d`autre l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
1.4. L`objectif d`activit? de la Soci?t? est la r?alisation de l`activit? d`entreprise et pour l`obtention du b?n?fice sur la base de l`autofinancement, d`autonomie comptable et financi?re.
1.5. La Soci?t? est une personne morale, elle poss?de son propre bilan, les comptes dans les ?tablissements bancaires, les sceaux ronds, les estampilles du coin avec sa propre d?nomination, les papiers en t?te, l`enseigne du marque de commerce pour les marchandise et services, d`autres attributs de la personne morale, peut conclure des contrats de son nom, se faire attribuer des droits p?cuniaires et non p?cuniaires li?s avec eux, porter les engagements, ?tre demandeur et d?fendeur au tribunal, au tribunal ?conomique, au tribunal arbitral.
1.6. La Soci?t? se dirige dans ses activit?s par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine, par les pr?sents Statuts ainsi que par les r?glements internes et d`autres actes locaux de la Soci?t?.
1.7. La Soci?t? peut cr?er et/ou acqu?rir les soci?t?s affili?es, avec le droit d`une personne morale, ouvrir des filiales et des repr?sentations avec le droit d`ouverture des comptes, adopter des r?glements n?cessaires concernant les derni?res.
1.8. Les Associ?s de la Soci?t? sont :
- La soci?t? ? responsabilit? limit?e «______________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de ___________ le __.__.______ sous le num?ro ___________, adresse juridique: Luxembourg, ________, la ville de Luxembourg, __, rue ____________,
- Le citoyen de l`Ukraine _______________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie _____ №____________, d?livr? par le service de l`arrondissement _____________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ » _____________ _____, le code d`identification ________________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, __, rue _________, ap. ___.

2. LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

2.1. La d?nomination compl?te de la Soci?t?:
2.1.1. En langue ukrainienne:
Товариство з обмеженою відповідальністю “_________”.
2.1.2. En langue russe:
Общество с ограниченной ответственностью “_____________”.
2.1.3. En langue anglaise:
LIMITED LIABILITY COMPANY “____________”.
2.2. La d?nomination abr?g?e de la Soci?t?:
2.2.1. En langue ukrainienne: ТОВ “_________”.
2.2.2. En langue russe: ООО “___________”.
2.2.3. En langue anglaise: “____________”, LLC.
2.3. Lieu de r?sidence de la Soci?t? : _________, Kiev, ______, rue _______________, ap. ____.

3. OBJECTIF ET OBJET D`ACTIVITE DE LA SOCIETE

3.1. La Soci?t? est cr??e dans le but d`obtention du b?n?fice par la voie de la r?alisation de la production, de l`activit? commerciale et d`interm?diaire, de la r?alisation des travaux et de la prestation des services, de la r?alisation de l`activit? ?conomique d`ext?rieur.
3.2. L`objet d`activit? de la Soci?t? est :
• commerce de gros des v?tements et des chaussures ;
• fabrication des v?tements du travail ;
• commerce de gros des articles de textile ;
• commerce de gros d`autres articles de m?nage ;
• commerce de gros non sp?cialis? ;
• commerce de d?tail aux ?ventaires et aux marchais des articles de textile, des v?tements et des chaussures ;
• commerce de d?tail non sp?cialis? ;
• commerce de d?tail aux ?ventaires et aux marchais des articles de textile, des v?tements et des chaussures ;
• commerce de d?tail d`articles ? l`usage limit? dans des magasins sp?cialis?s ;
• commerce de gros d`autres articles non alimentaires de large consommation ;
• autres types du commerce de gros ;
• prestation d`autres services dans le domaine du commerce ;
• activit? du transport automobile des marchandises ;
• transport des marchandises divers y compris des v?hicules automobiles ;
• construction des b?timents ;
• construction d`autres ?difices ;
• montage des syst?mes de chauffage, de ventilation et de climatisation d`air ;
• r?alisation des travaux de construction, de montage, de r?paration et d`entrepreneur de b?timent ;
• ?quipement technique des m?canismes, du mat?riel, des b?timents et des ?difices ;
• organisation de la construction des objets immobiliers pour la vente ou la mise en location ;
• organisation et financement de la construction des objets immobiliers ;
• fabrication de l`?quipement non standardis? ;
• fabrication et commercialisation de la production photo, audio, vid?o et cin?matographique ;
• production de la confection ;
• organisation des travaux de la recherche scientifique ;
• ?laboration de la documentation diff?rente de construction et de technologie, des logiciels, organisation des travaux de d?marrage et de r?paration ;
• activit? commerciale, y compris de gros, de petit gros, de d?tail, de d?p?t-vente, d`achat et d`interm?diaire commercial ;
• cr?ation des entreprises de commerce de gros et de d?tail et de prestation des services ? la population, vente de diff?rentes marchandises par son propre r?seau commercial ;
• organisation et r?alisation des op?rations d`export, import et de troc, achat et vente des marchandises de l`industrie m?dicale, d`objets ? l`usage m?dical, des substances m?dicales et de l`?quipement ;
• export - import des mati?res premi?res, du mat?riel, de l`?quipement, des pi?ces de rechange, des articles de large consommation (y compris v?tements, chaussures), des produits alimentaires, du mat?riel de construction etc., y compris le bois ;
• commerce d`apr?s des catalogues, vente par correspondance, vente des marchandises en cr?dit ;
• prestation des services d`interm?diaire, de commerce, de dealer et de distribution du caract?re industriel ou non industriel, r?alisation des contrats d`export, import ;
• r?alisation des fonctions de repr?sentation et des missions concr?tes des entreprises, organisations et personnes priv?es, prestation des services d`agencement ;
• activit? d`interm?diaire commercial, de courtage, de broker ;
• achat et vente de ses propres biens immobiliers, achat et revente de ses propres biens immobiliers, des b?timents habitables et non habitables (maisons ? plusieurs appartements, datchas, appartements isol?s etc.), des lots de terrain ;
• mise en location de ses propres biens immobiliers habitables et non habitables, mise en location des lots de terrain, activit?s des march?s ;
• gestion des biens immobiliers, gestion au nom du propri?taire des biens immobiliers habitables, r?alisation d`un complexe des services assurant le fonctionnement des biens immobiliers habitables et non habitables (entretien et r?paration courants, contr?le des syst?mes de chauffage et de conditionnement d`air, nettoyage et entretien g?n?ral des locaux etc.) ; services de concierge ; gestion d`habitation des biens immobiliers en copropri?t? ; services de collecte des redevances du loyer ;
• commerce de d?p?t-vente ;
• prestation des services de marketing et de publicit? ;
• prestation des services juridiques, parmi lesquels des consultations et explications orales ou ?crites sur des questions juridiques et la l?gislation ;
• prestation des services dans le domaine de marketing, engineering, de gestion, de publicit? formation du personnel (stage) ;
• ?tude de la conjoncture du march? et le sondage de l`opinion publique ; ?tude des capacit?s potentielles du march?, de la demande et des besoins des consommateurs dans le but d`am?lioration des d?bits et d`?laboration des nouveaux types de la production, y compris l`analyse statistique des r?sultats ; ?tude de l`opinion publique concernant les questions politiques, ?conomiques et sociales, ainsi que l`analyse statistique des r?sultats ;
• consultations sur des questions de gestion et de l`activit? commerciale ; consultations, fourniture des recommandations et de l`aide pratique aux sujets d`activit? d`entreprise et aux services d`?tat dans le domaine de relations publiques et d`?change d`informations, ?laboration des syst?mes de contr?le comptable, des programmes de comptabilisation des co?ts de production, des proc?dures de contr?le sur la r?alisation du devis d`?valuation etc. ; consultations, fourniture des recommandations et de l`aide pratique aux sujets d`activit? d`entreprise et aux services d`?tat dans le domaine de planification, organisation, assurance de l`efficacit? et du contr?le, d`information pour la gestion etc. ; consultation des fermiers dans les questions de gestion y compris par des sp?cialistes dans le domaine de l`agriculture (agronomes, ?conomistes etc.) ; consultations, fourniture des recommandations et de l`aide pratique aux sujets d`activit? d`entreprise dans le domaine de recrutement et de gestion du personnel ;
• commerce par le r?seau mondial d`Internet ;
• activit? publicitaire, y compris la fabrication de la production publicitaire ;
• fabrication et placement de la publicit? visuelle ;
• publication des mass m?dia imprim?s (presse) ;
• ?dition et vente des mass m?dia imprim?s ;
• prestation de tous types des services de publicit?, organisation des campagnes publicitaires ;
• activit? ?ditrice ;
• r?alisation des travaux de tournage, de mise en sc?ne, de la production, location et vente des produits audio-, vid?o-, cin?matographique ;
• prestation des services polygraphiques ;
• impression des bulletins de l`information publicitaire ;
• pr?paration des mati?res analytiques et d`information sur commande d`entreprises et d`?tablissements ;
• services d`information ;
• cr?ation, support et publicit? des sites ? Internet ;
• cr?ation et placement de la publicit? au r?seau mondial d`Internet ;
• commercialisation des moyens de transport automobile aux entreprises et aux citoyens, aux conditions de payement par liquide ainsi que par virement bancaire ;
• prestation des services de transport et d`exp?dition des marchandises du commerce ext?rieur et de transit ;
• prestation des services, li?s ? la r?ception et la transmission de la cargaison aux organisations de transport pour l`exp?dition ;

Prestation d`autres services commerciaux, non inclus aux autres groupements.

3.3. Tous les types d`activit?, pr?vus par le p 3.2. des pr?sents Statuts, sont effectu?s par la Soci?t? seulement dans le but d`atteindre l`objectif principal d`activit? de la Soci?t? et dans les int?r?ts de la Soci?t?. Dans le cas, quand la pratique de certains types d`activit? peut ?tre effectu?e exclusivement apr?s l`obtention par la Soci?t? de l`autorisation sp?ciale (licence), qui est d?livr? par des autorit?s d`Etat, la Soci?t? est oblig?e d`obtenir cette autorisation sp?ciale (licence) aux conditions et en ordre, pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine. Toute d?cision de cr?ation d'une nouvelle activit? en plus du n?goce d'Equipements de Protection Individuelle devra ?tre autoris?e par 80% (quatre-vingt pour cents) du nombre total des des Associ?s de la Soci?t? r?unis en Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.

4. CAPITAL SOCIAL

4.1. Pour assurer l`activit? de la Soci?t? a ?t? cr?? le Capital social.
4.2. Le montant du Capital social de la Soci?t? est ?gal aux _________ grivnas (___________) grivnas 00 cop.
4.3. La r?partition du Capital social entre les Associ?s se passe de la mani?re suivante :
4.3.1. La Soci?t? ? responsabilit? limit?e «_______», d?tient une Part au montant de _________ grivnas (_________ grivnas __ cop.) ce que repr?sente ___% (_____________ pour cent) du capital social de la Soci?t?
4.3.2. _____________________ d?tient une Part au montant de __________ grivnas (_______________ grivnas _____ cop.) ce que repr?sente ___% (_____________ pour cent) du capital social de la Soci?t?.
Au moment de l`enregistrement d`Etat de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? le Capital social est form? int?gralement au montant de ___________ grivnas (_______________) grivnas 00 cop.
4.4. La partie du Capital social, qui reste impay?e, est soumise au payement durant une ann?e d?s la date d`enregistrement d`Etat de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?. Dans le cas d`inex?cution au d?lai prescrit des engagements concernant le payement des apports au Capital social, les Associ?s ne payent aucune sanction financi?re.
4.5. L` associ? de la Soci?t? a le droit de vendre sa part sociale ou d`une partie de sa part dans le Capital social de la Soci?t? ? tous ou aux quelques associ?s de la m?me Soci?t? ou aux tierces personnes. Les associ?s de la Soci?t? jouissent du droit de pr?f?rence pendant l`achat de la part sociale ou d`une partie de la part d`un associ? de la Soci?t? dans le Capital social de la Soci?t?, proportionnellement ? leurs parts dans le Capital social de la Soci?t? d`apr?s le prix propos? ou en autre dimension accord?e entre eux. Le nombre d`associ?s peut atteindre 10 personnes.
4.6. L`ali?nation de la part sociale ou d`une partie de la part au profit de la tierce personne est admissible seulement apr?s l`apport complet par l`associ? qui la c?de. La part sociale de l`associ? de la Soci?t? peut ?tre ali?n?e avant sa lib?ration d?finitive seulement dans sa partie dans laquelle a ?t? lib?r?e.
4.7. Pendant le transfert de la part sociale ou d`une partie de la part ? une tierce personne se passe un transfert automatique a elle de tous les droits et obligations qui appartenaient a l`Associ? c?dant.
4.8. La part sociale de l`Associ? de la Soci?t?, apr?s le payement par le dernier de la totalit? de son apport, peut ?tre rachet?e par la Soci?t? elle-m?me. Dans ce cas la soci?t? est oblig?e de la vendre aux autres Associ?s de la Soci?t? ou aux tierces personnes pendant le d?lai qui n`exc?de pas une ann?e, ou r?duire son Capital social. Pendant cette p?riode la r?partition des b?n?fices, ainsi que des votes et la d?finition du quorum ? l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? se passent sans compter la part, achet?e par la Soci?t?.
4.9. A chaque Associ? de la Soci?t?, ayant effectu? l`apport complet dans le Capital social de la Soci?t?, l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, ? la demande de l`Associ?, d?livre un certificat avec la mention de la liste des apports, de leur valeur et de la date de payement. Ce certificat n`appartient pas ? la cat?gorie des titres de valeur.
4.10. L`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? peut prendre la d?cision sur l`augmentation ou la r?duction du Capital social de la Soci?t?. L`ordre et les conditions de la modification du Capital social, y compris la r?partition des apports des Associ?s de la Soci?t? au Capital, sont fix?s par l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? pour chaque cas isol?. La r?duction du Capital social de la Soci?t? est admissible apr?s l`avis de tous ses cr?diteurs en ordre pr?vu par les Statuts. Dans ce cas, les cr?diteurs ont le droit d`exiger son arr?t anticip? ou l`accomplissement des engagements de la Soci?t? et le remboursement de leurs dommages. L`augmentation du Capital social de la Soci?t? ? la responsabilit? limit?e est admissible seulement apr?s le payement complet par tous les Associ?s de la Soci?t?, de leurs apports dans le Capital social de la Soci?t?.
4.11. La saisie ex?cutoire de la part des biens de la Soci?t?, proportionnelle ? part sociale de l`Associ? de la Soci?t? au Capital social, ? cause de ses dettes personnelles est admissible seulement dans le cas d`insuffisance d`autres biens de l`Associ? de la Soci?t? pour satisfaire aux exigences des cr?diteurs. Les cr?diteurs d`un tel Associ? ont le droit d`exiger de la Soci?t? le payement de la valeur de la part des biens de la Soci?t?, proportionnelle ? part sociale de l`Associ? d?biteur au Capital social de la Soci?t? ou la s?paration d`une partie des biens pour la saisie. La partie des biens, soumise ? la s?paration, ou le montant d`argent, qui repr?sente sa valeur, sont fix?s selon le bilan, ?tabli ? la date de pr?sentation des r?clamations par des cr?diteurs. . La saisie ex?cutoire de la totalit? de la part sociale de l`Associ? de la Soci?t? au Capital social arr?te sa participation dans la Soci?t?.
4.12. Les biens de la Soci?t? se composent des fonds propres et des fonds de roulement, ainsi que d`autres valeurs, repr?sent?es dans le bilan autonome de la Soci?t?.
4.13. Les biens de la Soci?t? lui appartiennent en droit de propri?t? et sont soumises ? l`enregistrement d`Etat selon la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
4.14. Les sources de formation des biens de la Soci?t? sont :
- revenus re?us de la r?alisation des produits fabriqu?s, des marchandises et des services accord?s ainsi que d`autres activit?s ?conomiques;
- biens, versements mon?taires et financiers des Associ?s faits au profit de la Soci?t?, moyens, transmis par d'autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es;
- revenus du bail et location des biens d`autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es;
- octroi en usage ou en emprunt des biens d`autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es;
- cr?dits et emprunts (aide financier remboursable) des banques et d'autres cr?anciers;
- subventions de but du budget de l'Etat
- apports gratuits ou de bienfaisance, des biens d`entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es de l`Ukraine et des entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es ?trangers;
- autres revenus non interdits par la l?gislation en vigueur.

5. FONDS DE LA SOCIETE

5.1. La Soci?t? a cr?? le Fonds de r?serve au montant de 25% du Capital social. La dimension d`allocations annuels au Fonds de r?serve ne peuvent pas ?tre int?rieures aux 5% du montant du b?n?fice net.
5.2. Fonds de r?serve est destin? ? la couverture des pertes impr?vues. L`?puisement du Fonds de r?serve se passe sur la d?cision de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
5.3. A part le Fonds de r?serve, la Soci?t? peut cr?er d`autres fonds pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.

6. AFFECTATION DES B?N?FICES ET DES PERTES

6.1. Le b?n?fice net restant apr?s les paiements des int?r?ts sur les cr?dits des banques et selon les obligations, ainsi que les imp?ts, les taxes et autres paiements obligatoires - reste dans la disposition enti?re de la Soci?t?.
6.2. Les pertes, r?sultant de l'activit? de la Soci?t?, se remboursent en premier lieu aux frais du fonds de r?serve de la Soci?t?.
6.3. Selon la d?cision de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, dans le cas d`insuffisance du fonds de r?serve de la Soci?t? pour couvrir des pertes il est possible d’utiliser les moyens d`autres fonds de la Soci?t?.

7. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ET DE SES ASSOCIES

7.1. Les associ?s de la Soci?t? sont en droit de :
7.1.1. Participer dans la gestion des affaires de la Soci?t?.
7.1.2. Obtenir la part du b?n?fice de l`activit? de la Soci?t?. Ce droit les personnes qui sont Associ?s de la Soci?t? au moment du d?but de payement.
7.1.3. Participer dans l`activit? de la Soci?t? en vertu du contrat de travail ou d`un accord du caract?re civil et juridique.
7.1.4. Pr?senter ? l`examen des organes de gestion de la Soci?t? des propositions sur des questions de l`activit? de la Soci?t?.
7.1.5. Recevoir les informations sur l`activit? de la Soci?t?, l`?tat de ses biens, dimensions de ses recettes et pertes. A la demande de l`Associ? Soci?t? doit lui pr?senter ses ?critures comptables, proc?s-verbaux des Assembl?es des Associ?s de la Soci?t? et d`autre documentation.
7.1.6. Elire et ?tre ?lu aux organes de gestion de la Soci?t?.
7.1.7. Sortir de la Soci?t? en ordre prescrit.
7.1.8. Acqu?rir d`autres droits pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.2. Les associ?s de la Soci?t? sont oblig?s de :
7.2.1. Respecter les documents constitutifs de la Soci?t?, ex?cuter les d?cisions des Assembl?es des Associ?s de la Soci?t? et d`autres organes de gestion de la Soci?t?.
7.2.2. Accomplir ses obligations devant la Soci?t?.
7.2.3. Ne pas divulguer l`information confidentielle sur l`activit? de la Soci?t?.
7.2.4. Aider la Soci?t? dans ses activit?s.
7.2.5. R?aliser les apports ? temps, dans les dimensions, en ordre et par les moyens, prescrits par les pr?sents Statuts.
7.2.6. S`abstenir de n`importe quelle activit? pouvant nuire les int?r?ts de la Soci?t?.
7.2.7. Les associ?s de la Soci?t? portent aussi d`autres obligations, pr?vues par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3. Pour l`accomplissement de ses taches la Soci?t? a le droit de :
7.3.1. De son nom conclure des contrat (accords, n?goces), y compris d`achat-vente, d`?change (barter, troc), d`entreprise, bail, conservation, procuration, gage, etc., acqu?rir des droits personnels p?cuniaires et non p?cuniaires, se produire comme demandeur ou comme d?fendeur au tribunal, au tribunal ?conomique et ? l`arbitrage, effectuer d`autres actions, qui ne contredisent pas ? la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3.2. Vendre, c?der, ?changer, mettre en bail, en location et sous-location, donner en usage provisoire gratuitement ou en emprunt au autres entreprises, organisations ou personnes physiques les maisons, b?timents, ?quipements, moyens du transport, les savoir-faire et les m?thodes scientifiques qui lui appartiennent, ainsi que les d?biter du bilan. Dans le cas, si la valeur des objets mentionn?s dans le pr?sent alin?a, pour la r?alisation d`un acte ponctuel avec eux, d?passe un montant de ___________ grivnas, la conclusion d`un tel contrat/accomplissement d`un tel acte concernant lesdits objets est admissible ? la condition de la r?ception d`un accord pr?liminaire de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? vot? par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
7.3.3. Emettre, vendre et acheter des titres de valeur.
7.3.4. Assurer ses propres biens.
7.3.5. Transmettre aux personnes morales et physiques, y compris gratuitement, vendre, c?der, ?changer, mettre en bail, en location et sous-location, donner en usage provisoire les maisons, b?timents, ?quipements, moyens du transport, les maisons, b?timents, ?quipements, moyens du transport. Dans le cas, si la valeur des objets mentionn?s dans le pr?sent alin?a, pour la r?alisation d`un acte ponctuel avec eux, d?passe un montant de __________ grivnas, la conclusion d`un tel contrat/accomplissement d`un tel acte concernant lesdits objets est admissible ? la condition de la r?ception d`un accord pr?liminaire de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? vot? par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
7.3.6. Cr?er sur le territoire de l`Ukraine et en-dehors de ses limites les filiales et les repr?sentations et participer dans la cr?ation et dans les activit?s des soci?t?s mixtes, soci?t? et associations ?conomiques, y compris avec des personnes ?trang?res.
7.3.7. Fixer ? son propre gr? des prix des marchandises, travaux et services, qui sont commercialis?s, ex?cut?s et fournis par la Soci?t? ;
7.3.8. Envoyer en mission, y compris ? l`?tranger, pour le stage et le perfectionnement des sp?cialistes pour l`?tude et la connaissance de l`exp?rience de l`organisation d`activit? des soci?t?s, bourses, march?s, banques etc., participer aux n?gociations, ?tablir des contacts d`affaires.
7.3.9. Attirer pour la r?alisation des travaux (prestation des services) des sp?cialistes, y compris des personnes ?trang?res, en vertu de l`accord, contrat du travail, et d`autres conventions avec le salaire selon l`accord entre les parties.
7.3.10. En vertu des procurations effectuer la repr?sentation des int?r?ts des personnes morales et physiques ukrainiennes et ?trang?res.
7.3.11. Verser des moyens financiers pour la construction du logement et des objets ? l`affectation sociale, culturelle et de m?nage pour les Associ?s et les employ?s de la Soci?t?.
7.3.12. Utiliser des cr?dits banquiers sur les bases contractuelles et donner ? la banque le droit d`utiliser ses actifs financiers libres.
7.3.13. Embaucher au travail des employ?s en vertu de l`accord, contrat du travail, fixer ? son gr? ? ses employ?s des cong?s suppl?mentaires et d`autres privil?ges non interdits par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3.14. Conform?ment aux formes, ?tablir des relations ?conomiques ext?rieures, effectuer de fa?on ind?pendante les op?rations d`import-export.
7.3.15. Obtenir l`emprunt de la part des Associ?s et d`autres personnes morales et physiques en ordre prescrit par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.3.16. Octroyer des emprunts et des pr?ts gratuits aux Associ?s et aux employ?s de la Soci?t? en ordre prescrit par la l?gislation en vigueur.
7.3.17. La Soci?t? peut aussi exercer d`autres droits, qui ne sont pas interdits par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
7.4. La Soci?t? est oblig?e ?:
7.4.1. Prot?ger l`environnement de la pollution et d`autres effets nuisibles.
7.4.2. Assurer la s?curit? du travail, suivre les normes sanitaires et hygi?niques et les exigences concernant la protection de la sant? des employ?s, de la population et des consommateurs de la production.
7.4.3. D`autres obligations, pr?vues par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.

8. RESPONSABILITES DE LA SOCIETE ET DE SES ASSOCIES

8.1. La Soci?t? porte la responsabilit? selon ses engagements par tout le patrimoine qui lui appartient et qui peut ?tre saisi ? la demande des cr?diteurs.
8.2. La Soci?t? ne porte pas de responsabilit? selon les engagements de l`Etat et l`Etat ne porte pas de responsabilit? selon les engagements de la Soci?t?.
8.3. La Soci?t? ne porte pas de responsabilit? selon les engagements de ses associ?s
8.4. Les associ?s de la Soci?t? sont responsables des engagements de la Soci?t? dans les limites de la valeur de leurs parts sociales lib?r?es dans le Capital social de la Soci?t?. Les associ?s de la Soci?t?, qui n`ont pas compl?t? leurs parts sociales, portent la responsabilit? solidaire sur les engagements de la Soci?t?, dans les limites de la valeur des parties non lib?r?es de leurs parts sociales dans le Capital social de la Soci?t?.

9. ORGANES DE GESTION DE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
9.1. La gestion de la Soci?t? est effectu?e par ses organes administratifs. Les organes administratifs de la Soci?t? sont l`Assembl?e g?n?rale des associ?s et l`organe ex?cutif. L`organe supr?me de gestion de la Soci?t? est l`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t?.

9.2. Convocation de l`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t?.
9.2.1. L`organe ou les personnes qui convoquent l`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t?, sont oblig?s au plus tard ? trente jours avant sa convocation informer personnellement chacun des associ?s de la Soci?t? de la date et du lieu de convocation et de l`ordre du jour.
9.2.2. N`importe qui des associ?s de la Soci?t? ont le droit d`exiger l`examen d`une question ? Assembl?e g?n?rale des associ?s aux conditions qu`elle a ?t? pos?e devant elle non plus tard qu`? 25 jours avant le d?but de l`assembl?e.
Non plus tard que 7 jours avant la convocation de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? les Associ?s de la Soci?t? doivent avoir la possibilit? de prendre connaissance avec des documents li?s avec l`examen des questions, inclues ? l`ordre du jour de l`assembl?e.
9.2.3. Les Associes de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, qui prennent part ? l`assembl?e, sont enregistr?s avec la mention de la quantit? des voies, que poss?de chacun des Associ?s. Cette liste est sign?e par le Directeur de la Soci?t? et scell?e par le sceau de la Soci?t?.

9.3. La comp?tence exclusive de l` Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? :
9.3.1. La d?finition des vecteurs principaux d`activit? de la Soci?t?, ainsi que la prise de d?cisions sur l`approbation des rapports de comptes annuels et des bilans comptables de fin d`exercice.
9.3.2. La modification des Statuts de la Soci?t? y compris la modification du montant du Capital social de la Soci?t?.
9.3.3. Prise de la d?cision sur la fixation du montant, de la forme et du mode de versement des apports suppl?mentaires par des associ?s de la Soci?t?.
9.3.4. Prise de la d?cision sur l`achat par la Soci?t? d`une part sociale qui appartient ? l`Associ? de la Soci?t? ;
9.3.5. Nomination et d?mission des membres de la Commission de contr?le.
9.3.6. Nomination et d?mission du Directeur de la Soci?t?.
9.3.7. L`approbation des r?sultats annuels de l`activit? de la Soci?t? (rapports de comptes annuels et des bilans comptables de fin d`exercice), y compris des filiales et des repr?sentations de la Soci?t?, approbation des rapports et des conclusions de la Commission de contr?le, prise de d?cisions sur l`ordre de la r?partition du b?n?fice net de la Soci?t?, le d?lai et le mode de payement de la part du b?n?fice (dividendes) de la Soci?t? aux les associ?s de la Soci?t?, d?finition de l`ordre de la couverture des pertes ;
9.3.8. Prise de la d?cision sur la cr?ation, r?organisation et la liquidation des filiales et des repr?sentations de la Soci?t? et approbation de leurs statuts et r?glements.
9.3.9. Prise de la d?cision sur l`entr?e de la Soci?t? en association avec des soci?t?s de n`importe quelle forme d`organisation juridique, soci?t?s anonymes et d`autres compagnies, firmes etc.
9.3.10. Prise de la d?cision sur la poursuite et la responsabilit? p?cuniaire des personnes responsables de la Soci?t?.
9.3.11. D?finition du mode de la r?mun?ration du travail des personnes responsables de la Soci?t?, de ses filiales et repr?sentations.
9.3.12. Exclusion d`un Associ? de la Soci?t?.
9.3.13. L`adoption (approbation) du r?glement de proc?dure et d`autres documents internes de la Soci?t?, d?finition de la structure institutionnelle de la Soci?t?.
9.3.14. Prise de la d?cision sur l`arr?t d`activit?, la r?organisation et la liquidation de la Soci?t?, nomination de la commission de liquidation et l`approbation des bilans de liquidation.
9.3.15. Prise de la d?cision sur l`ali?nation du bien de la Soci?t? de la valeur ?gale ? la somme qui repr?sente cinquante et plus pour cent du patrimoine de la Soci?t?.
9.3.16. Prise de la d?cision sur l`achat-vente, ou transmission par n`importe quel autre moyen d`immobilier selon n`importe quels contrats pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
9.3.17. La d?signation des formes du contr?le d`activit? de l`organe ex?cutif, attribution et d?finition des pouvoirs des organes de contr?le.
L` Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? a le droit de prendre les d?cisions sur tous les questions concernant l`activit? de la Soci?t?, y compris les questions qui ont ?t? transmises par l`assembl?e g?n?rale ? la comp?tence de l`organe ex?cutif.

9.4. Prise de la d?cision par l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? :
9.4.1. L`assembl?e g?n?rale des associ?s de la Soci?t? est comp?tente (r?unit le quorum), si au moment de la fin d`enregistrement se sont enregistr?s les associ?s de la Soci?t? (les repr?sentants des associ?s de la Soci?t?) qui d?tiennent ensemble plus de 60% des voix.
Participer ? l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? avec le droit de la voix consultative peuvent aussi des membres d`organes ex?cutifs, qui ne sont pas Associ?s de la Soci?t?.
9.4.2. Sur des questions, mentionn?es dans les paragraphes 9.3.1., 9.3.2., 9.3.., des pr?sents Statuts, ainsi que pendant la d?cision sur l`exclusion de l`Associ? de la Soci?t?, la d?cision sera consid?r?e comme adopt?e, si pour elle ont vot? les Associ?s de la Soci?t? qui d?tiennent ensemble plus de 50% du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?. Sur le reste des questions la d?cision est ?tre prise par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
Sur le reste des questions la d?cision est ?tre prise par la majorit? simple du nombre total des voix des Associ?s de la Soci?t?.
9.4.3. Les d?cisions concernant des questions, qui ne sont pas inclues ? l`ordre du jour, sont adopt?es seulement par tous les Associ?s de la Soci?t? pr?sents ? l`assembl?e en unanimit?.
9.4.4. Chacun des Associ?s de la Soci?t? pr?sents ? l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? d?tient un nombre des voix proportionnel ? la dimension de sa part dans le Capital social. Le scrutin ? l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? se passe d`apr?s le principe suivant – pour un pour cent du Capital social on d?tient une voix.
9.4.5. L`Associ? de la Soci?t? est en droit de d?l?guer ses pouvoirs ? son repr?sentant.
9.4.6. Les repr?sentants des Associ?s peuvent ?tre permanents ou nomm?s pour un terme pr?cis.
L` Associ? de la Soci?t? est en droit de remplacer son repr?sentant ? l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t? ? n`importe quel moment, en avisant sur ce sujet d`autres Associ?s.
L`Associ? de la Soci?t? est en droit de d?l?guer ses pouvoirs ? un autre Associ? ou ? un repr?sentant de l`autre Associ?.
9.5. Convocation de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.5.1. L`Assembl?e g?n?rale ordinaire des Associ?s de la Soci?t? est convoqu?e par le Directeur de la Soci?t? en cas de besoin.
9.5.2. Dans le cas d`insolvabilit? de la Soci?t?, ainsi que d`apparition d`une menace de la r?duction consid?rable du Capital social le Directeur de la Soci?t? convoque l`Assembl?e g?n?rale extraordinaire des Associ?s de la Soci?t?.
9.5.3. Les Associ?s de la Soci?t? qui d?tiennent ensemble plus de 10% du nombre total des voix, ont le droit d`exiger la convocation de l`Assembl?e g?n?rale extraordinaire des Associ?s de la Soci?t? ? n`importe quel moment et par n`importe quelle raison, qui concerne l`activit? de la Soci?t?. Si pendant 25 jours le Directeur de la Soci?t? n`ex?cute pas cette exigence, ils ont le droit de convoquer eux-m?mes l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.6. Le Directeur est un organe ex?cutif unipersonnel de la Soci?t? et il effectue la gestion de ces activit?s courantes.
9.6.1. Le Directeur d?cide toutes les questions de l`activit? de la Soci?t?, sauf des telles, qui sont attribu?es ? la comp?tence de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?. L`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? peut prendre la d?cision sur la d?l?gation d`une part de ses pouvoirs (, sauf des telles, qui sont dans la comp?tence exclusive de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?). Dans le cas d`absence provisoire du Directeur, le droit de signature des documents et la r?alisation d`autres pouvoirs du Directeur passe ? la personne, mandat? par le Directeur.
9.6.2. Le Directeur de la Soci?t? donne ses rapports ? l’Assembl?e G?n?rale des Associ?s et organise l'ex?cution de leurs d?cisions. Le Directeur n’a pas de droit de d?cider les questions, obligatoires pour les Associ?s de la Soci?t?.
9.6.3. Le Directeur a le droit :
• Agit au nom de la Soci?t? sans procuration, y compris repr?sente ses int?r?ts ente dans les institutions, ?tablissements, entreprises, organisations et n`importe quelles d`autres tierces personnes ;
• Conform?ment ? la l?gislation en vigueur et au pr?sent Statut g?re le bien de la Soci?t?, dans les limites de ses fonctions.
• Embauche et licencie le personnel de la Soci?t? en ordre prescrit par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine, ?tablie et publie les ordonnances sur la nomination aux postes des employ?s de la Soci?t?, de leur mutations et licenciements, prend des mesures de stimulation et inflige des punitions, conclue des contrats de travail entre la Soci?t? et les personnes physiques, donne les ordonnances et les ordres, obligatoires au personnel de la Soci?t?.
• R?dige de R?glements internes du travail ;
• passe tout contrat et autre acte juridique au nom de la Soci?t?, ouvre dans les banques des comptes courants et d'autres comptes de la Soci?t?,
• dans les limites de ses fonctions, donne des ordres, ?tablie et publie les ordonnances, r?glements et instructions ;
• d?cide d`autres questions dans les limites des fonctions qui lui sont attribu?es par l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.6.4. Le Directeur est oblig? apr?s la fin de l`ann?e de calendrier pr?senter ? l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? le bilan annuel de la Soci?t?, le calcul des recettes et des pertes, et le rapport annuel sur l`activit? de la Soci?t?.
9.6.5. Le Directeur est en droit de conclure n`importe quels contrats et d`effectuer n`importe quelles actions juridiquement valables au nom de la Soci?t?, y compris conclure des contrats, li?s avec l`obtention par la Soci?t? des cr?dits bancaires, la mise en gage des biens immobiliers, des moyens de transport et/ou de l`?quipement de la Soci?t?, la cr?ation par la Soci?t? d`autres Soci?t?s, filiales, repr?sentations sur le territoire de l`Ukraine, ainsi qu`en dehors de ses fronti?res ; la d?livrance par la Soci?t? des pr?ts aux personnes physiques et morales sur le territoire de l`Ukraine, ainsi qu`en dehors de ses fronti?res et d`autres contrats ou actions qui repr?sente 50% (cinquante pourcents) du nombre total des Associ?s de la Soci?t?.
.
Les contrats (actions), li?s avec l`obtention par la Soci?t? des cr?dits bancaires au montant qui d?passe ___________ grivnas montant cumul maximum autoris?, la mise en gage des biens immobiliers, des moyens de transport et/ou de l`?quipement de la Soci?t?, au montant qui d?passe __________ grivnas par an, - le Directeur a le droit de conclure (effectuer) ? la condition d`obtention de l`accord pr?alable de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.
9.7. Pour le contr?le de l'activit? financi?re et ?conomique de la Soci?t?, l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s peut ?lire la Commission de contr?le. En cas de son ?lection, la Commission de contr?le se compose de son Pr?sident et des membres de la Commission de Contr?le, ?lus par l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t? en quantit? au moins de trois personnes (y compris le Pr?sident) pour le d?lai de 2 ans. Le Directeur ne peut pas ?tre Pr?sident ou membre de la Commission de Contr?le.
9.7.1. Le contr?le d`activit? du Directeur peut ?tre r?alis? par la Commission de Contr?le ? la demande de l`Assembl?e g?n?rale des Associ?s de la Soci?t?, de sa propre initiative ou ? la demande des Associ?s de la Soci?t?. La Commission de Contr?le est en droit d`exiger de la part des responsables de la Soci?t? la pr?sentation de tous les documents comptables n?cessaires, des explications personnelles concernant l`activit? de la Soci?t?.
9.7.2. A la demande de n`importe quel des Associ?s de la Soci?t? on peut proc?der ? un contr?le d`audit des rapports sur la comptabilit? financi?re, du bilan, de la tr?sorerie et du bien, des comptes et de la statistique de la Soci?t?, r?alis? par un auditeur, non li? par des int?r?ts p?cuniaires avec la Soci?t? ou avec ses Associ?s. Dans le cas, si les r?sultats du contr?le d`audit ne montrent pas le bien fond? de ce contr?le d`audit, les frais li?s ? l`organisation de ce contr?le, sont ? la charge de l`Associ? de la Soci?t? qui a demand? le contr?le d`audit.
9.7.3. La Commission de contr?le rapporte sur les r?sultats des v?rifications, entreprises par elle ? l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?.
9.7.4. La Commission de contr?le dresse la conclusion sur des rapports et bilans annuels. Sans la conclusion de la Commission de contr?le l`Assembl?e des Associes de la Soci?t? n`a pas de droit d`adopter le bilan annuel de la Soci?t?.
9.7.5. La Commission de contr?le peut convoquer elle-m?me l’Assembl?e Extraordinaire des Associes de la Soci?t? dans le cas d`abus des pouvoirs de la part des responsables de la Soci?t? ou s`il existe une menace aux int?r?ts supr?mes de la Soci?t?.

10. COMPTABILITE ET CONTROLE

10.1. La Soci?t? effectue le contr?le comptable et op?rationnel des r?sultats de son activit?, dresse des statistiques en ordre ?tabli, porte la responsabilit? de leurs authenticit? et les pr?sente aux organes d`?tat selon des formes prescrites et aux d?lais fix?s.
10.2. En cas de besoin, pour la v?rification de l`activit? financi?re de et ?conomique de la Soci?t?, on pet confier le contr?le aux services sp?cialis?s, y compris des cabinets d'audit.

11. SORTIE DE L`ASSOCIE DE LA SOCIETE

11.1. L`Associ? de la Soci?t? peut sortir de la Soci?t?, en avertissant la Soci?t? sur sa sortie non plus tard qu`? trois mois avant la sortie.
11.2. Pendant la sortie de l`Associ? de la Soci?t? elle lui paye la valeur de la part du bien de la Soci?t?, proportionnelle ? sa part sociale dans le Capital social de la Soci?t?. Le payement se passe apr?s l`adoption du rapport annuel de l`ann?e de la sortie de l`Associ? de la Soci?t?, dans le d?lai de 12 mois apr?s le jour de la sortie. A la demande de l`Associ? qui sort de la Soci?t?, et sur la d?cision de l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?, l`apport de l`Associ? peut ?tre rembours? partiellement ou totalement en forme naturelle ou mon?taire, ind?pendamment du fait, dans laquelle forme a ?t? effectu? l`apport dans le Capital social au moment d`adh?sion de l`Associ? ? la Soci?t?. Dans ce cas l`?valuation du bien est effectu?e sur la d?cision de l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?.
A l`Associ? qui sort de la Soci?t? on paye sa part du b?n?fice, obtenu par la Soci?t? durant l`ann?e en cours jusqu`au moment de sa sortie.
L`apport dans le Capital social, effectu? par la voie de transmission du droit d`usage du bien, sera rembours? ? l`Associ? qui sort en forme naturelle sans r?compense.
11.3. Pendant la r?organisation de la personne morale - l`Associ? de la Soci?t?, ou en cas du d?c?s de la personne physique - l`Associ? de la Soci?t?, ses ayants droits (h?ritiers) ont le droit prioritaire d`adh?sion ? la Soci?t?.
Dans le cas de refus de l`ayant droit (h?ritier) d`adh?rer ? la Soci?t? la part de la personne r?organis?e (d?c?d?e) lui rembours? en forme naturelle ou mon?taire, la valeur duquel sera ?tablie au jour de la r?organisation (d?c?s) de l`Associ?. Dans se cas le montant du Capital social est soumis ? la r?duction.

12. ACTIVIT? ?CONOMIQE DE LA SOCI?T?

12.1. La Soci?t? choisit ind?pendamment les vecteurs de la d?cision des buts et taches pos?es, planifie et r?alise son activit?. Les plans (programmes de production) sont ?labor?s par le Directeur ? la demande de l’Assembl?e des Associes de la Soci?t?.
12.2. La Soci?t? planifie ind?pendamment son activit? et trace des vecteurs du d?veloppement, en fonction de la demande de la production fabriqu?e (travaux, services) et de la croissance des recettes n?cessaire.
12.3. Les relations de la Soci?t? avec d`autres personnes morales et physiques se construisent sure les bases des contrats. La Soci?t? d?termine ind?pendamment l`objet du contrat, les engagements, d`autres conditions des relations ?conomiques r?ciproques conform?ment aux exigences de la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
12.4. Pour la r?alisation des certains types des travaux la Soci?t? peut attirer des entreprises, organisations de tous type de propri?t?, des sp?cialistes, y compris des personnes ?trang?res, r?unis aux collectifs provisoires en vertu de l`accord, contrat du travail, et d`autres conventions avec le salaire selon l`accord entre les parties ; cr?er ind?pendamment ses subdivisions structurelles et les repr?sentations.
12.5. Le recrutement au travail est effectu? sur la base du contrat ou d`une autre mani?re conform?ment aux exigences de la l?gislation en vigueur de l`Ukraine. La Soci?t? ?tablit ind?pendamment les formes, syst?mes et dimensions de la r?mun?ration du travail, ainsi que d`autres revenus de ses employ?s.
12.6. Le montant de la r?mun?ration du travail du personnel de la Soci?t? est d?fini par le r?sultat final et l’apport personnel au travail, et ce montant maximum n’est pas limit?.
12.7. La Soci?t? commercialise des marchandises, (travaux et services), ex?cut?s et fournis par la Soci?t? avec des prix fix?s ? son propre gr? ou contract?s, et dans les cas pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine, des prix et des tarifs d`?tat.
12.8. Les sources de formation des biens de la Soci?t? sont : les apports des Associ?s, biens, versements mon?taires et financiers des membres du collectif de travail, amortissements, revenus re?us de la vente des titres de valeur, moyens, transmis par d'autres entreprises, organisations, ?tablissements et personnes priv?es et d`autres revenus.
12.9. La Soci?t? utilise en ordre prescrit des cr?dits des banques et d`?tablissements nationales et ?trang?res.
12.10. La Soci?t? peut fournir la production, ex?cuter des travaux, fournir les services en cr?dit : avec le payement par les contractants des int?r?ts pour l`usage des biens mat?riels. Pour l`?tablissement des pareils contrats la Soci?t? peut ?mettre en circulation des effets de change.
12.11. Les ressources financi?res non utilis?es en ann?e en cours sont retransmises ? l`ann?e suivante et ne sont pas soumises ? l`extraction.
12.12. La soustraction des biens mat?riaux de la Soci?t? par l`Etat est inadmissible sauf des cas pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine,
12.13. La Soci?t? a le droit d`effectuer les diff?rentes formes de l`activit? d`investissement et de commerce, y compris la cr?ation des soci?t?s par actions, acqu?rir des actions, obligations et d`autres papiers de valeur, ?mis par des banques d`?tat, sp?cialis?es ou d`autres institution de l`Ukraine ou d`autres pays, d`autres organismes financiers et de cr?dit.
12.14. La Soci?t? a le droit d`ouvrir le compte courant et d`autres comptes pour la conservation des moyens financiers et la r?alisation de tous types d`op?rations de r?glement, de cr?dit et de caisse, au lieu d`enregistrement de la Soci?t?, dans n`importe quelle banque de l`Ukraine et d`autres pays selon leur accord.
12.15. Les r?glements de la Soci?t? se passent en forme liquide et par virement.
12.16. La Soci?t? r?alise le contr?le comptable, courant, op?rationnel et statistique en ordre ?tabli par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.

13. ACTIVIT? DE L'?CONOMIE EXT?RIEURE DE LA SOCI?T?

13.1. La Soci?t? est un participant ind?pendant de l'activit? de l'?conomie ext?rieure conform?ment ? la l?gislation en vigueur et exerce des contacts d`affaires avec des soci?t?s, organisations, ?tablissements ?trangers qui entre dans le cadre des int?r?ts commerciaux de la Soci?t?.
13.2. La Soci?t? a droit de conclure n`importe quels contrats qui ne sont pas interdits par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
13.3. La soci?t? a droit de cr?er sur le territoire des pays ?trangers ses filiales et les repr?sentations, des soci?t?s filles, en ordre prescrit par les lois.
13.4. La Soci?t? envoie en mission ? l`?tranger et re?oit en Ukraine des organisations nationales et ?trang?res, ainsi que des sp?cialistes pour la r?solution des questions, li?es ? l`activit? de la Soci?t?.
13.5. La Soci?t? organise le perfectionnement et le stage des sp?cialistes ? l`?tranger, pour ces propres besoins et pour des besoins des Associ?s.
13.6. La Soci?t? a le droit de recevoir les cr?dits et l`aide financier gratuit de la part de ses partenaires ?trangers. Dans ce cas la devise est imput?e dans le bilan de la Soci?t? et est utilis?e par cette derni?re ind?pendamment.

14 . CESSATION DE L'ACTIVIT? DE LA SOCI?T?
14.1. La cessation de l'activit? de la Soci?t? se r?alise par voie de sa r?organisation (la fusion, l'adjonction, le partage, la s?paration, la transformation) ou sa liquidation.
14.2. La r?organisation se r?alise sur la d?cision de l’Assembl?e G?n?rale des Associ?s de la Soci?t?.. En cas de la r?organisation de la Soci?t? l'ensemble des droits et engagements de la Soci?t? passe ? ses successeurs.
14.3. La liquidation de la Soci?t? est effectu?e dans les cas suivants:
14.3.1. Par la d?cision de l’Assembl?e G?n?rale des Associ?s.
14.3.2. En vertu du jugement du tribunal ou de l’arbitrage ?conomique.
14.3.4. Dans d`autres cas pr?vus par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
14.4. La liquidation de la Soci?t? se r?alise par la commission liquidative, qui est cr??e par l’ Assembl?e G?n?rale de Associ?s de la Soci?t?, et dans le cas de la faillite et l`arr?t de l'activit? de la Soci?t? en vertu du jugement du tribunal ou de l’arbitrage - par la commission liquidative, nomm?e par ces organes en ordre, pr?vu par la l?gislation en vigueur de l`Ukraine. D?s le moment de la nomination de la commission de liquidation, cet ? elle que passent tous les pouvoirs concernant la gestion de la Soci?t?.
14.5. Les disponibilit?s de la Soci?t?, y compris la disponibilit? de la vente de son bien pendant la liquidation, apr?s le r?glement des comptes avec le budget, la r?mun?ration du personnel de la Soci?t? et les comptes avec d'autres cr?anciers et porteurs d`obligations de la Soci?t? sont distribu?s par la commission liquidative entre les Associ?s de la Soci?t? proportionnellement de leurs apports dans le Capital social de la Soci?t?.
14.6. Le bien remis ? la Soci?t? en l'usage par les Associ?s, revient aux Associ?s dans la forme naturelle sans r?mun?ration.
14.7. La liquidation est consid?r?e comme achev?e, et la Soci?t? est consid?r?e comme ayant cess? son existence ? partir du moment de son exception du registre d'Etat.

SIGNATURES DES PARTICIPANTS:
La soci?t? ? responsabilit? limit?e «___________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de Luxembourg le __.__.______ sous le num?ro _________, adresse juridique: Luxembourg, _____, la ville de Luxembourg, ___, rue _________, en personne du repr?sentant par procuration________ , le citoyen de l`Ukraine ______________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie _______, d?livr? par _____________ le ________, le code d`identification __________, qui est enregistr? ? l`adresse : ____________ , agissant en vertu de la procuration No________ du ___________ , certifi?e ______________.

___________________________

Le citoyen de l`Ukraine _________________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie ___ №_________, d?livr? par le service de l`arrondissement ______________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ »___________ _______, le code d`identification ________________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, ___, rue _____________, ap. ___.

___________________________

La compagnie Juridique «le Groupe Professionnel Juridique», Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Procuration (pour acheter une part du capital social de la soci?t? ? responsabilit? limit?e)

February 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

PROCURATION
ville de Luxembourg, le « __ » __________ / l`an deux mille ______

La soci?t? ? responsabilit? limit?e «_________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de __________ le __.__._____ sous le num?ro ___________, adresse juridique: ________, ___________, la ville de __________, ___, rue __________, en personne du repr?sentant ______________, en qualit? de g?rant

Mandate par la pr?sente procuration:

La Citoyenne de l`Ukraine ____________, n?e le « ___ » ________ ______ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № _________, d?livr? par ______________de l’Ukraine ? Kiev le «___» ____________, enregistr? ? l`adresse: Kiev, ___, rue __________ apt.___ et/ou ____________, n? le «___» _______ ______ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № _______, d?livr? par _____________ de l’Ukraine ? Kiev le «___» ________ ______, enregistr? ? l`adresse: Kiev, __ rue _________, apt. __,

avec le droit de chacun d`eux d`agir en autonomie et s?par?ment, ? repr?senter les int?r?ts de la Compagnie pendant la t?nue des s?ances de l`Assembl?e des Associ?s (l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s) de LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “___________” (code d`identification _____________) (ci-dessous- la Soci?t?) avec le droit de la voix approbative, la signature et l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, ainsi que repr?senter les int?r?ts de la Compagnie dans les ?tablissements bancaires, n`importe quelles d`autres entreprises, ?tablissements, organisations ou devant leurs personnes responsables sur toutes les questions qui concernent l`ouverture et la gestion au nom de la Compagnie des comptes d`investissement avec le droit de la signature d?cisive, repr?senter les int?r?ts de la Compagnie pendant l`achat-vente de la Part dans le Capital social de la Soci?t?.

Dans ce but, ? _____________ et/ou ? ______________ (avec le droit de chacun d`eux d`agir en autonomie et s?par?ment) sont attribu?s les droits :
1. initier la convocation de l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t?, participer aux Assembl?es des Associ?s, remettre des questions ? l`ordre du jour, prendre part aux votes, participer ? la prise des d?cisions par les Assembl?es des Associ?s de la Soci?t?, (y compris les d?cisions sur l`augmentation du Capital social de la Soci?t?), signer des proc?s-verbaux ou d`autres documents selon les r?sultats des s?ances de l`Assembl?e des Associ?s de la Soci?t? ;
2. signer (y compris chez le notaire) au nom de la Compagnie les contrats d`achat-vente de la part ou de n`importe quelle partie de la part dans le Capital Social (fonds) de la Soci?t?, les d?clarations d`adh?sion ou de la sortie ?/de la Soci?t? des Associ?s de la Soci?t?, signer n`importe quels d`autres documents, li?s avec l`adh?sion ou la sortie de la Compagnie ?/de la Soci?t? et/ou avec l`augmentation du Capital Social (fonds) de la Soci?t? ;
3. approuver et signer au nom de la Compagnie(y compris chez le notaire) tous les documents n?cessaires : le proc?s-verbal des s?ances de l`Assembl?e des Associ?s (l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s) de la Soci?t?, de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? et/ou des modifications aux Statuts, signer d`autres documents, n?cessaires pour l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? ;
4. repr?senter les int?r?ts de la Compagnie aupr?s n`importe quels organismes et ?tablissement d`Etat, en particulier chez l`enregistreur d`Etat, les organes de la Direction statistique, des organes fiscaux, les fonds de la s?curit? sociale, dans n`importe quelles d`autres entreprises, organisations et les ?tablissements d`?tat ou non ?tatiques, des ?tablissements bancaires, ou devant leurs personnes responsables sur toutes les questions qui concernent la signature et l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? (y compris concernant la modification du corps des Associ?s de la Soci?t?, et/ou avec du Capital Social (fonds) de la Soci?t? ;
5. signer, remplir, d?poser et recevoir au nom de la Compagnie les originaux et les copies des documents, en particulier les cartes d`enregistrement, le certificat d`enregistrement d`Etat, des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, l`attestation de la Direction statistique, l`attestation 4-ОПП, l`avertissements des fonds de la s?curit? sociale, des cartes bancaires avec les ?chantillons des signatures, ainsi que n`importe quels d`autres documents, n?cessaires pour l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, payer les droits et taxes d`Etat, les montants de tous les autres frais auxiliaires ;
6. repr?senter les int?r?ts de la Compagnie aupr?s des ?tablissements bancaires sur toutes les questions qui concernent la signature et l`enregistrement d`?tat des modifications aux Statuts et/ou de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t?, signer n`importe quels documents n?cessaires pour cette d?marche dans des ?tablissements bancaires ;
7. ouvrir au nom de la Compagnie des comptes d`investissement aupr?s des ?tablissements bancaires, g?rer au nom de la Compagnie des comptes d`investissement avec le droit de la signature d?cisive ; agir en qualit? de la personne fond?e des pouvoirs de la Compagnie pendant la l?galisation notariale des cartes bancaires pour l`ouverture au nom de Compagnie des comptes d`investissement ou d`autres comptes ; demander et obtenir l`original de l`attestation sur la formation du Capital social de la Soci?t? ; obtenir des relev?s de compte, payer la valeur des services du notaire, des ?tablissements bancaires ; r?aliser au nom de Compagnie l`enregistrement en qualit? de l`investissement ?tranger de l`apport de la Compagnie au Capital social de la Soci?t?, ainsi qu`entreprendre n`importe quelles d`autres actions aupr?s des ?tablissements bancaires et n`importe quelles d`autres entreprises, organisations et ?tablissements sur toutes les questions qui concernent l`ouverture et la gestion des comptes d`investissement de la Compagnie.
La liste des pouvoirs ci-dessus ?num?r?s n`est pas exhaustive. La Compagnie ?value la pr?sente procuration comme totale et illimit?e, ratifiant et approuvant toutes les actions qui seront l?galement entreprises par
______________________________ et/ou ______________________ dans les int?r?ts et au nom de la soci?t? ? responsabilit? limit?e «________» pendant la t?nue des s?ances de l`Assembl?e G?n?rale des Associ?s, prise des d?cisions, signature de la nouvelle r?daction des Statuts de la Soci?t? et/ou des modifications aux Statuts, la modification du corps des Associ?s de la Soci?t?, et l`augmentation et la formation du Capital Social de LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “____________” (code d`identification ___________),

La pr?sente procuration est d?livr?e pour un d?lai de trois ans et dure jusqu`au « __ » ____________ de l`an deux mille ___________, avec le droit de d?l?gation de ses pouvoirs aux tierces personnes.

________________________________________________________________

La compagnie Juridique «le Groupe Professionnel Juridique», Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Contrat d`achat-vente d`une part du capital social de la soci?t? ? responsabilit? limit?e

February 15, 2014 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Корпоративні правовідносини

CONTRAT
d`achat-vente d`une part du capital social
de la soci?t? ? responsabilit? limit?e «____________»
Lieu d`?tablissement : Ville de Kiev, Ukraine,
Date d`?tablissement : «__ »_________ 201_

Le Vendeur : Le citoyen de l`Ukraine ____________, le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie __ №______________, d?livr? par le service de l`arrondissement ________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ » ______ ______, le code d`identification __________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, ___, rue _________, ap. ___, d`une part, et
L`Acheteur : La soci?t? ? responsabilit? limit?e «__________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de Luxembourg le __.__._____ sous le num?ro _______, adresse juridique: Luxembourg, ________, la ville de Luxembourg, __, rue __________, en personne du repr?sentant par procuration________ , La Citoyenne de l`Ukraine _______________, n?e le «___» ___________ ________ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № __________, d?livr? par _________ _________ de l’Ukraine ? Kiev le «__» ______ _________, enregistr? ? l`adresse: Kiev, ___, rue __________ apt.__ et/ou ___________, n? le « ___ » __________ ________ passeport du citoyen de l`Ukraine s?rie ___ № __________, d?livr? par ___________________ de l’Ukraine ? Kiev le « __ » ________ _________, enregistr? ? l`adresse: Kiev, ___ rue _____________, apt. ___, agissant en vertu de la procuration No________ du ___________ , certifi?e ______________, de l`autre part,

ci-dessous nomm?es ensuite ensemble « Les Parties » et chacun a part - « La Partie », agissant sans contraintes, de bonne volont? et en toute connaissance de cause, en pleine lucidit? et esprit sain, en pleine conscience de la port?e de nos actes ont conclu le pr?sent contrat (ci-dessous « Le Contrat ») de ce qui suit:

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Le Vendeur s`engage ? c?der en propri?t? de l`Acheteur une part qui lui appartient dans le capital social de LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “_____________” (ci-dessous- La Soci?t?), ce qui repr?sente ____% (_____________ pour cent) du capital social de la Soci?t? (de la valeur nominale d?termin?e dans les Statuts au montant de ____________ grivnas) (ci-dessous- La Part), avec tous les droits et obligations, qui appartiennent au Vendeur, et l`Acheteur s`engage ? accepter cette part et ? payer pour elle le montant mon?taire de _________ Euro (__________) Euro, ce qui repr?sente ? la date d`?tablissement du pr?sent Contrat et conform?ment au taux de change de la Banque Nationale de l`Ukraine l`?quivalent de ______________ grivnas (_________ grivnas ___ kopecks) en ordre et aux conditions, pr?vus par le pr?sent Contrat.
1.2. Renseignements sur la Soci?t? :
1.2.1. D?nomination compl?te de la Soci?t?: LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE “_______________”
1.2.2. Forme juridique : LA SOCIETE A LA RESPONSABILITE LIMITEE
1.2.3. Enregistrement de la Soci?t?: enregistr?e par l`administration d`Etat de l`arrondissement _________________ de la ville de Kyiv le __.__._____ sous le N0 d`enregistrement _______________.
1.2.4. Code d`identification au Registre d`Etat unique: ____________,
1.2.5. Montant total du Fonds statutaire (Capital social): repr?sente ______ (_____________________) grivnas, 00 cop.
1.2.6. Lieu de r?sidence de la Soci?t? : _______, Kiev, __, rue _____________, ap. ___.
1.3. Le montant de la Part vendue est de ___% (______________ pour cent) du capital social de la Soci?t? (de la valeur nominale d?termin?e dans les Statuts au montant de __________ grivnas) (______________________grivnas ___ cop).
1.4. La valeur de la Part convenue entre les Parties, contre laquelle se r?alise son achat-vente est de ___________ Euro (___________) Euro, ce qui repr?sente ? la date d`?tablissement du pr?sent Contrat et conform?ment au taux de change de la Banque Nationale de l`Ukraine l`?quivalent de _____________ grivnas (_______________ grivnas ___ kopecks).
1.5. A la date d`?tablissement du pr?sent Contrat le Capital social de la Soci?t? a ?t? int?gralement pay? ? 100 %.
1.6. Le Vendeur garantit ? l`Acheteur, que la part faisant l`objet de l`ali?nation, n`est pas sous l`interdiction (arr?t) y compris fiscal, ni mise en gage ni saisie; il n`y a aucun litige judiciaire ? l`?gard de la Part de la part des tiers et que d`autres aggravations ? l`?gard de la Part sont absentes.

2. MODALIT?S DE L`ALI?NATION DE LA PART

2.1. ? partir du moment de payement de 100% de la valeur de la Part, tous les droits de propri?t? du Vendeur sur la Part qui fait l`objet du pr?sent Contrat, passent ? l`Acheteur.
2.2. A partir du moment de la conclusion de ce contrat le Vendeur perd tous les droits et engagements concernant la Part qui fait l`objet du pr?sent Contrat.
2.3. Apr?s la conclusion du pr?sent Contrat l`Acheteur, sera oblig? d`entreprendre toutes les d?marches n?cessaires pour l`enregistrement des Statuts de la Soci?t? en nouvelle r?daction.

3. PRIX DU CONTRAT ET MODE DE PAYEMENT

3.1. Les Parties se sont convenus, que achat-vente de la Part sera effectu? en contrepartie de la somme de ____________ Euro (____________) Euro, ce qui repr?sente ? la date d`?tablissement du pr?sent Contrat et conform?ment au taux de change de la Banque Nationale de l`Ukraine l`?quivalent de __________ grivnas (________________ grivnas ___ kopecks).
3.2. Le payement de la valeur de la Part, qui fait l`objet du pr?sent Contrat, sera effectu? par le Vendeur dans le d?lai de 2 (deux) mois civils d?s la date d`?tablissement du pr?sent Contrat.
3.3. L`Acheteur paye au Vendeur la valeur de la Part en monnaie Euro par la voie de virement bancaire des moyens financiers sur le compte bancaire du Vendeur, mentionn? dans le pr?sent Contrat.
3.4. Le payement est consid?r? comme effectu? d?s la date d`imputation de ladite somme d`argent sur le compte bancaire du Vendeur. Le fait de d`imputation de ladite somme d`argent sur le compte bancaire du Vendeur est confirm? par l`extrait fait par la Banque du Vendeur.

4. RESPONSABILITES DES PARTIES ET REGLEMENT DES LITIGES

4.1. Les Parties se sont convenus, que le pr?sent Contrat est r?gl? par la l?gislation de l`Ukraine.
4.2. Les litiges pouvant survenir, seront r?solus par les Parties ? l`amiable par la voie de n?gociation.
4.3. Dans le cas du d?faut d`un accord le litige est soumis ? l`examen par voie judiciaire dans les tribunaux de l`Ukraine conform?ment les comp?tences judiciaires et la juridiction, ?tablies par la l?gislation de l`Ukraine.

5. AUTRES CONDITIONS

5.1. Ce contrat entre en vigueur d?s la date de sa signature par des Parties et dure jusqu`? l`accomplissement int?gral par des Parties de leurs engagements selon le pr?sent Contrat.
5.2. Le pr?sent contrat est ?tabli et sign? en trois exemplaires authentiques, ayant la m?me valeur juridique, dont l`un est gard? dans les dossiers du notaire priv? et les autres sont destin?s ? chacune des Parties.
5.3. Dans les cas qui ne sont pas pr?vus par le pr?sent Contrat, les parties se guident sur la l?gislation en vigueur de l`Ukraine.
5.4. L`Acheteur d?clare et garantie, qu`il est compl?tement juridiquement capable et habile pour la conclusion du Contrat et qu`il respectera ses conditions conform?ment ? l`accord entre les Parties.

6. MENTIONS ET SIGNATURES DES PARTIES:

VENDEUR: ACHETEUR:

Le citoyen de l`Ukraine _____________,
le passeport du citoyen de l`Ukraine de la s?rie ___ №__________, d?livr? par le service de l`arrondissement ___________ du Service G?n?ral du Minist?re de l`Int?rieur de l`Ukraine dans la ville de Kiev le « __ » ________ _______, le code d`identification ______________, qui r?side ? l`adresse : Kiev, ___, rue ____________, ap. ___.
R?f?rences du compte bancaire en Euros : ________________ La soci?t? ? responsabilit? limit?e «__________», personne morale, qui est enregistr?e au Registre des commer?ants et des soci?t?s de ______________ le __.__.20___ sous le num?ro ____________,
Adresse juridique: __________, ________, la ville de _____________, ___, rue ___________,

R?f?rences du compte bancaire en Euros : ________________

SIGNATURE DU VENDEUR
_________________________

_________________

SIGNATURE DE L`ACHETEUR
Repr?sentant selon la procuration

__________________________
____________

La compagnie Juridique «le Groupe Professionnel Juridique», Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Апеляційна скарга на постанову адміністративного суду першої інстанції у справі про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації»

December 07, 2013 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

Вих.№_______
від __________

Через:

Позивач:
(особа, що подає апеляційну скаргу)

Представник позивача:

Відповідач:

Третя особа без самостійних вимог
на стороні відповідача:

Номер справи в першій інстанції:
Київський апеляційний адміністративний суд
01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30

Окружний адміністративний суд міста Києва
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 1

Відкрите акціонерне товариство «_____________________»
Скорочена назва згідно установчих та реєстраційних документів: ВАТ «___________»
Російська Федерація, ______, _____________, м.__________, вул. _________, буд. ___
Основний державний реєстраційний номер (ОДРН): _______________
ІПН: _____________
Тел.: +7 (_____) ____________
Факс: +7 (_____) __________
Адреса електронної пошти: _________________
Адреса електронної веб-сторінки: ____________

_________________
______, м. Київ, вул. __________, буд. ____, кв._____
Ідентифікаційний номер ___________
Тел.: +38 (044) _____________
Тел. моб.: +38 (___) ___________
Адреса електронної пошти: office@pl-group.com.ua

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
01008, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2
Тел. +38 (044) 253-93-94
Факс: +38 (044) 226-31-81
Адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2
Код ЄДРПОУ 37508596
Тел. +38 (044) 253-93-94
Факс: +38 (044) 226-31-81
Адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua
Адреса електронної веб-сторінки: www.me.gov.ua

826/13144/13-а

Апеляційна скарга
на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.09.2013р. у справі №826/13144/13-а про визнання протиправним та скасування рішення
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації»

24 вересня 2013 року Окружним адміністративним судом міста Києва прийнято постанову у справі №826/13144/13-а за позовом Відкритого акціонерного товариства «____________________» (далі – позивач) до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – відповідач), третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації». Даною постановою в задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.
Копію вищевказаної постанови, виготовленої із застосуванням судом частини 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747-IV (далі – КАС України), позивач отримав 14.10.2013р.
Позивач вважає, що постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 вересня 2013 року винесена з порушеннями норм матеріального та процесуального права та підлягає скасуванню у зв’язку з наступним.

24 травня 2013р. Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі прийнято рішення №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації» (далі – Рішення, копія міститься в матеріалах справи).
Про прийняття вищевказаного рішення позивач дізнався лише 30 липня 2013р. з факсового листа Товариства з обмеженою відповідальністю «________» вих. №____ від ____________ (копія міститься в матеріалах справи).
Ні про прийняття даного рішення, ні про проведення процедури антидемпінгового розслідування позивач раніше не був повідомлений та не знав, у зв’язку з чим не мав змоги зареєструватись в якості заінтересованої сторони та надати свої аргументи, коментарі, заяви, пояснення в ході розслідування. При цьому позивач є резидентом Російської Федерації, є територіально віддаленим від місця ініціювання та проведення спеціального розслідування, у зв’язку з чим не мав змоги оперативно відслідковувати оголошення, що публікуються в українських засобах масової інформації, не володів українською мовою та нюансами законодавства України стосовно процедури участі в антидемпінгових розслідуваннях та порядку оскаржень прийнятих рішень.
Позивач є виробником скляної продукції (зокрема, скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л, що є об’єктом застосування антидемпінгового мита згідно оскаржуваного Рішення), що підтверджується, зокрема, Статутом позивача (копія міститься в матеріалах справи), випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (копія міститься в матеріалах справи), довідкою з органів статистики з розшифровкою видів діяльності (копія міститься в матеріалах справи), ліцензіями на здійснення діяльності з виробництва медичної техніки (копії містяться в матеріалах справи).
Разом з тим, позивач з 2007 року до теперішнього часу є російським виробником скляної тари медичного призначення (в тому числі місткістю до 0,15л) та її імпортером в Україну; факт систематичного імпорту ним даної продукції в Україну, в тому числі і в період, який аналізувався Мінекономрозвитку в рамках антидемпінгового розслідування, підтверджується, зокрема:
- Договором №___ від _____________ поставки товару на користь ТОВ «_______» Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (копії містяться в матеріалах справи);
- Договором №___ від _____________ поставки товару на користь ТОВ «__________» Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями до нього, деклараціями на товар (копії містяться в матеріалах справи);
- Договором №___ від _____________ поставки товару на користь ____________ Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (копії містяться в матеріалах справи);
- Договором №___ від _____________ поставки товару на користь ____________________ (вантажоотримувач – ТОВ «______________» Україна), додатковими угодами, додатками, специфікаціями, деклараціями на товар (копії містяться в матеріалах справи);
- Договором №___ від _____________ поставки товару на користь _____________________ Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (копії містяться в матеріалах справи).
Згідно з пунктом 21 статті 1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.1998р. №330-XIV (далі – Закон), заінтересованими сторонами можуть бути, зокрема, іноземний виробник, експортер або імпортер товару, що є об'єктом розслідування.
У зв’язку з викладеним, прийняте Рішення безпосередньо впливає на права та інтереси позивача як виробника та експортера з РФ на територію України скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л.
Позивач вважає оскаржуване Рішення протиправним та дискримінаційним по відношенню до позивача як експортера скляної тари медичного призначення з РФ в Україну у зв’язку з наступним.
Рішенням Комісії, зокрема, передбачено:
1. Застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації, що виробляється зі скла марок ОС та ОС-1 світлозахисного з рівномірним забарвленням та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 та 7010 90 79 00;
2. Припинення антидемпінгового розслідування без застосування остаточних антидемпінгових заходів стосовно експортера-виробника ТОВ "_________", розташованого за адресою: Російська Федерація, _______, _________, м. ___________, вул. ___________, буд. _____.
3. Встановлено, що:
3.1. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності рішенням.
3.2. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років.
3.3. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, зазначеного в рішенні.
3.4. Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в рішенні, становить для:
- експортера-виробника ВАТ "_____________", розташованого за адресою: Російська Федерація, _______, _________, м. ___________, вул. ___________, буд. _____, - 13,08 відсотка;
- інших експортерів - 27,99 відсотка.

Таким чином, Рішенням встановлено ставки антидемпінгового мита на імпорт в Україну скляної тари медичного приначення місткістю до 0,15л по відношенню до всіх експортерів з РФ – у розмірі 27,99 відсотка, по відношенню до одного експортера з РФ ВАТ "_____________" – 13,08 відсотка. При цьому по відношенню лише до одиного експортера з РФ – ТОВ «_______» антидемпінгове розслідування припинено взагалі без застосування остаточних антидемпінгових заходів. Тобто при імпорті даним суб’єктом вказаного в Рішенні товару на територію України антидемпінгове мито ним не сплачується взагалі.
Вищевказане свідчить про відверто дискримінаційний підхід при винесенні рішення по відношенню до всіх інших виробників-експортерів товарів з РФ, окрім ТОВ «_________».
Разом з тим, акцентуємо увагу на тому, що ціни на продукцію позивача є та були в період проведення антидемпінгового розслідування на порядок нижчими ніж ціни на аналогічну продукцію ТОВ «__________», звільненого Рішенням від сплати антидемніпгового мита.
Так, виходячи з прайс-листа позивача – ВАТ «___________» (копія міститься в матеріалах справи), та прайс-листа ТОВ «__________» (копія міститься в матеріалах справи), ціни на продукцію можна привести у вигляді наступної порівняльної таблиці (ціни вказані за 1000 штук на аналогічну продукцію):
Вартість продукції
ВАТ «___________» Вартість продукції
ТОВ «__________»
Найменування продукції Вартість, руб.
(з ПДВ) Найменування продукції Вартість, руб.
(з ПДВ)

Вищевказані прайс-листи є у вільному доступі на веб-сторінках як позивача (_________), так і ТОВ «________» (____).
Інформація про суттєву різницю в цінах міститься також в листі Товариства з обмеженою відповідальністю «_______» вих. №___ від ________ (копія міститься в матеріалах справи), отриманому позивачем __________

На переконання позивача, Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі неналежним чином проаналізовано обсяги та ціни скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л, що поставляється в Україну експортерами-нерезидентами України, внаслідок чого прийнято рішення, яке не базується на фактичних обставинах. Зокрема, не враховано істотно нижчі по всіх позиціях (а по деяких – майже в два рази) на продукцію, що поставляється виробником – ТОВ «__________», звільненим Рішенням від сплати антидемпінгового мита. При цьому по відношенню до продукції, що поставляється позивачем – ВАТ «_____________», Рішенням застосовано загальну ставку в розмірі 27,99%.
Таким чином, має місце фактично застосування індивідуальної нульової ставки антидемпінгового мита для єдиного імпортера продукції в Україні на фоні встановлення суттєвих ставок антидемпінгового мита для всіх інших імпортерів продукції в Україну. На думку позивача, це не відповідає інтересам в тоому числі і українського національного товаровиробника та сприяє зростанню обсягів імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л походженням з РФ, по-перше, за демпінговими цінами, а по-друге, - фактично монопольно єдиним постачальником даної продукції з РФ (поставка аналогічної продукції іншими виробниками-експортерами з РФ в умовах застосування до них антидемпінгового мита є нерентабельною, дана продукція в результаті дії оскаржуваного Рішення стала неконкуретоспроможною на ринку України).
В оскаржуваному Рішенні не наведено належної мотивації його прийняття.
Відповідно до статті 9 Закону, з метою визначення демпінгової маржі здійснюється порівняння між нормальною вартістю, визначеною відповідно до статті 7 цього Закону, та експортною ціною, визначеною відповідно до статті 8 цього Закону. Таке порівняння здійснюється на основі однакових базисних умов поставки (як правило, франко-завод) щодо продажу, здійсненого за найближчою датою, стосовно якої є відповідна інформація. Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс". При цьому здійснюється необхідне коригування з відповідним урахуванням величин різниць, які впливають на порівнянність цін, тобто різниць, обчислених під час коригування факторів, зазначених у пунктах 1-11 частини четвертої цієї статті. З огляду на суттєву різницю в цінах на продукцію позивача та ТОВ «___________», - позивач переконаний в недотриманні Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі положень Закону, що визначають порядок визначення демпінгової маржі.
Відповідач, всупереч статті 16 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», неправомірно встановив лише двом з майбутніх можливимх імпортерів (ВАТ "_________" та ТОВ «_________») переваги на товарному ринку України перед іншими діючими або майбутніми імпортерами у вигляді можливості ввозу товару походженням з Російської Федерації на територію України за вдвічі зменшеною ставкою (для ВАТ "___________") та за нульовою ставкою (для ТОВ «_________») антидемпінгового мита.
В пункті 16 частини 1 статті 1 Закону дається визначення національного товаровиробника: національний товаровиробник - сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в країні імпорту цього товару. Особливості визначення національного товаровиробника встановлюються у статті 11 та частині 6 статті 12 цього Закону.
Виходячи з аналізу тексту наданого третьою особою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України заключного документа за результатами антидемпінгового розслідування – Остаточної інформації про результати проведення антидемпінгового розслідування (далі – Звіт, копія міститься в матеріалах справи), позивач переконаний, що в ході антидемпінгового розслідування не були отримані та не були проаналізовані належні та достатні докази того, що дійсно було визначено хто є національним товаровиробником, що таке визначення відповідає пункту 16 частини 1 статті 1 Закону, і що є належні докази, які підтверджують їх сукупний обсяг виробництва з урахуванням ст.ст. 11-12 Закону, однак, на переконання позивача, такий аналіз є необхідним для визначення правомірності та обгрунтованості Рішення.
По всьому тексту Звіту основними документами, що містили інформацію по справі та які було покладено в основу при формуванні висновків і винесенні оскаржуваного Рішення відповідачем, є письмові відповіді на запити відповідача з боку самимх заінтересованих сторін. З урахуванням того, що дана інформація має виключно суб’єктивний та односторонній характер, - Мінекономрозвитку повинно був дослідити якомога ширше коло інших, більш об’єктивних та не залежних від заінтересованих сторін, доказів з різних джерел. Однак коло досліджуваних матеріалів є вкрай вузьким і, виходячи із Звіту, майже не містить інших джерел окрім пояснень сторін, у зв’язку з чим проведений Мінекономрозвитку аналіз не є ні повним, ні об’єктивним.
Як у Звіті, так і в запереченнях проти позову, відповідач та третя особа на стороні відповідача ще раз підтвердили про залучення до антидемпінгового розслідування обмеженої кількості учасників: лише одного вітчизняного виробника та трьох іноземних виробників/експортерів (сторінка 3 заперечень проти позову, сторінка 14 Звіту), пояснення яких (не доведені іншими доказами) і були взяті в основу при аналізі інформації про фактори, що вплинули на прийняття оскаржуваного Рішення. Разом з тим, це свідчить і про відсутність достатньо широкого інформування про порушення та проведення антидемпінгового розслідування, у зв’язку з чим, зокрема, і позивач не мав реальної можливості взяти участь у розслідуванні.
Твердження відповідача про антидемпінгові заходи як вид адміністративно-господарських санкцій згідно статті 236 Господарського кодексу України (сторінка 3 заперечень проти позову) в нашому випадку є спірним, оскільки санкція як міра відповідальності має індивідуально визначений характер (стосується конкретних суб’єктів) та повинна базуватись на вчиненому ними і доведеному належним чином компетентними органами складі правопорушення, а не стосуватись невизначеного кола осіб.
Позицію відповідача про неможливість «перебирання» судом на себе повноважень відповідача щодо встановлення факту наявності чи відсутності демпінгу позивач також вважає помилковою, оскільки без належного аналізу всіх матеріалів антидемпінгового розслідування суд (розглядаючи справу про визнання протиправним рішення відповідача) не зможе встановити обгрунтованість та правомірність прийнятого відповідачем рішення.
Мінекономіки в своєму Звіті на підставі недостатніх первинних даних і доказів встановило наявність значної частки ПАТ «__________» у загальному вітчизняному виробництві товарів, що призвело до безпідставного встановлення, на думку позивача, статусу належного національного товаровиробника авищевказаному суб’єкту. Вся інформація про показники, якими оперувало Мінекономіки, були отримані зі Скарги самого ПАТ «__________» (сторінка 6 Звіту). При цьому показники в таблицях звіту відсутні практично по всьому тексту з посиланням на конфіденційність, що свідчить про ненадання відповідачем суду повної інформації, якою суд міг би оперувати при прийнятті постанови стосовно правомірності чи неправомірності оскаржуваного рішення відповідача. Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747-IV (далі – КАС України), в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Виходячи з викладеного, в даній частині, як і при обгрунтуванні більшості інших факторів, що вплинули на прийняття відповідачем рішення про необхідність застосування антидемпінгових заходів, позивач вважає недоведеними відповідачем підстави для прийняття такого рішення.
Разом з тим, при визначенні статусу ПАТ «_________» як належного національного товаровиробника Мінекономіки використано дані Держкомстату за 2009 - 1 кв. 2012 років стосовно виробництва «ємностей зі скла для транспортування чи пакування фармацевтичної продукції (крім ампул) місткістю до 0,33л», що не є тотожним продукції, стосовно імпорту якої проводилось розслідування: «скляна тара медичного призначення місткістю до 0,15л» (сторінка 6 Звіту, розділ «Інформація Держстату»).
По всьому тексту Звіту, висновки якого покладено відповідачем в основу для винесення оскаржуваного рішення, Мінекономіки використовує дані за 2 кв. 2009 – 1 кв. 2012 років, що суперечить встановленому розділом 2 цього ж Звіту періоду розслідування: 2 кв. 2011р. - 1 кв. 2012р.
Мінекономіки, незважаючи на отримання інформації від представників ТОВ «________» з посиланням на офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» про те, що основними конкурентами заявника (ПАТ «___________») на ринку України є ВАТ «_____________» та ЗАТ «_____________» (сторінка 7 Звіту), - не врахувало даних суб’єктів та показників їх діяльності при аналізі стану ринку скляної продукції України, обсягів їх продажів на ринку України, рівня цін, що, у сукупності з численними іншими недоліками, вказаними у позові та даній апеляційній скарзі, свідчить про істотну неповноту та вибірковість проведеного дослідження, суттєве викривлення як проміжних, так і кінцевих результатів антидемпінгового розслідування. Результатом стало прийняття відповідачем рішення, що не грунтується на фактичному стані економічних процесів на ринку скляної продукції України.
Для висновку про перепрофілювання ВАТ «____________» та ЗАТ «__________________» на виробництво іншої продукції (сторінка 7 Звіту), Мінекономіки взагалі визнало достатнім наявності листів самого ж заявника (ініціатора розслідування) та Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України», без витребування будь-яких додаткових документів про поточні види діяльності, господарські операції вищевказаних суб’єктів з інших, більш неупереджених та достовірних джерел чи направлення запитів до самих суб’єктів.
Сторінка 21 Звіту мітить інформацію про те, що встановлення факту демпінгу Мінекономіки проводило на підставі порівняння нормальної вартості та експортної ціни. Однак для встановлення вищевказаного факту, відповідно до Закону, необхідно враховувати набагато ширше коло факторів, лише при комплексному дослідженні можливе належне визначення факту демпінгу.
Відповідно до частини 1 статті 7 Закону, нормальна вартість, як правило, визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту. Таким чином, Мінекономіки при визначенні нормальної вартості повинно було врахувати і операції за участю позивача як одного з трьох відомих тоді Мінекономіки найбільших виробників продукції в РФ (сторінка 10 Звіту, розділ «Перелік виробників Товару в Російській Федерації»). Однак Мінекономіки дану вимогу Закону проігнорувало, так само як і відповідач при винесенні рішення та суд при винесенні постанови.
На сторінці 23 Звіту Мінекономіки стверджує про неотримання ним від уповноважених органів Російської Федерації статистичних даних чи інформації про показники продажів виробників продукції в РФ. Це свідчить про відсутність у Мінекономіки на момент здійснення аналізу та формування Звіту повних та об’єктивних даних для визначення обсягів продажів продукції виробниками РФ. Прийняття при цьому до уваги лише листів від самих заінтересованих сторін розслідування, на думку позивача, є необ’єктивним та не відображає реальної і повної економічної картини, відповідно, не може братись в основу при винесенні рішення.
На сторінках 23-25 Звіту Мінекономіки зазначено, що беручи до уваги активну співпрацю ТОВ «____________» та ВАТ «____________________» і подання ними необхідної підтверджуючої інформації, Міністерство встановило, що найбільш показовою та обгрунтованою інформацією щодо нормальної вартості Товару є інформація від даних суб’єктів. Це свідчить про надання міністерством листам, поясненням та документам вищевказаних суб’єктів наперед встановленої переваги в доказовій силі порівняно з іншими доказами, що є неприпустимим. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Наділення пояснень заінтересованих сторін вищою доказовою силою порівняно з іншими доказами, на думку позивача, є перевищенням компетенції з боку міністерства.
По всьому тексту Звіту Мінекономіки вбачається стала одноманітність вжитих заходів для отримання інформації: міністерство переважно відправляло запити самим сторонам та деяким державним установам, в той час як Закон та Угоди СОТ вимагають найбільш повного та якомога різностороннього дослідження факторів визначення підстав для застосування антидемпінгових заходів.
При визначенні впливу імпорту на ціни Товару Заявника Мінекономіки врахувало пояснення лише однієї компанії – ПП «____», яка при цьому є засновником самого Заявника (сторінка 35), що в черговий раз свідчить про відсутність об’єктивних та повних даних при проведенні дослідження.
При визначенні показників зростання імпорту у Звіті береться до уваги тільки митна вартість імпортованих товарів, без врахування інших факторів, які збільшують ціну: фінансової складової (використання банківських гарантій, кредитних ресурсів, комісій банків при купівлі валюти), станційних витрат, витрат на послуги митних брокерів, витрат на проведення додаткових експертиз, комерційного доходу імпортера, вартості послуг незалежних інспекторів з приймання за кількістю і якістю та ін.
Стаття 10 Закону визначає порядок розрахунку та визначення шкоди національному товаровиробнику та форми такої шкоди. Частина 3 даної статті щодо обсягу демпінгового імпорту, зокрема, зобов¬’язує розглянути, чи мало місце значне зростання демпінгового імпорту чи то в абсолютних показниках, чи відносно виробництва або споживання відповідних товарів в країні імпорту. Вивчення впливу демпінгового імпорту на національного товаровиробника включає оцінку всіх економічних факторів та показників, що стосуються становища національного товаровиробника, в тому числі того факту, що національний товаровиробник ще перебуває в стадії відновлення від наслідків минулого демпінгу або субсидування, величини фактичної демпінгової маржі, фактичного і потенційного зниження обсягів продажу, прибутків виробництва продукції, частки на ринку, продуктивності, прибутку від інвестицій, використання потужностей; факторів, що впливають на ціни національного товаровиробника; фактичного та потенційного негативного впливу на рух готівки, матеріально-виробничі запаси, зайнятість, заробітну плату, економічне зростання, здатність збільшувати капітал або інвестиції. Цей перелік не є вичерпним, і один або кілька цих факторів не можуть самі по собі обов'язково мати вирішальне значення для прийняття рішення. На переконання позивача, відповідачем, виходячи з тексту наданого ним Звіту не було враховано всі вищевикладені фактори, які впливають на прийняття Рішення.
Згідно частини 6 статті 10 Закону, заподіяння демпінговим імпортом шкоди доводиться у процесі розгляду відповідними доказами. При цьому необхідно довести, що обсяги та (або) рівні цін спричиняють для національного товаровиробника настання наслідку, передбаченого частиною 5 цієї ж статті, і цей наслідок є істотним. Доведення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику, грунтується на дослідженні всіх доказів стосовно предмета розслідування (частина 6 статті 10 Закону).
Причинно-наслідковий зв’язок, на думку позивача, також не був встановлений відповідачем при винесенні Рішення.
Мінекономіки по всьому тексту Звіту так і не довело належний причинний зв’язок між імпортом продукції з РФ та погіршенням умов господарювання Заявника. На переконання позивача, у Звіті взагалі не надано жодної оцінки іншим численним факторам, які набагато безпосередніше, динамічніше та істотніше можуть вплинути на господарський стан Заявника (зокрема, невдала маркетингова політика, неправильне планування, ціноутворення, розподіл фінансових потоків та ін.).
У Звіті Мінекономіки використовується поняття «істотної шкоди», однак відсутні будь-які посилання як на національне законодавство України, так і на міжнародні акти, які дозволяють визначити істотність шкоди. Також не представлені детальні розрахунки, які підтверджують наведені у Звіті суми, а також не представлені докази таких сум у документарній формі.
Згідно ст. 4.2 (b) Угоди про захисні заходи (Додаток до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994р.), спеціальні заходи можуть застосовуватись, якщо розслідування покаже наявність причинно-наслідкового зв'язку між зростанням імпорту відповідного товару та наявністю або загрозою заподіяння істотної шкоди. При цьому у випадку, коли крім зростання імпорту національному товаровиробникові одночасно заподіюють шкоду інші фактори, шкода, заподіяна такими факторами, не вважається шкодою, заподіяною зростанням імпорту.
У Звіті нічим не підтверджений причинний зв'язок між імпортом продукції у зазначений період і скороченням у зв'язку із цим виробництва продукції в Україні чи зростанням цін на продукцію українського виробника. Відповідно до підпункту b) пункту 2 статті 4 Угоди про захисні заходи (Додаток до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994р.), рішення про заподіяння шкоди національній галузі не приймається, якщо в ході розслідування на основі об'єктивних доказів не буде встановлений причинно-наслідковий зв'язок між збільшенням імпорту даного товару та наявністю або загрозою заподіяння істотної шкоди.
Погіршення фінансового, економічного становища Заявника, а також соціальної обстановки в регіоні безпідставно пов’язуються з обсягами імпорту. При цьому не приймаються до уваги набагато більш істотні об'єктивні обставини, здатні значно вплинути на фінансово-економічне становище, а також загальну соціальну обстановку, зокрема: вплив світової фінансово-економічної кризи; більш високі ціни на сировину; відсутність доступного кредитування; територіальне розташування українських виробників; перебої в поставках сировини; застаріле обладнання; низька якість продукції українських виробників; низькі стандарти та нерозвинений асортимент продукції національних товаровиробників; збільшення безробіття; падіння попиту в умовах кризи; непродумана політика менеджменту у напрямках: планування модернізації виробництва та завчасного створення для цього необхідних фондів, удосконалення маркентингової стратегії, оптимізації схем збуту (побудова додаткових схем і т.п.)). Відповідно до підпункту b) пункту 2 статті 4 Угоди про захисні заходи (Додаток до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994р.), у випадку, якщо крім збільшення імпорту галузі вітчизняного виробництва одночасно заподіюють шкоду інші фактори, - збільшення імпорту не визначається як причина серйозної шкоди. Відповідно до пункту 1 статті 5 вищевказаної Угоди, член Світової організації торгівлі повинен застосовувати захисні заходи лише якщо виникне потреба попередження або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу перебудови галузі.

Відповідно до частини 11 статті 10 Закону, при винесенні висновку про те, що подальший демпінговий імпорт у країну імпорту з країни експорту (країн експорту) є неминучим та заподіюватиме істотну шкоду, якщо не буде застосовано заходів для запобігання цьому, всі фактори, зазначені у частині десятій цієї статті, повинні розглядатися сукупно.
Частина 6 статті 16 Закону встановлює, що остаточне антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, незалежно від країни експорту, якщо у рішенні Комісії визначається, що імпорт відповідного товару є об'єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, за винятком імпорту, щодо якого відповідно до цього Закону експортером було взято відповідні зобов'язання.
Частиною 7 статті 16 Закону передбачено застосування індивідуальної ставки антидемпінгового мита при безпосередньому імпорті в країну імпорту товару експортерами або виробниками, щодо імпорту яких застосовуються вибіркові методи антидемпінгового розслідування відповідно до статті 30 цього Закону.
Однак в оскаржуваному Рішенні та Звіті не обгрунтовано належним чином підстав застосування до ТОВ «__________» та ВАТ «_________________» вибіркових методів антидемпінгового розслідування, не обгрунтовано підстав надання у зв'язку з цим останнім переваг перед іншими експортерами на товарному ринку України в майбутньому.

Оскаржуване Рішення надає безпідставні переваги імпортеру продукції з тієї ж самої країни, що й позивач – РФ, що має ознаки не лише дискримінації по відношенню до інших імпортерів аналогічної продукції з РФ, але й фактично надає єдиному імпортеру з РФ – ТОВ «__________» істотні переваги щодо поставок в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л. З урахуванням того, що ціни на продукцію ТОВ «__________» є найнижчими серед усіх інших виробників аналогічної продукції в РФ, - звільнення ТОВ «____________» від антидемпінгового мита та одночасне встановлення вдвічі зниженої ставки антидемпінгового мита для ВАТ «___________» і загальної ставки антидемпінгового мита в розмірі 27,99% для позивача та всіх інших інших імпортерів даної продукції з РФ кардинально посилює вищевказану різницю в цінах, не даючи позивачу та іншим виробникам аналогічної продукції можливості конкурувати з ТОВ «______________» в поставках продукції в Україну.
У зв’язку з вищевказаним, оскаржуване Рішення вже сьогодні перетворило ТОВ «___________» фактично на монополіста по поставках скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л з РФ в Україну.
Зазначене посилюється також і потенційно не врахованою ринковою силою ТОВ «__________». Зокрема, на сторінці 24 Звіту Мінекономрозвитку (розділ «Інформація ТОВ «________») зазначено, що протягом періоду розслідування ТОВ «_________» імпортувало Товар виключно виробництва ТОВ «________». Тобто фактично частка ринку продукції виробництва ТОВ «_______» в Україні може бути набагато вищою, ніж при формальному посуб’єктному аналізі.
Застосування антидемпінгових заходів повинно ґрунтуватися на оцінці всіх інтересів. При цьому заходи не застосовуються, якщо Міжвідомча комісія або Міністерство вирішить, що застосування таких заходів суперечить національним інтересам. В якості національних інтересів Закон, зокрема, визначає інтереси національних товаровиробників, кінцевих споживачів, вплив імпорту на зайнятість населення, інвестиції національного товаровиробника та міжнародні економічні інтереси України.
Проведений аналіз, а також використаний міжнародний досвід впровадження антидемпінгових заходів дозволяє зробити висновок про те, що такі заходи є недоцільними: непрямі бар'єри для іноземних виробників не тільки не зможуть стимулювати інвестиції в національне виробництво та розвиток технологій України, але й призведуть до зростання внутрішніх цін, уповільнення розвитку галузі, зростання інфляції і, отже, посилення соціальної напруженості.
В даній стадії розвитку української економіки лише прямі методи стимулювання галузі (держпідтримка інвестицій, податкові пільги, спеціальні податкові режими, державні субсидії, зниження імпортних мит на ввезення імпортного устаткування та ін.) дозволять українським виробникам знизити собівартість, а також збільшити конкурентоздатність і прибутковість виробленої продукції, що незмінно призведе до створення нових робочих місць і падіння соціальної напруженості в регіоні.
Введення ж антидемпінгових заходів призведе до придушення конкуренції та посилення монополізації на ринку скляної продукції, ліквідації стимулів для модернізації українських підприємств, призведе до дефіциту з одного боку (українські компанії виявляться не в змозі повністю задовольнити весь внутрішній попит на продукцію), та монополізації експорту з одного джерела, з іншого боку, призведе до зростання цін на продукцію, відтоку іноземних інвестицій, негативно вплине на інтереси українських споживачів (погіршиться якість продукції за відсутності конкуренції), призведе до скорочення надходжень у державний бюджет України (у першу чергу від ПДВ), негативно вплине на зайнятість населення та викличе негативний соціальний ефект, прискорить інфляційні процеси в державі, в цілому негативно вплине на міжнародний імідж України та істотно знизить рейтинги бізнес- та інвестпривабливості України, а у випадку прийняття країнами відповідних заходів - істотно постраждає платіжний баланс України.

В таких умовах, на переконання позивача, завдається шкода й інтересам України, оскільки фактично придушується конкуренція, а по суті дискримінаційні переваги в умовах поставки продукції з РФ можуть призвести до погіршення якості продукції, непердбачуваних збоїв у поставках продукції (наприклад, в разі непередбачуваних ситуацій на виробництві єдиного постачальника; за наявною у позивача інформацією ТОВ «_______» вже сьогодні змушене в оперативному порядку розширювати виробництво через різке збільшення обсягів експорту продукції в Україну, не маючи змоги задовольнити весь зростаючий попит українського ринку у зв’язку з неконкурентоздатністю аналогічної продукції інших виробників з РФ по відношенню до продукції ТОВ «________» через застосування до них антидемпінгового мита та звільнення від даного мита ТОВ «_________»), зловживань дискримінаційними перевагами з боку постачальника (можливого нав’язування невигідних для українських підприємств умов поставок та ін.). З урахуванням специфіки товару (скляна тара медичного призначення), - вищевказані дискримінаційні переваги, в разі набуття ними всеукраїнського масштабу, можуть завдати шкоди медичній галузі України в цілому та спричинити залежність цілої життєво важливої галузі української економіки та соціального захисту населення по ряду товарів від єдиного постачальника цих товарів з іноземної країни.
Окремо звертаємо увагу на те, що внаслідок прийняття оскаржуваного рішення завдається шкода і кінцевим споживачам продукції. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право на вибір продукції. В умовах неможливості поставок продукції на територію України іншими виробниками даної продукції, окрім ТОВ «________», з причин неконкурентоспроможності та нерентабельності таких поставок у зв’язку з застосуванням до них антидемпінгового мита, - право споживачів на вибір продукції істотно обмежується. Разом з тим, збільшення кількості постачальників на ринок загострює конкуренцію, сприяючи покращенню якості продукції та зниженню її ціни для кінцевих споживачів.
Відповідно до статті 6 Конституції України, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлений Конституцією межах і відповідно до законів України. Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Закон визначає механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань. Регулює засади і порядок порушення та проведення антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів.
Статтею 9 зазначеного Закону передбачено, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів. Тобто Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є суб’єктом владних повноважень.
Тобто, частина 3 статті 28 Закону передбачає вичерпний перелік умов, за наявності яких в сукупності Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має право прийняти відповідне рішення.
Звіт Мінекономіки, на основі якого винесено рішення відповідачем, по всьому тексту містить переважно лише висновки, без належної детальної аргументації та підтвердження іншими доказами, окрім пояснень учасників розслідування. Це свідчить, на думку позивача, про поверхневе дослідження з боку Мінекономіки факторів, що впливають на наявність чи відсутність підстав для застосування антидемпінгових мит та їх розміри.
Відповідно до частини 2 статті 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Судом першої інстанції при розгляді справи не враховано вищевказаного положення КАС України, винесено рішення на підставі тверджень самого відповідача, не підкріплених належними доказами.
В оскаржуваному Рішенні зазначено, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України звіт, матеріали та висновки про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації та за результатами розгляду:
зробила позитивний висновок стосовно наявності факту демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації для експортера-виробника ВАТ "__________________" та інших експортерів;
зробила негативний висновок стосовно наявності факту демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації для експортера-виробника ТОВ "_________";
зробила позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;
зробила позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, оскільки демпінговий імпорт в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість, що призвело до неможливості підняття цін національного товаровиробника на рівень, необхідний для прибуткової діяльності, і як результат його ціни стали нерентабельними; російські виробники скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л мають достатній потенціал для збільшення обсягів експорту в Україну;
визначила, що національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Виходячи з положень частини 2 статті 71 КАС України, відповідач зобов’язаний надати конкретні документальні докази, що підтверджують вищевказані висновки. Зокрема, відповідач зобов’язаний надати докази наявності факту заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику з урахуванням факторів, визначених у ст. 10 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».
Крім того, на переконання позивача, відповідач зобов’язаний довести факт демпінгового імпорту в Україну товару та факт зростання імпорту в Україну взагалі; існування причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового імпорту в Україну та шкодою національному товаровиробникові; відповідність національним інтересам України застосування остаточних антидемпінгових заходів. Однак ні в наданому до суду Звіті, ні в ході судового розгляду відповідач не навів конкретних доказів, які однозначно та повно підтверджували б вищевказані фактори.
Приписи частини 6 статті 5 Закону передбачають, що на засіданнях Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі приймаються рішення про порушення антидемпінгового розслідування; про позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу та методи, що дають можливість визначити демпінгову маржу; про позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди та її розмір; щодо визначення причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та шкодою; про застосування антидемпінгових заходів; з інших питань в межах повноважень, передбачених цим Законом.
Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 16 Закону, за пропозицією Міністерства Комісія приймає рішення про запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита та встановлює розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, який не повинен перевищувати величину демпінгової маржі, розрахованої відповідно до цього Закону, та може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.
Таким чином, в ході антидемпінгового розслідування збираються всі фактичні дані про нормальну вартість та експортну ціну товару, який є об’єктом розслідування, розраховується демпінгова маржа та визначається антидемпінгове мито.
Нормальна вартість – це еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку (п. 17 ч. 1 ст.1 Закону); експортною ціною вважається ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту з країни експорту п. 7 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 8 Закону); демпінгова маржа – це сума, на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону).
Відтак, Комісія повинна була розрахувати і середній рівень знижки, яка надавалася при продажу товару на внутрішньому ринку Російської Федерації на основі середньорічної різниці в цінах при мінімальних та максимальних обсягах поставок та відповідно до частини 4 статті 9 Закону провести коригування експортної ціни позивача на розрахований розмір знижки.
Частина 1 статті 7 Закону вказує, що нормальна вартість, як правило, визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту.
В свою чергу, частиною 4 цієї ж статті Закону встановлено, що для визначення нормальної вартості використовуються обсяги продажу подібного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни експорту, якщо обсяг такого продажу становить не менше 5 відсотків обсягів продажу в країни імпорту зазначеного товару. Для визначення нормальної вартості можуть бути використані обсяги продажу подібного товару, які є меншими ніж 5 відсотків обсягів продажу в країні імпорту цього товару за умови, що встановлені ціни вважаються показовими на ринку, який є об’єктом розгляду.
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону, звичайні торговельні операції - умови та ділова практика, які протягом обґрунтованого строку, що передує експорту товару, що є об’єктом розслідування, були звичайними у торгівлі таким товаром або товарами, які мають схожі умови виробництва, продажу або збуту.
Відповідно до частини 1 статті 9 Закону, з метою визначення демпінгової маржі здійснюється порівняння між нормальною вартістю, визначеною відповідно до статті 7 цього Закону, та експортною ціною, визначеною відповідно до статті 8 цього Закону. Таке порівняння здійснюється на основі однакових базисних умов поставки щодо продажу, здійсненого за найближчою датою, стосовно якої є відповідна інформація. При цьому здійснюється необхідне коригування з відповідним урахуванням величин різниць, які впливають на порівнянність цін, тобто різниць, обчислених під час коригування факторів, зазначених у пунктах 1-11 частини четвертої цієї статті. У разі, якщо визначені відповідно до Закону нормальну вартість та експортну ціну не можна порівнювати відповідно до частини першої цієї статті, здійснюється коригування на величини різниць, обчислених під час коригування факторів, про наявність яких у процесі антидемпінгового розслідування заінтересовані сторони стверджують та доводять, що ці фактори впливають на ціни і на їх порівнянність. При здійсненні таких коригувань не повинні повторюватися коригування у знижках, обсягах і базисних умовах поставки (частина 2 статті 9 Закону).
Нормами пункту 3 частини 4 статті 9 Закону встановлено, що знижки (цінові та інші торгові знижки, пільги тощо), які використовуються для стимулювання збуту та (або) збільшення обсягів продажу, враховуються, якщо вони справді застосовувалися або можна довести, що існують достатні підстави вважати, що вони надаються та безпосередньо стосуються продажу товару, що є об’єктом розгляду. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць знижок, включаючи ті, що надаються залежно від обсягів продажу, якщо ці знижки належним чином обчислюються щодо обсягів продажу товару, що є об’єктом розгляду, та безпосередньо стосуються цього продажу.
Виходячи з наведеного вище, відповідач при винесенні Рішення повинен був проаналізувати та врахувати також ціни продажу товарів виробниками-експортерами на внутрішньому ринку Російської Федерації (в тому числі дистриб‘юторам) та встановити, чи мало місце при цьому встановлення цін із знижками, чи мали місце продажі виключно дистриб’юторам, чи також факти продажу товару стороннім покупцям - кінцевим споживачам за більш високою ціною порівняно з цінами продажу дистриб‘юторам за період розслідування, а отже чи були підстави вважати, що ТОВ «___________», ВАТ «__________» чи інші виробники-експортери продукції застосовували знижки чи систему знижок при продажах товару дистриб‘юторам; і які саме ціни повинні вважатись звичайними цінами в рамках звичайних торгівельних операцій та на яких ринках.
На переконання позивача, відповідач при визначенні нормальної вартості товару міг помилково провести коригування нормальної вартості товару в бік її збільшення на розмір знижок, які, на думку відповідача, нібито застосовували інші виробники-експортери (окрім ТОВ «_________») для стимулювання збуту і збільшення обсягу продажів в період розслідування, в результаті чого для інших виробників-експортерів була розрахована більша нормальна вартість товару, яка вплинула на подальший невірний розрахунок демпінгової маржі, і як наслідок встановлення антидемпінгового мита (в тому числі по відношенню до продукції позивача).
Крім того, для визначення демпінгової маржі порівняння вартості продажів на внутрішньому та зовнішньому ринках повинно було здійснюватися для одного типу споживачів або на одному рівні продаж. На переконання позивача, виходячи з наявних документів, неможливо точно встановити чи дійно мало місце дотримання відповідачем даної вимоги при винесенні оскаржуваного Рішення, однак це також є необхідним для визначення правомірності прийняття оскаржуваного Рішення.
В разі, якщо відповідачем була визначена нормальна вартість (ціна реалізації товару на внутрішньому ринку) на підставі порівняння цін різних категорій покупців, це теж могло призвести до необґрунтованих висновків про наявність демпінгу, у зв’язку з чим могло бути допущено порушення відповідачем вимог статей 7, 9 Закону.
Крім того, відповідач повинен був зібрати в ході антидемпінгового розслідування інформацію стосовно виробників, експортерів та імпортерів в Україну скляної тари медичного призначення, як шляхом безпосереднього звернення з запитами до відповідних відомих відповідачу учасників ринку, так і отримавши її від компетентних державних установ, зокрема торговельно-економічними місій у складі посольств України у країнах, вказаних в спірному рішенні відповідача та митних органів України.
На сторінці 10 Звіту (розділ «Перелік виробників Товару в Російській Федерації) позивач – ВАТ «_____________» зазначений в якості одного з трьох відомих Мінекономіки ще на початку розслідування та протягом всього періоду його проведення виробників даної продукції з РФ. Однак при цьому Мінекономіки не лише не направило позивачу інформацію про порушення розслідування та можливість взяти в ньому участь, але й не направило позивачу жодного запиту як одному з трьох ключових виробників продукції з РФ, який міг би надати вагому та впливову за питомою вагою для проведення аналізу інформацію про обсяги та ціни продажів скляної продукції медичного призначення місткістю до 0,15л походженням з РФ. Таким чином, на думку позивача, з боку Мінекономіки могло бути умисно допущено викривлення інформації, оскільки відповідь позивача на запит відповідача, в разі його направлення, могла вплинути як на проміжні та загальні показники і результати розслідування в цілому, так і на розмір антидемпінгового мита по відношенню лише до позивача.
На переконання позивача, при винесенні оскаржуваного Рішення мало місце неправильне проведення процедури антидемпінгового розслідування, зокрема, не було призначено відповідну експертизу, вибірка запропонованих зареєстрованими заінтересованими сторонами в розслідуванні товарів була проведена неналежним чином та по незрозумілих критеріях відбору (про що ще раз свідчить ненаправлення відповідачем запиту про надання інформації позивачу, при тому що позивач був вказаний у Звіті Мінекономіки України в переліку ключових виробників продукції в РФ). Спірне Рішення відповідача прийнято без дослідження факторів, які б дали змогу з достовірністю встановити факт заподіяння значної шкоди чи виникнення загрози заподіяння такої шкоди, наявності причинно-наслідкового звязку між демпінговим імпортом і заподіянням значної шкоди або виникненням загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару, відповідності застосування антидемпінгових заходів національним інтересам. Розслідування було проведено без належної повноти, що виключає можливість використання його результатів для прийняття спірного Рішення.
За змістом Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959-XII, досліджуватися та порівнюватися мають ринкові, тобто роздрібні ціни на демпінговий імпорт на ринку України з аналогічними цінами на роздрібні товари національного товаровиробника. Проте такого дослідження за період, за який проводилось розслідування, в належному обсязі не проводилося, у звязку з чим при проведенні розслідування було допущено критичну неповноту дослідження всіх необхідних факторів для визначення наявності загрози національному товаровиробнику, зокрема, недостатньо повно досліджено вплив демпінгового імпорту на ціни подібного товару національного товаровиробника на ринку України. Також, всупереч вимогам Закону, Мінекономіки допустило здійснення порівняння непорівнюваних величин, зокрема: собівартості виробництва товару в Україні та ціни імпорту на кордоні України.
Наведене повністю виключає правильність та достовірність висновків Мінекономіки щодо того, що демпінговий імпорт міг значно вплинути на зниження цін товару українського товаровиробника, а недослідження органами розслідування місткості та структури споживчого ринку України робить це порівняння абсолютно помилковим.
Крім того, позивач вважає, що неправильно було визначено динаміку демпінгового імпорту. Так, у відповідності до змісту частини 3 статті 10 Закону чітко встановлено з чим саме має порівнюватися обсяг демпінгового імпорту, а саме щодо обсягу демпінгового імпорту розглядається, чи мало місце значне зростання демпінгового імпорту чи то в абсолютних показниках, чи відносно виробництва або споживання відповідних товарів у країні імпорту. Однак відповідачем за основу для порівняння брались обсяги імпорту, які не входили до періоду розслідування, щодо яких не було доказів, що цей імпорт є демпінговим в тих проміжках часу.
Внаслідок вищевказаних порушень методології, висновки Мінекономіки щодо наявності факту демпінгу з РФ та величини демпінгової маржі, є необгрунтованими, а отже недостовірними. А отже, наявність факту демпінгу в Україну також не є належним чином доведеним Мінекономіки та відповідачем.
Підставами для визнання акту недійсним є, зокрема, невідповідність його вимогам чинного законодавства. Умовою визнання акту недійсним є також порушення у звязку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів позивача.
На переконання позивача, відповідач повинен довести правомірність своїх розрахунків нормальної вартості, експортної ціни та демпінгової маржі та, відповідно, висновку про наявність демпінгу та прийнятого оскаржуваного Рішення.
Відповідно до пункту 6 (Антидемпінгове та компенсаційне мито) статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТ 1947), жодна сторона не повинна стягувати будь-яке антидемпінгове чи компенсаційне мито з імпорту будь-якого товару, що походить з території іншої сторони, якщо вона не встановить, що ефект демпінгу чи субсидування, відповідно, є таким, який спричиняє або створює загрозу спричинення матеріальної шкоди вітчизняній промисловості чи може значно матеріально затримувати створення вітчизняної промисловості.
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службовий осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (частина 1 статті 2 КАС України).
Відповідно до частини 1 статті 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Однак вже зараз від продукції позивача відмовляються покупці в Україні саме у зв’язку з нерентабельністю придбання такої продукції внаслідок застосування до неї антидемпінгового мита. Це завдає істотну шкоду інтересам позивача, фактично призводить до втрати ринку в Україні на користь єдиного суб’єкта, якого оскаржуваним Рішенням повністю звільнено від сплати антидемпінгового мита і який в даний час істотно активізував поставки продукції, відносно якої прийнято Рішення, в Україну.
Під час розгляду справи судом першої інстанції відповідачем було надано в судовому засіданні заперечення проти позову, а третьою особою – Звіт. Однак у позивача не було змоги ні ознайомитись з вищевказаними документами, ні надати на них аргументовані заперечення, оскільки оскаржувана постанова була винесена судом в тому ж першому судовому засіданні, в якому позивач отримав заперечення на позов та Звіт, без проведення підготовчих судових засідань та без відкладення судового розгляду для ознайомлення сторонами з отриманими матеріалами.
В запереченні на позов відповідач не визнає навіть самого права позивача на судовий захист (сторінка 1 заперечень проти позову), вважаючи що інтереси позивача не могли бути порушені у зв’язку з неподанням ним заяви про реєстрацію позивача в якості заінтересованої сторони антидемпінгового розслідування. Однак при цьому відповідач свідомо перекручує положення КАС України: ні в ст. 11, на яку посилається відповідач, ні навіть в ст. 6, яка передбачає право звернення до адміністративного суду, не йде мова про обов’язок доведення позивачем обставини щодо фактичного порушення суб’єктом владних повноважень прав позивача. Натомість частина 2 статті 71 КАС України передбачає, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Відповідачем в запереченні проти позову зазначено про публікацію рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.06.2012р. №АД-277/2012/4423-08 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л походженням з Російської Федерації» здійснено в газеті «Урядовий кур’єр» №102 від 06.07.2012р. Однак ні копії самого рішення, ні доказів його публікації жоден з учасників судового розгляду не надав, а суд першої інстанції не витребував на підтвердження тверджень відповідача. Натомість суд сприйняв дане твердження як факт без належних підтверджуючих доказів та оперував даним фактом при аргументації оспорюваної постанови (сторінка 6 постанови суду, другий абзац знизу).
Аналогічним чином суд встановив у якості факту нічим не підтверджене твердження відповідача про повідомлення Міністерством закордонних справ України Посольства РФ в Україні про порушення та проведення розслідування нотою №51/23-212/2-3283. Однак в судовому засіданні ні відповідач, ні третя особа на стороні відповідача не надали копії ноти, доказів її відправки в Посольство РФ в Україні чи доказів її отримання останнім. Не було надано вищевказаних документів і поза судовим засіданням: 27.09.2013р. представник позивача ознайомився з матеріалами справи – копії вищевказаних документів у матеріалах справи були відсутні. Однак суд і в даному випадку визнав твердження відповідача встановленим фактом (сторінка 6 постанови суду, другий абзац знизу).
Відповідач, посилаючись на непідтвердження позивачем цін на товари позивача через неприйнятність прайс-листів (сторінка 4 заперечень на позов), при цьому не враховує надані позивачем копії договорів, додатків, додаткових угод, специфікацій та накладних на продукцію, із зазначенням цін, в тому числі і за період, за який проводилось розслідування. Незважаючи на надані позивачем до суду та відповідачу копії вищевказаних інших документів з цінами (окрім прайс-листів), - суд жодним чином не надав їм правову оцінку та виніс постанову грунтуючись лише на прайс-листах як єдиних документах позивача із вказаними цінами на продукцію (сторінка 8 постанови суду, абзац 3 зверху).
Суд в оскаржуваній постанові (сторінка 7, абзац 7 знизу) повторив помилкові твердження відповідача про період розслідування, зазначивши 2 кв. 2009р. – 1 кв. 2012р., тоді як встановлений розділом 2 Звіту (сторінка 4 Звіту) період розслідування становив 2 кв. 2011р. – 1 кв. 2012р. Це свідчить про недослідження судом наданого третьою особою на стороні відповідача Звіту і, відповідно, ненадання належної правової оцінки даному документу як доказу у справі.

Відповідно до частини 1 статті 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.
Суд першої інстанції за результатами розгляду справи, на думку позивача, виніс постанову, врахувавши лише позицію відповідача та третьої особи на стороні відповідача, без проведення належного витребування та глибинного дослідження всіх необхідних доказів, застосувавши спрощений поверхневий підхід до встановлення фактів.
Згідно з частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності субєктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись: ст.ст. 1, 5, 7-12, 16, 28, 30 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", ст. 4.2 (b) Угоди про захисні заходи (Додаток до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.1994р.), пункту 6 (Антидемпінгове та компенсаційне мито) статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТ 1947), ст.ст. 2-11, 13, 15, 17-18, 44, 47-51, 53, 58-59, 69-71, 79, 87, 94, 99, 101, 103-106, 184-188 КАС України,

ПРОШУ:
1. Прийняти дану апеляційну скаргу до розгляду;
2. Скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.09.2013р. за позовом Відкритого акціонерного товариства «_____________» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації»;
3. Прийняти нову постанову, якою позовні вимоги задовольнити в повному обсязі:
- визнати протиправним та скасувати рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24 травня 2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації»;
- всі судові витрати покласти на відповідача.

Позивач бажає взяти участь в судовому засіданні суду апеляційної інстанції через свого представника.

Додатки:
1. Копії апеляційної скарги з додатками для інших учасників судового розгляду (2 екз. по 27 арк. кожен);
2. Копія постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.09.2013р. (9 арк.);
3. Оригінал квитанції про сплату судового збору (1 арк.);
4. Нотаріально завірена копія довіреності на представника позивача ___________ з нотаріально завіреним перекладом на українську мову (3 арк.);
5. Оригінал поштової квитанції та опису у цінний лист про відправку копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції (1 арк.).

Всього апеляційна скарга разом з додатками на 83 (Восьмидесяти трьох) аркушах.

Дата подання апеляційної скарги: 24 жовтня 2013 року.

Представник за довіреністю
Відкритого акціонерного товариства
«_______________»
____________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Заключение относительно правового статуса эксклюзивного поставщика в контексте законодательства Украины о защите экономической конкуренции

December 07, 2013 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Консультації з окремих видів діяльності

Действующее законодательство Украины не содержит определения «эксклюзивный поставщик» и не оперирует данным термином. Таким образом, при определении значения вышеуказанного понятия в каждом конкретном случае необходимо анализировать комплекс прав, обязанностей, особенностей применения, правовых последствий, возникающих в связи с его использованием, а также экономических показателей в отношениях сторон с фактическим использованием такого понятия.
В первую очередь, это касается законодательства о защите экономической конкуренции в части согласованных действий сторон, т.к. само понятие «эксклюзивность» в общепринятом понимании предусматривает определенную согласованность в действиях, предусматривая, как правило, предоставление одному из субьектов исключительных прав, отсутствующх у всех остальных субьектов.

Основным законодательным актом в области защиты экономической конкуренции в Украине является Закон Украины “О защите экономической конкуренции” от 11.01.2001г. Статья 5 вышеуказанного Закона определяет понятие согласованных действий, под которыми подразумевает заключение субъектами хозяйственной деятельности соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в какой-либо форме, а также любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездеятельность) субъектов хозяйствования. Лица, осуществляющие либо имеющие намерение осуществлять согласованные действия, являются участниками согласованных действий.
Сами по себе согласованные действия не являются противоправными в случае, если они не являются антиконкурентными согласованными действиями.

Антиконкурентные согласованные действия
Антиконкурентные согласованные действия, в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона, - это согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Антиконкурентными согласованными действиями, в частности, признаются согласованные действия, которые касаются:
- установления цен или иных условий приобретения или реализации товаров (пункт 1 части 2 статьи 6 Закона);
- распределения рынков или источников поставок по территориальному принципу, ассортименту товаров, обьему их реализации или приобретения, по кругу продавцов, покупателей либо потребителей или по иным признакам (пункт 3 части 2 статьи 6 Закона);
- устранения с рынка или органичения доступа на рынок (выход с рынка) других субьектов хозяйствования, покупателей, продавцов (пункт 5 части 2 статьи 6 Закона);
- применения разных условий к равноценным соглашениям с другими субьектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции (пункт 6 части 2 статьи 6 Закона).
Согласно части 3 статьи 6 Закона, антиконкурентными согласованными действиями считается также осуществление субъектами хозяйствования похожих действий (бездеятельности) на рынке товара, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для осуществления таких действий (бездеятельности).
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона (“Согласованные действия относительно поставки и использования товаров”), положения статьи 6 данного Закона (изложены выше) не применяются по отношению к согласованным действиям относительно поставки или использования товаров, если участник согласованных действий по отношению к другому участнику согласованных действий устанавливает ограничения на:
- использование поставленных им товаров или товаров других поставщиков;
- приобретение у других субьектов хозяйствования или продажу другим субьектам хозяйствования либо потребителям иных товаров;
- приобретение товаров, которые по своей природе или в соответствии с торговыми либо иными честными обычаями в предпринимательской деятельности не принадлежат к предмету соглашения;
- формирование цен или других условий договора о продаже поставленного товара другим субъектам хозяйствования или потребителям.
Однако при этом в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона, к согласованным действиям, указанным в части 1 статьи 8, применяются положения статьи 6 Закона (изложены выше) в случаях, если согласованные действия:
- приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков (определение монопольного положения приведено ниже);
- ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;
- приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.
Таким образом, при наличии хотя бы одного из трех вышеуказанных критериев, предприятие не освобождается от ответственности за антиконкурентные согласованные действия, даже в случае наличия оснований для такого освобождения, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона.
Наличие или отсутствие таких критериев относится к компетенции антимонопольных органов Украины. Причем, исходя из судебной практики, судебные инстанции при рассмотрении споров о нарушении антиконкурентного законодательства и применении санкций не принимают на себя функцию по исследованю рынков, проверке и установлению самих фактов тех или иных действий предприятий, послуживших основанием для применения санкций, ссылаясь на исключительную компетенцию антимонопольных органов в данной сфере; судами проверяются лишь правильность применения санкций, достаточность установленных антимонопольными органами фактов для привлечения к ответственности и т.п.
Так, в частности, в соответствии с пунктом 8 Обзорного письма Высшего хозяйственного суда Украины от 24.10.2006г. №01-8/2361 “О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с применением конкуренционного законодательства”, хозяйственный суд при решении спора не должен осуществлять исследование рынков товаров, в том числе товарные и территориальные границы рынка, вопросы формирования цен на рынках товаров и т.п., определять собственными силами монопольное (доминирующее) положение субъектов хозяйствования на рынке, поскольку соответствующие функции осуществляются исключительно органами Антимонопольного комитета Украины.

Монопольное положение на рынке
В соответствии со статьей 12 Закона, субъект хозяйствования считается занимающим монопольное положение на рынке, если:
- на данном рынке у него нет ни одного конкурента;
- он не ощущает существенной конкуренции вследствие ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, наличия барьеров для доступа на рынок других субъектов хозяйствования, наличия льгот или других обстоятельств.
Монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, если он не докажет, что ощущает значительную конкуренцию. Монопольным (доминирующим) также может быть признано положение субъекта хозяйствования, если его доля на рынке товара составляет 35% или меньше, но он не ощущает значительной конкуренции, в частности, вследствие относительно небольшого размера долей рынка, принадлежащих конкурентам.
Монопольным (доминирующим) также считается положение каждого из нескольких субъектов хозяйствования, если по отношению к ним выполняются такие условия:
- совокупная доля не менее трех субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 50%;
- совокупная доля не менее пяти субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли рынка, превышает 70%.
Таким образом, в случае отсутствия в деятельности предприятия всех вышеуказанных критериев, оно не может быть признано занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке.

При заключении сделок с контрагентами субъекту хозяйствования следует также помнить следующие нормы законодательства Украины в сфере защиты экономической конкуренции:
- субъектам хозяйствования запрещается склонять других субъектов хозяйствования к нарушениям законодательства об экономической конкуренции или способствовать таким нарушениям;
- субъектам хозяйствования запрещается принуждать других субъектов хозяйствования к антиконкурентным согласованным действиям;
- субъектам хозяйствования, имеющим намного более существенное рыночное влияние по сравнению с малыми или средними предприятиями, являющимися их конкурентами, запрещается создание преград в хозяйственной деятельности малым или средним предприятиям.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить следующее:
1. Действующее законодательство Украины не содержит определения «эксклюзивный поставщик».
2. Фактическое использование сторонами данного понятия (в т.ч. в официальной документации) не является противоправным при условии отсутствия приведенных выше критериев, установленных законодательством Украины о защите экономической конкуренции, для квалификации отношений сторон в каждом конкретном случае как антиконкурентных согласованных действий.
3. Риск признания согласованных действий антиконкурентными согласованными существенно возрастает в случаях, если согласованные действия:
- приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков (определение монопольного положения приведено выше);
- ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;
- приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.

Таким образом, в случае указания в официальном письме, адресованном контрагенту, о наличии у него статуса эксклюзивного поставщика продукции в канале сбыта «сети» (супермаркеты и АЗС) на территории Украины, - существенно возрастает риск привлечения внимания антимонопольных органов к деятельности Компании и ее представительства в Украине.
Данная деятельность, при наличии фактических оснований, может быть квалифицирована как антиконкурентные согласованные действия, которые касаются:
- распределения рынков или источников поставок по территориальному принципу, ассортименту товаров, обьему их реализации или приобретения, по кругу продавцов, покупателей либо потребителей или по иным признакам (пункт 3 части 2 статьи 6 Закона);
- устранения с рынка или органичения доступа на рынок (выход с рынка) других субьектов хозяйствования, покупателей, продавцов (пункт 5 части 2 статьи 6 Закона);
- применения разных условий к равноценным соглашениям с другими субьектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции (пункт 6 части 2 статьи 6 Закона);

при условии отсутствия зафиксированных в соглашении положений, дающих основание для неприменения санкций:
- использование поставленных им товаров или товаров других поставщиков;
- приобретение у других субьектов хозяйствования или продажа другим субьектам хозяйствования либо потребителям иных товаров;
- приобретение товаров, которые по своей природе или в соответствии с торговыми либо иными честными обычаями в предпринимательской деятельности не принадлежат к предмету соглашения;
- формирование цен или других условий договора о продаже поставленного товара другим субъектам хозяйствования или потребителям;

или в случае если согласованные действия (независио от вышеуказанных оснований для освобождения от ответственности):

- приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе к монополизации соответствующих рынков (определение монопольного положения приведено ниже);
- ограничивают доступ на рынок других субъектов хозяйствования;
- приводят к экономически необоснованному повышению цен или дефициту товаров.

Часть 2 статьи 52 Закона предусматривает ответственность за антиконкурентные согласованные действия в виде штрафа в размере до 10% дохода (выручки) субьекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором применяется штраф. В случае наличия незаконно полученной прибыли, превышающей 10% указанного дохода (выручки), штраф применяется в размере, не превышающем тройного размера незаконно полученной прибыли. Размер незаконно полученной прибыли может быть рассчитан оценочным путем.

Авторские права на данную статью принадлежат ЮК «Профессиональная Юридическая Группа»

Просим обращать внимание на даты публикации: статьи актуальны только на дату размещения и не корректируются с изменением законодательства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Постанова адміністративного суду першої інстанції у справі про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень за участю юристів ЮК “Професійна Юридична Група”

December 07, 2013 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ
16 вересня 2013 року 14:44 № 826/8737/13-а
За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «_______________» до Державної податкової інспекції у _________________ районі Головного управління Міндоходів у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від _____________ № _____________, № _________, № _____________, №________________
Суддя: __________
Секретар судового засідання: _________
Обставини справи:
Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Державної податкової інспекції у _________________ районі Головного управління Міндоходів у м.Києві, Головного управління Міндоходів у м.Києві, Міністерства доходів і зборів України про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від _____________ № _____________, № _________, № _____________, №________________; рішення Державної податкової служби у м.Києві від __________ про результати розгляду первинної скарги; рішення Міністерства доходів і зборів України від ___________ про результати розгляду повторної скарги; акт від __________ № ____________ в частинах.
Ухвалою суду від 05.08.2013 позовну заяву залишено без розгляду в частині позовних вимог про скасування рішень та акту перевірки, що заявлені до Головного управління Міністерства доходів і зборів України у місті Києві та Міністерства доходів і зборів України.
Відповідач заперечив проти позовних вимог, з підстав, викладених у письмовому запереченні, долученому до матеріалів справи.
Розглянувши подані позивачем та відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -
встановив:
Державною податковою інспекцією у _____________ районі м.Києва ДПС було проведено планову виїзну перевірку ТОВ «_______________» з питань дотримання вимог податкового (валютного та ін.) законодавства за період з ___________ по ____________.
За наслідком перевірки було складено акт від ___________ № ______________ (далі - Акт перевірки). Актом перевірки зафіксовано висновки про допущення ТОВ «_________________» порушень податкового законодавства.
На підставі Акту перевірки було винесено оскаржувані податкові повідомлення-рішення від ___________ № ___________ (за основним платежем -_______грн, штрафними санкціями - _________ грн.), № __________ (зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток - ___________грн, штрафні санкції - ______грн.), № ______________ (за основним платежем ___________грн, штрафні санкції - __________ грн.), № ____________ (зменшено суму бюджетного відшкодування ___________грн, штрафні санкції _________грн.)
Позивач не погоджується з вказаними обставинами і рішеннями, оскільки стверджує про відсутність порушень податкового законодавства за перевіряє мий період.
Стаття 161 КАС України встановлює, що під час прийняття постанови суд вирішує, зокрема:
1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;
2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.
У відповідності до положень частини 1 статті 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
Згідно положень статті 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.
На сторінці 10 Акту перевірки встановлено порушення, яке полягає в тому, що позивачем безпідставно включено до складу валових витрат представницькі витрати, оскільки в попередньому звітному році підприємство не працювало. Тобто відбулося порушення підпункту 5.4.4. пункту 5.4. ст. 5 "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97) №334/94-ВР від 28.12.1994 згідно якого встановлено, що до валових витрат включаються витрати платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку. Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
Це порушення стосується відносин позивача з ТОВ «_______» оформлених договором № ________ від __________.
Суд зазначає, що податковим інспектором в обґрунтування своїх висновків необґрунтовано вказуються в Акті перевірки акти здачі -прийняття робіт № _______ від __________, __________ від ________ та податкові накладні № __ від ___________ та № ____ від ___________, оскільки, по-перше, ці документи не мають жодного відношення до договору № ______ від ____________, по-друге, оборотно-сальдова відомість по рахунку валові витрати за період 4 квартал 2010 року рядок (див. абз.5 знизу стор.10 Акту перевірки) 04.13 (долучено до позовної заяви) валових витрат по зазначеним у Акті перевірки актам здачі-прийняття робіт не містить, оскільки такі витрати за 2010 рік позивачем в 4 кварталі 2010 року не включались до валових. Відповідач вказані обставини як пояснити, так і спростувати належними доказами суду не міг.
А тому висновки щодо вказаного порушення податкового законодавства суд вважає безпідставними і необґрунтованими.
Інше порушення полягає в тому, що у позивача відсутні правові підстави для використання торгівельної мари «__________», а отже валові витраті у зв'язку з цим сформовані безпідставно (стор.12 Акту перевірки).
Мотивами такого висновку стали обставини ненадання відповідних документів під час перевірки.
В судовому засіданні суд запитав у перевіряючого інспектора __________ чи вимагала вона під час перевірки надати їй по цьому питанню документи. Інспектор повідомив суд, що документів у позивача відносно використання торгівельної мари «________» у власній господарській діяльності під час перевірки не вимагав, і такий висновок зробив лише тому, що таких документів відносно цього питання не надавалось суб'єктом господарювання.
Аналізуючи вказану обставини суд вважає, такі дії і висновки відповідача необґрунтованими, оскільки перевірку здійснює податкова служба відповідно до тих питань, які її цікавлять згідно плану перевірки. І з метою встановлення всіх обставин потрібно витребовувати (пропонувати надати) усі документи від платника податків, які цікавлять перевіряючого і відповідають змісту і меті перевірки. Платник податків не повинен здогадуватись про зміст плану перевірки або перелік документів, які цікавлять перевіряючу особу. Отже доведена до відома платника податків вимога про надання документів (право податкової служби) кореспондує наданню таких документів інспектору (обов'язок платника податків), а у разі відмови надати такі - фіксуванню факту відсутності таких документів.
Вказане випливає з законодавчо визначених прав і обов'язків як платника податку, так і податкової служби, а саме: «подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання (пп..16.1.5. п.16.1. ст. 16 ПКУ); не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи ( пп. 16.1.9. п.16.1. ст. 16 ПКУ)»; забороняється витребування документів від платника податків будь-якими посадовими (службовими) особами контролюючих органів у випадках, не передбачених цим Кодексом (п.85.1. ст.85 ПКУ)»; «платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки (п.85.1. ст.85 ПКУ».
А тому, оскільки такої пропозиції/вимоги від перевіряючого інспектора надати документи з питання використання торгівельної марки не було, то і такі документи не надавались.
В той же час, наявність відповідних документів щодо законних підстав на використання у власній господарській діяльності торгівельної марки «_________» було додатково доведено до відома відповідача (згідно відомостей опису додатків) запереченнями на акт від __________ з відміткою його служби діловодства про отримання таких документів. Не дивлячись на це вказані документи не були враховані під час прийняття оскаржуваних рішень.
До позовної заяви в обґрунтування правових підстав використання торгівельної марки «________» у власній господарській діяльності позивачем долучено: свідоцтво на товарний знак № ________, свідоцтво про реєстрацію (міжнародну) торгового знаку від ____________, ліцензійний договір № _______ від __________ між позивачем та власником торгівельного знаку «________» - ТОВ «______________».
З огляду на це, суд дійшов висновку про безпідставність висновків відповідача про допущення порушення податкового законодавства, оскільки встановлені судом обставини справи, надані позивачем документи, пояснення відповідача свідчать про їх відсутність в цій частині та правовірність нарахування валових витрат, податкового кредиту щодо використання у власній господарській діяльності торгівельного знаку «_______».
Висновки відповідача про те, що проведення маркетингових і рекламних акцій згідно укладених позивачем з виконавцями ТОВ «_______», ТОВ «____________» не мали економічного ефекту не можуть бути прийняти судом як обґрунтовані з огляду на наступне.
Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп.14.1.36., п.14.1, ст.14 ПКУ).
До складу інших витрат включаються витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг: витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів (позиція «г)» підпункту 138.10.3 пункту 138.10. ст. 138 ПКУ).
Позивач здійснює оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібною продукцією, що вбачається судом з статутних і реєстраційних документів. А тому реалізація продукції позивачем здійснюється оптовими партіями дистриб'юторам, які в подальшому і реалізують її кінцевим споживачам.
З огляду на це, суд погодиться з твердженням про те, що економічний ефект реклами може проявлятися не тільки в кількості залучення дистриб'юторів, а й в кількості обсягів реалізації оптових партій (тобто їх росту) та грошових надходжень від продажу товару, що обумовлено попитом і споживанням кінцевих споживачів на продукцію відповідної торгівельної марки. Як вбачається з розрахунку позивача темпи зростання реалізації продукції в _____ році порівняно з ________ роком становлять ___%. Доказів про зворотнє відповідачем суду не надано.
Поряд з цим, позивачем після проведення рекламних/маркетингових компаній було також укладено дистриб'юторській договір від __________ з ТОВ «_________» та реалізовано продукцію на суму більше __________ гривень.
Вказане в сукупності спростовує висновки відповідача про вчинення в цій частині ТОВ «________________» порушення податкового законодавства.
Позивачем також спростовано висновки про відсутність документального підтвердження реального виконання робіт контрагентами по рекламним / мерчендайзинговим послугам ТОВ «_________» та ТОВ «_____________» долученням до матеріалів справи (поряд з договорами і актами прийняття наданих послуг, видаткових і податкових накладних) ефірних довідок про розміщення реклами, звітами про виконані рекламні заходи.
Висновки відповідача щодо заниження позивачем податкових зобов'язань з податку на додану вартість за рахунок заниження ціни реалізації імпортованих товарів суд не може прийняти як обґрунтовані. Оскільки як встановлено судом згідно пояснень інспектора ___________ такі висновки базуються лише на відомостях інформаційних баз щодо митного оформлення імпортованого позивачем товару. Проте під час перевірки не було досліджено питання чи товар який реалізовувався позивачем є саме тим товаром який було ввезено за відповідної позиції додатку розрахунку до Акту перевірки. Адже первинні документи позивача щодо товарних запасів їх надходження на підприємство і подальшу реалізацію не було досліджено під час перевірки. А логічний зв'язок показників позицій таблиці в частині партій імпортованого товару та товару, який був подальшому реалізований, суд не вбачає. Адже обставини які свідчили б про те, що був реалізований саме той товар, який був імпортований за конкретною ВМД у Акті перевірки відсутні. Без дослідження конкретних первинних документів (що не було зроблено відповідачем) позивача (включаючи питання асортименту, артикулів, обсягів партій, їх ціни та дат імпортування, оприбуткування і подальшу їх реалізацію) в цій частині, встановити правильні, об'єктивні і достовірні обставини, і пов'язані з цим, висновки в Акті перевірки, неможливо.
З огляду на що, оскаржувані рішення в цій частині суд вважає такими, що не відповідають вимогам ч.3 ст. 2 КАС України.
Згідно частини 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Відповідач, заперечуючи позов в силу положень частини 2 статті 71 КАС України не спростував належними і допустимими доказами покликання позивача і не довів відповідність оскаржуваних рішень вимогам ч.3. ст.2 КАС України.
Позивач в силу положень ч.1 ст.71 КАС України довів суду належними доказами наявність обставин, що обґрунтовують його позовні вимоги.
Керуючись ст. 9, 71, 159, 163 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -
ПОСТАНОВИВ:
Адміністративний позов задовольнити.
Визнати протиправними і скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у _____________ районі міста Києва від ___________: № ___________, № ____________, № ____________, № ____________.
Судові витрати в сумі ________ (___________________) грн. 00 коп. присудити на користь ТОВ «__________________» (ЄДРПОУ _____________) за рахунок Державного бюджету України.
Покласти на відповідний підрозділ Державної казначейської служби України виконання постанови суду в частині стягнення судових витрат за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової інспекції у _______________ районі Головного управління Мін доходів у м. Києві.
Постанова набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги в порядку і строки, встановлені ст.186 КАС України.
Суддя ____________
Повний текст постанови виготовлено та підписано 27.09.13 р.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Позовна заява про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації»

August 11, 2013 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Судова та юридична практика

Вих.№______
від ________

Позивач:

Представник позивача:

Відповідач:

Третя особа без самостійних вимог
на стороні відповідача:

Окружний адміністративний суд міста Києва
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 1

Відкрите акціонерне товариство «____________________»
Скорочена назва згідно установчих та реєстраційних документів: ВАТ «______»
Російська Федерація, _______________, м.______________, вул. _______________
Основний державний реєстраційний номер (ОДРН): _____________________
ІПН: __________________
Тел.: +7 (____) _______________
Факс: +7 (____) __________________
Адреса електронної пошти: _______________
Адреса електронної веб-сторінки: ___________

___________________
___, м. Київ, вул. _________________
Ідентифікаційний номер ______________
Тел.: +38 (044) ______________
Тел. моб.: +38 (___) _____________
Адреса електронної пошти: _____________________

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
01008, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2
Тел. +38 (044) 253-93-94
Факс: +38 (044) 226-31-81
Адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2
Код ЄДРПОУ 37508596
Тел. +38 (044) 253-93-94
Факс: +38 (044) 226-31-81
Адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua
Адреса електронної веб-сторінки: www.me.gov.ua

Позовна заява
про визнання протиправним та скасування рішення
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням
з Російської Федерації»

24 травня 2013р. Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі прийнято рішення №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації» (далі – Рішення, копія додається).
Про прийняття вищевказаного рішення позивач дізнався лише 30 липня 2013р. з факсового листа Товариства з обмеженою відповідальністю «____________» вих. №29/07 від 29.07.2013р. (копія додається).
Ні про прийняття даного рішення, ні про проведення процедури антидемпінгового розслідування позивач раніше не був повідомлений та не знав, у зв’язку з чим не мав змоги зареєструватись в якості заінтересованої сторони та надати свої аргументи, коментарі, заяви, пояснення в ході розслідування. При цьому позивач є резидентом Російської Федерації, є територіально віддаленим від місця ініціювання та проведення спеціального розслідування, у зв’язку з чим не мав змоги оперативно відслідковувати оголошення, що публікуються в українських засобах масової інформації, не володів українською мовою та нюансами законодавства України стосовно процедури участі в антидемпінгових розслідуваннях та порядку оскаржень прийнятих рішень.
Позивач є виробником скляної продукції (зокрема, скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л, що є об’єктом застосування антидемпінгового мита згідно оскаржуваного Рішення), що підтверджується, зокрема, Статутом позивача (копія додається), випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (копія додається), довідкою з органів статистики з розшифровкою видів діяльності (копія додається), ліцензіями на здійснення діяльності з виробництва медичної техніки (копії додаються).
Разом з тим, позивач з 2007 року до теперішнього часу є імпортером скляної тари медичного призначення (в тому числі місткістю до 0,15л) в Україну; факт систематичного імпорту ним даної продукції в Україну підтверджується, зокрема:
- Договором №____ від ____ поставки товару на користь ТОВ «____» Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (копії додаються);
- Договором №____від ____поставки товару на користь ТОВ «____» Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями до нього, деклараціями на товар (копії додаються);
- Договором №____від ____поставки товару на користь ____ «____» Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (копії додаються);
- Договором №____від ____поставки товару на користь Компанії «____» (вантажоотримувач – ТОВ «____» Україна), додатковими угодами, додатками, специфікаціями, деклараціями на товар (копії додаються);
- Договором №____від ____поставки товару на користь ____ «____» Україна, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (копії додаються).
Згідно з пунктом 21 статті 1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.1998р. №330-XIV (далі – Закон), заінтересованими сторонами можуть бути, зокрема, іноземний виробник, експортер або імпортер товару, що є об'єктом розслідування.
У зв’язку з викладеним, прийняте Рішення безпосередньо впливає на права та інтереси позивача як виробника та експортера з РФ на територію України скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л.
Позивач вважає оскаржуване Рішення протиправним та дискримінаційним по відношенню до позивача як експортера скляної тари медичного призначення з РФ в Україну у зв’язку з наступним.
Рішенням Комісії, зокрема, передбачено:
1. Застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації, що виробляється зі скла марок ОС та ОС-1 світлозахисного з рівномірним забарвленням та класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 та 7010 90 79 00;
2. Припинення антидемпінгового розслідування без застосування остаточних антидемпінгових заходів стосовно експортера-виробника ТОВ "Острів Джус", розташованого за адресою: Російська Федерація, 432026, Ульянівська обл., м. Ульянівськ, вул. Жовтнева, буд. 22 Д.
3. Встановлено, що:
3.1. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності рішенням.
3.2. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років.
3.3. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, зазначеного в рішенні.
3.4. Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в рішенні, становить для:
експортера-виробника ВАТ "Березицький скляний завод", розташованого за адресою: Російська Федерація, 249730, Калузька область, Козельський район, с. Березицький скляний завод, вул. Куйбишева, 1, - 13,08 відсотка;
інших експортерів - 27,99 відсотка.

Таким чином, Рішенням встановлено ставки антидемпінгового мита на імпорт в Україну скляної тари медичного приначення місткістю до 0,15л по відношенню до всіх експортерів з РФ – у розмірі 27,99 відсотка, по відношенню до одного експортера з РФ ВАТ "Березицький скляний завод" – 13,08 відсотка. При цьому по відношенню лише до одиного експортера з РФ – ТОВ «Острів Джус» антидемпінгове розслідування припинено взагалі без застосування остаточних антидемпінгових заходів. Тобто при імпорті даним суб’єктом вказаного в Рішенні товару на територію України антидемпінгове мито ним не сплачуєть взагалі.
Вищевказане свідчить про відверто дискримінаційний підхід при винесенні рішення по відношенню до всіх інших виробників-експортерів товарів з РФ, окрім ТОВ «Острів Джус».
Разом з тим, акцентуємо увагу на тому, що ціни на продукцію позивача є на порядок нижчими ніж ціни на аналогічну продукцію ТОВ «Острів Джус», звільненого Рішенням від сплати антидемніпгового мита.
Так, виходячи з прайс-листа позивача – ВАТ «____» (копія додається), та прайс-листа ТОВ «Острів Джус» (копія додається), ціни на продукцію можна привести у вигляді наступної порівняльної таблиці (ціни вказані за 1000 штук на аналогічну продукцію):
Вартість продукції
ВАТ «____» Вартість продукції
ТОВ «Острів Джус»
Найменування продукції Вартість, руб.
(з ПДВ) Найменування продукції Вартість, руб.
(з ПДВ)
ФСвг-100-ОС-1 ФВ-100-28 1 500,00
ФВ-100-20-ОС-1 ФВ-100-20 1 474,00
ФВ-50-20-ОС-1 ФВ-50-20 927,00
ФВ-30-20-ОС-1 ФВ-30-20 927,00
ФК-1-25-16-ОС-1 ФК1-25-16 815,00
ФВ-10-ОС-1 (йод) ФК-10-11,5 710,00
Вищевказані прайс-листи є у вільному доступі на веб-сторінках як позивача (____), так і ТОВ «Острів Джус» (http://biomed-samara.ru/products/price.php ).
Інформація про суттєву різницю в цінах міститься також в листі Товариства з обмеженою відповідальністю «____» вих. №29/07 від 29.07.2013р. (копія додається), отриманому позивачем 30.07.2013р. (копія додається).

Разом з цим, позивач не має змоги проаналізувати детальні аргументи, якими керувалася Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при прийнятті оскаржуваного Рішення, оскільки дана інформація надається лише заінтересованим сторонам антидемпінгового розслідування, а позивач не був зареєстрований заінтересованою стороною з причини незнання про факт ініціювання та проведення спеціального розслідування. У зв'язку з цим позивач вважає за необхідне просити суд витребувати від Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі матеріали антидемпінгового розслідування, за результатами якого було прийнято оскаржуване Рішення.
На переконання позивача, Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі неналежним чином проаналізовано обсяги та ціни скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л, що поставляється в Україну експортерами-нерезидентами України, внаслідок чого прийнято рішення, яке не базується на фактичних обставинах. Зокрема, не враховано істотно нижчі по всіх позиціях (а по деяких – майже в два рази) на продукцію, що поставляється виробником – ТОВ «Острів Джус», звільненим Рішенням від сплати антидемпінгового мита. При цьому по відношенню до продукції, що поставляється позивачем – ВАТ «____», Рішенням застосовано загальну ставку в розмірі 27,99%.
Таким чином, має місце фактично застосування індивідуальної нульової ставки антидемпінгового мита для єдиного імпортера продукції в Україні на фоні встановлення суттєвих ставок антидемпінгового мита для всіх інших імпортерів продукції в Україну. На думку позивача, це не відповідає інтересам в тоому числі і українського національного товаровиробника та сприяє зростанню обсягів імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л походженням з РФ, по-перше, за демпінговими цінами, а по-друге, - монопольно єдиним постачальником даної продукції з РФ (поставка аналогічної продукції іншими виробниками-експортерами з РФ в умовах застосування до них антидемпінгового мита є нерентабельною, дана продукція в результаті дії оскаржуваного Рішення стала неконкуретоспроможною на ринку України).
В оскаржуваному Рішенні не наведено належної мотивації його прийняття.
Відповідно до статті 9 Закону, з метою визначення демпінгової маржі здійснюється порівняння між нормальною вартістю, визначеною відповідно до статті 7 цього Закону, та експортною ціною, визначеною відповідно до статті 8 цього Закону. Таке порівняння здійснюється на основі однакових базисних умов поставки (як правило, франко-завод) щодо продажу, здійсненого за найближчою датою, стосовно якої є
відповідна інформація. Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс". При цьому здійснюється необхідне коригування з відповідним урахуванням величин різниць, які впливають на порівнянність цін, тобто різниць, обчислених під час коригування факторів, зазначених у пунктах 1-11 частини четвертої цієї статті. З огляду на суттєву різницю в цінах на продукцію позивача та ТОВ «Острів Джус», - позивач переконаний в недотриманні Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі положень Закону, що визначають порядок визначення демпінгової маржі.
Відповідач, всупереч статті 16 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», неправомірно встановив лише двом з майбутніх можливимх імпортерів (ВАТ "Березицький скляний завод" та ТОВ «Острів Джус») переваги на товарному ринку України перед іншими діючими або майбутніми імпортерами у вигляді можливості ввозу товару походженням з Російської Федерації на територію України за вдвічі зменшеною ставкою (для ВАТ "Березицький скляний завод") та за нульовою ставкою (для ТОВ «Острів Джус») антидемпінгового мита.
В пункті 16 частини 1 статті 1 Закону дається визначення національного товаровиробника: національний товаровиробник - сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в країні імпорту цього товару. Особливості визначення національного товаровиробника встановлюються у статті 11 та частині 6 статті 12 цього Закону. Виходячи з тексту Рішення, позивач не в змозі проаналізувати, чи були надані в ході антидемпінгового розслідування належні та достатні докази того, що дійсно було визначено хто є національним товаровиробником, що таке визначення відповідає пункту 16 частини 1 статті 1 Закону, і що є належні докази, які підтверджують їх сукупний обсяг виробництва з урахуванням ст.ст. 11-12 Закону, однак, на переконання позивача, такий аналіз є необхідним для визначення правомірності та обгрунтованості Рішення.
Стаття 10 Закону визначає порядок розрахунку та визначення шкоди національному товаровиробнику та форми такої шкоди. Частина 3 даної статті щодо обсягу демпінгового імпорту, зокрема, зобов¬’язує розглянути, чи мало місце значне зростання демпінгового імпорту чи то в абсолютних показниках, чи відносно виробництва або споживання відповідних товарів в країні імпорту. Вивчення впливу демпінгового імпорту на національного товаровиробника включає оцінку всіх економічних факторів та показників, що стосуються становища національного товаровиробника, в тому числі того факту, що національний товаровиробник ще перебуває в стадії відновлення від наслідків минулого демпінгу або субсидування, величини фактичної демпінгової маржі, фактичного і
потенційного зниження обсягів продажу, прибутків виробництва продукції, частки на ринку, продуктивності, прибутку від інвестицій, використання потужностей; факторів, що впливають на ціни національного товаровиробника; фактичного та потенційного негативного впливу на рух готівки, матеріально-виробничі запаси, зайнятість, заробітну плату, економічне зростання, здатність збільшувати капітал або інвестиції. Цей перелік не є вичерпним, і один або кілька цих факторів не можуть самі по собі обов'язково мати вирішальне значення для прийняття рішення. На переконання позивача, відповідачем не було враховано всі вищевикладені фактори, які впливають на прийняття Рішення.
Згідно частини 6 статті 10 Закону, заподіяння демпінговим імпортом шкоди доводиться у процесі розгляду відповідними доказами. При цьому необхідно довести, що обсяги та (або) рівні цін спричиняють для національного товаровиробника настання наслідку, передбаченого частиною 5 цієї ж статті, і цей наслідок є істотним. Доведення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику, грунтується на дослідженні всіх доказів стосовно предмета розслідування (частина 6 статті 10 Закону).
Причинно-наслідковий зв’язок, на думку позивача, також не був встановлений відповідачем при винесенні Рішення.
Відповідно до частини 11 статті 10 Закону, при винесенні висновку про те, що подальший демпінговий імпорт у країну імпорту з країни експорту (країн експорту) є неминучим та заподіюватиме істотну шкоду, якщо не буде застосовано заходів для запобігання цьому, всі фактори, зазначені у частині десятій цієї статті, повинні розглядатися сукупно.
Частина 6 статті 16 Закону встановлює, що остаточне антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, незалежно від країни експорту, якщо у рішенні Комісії визначається, що імпорт відповідного товару є об'єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, за винятком імпорту, щодо якого відповідно до цього Закону експортером було взято відповідні зобов'язання.
Частиною 7 статті 16 Закону передбачено застосування індивідуальної ставки антидемпінгового мита при безпосередньому імпорті в країну імпорту товару експортерами або виробниками, щодо імпорту яких застосовуються вибіркові методи антидемпінгового розслідування відповідно до статті 30 цього Закону.
Однак в оскаржуваному Рішенні не зазначено будь-яких обставин, які свідчили б, що у період, визначений для дослідження демпінгу, ТОВ «Острів Джус» та ВАТ «Березицький скляний завод» були імпортерами відповідного товару, приймали участь у антидемпінговому розслідуванні та щодо них застосовувались вибіркові методи антидемпінгового розслідування, не обгрунтовано підстав надання у зв'язку з цим останнім переваг перед іншими експортерами на товарному ринку України в майбутньому.

Оскаржуване Рішення надає безпідставні переваги імпортеру продукції з тієї ж самої країни, що й позивач – РФ, що має ознаки не лише дискримінації по відношенню до інших імпортерів аналогічної продукції з РФ, але й фактично надає єдиному імпортеру з РФ – ТОВ «Острів Джус» істотні переваги щодо поставок в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л. З урахуванням того, що ціни на продукцію ТОВ «Острів Джус» є найнижчими серед усіх інших виробників аналогічної продукції в РФ, - звільнення ТОВ «Острів Джус» від антидемпінгового мита та одночасне встановлення вдвічі зниженої ставки антидемпінгового мита для ВАТ «Березицький скляний завод» і загальної ставки антидемпінгового мита в розмірі 27,99% для позивача та всіх інших інших імпортерів даної продукції з РФ кардинально посилює вищевказану різницю в цінах, не даючи позивачу та іншим виробникам аналогічної продукції можливості конкурувати з ТОВ «Острів Джус» в поставках продукції в Україну.
У зв’язку з вищевказаним, оскаржуване Рішення вже сьогодні перетворило ТОВ «Острів Джус» фактично на монополіста по поставках скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л з РФ в Україну.
В таких умовах, на переконання позивача, завдається шкода й інтересам України, оскільки фактично придушується конкуренція, а по суті дискримінаційні переваги в умовах поставки продукції з РФ можуть призвести до погіршення якості продукції, непердбачуваних збоїв у поставках продукції (наприклад, в разі непередбачуваних ситуацій на виробництві єдиного постачальника), зловживань дискримінаційними перевагами з боку постачальника (можливого нав’язування невигідних для українських підприємств умов поставок та ін.). З урахуванням специфіки товару (скляна тара медичного призначення), - вищевказані дискримінаційні переваги, в разі набуття ними всеукраїнського масштабу, можуть завдати шкоди медичній галузі України в цілому та спричинити залежність цілої життєво важливої галузі української економіки по ряду товарів від єдиного постачальника цих товарів з іноземної країни.
Окремо звертаємо увагу на те, що внаслідок прийняття оскаржуваного рішення завдається шкода і кінцевим споживачам продукції. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право на вибір продукції. В умовах неможливості поставок продукції на територію України іншими виробниками даної продукції, окрім ТОВ «Острів Джус», з причин неконкурентоспроможності на нерентабельності таких поставок у зв’язку з застосуванням до них антидемпінгового мита, - право споживачів на вибір продукції істотно обмежується.
Відповідно до ст.6 Конституції України, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлений Конституцією межах і відповідно до законів України. Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Закон визначає механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань. Регулює засади і порядок порушення та проведення антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів.
Статтею 9 зазначеного Закону передбачено, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів. Тобто Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є суб’єктом владних повноважень.
Тобто, частина 3 статті 28 Закону передбачає виключний перелік умов, за наявності яких в сукупності Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має право прийняти відповідне рішення.
Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747-IV (далі – КАС України), в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
В оскаржуваному Рішенні зазначено, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України звіт, матеріали та висновки про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації та за результатами розгляду:
зробила позитивний висновок стосовно наявності факту демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації для експортера-виробника ВАТ "Березицький скляний завод" та інших експортерів;
зробила негативний висновок стосовно наявності факту демпінгового імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації для експортера-виробника ТОВ "Острів Джус";
зробила позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;
зробила позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, оскільки демпінговий імпорт в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість, що призвело до неможливості підняття цін національного товаровиробника на рівень, необхідний для прибуткової діяльності, і як результат його ціни стали нерентабельними; російські виробники скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л мають достатній потенціал для збільшення обсягів експорту в Україну;
визначила, що національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Виходячи зположень частини 2 статті 71 КАС України, відповідач зобов’язаний надати конкретні документальні докази, що підтверджують вищевказані висновки. Зокрема, відповідач зобов’язаний надати докази наявності факту заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику з урахуванням факторів, визначених у ст. 10 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».
Крім того, на переконання позивача, відповідач зобов’язаний довести факт демпінгового імпорту в Україну товару та факт зростання імпорту в Україну взагалі; існування причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового імпорту в Україну та шкодою національному товаровиробникові; відповідність національним інтересам України застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Приписи частини 6 статті 5 Закону передбачають, що на засіданнях Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі приймаються рішення про порушення антидемпінгового розслідування; про позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу та методи, що дають можливість визначити демпінгову маржу; про позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди та її розмір; щодо визначення причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом та шкодою; про застосування антидемпінгових заходів; з інших питань в межах повноважень, передбачених цим Законом.
Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 16 Закону, за пропозицією Міністерства Комісія приймає рішення про запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита та встановлює розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, який не повинен перевищувати величину демпінгової маржі, розрахованої відповідно до цього Закону, та може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.
Таким чином, в ході антидемпінгового розслідування збираються всі фактичні дані про нормальну вартість та експортну ціну товару, який є об’єктом розслідування, розраховується демпінгова маржа та визначається антидемпінгове мито.
Нормальна вартість – це еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку (п. 17 ч. 1 ст.1 Закону); експортною ціною вважається ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту з країни експорту п. 7 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 8 Закону); демпінгова маржа – це сума, на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону).
Відтак, Комісія повинна була розрахувати і середній рівень знижки, яка надавалася при продажу товару на внутрішньому ринку Російської Федерації на основі середньорічної різниці в цінах при мінімальних та максимальних обсягах поставок та відповідно до частини 4 статті 9 Закону провести коригування експортної ціни позивача на розрахований розмір знижки.
Частина 1 статті 7 Закону вказує, що нормальна вартість, як правило, визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту.
В свою чергу, частиною 4 цієї ж статті Закону встановлено, що для визначення нормальної вартості використовуються обсяги продажу подібного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни експорту, якщо обсяг такого продажу становить не менше 5 відсотків обсягів продажу в країни імпорту зазначеного товару. Для визначення нормальної вартості можуть бути використані обсяги продажу подібного товару, які є меншими ніж 5 відсотків обсягів продажу в країні імпорту цього товару за умови, що встановлені ціни вважаються показовими на ринку, який є об’єктом розгляду.
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону, звичайні торговельні операції - умови та ділова практика, які протягом обґрунтованого строку, що передує експорту товару, що є об’єктом розслідування, були звичайними у торгівлі таким товаром або товарами, які мають схожі умови виробництва, продажу або збуту.
Відповідно до частини 1 статті 9 Закону, з метою визначення демпінгової маржі здійснюється порівняння між нормальною вартістю, визначеною відповідно до статті 7 цього Закону, та експортною ціною, визначеною відповідно до статті 8 цього Закону. Таке порівняння здійснюється на основі однакових базисних умов поставки щодо продажу, здійсненого за найближчою датою, стосовно якої є відповідна інформація. При цьому здійснюється необхідне коригування з відповідним урахуванням величин різниць, які впливають на порівнянність цін, тобто різниць, обчислених під час коригування факторів, зазначених у пунктах 1-11 частини четвертої цієї статті. У разі, якщо визначені відповідно до Закону нормальну вартість та експортну ціну не можна порівнювати відповідно до частини першої цієї статті, здійснюється коригування на величини різниць, обчислених під час коригування факторів, про наявність яких у процесі антидемпінгового розслідування заінтересовані сторони стверджують та доводять, що ці фактори впливають на ціни і на їх порівнянність. При здійсненні таких коригувань не повинні повторюватися коригування у знижках, обсягах і базисних умовах поставки (частина 2 статті 9 Закону).
Нормами пункту 3 частини 4 статті 9 Закону встановлено, що знижки (цінові та інші торгові знижки, пільги тощо), які використовуються для стимулювання збуту та (або) збільшення обсягів продажу, враховуються, якщо вони справді застосовувалися або можна довести, що існують достатні підстави вважати, що вони надаються та безпосередньо стосуються продажу товару, що є об’єктом розгляду. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць знижок, включаючи ті, що надаються залежно від обсягів продажу, якщо ці знижки належним чином обчислюються щодо обсягів продажу товару, що є об’єктом розгляду, та безпосередньо стосуються цього продажу.
Виходячи з наведеного вище, відповідач при винесенні Рішення повинен був проаналізувати та врахувати також ціни продажу товарів виробниками-експортерами на внутрішньому ринку Російської Федерації (в тому числі дистриб‘юторам) та встановити, чи мало місце при цьому встановлення цін із знижками, чи мали місце продажі виключно дистриб’юторам, чи також факти продажу товару стороннім покупцям - кінцевим споживачам за більш високою ціною порівняно з цінами продажу дистриб‘юторам за період розслідування, а отже чи були підстави вважати, що ТОВ «Острів Джус», ВАТ «Березицький скляний завод» чи інші виробники-експортери продукції застосовували знижки чи систему знижок при продажах товару дистриб‘юторам; і які саме ціни повинні вважатись звичайними цінами в рамках звичайних торгівельних операцій та на яких ринках.
На переконання позивача, відповідач при визначенні нормальної вартості товару міг помилково провести коригування нормальної вартості товару в бік її збільшення на розмір знижок, які, на думку відповідача, нібито застосовували інші виробники-експортери (окрім ТОВ «Острів Джус») для стимулювання збуту і збільшення обсягу продажів в період розслідування, в результаті чого для інших виробників-експортерів була розрахована більша нормальна вартість товару, яка вплинула на подальший невірний розрахунок демпінгової маржі, і як наслідок встановлення антидемпінгового мита (в тому числі по відношенню до продукції позивача).
Крім того, для визначення демпінгової маржі порівняння вартості продаж на внутрішньому та зовнішньому ринках повинно було здійснюватися для одного типу споживачів або на одному рівні продаж. Нажаль, позивач не володіє інформацією чи дійно мало місце дотримання відповідачем даної вимоги при винесенні оскаржуваного Рішення, однак це також є необхідним для визначення правомірності прийняття оскаржуваного Рішення.
В разі, якщо відповідачем була визначена нормальна вартість (ціна реалізації товару на внутрішньому ринку) на підставі порівняння цін різних категорій покупців, це теж могло призвести до необґрунтованих висновків про наявність демпінгу, у зв’язку з чим могло бути допущено порушення відповідачем вимог статей 7, 9 Закону.
Крім того, з урахуванням відсутності у позивача інформації про факт ініціювання та проведення спеціального розслідування, позивач вважає, що у відповідача не було повної інформації щодо всіх видів постачальників відповідного товару в розумінні Закону. Дану інформацію відповідач повинен був зібрати в ході антидемпінгового розслідування стосовно виробників, експортерів та імпортерів в Україну скляної тари медичного призначення, отримавши її від компетентних державних установ, зокрема торговельно-економічними місій у складі посольств України у країнах, вказаних в спірному рішенні відповідача та митних органів України.
На переконання позивача, при винесенні оскаржуваного Рішення мало місце неправильне проведення процедури антидемпінгового розслідування, зокрема, не було призначено відповідну експертизу, вибірка запропонованих зареєстрованими заінтересованими сторонами в розслідуванні товарів була проведена неналежним чином та по незрозумілих критеріях відбору. Спірне Рішення відповідача прийнято без дослідження факторів, які б дали змогу з достовірністю встановити факт заподіяння значної шкоди чи виникнення загрози заподіяння такої шкоди, наявності причинно-наслідкового звязку між демпінговим імпортом і заподіянням значної шкоди або виникненням загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику подібного або безпосередньо конкуруючого товару, відповідності застосування антидемпінгових заходів національним інтересам. Розслідування було проведено без належної повноти, що виключає можливість використання його результатів для прийняття спірного Рішення.
За змістом Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959-XII, досліджуватися та порівнюватися мають ринкові, тобто роздрібні ціни на демпінговий імпорт на ринку України з аналогічними цінами на роздрібні товари національного товаровиробника. Проте такого дослідження за період, за який проводилось розслідування, в належному обсязі, на думку позивача, не проводилося, у звязку з чим при проведенні розслідування було допущено критичну неповноту дослідження всіх необхідних факторів для визначення наявності загрози національному товаровиробнику, зокрема, взагалі не досліджено вплив демпінгового імпорту на ціни подібного товару національного товаровиробника на ринку України. Також, всупереч вимогам Закону, відповідач міг допустити здійснення порівняння непорівнюваних величин, зокрема: собівартості виробництва товару в Україні та ціни імпорту на кордоні України.
Наведене повністю виключає правильність та достовірність висновків відповідача щодо того, що демпінговий імпорт міг значно вплинути на зниження цін товару українського товаровиробника, а недослідження органами розслідування місткості та структури споживчого ринку України робить це порівняння абсолютно помилковим.
Крім того, позивач вважає, що неправильно було визначено динаміку демпінгового імпорту. Так, у відповідності до змісту частини 3 статті 10 Закону чітко встановлено з чим саме має порівнюватися обсяг демпінгового імпорту, а саме щодо обсягу демпінгового імпорту розглядається, чи мало місце значне зростання демпінгового імпорту чи то в абсолютних показниках, чи відносно виробництва або споживання відповідних товарів у країні імпорту. Однак відповідач не робив визначення тенденцій за змістом цих положень Закону, натомість, очевидно, порівнювались динаміка імпорту з самим імпортом, що не передбачено законом та є невірним, оскільки динаміка демпінгового імпорту визначається лише за час періоду розслідування, тоді як відповідачем за основу для порівняння брались обсяги імпорту, які не входили до періоду розслідування, щодо яких не було доказів, що цей імпорт є демпінговим в тих проміжках часу.
Наведене означає, що визначення тенденцій імпорту відбувалось на основі непорівнюваних величин, а саме: загальний імпорт з демпінговим імпортом, а не демпінговий імпорт з виробництвом або споживанням товару в Україні та недостовірних даних щодо окремих періодів, що робить результати порівняння в цілому недостовірними.
З огляду на відсутність у позивача матеріалів спеціального розслідування, - позивач не володіє інформацією, види чи групи товарів були обрані відповідачем в якості вибірки коду товару. Вибірка груп товарів, а не їх конкретних видів (моделей) при проведенні вибірки могла призвести до того, що відповідач не досліджував обсяги імпорту виключно подібного товару, а брав до уваги імпорт товару, щодо якого не було встановлено його подібності, але який, формально, відповідав коду УКТЗЕД.
Отже, вибірка могла бути проведена не у спосіб, передбачений законом, оскільки стаття 30 Закону передбачає можливість вибірки тільки конкретних видів подібних товарів, а не груп товарів.
У разі дослідження за кодами УКТЗЕД, відповідач мав би провести коригування імпорту за цим кодом з урахуванням конкретних подібних товарів та відповідних цін на них, а саме: не досліджувати ціни на імпортований товар, який не був подібний до товару, стосовно якого проводилось розслідування.
В протилежному випадку відповідачем не могло бути встановлено, які саме конкретні нормальні ціни були в країнах експорту на подібні моделі товару, та які саме експортні ціни існували на подібні моделі товару щодо його поставок в Україну.
Внаслідок такого порушення методології, висновки відповідача щодо наявності факту демпінгу з РФ та величини демпінгової маржі, можуть бути необгрунтованими, а отже недостовірними. А отже, наявність факту демпінгу в Україну також перебуває під сумнівом.
Підставами для визнання акту недійсним є, зокрема, невідповідність його вимогам чинного законодавства. Умовою визнання акту недійсним є також порушення у звязку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів позивача.
На переконання позивача, відповідач, в разі заперечення проти даного позову, повинен довести правомірність своїх розрахунків нормальної вартості, експортної ціни та демпінгової маржі та, відповідно, висновку про наявність демпінгу та прийнятого оскаржуваного Рішення.
Відповідно до пункту 6 (Антидемпінгове та компенсаційне мито) статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТ 1947), жодна сторона не повинна стягувати будь-яке антидемпінгове чи компенсаційне мито з імпорту будь-якого товару, що походить з території іншої сторони, якщо вона не встановить, що ефект демпінгу чи субсидування, відповідно, є таким, який спричиняє або створює загрозу спричинення матеріальної шкоди вітчизняній промисловості чи може значно матеріально затримувати створення вітчизняної промисловості.
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службовий осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (частина 1 статті 2 КАС України).
Відповідно до частини 1 статті 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Однак вже зараз від продукції позивача відмовляються покупці в Україні саме у зв’язку з нерентабельністю придбання такої продукції внаслідок застосування до неї антидемпінгового мита. Це завдає істотну шкоду інтересам позивача, фактично призводить до втрати ринку в Україні на користь єдиного суб’єкта, якого оскаржуваним Рішенням повністю звільнено від сплати антидемпінгового мита і який в даний час істотно активізував поставки продукції, відносно якої прийнято Рішення, в Україну.
З урахуванням того, що існує очевидна і реальна небезпека (яка проявляється вже сьогодні, в тому числі в обсягах поставок та матеріальному виразі у вигляді недоотриманих доходів від недопоставок продукції в Україну) заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, а також з урахуванням того, що захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, позивач вважає за необхідне просити суд застосувати захід забезпечення позову у вигляді зупинення дії оскаржуваного Рішення до розгляду справи по суті.
При цьому, на думку позивача, Рішення має очевидні ознаки протиправності та фактично ставить під загрозу інтереси позивача, а також становить очевидну небезпеку заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі, яка може розглядатись протягом відносно тривалого часу.
Невжиття заходу забезпечення позову у спосіб, про який просить позивач, достовірно призведе до продовження вже розпочатого порушення його майнових прав та інтересів, як постачальника в Україну скляної тари медичного призначення походженням з Російської Федерації.
Оскаржуване Рішення відповідача, в разі встановлення факту його протиправності, нанесе значну шкоду правам та інтересам позивача, оскільки останній зобовязанний сплачувати високі ставки антидемпінгового мита, як постачальнику вказаного вище товару на території України.
Згідно з ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності субєктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Відповідно до частини 2 статті 99 КАС України, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк,
який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Відповідно до частини 3 статті 99 КАС України, для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за результатами антидемпінгового розслідування відповідно до законів України приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржене в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів у порядку, встановленому законами України.
Оскільки статею 31 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" не встановлюються строки звернення саме до адміністративного суду, як про це зазначено в частині 3 статті 99 КАС України, позивач вважає, що він вправі звернутись до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про порушення своїх прав, свобод та інтересів.
Аналогічна позиція міститься і в постанові Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.02.2009 р. у справі № 5/411 (копія постанови додається).
У зв’язку з вищевикладеним, також керуючись: ст.ст. 1, 5, 7-12, 16, 28, 30 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", ст. 31 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст.ст. 2-11, 15, 17-18, 47-51, 69-71, 79, 87, 94, 99, 101, 103, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:
1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду;
2. Витребувати від Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі звіт, матеріали та висновки про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15л;
3. Визнати протиправним та скасувати рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24 травня 2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації»;
4. З метою забезпечення даного адміністративного позову на підставі ч. 3 ст. 117 КАС України зупинити дію рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24 травня 2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації».
5. Всі судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
1. Завірена копія рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24 травня 2013р. №АД-293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації» (2 арк.);
2. Завірена копія листа Товариства з обмеженою відповідальністю «____» вих. №29/07 від 29.07.2013р. (1 арк.);
3. Нотаріально завірена копія Статуту ВАТ «____» та змін і доповнень до нього (23 арк.);
4. Нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб стосовно ВАТ «____» (6 арк.);
5. Нотаріально завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ «____» (2 арк.);
6. Нотаріально завірена копія Свідоцтва про внесення запису про юридичну особу стосовно ВАТ «____» (1 арк.);
7. Нотаріально завірена копія Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі (1 арк.);
8. Завірена копія довідки з органів статистики з розшифровками видів діяльності (3 арк.);
9. Завірені копії Ліцензій ВАТ ««____» (11 арк.);
10. Завірені копії Договору №____ від ____поставки товару на користь ТОВ «____» Україна разом з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (60 арк.);
11. Завірені копії Договору №____від ____поставки товару на користь ТОВ «____» Україна разом з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до нього, деклараціями на товар (16 арк.);
12. Завірені копії Договору №____від ____поставки товару на користь ____ «____» Україна разом додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (128 арк.);
13. Завірені копії Договору №____від ____поставки товару на користь Компанії «____» (вантажоотримувач – ТОВ «____» Україна) разом з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, деклараціями на товар (25 арк.);
14. Завірені копії Договору №____від ____поставки товару на користь ____ «____» Україна разом з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, протоколами погодження цін до нього, деклараціями на товар (39 арк.);
15. Завірена копія прайс-листа ВАТ «____» (1 арк.);
16. Завірена копія прайс-листа ТОВ «Острів Джус» (1 арк.);
17. Завірена копія постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.02.2009р. у справі №5/411 (8 арк.);
18. Нотаріально завірена копія довіреності на представника позивача ____ з нотаріально завіреним перекладом на українську мову (3 арк.);
19. Оригінал платіжного доручення про сплату судового збору (1 арк.);
20. Копії позовної заяви з додатками для відповідача та третьої особи без самостійних вимог (2 екз. по 349 арк. кожен, разом 698 арк.);

Всього позовна заява разом з додатками на 1 048 (Одна тисяча сорока восьми) аркушах.

Представник за довіреністю
Відкритого акціонерного товариства
«__________________»
____________________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Позовна заява про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

August 11, 2013 By: Профессиональная Юридическая Группа Category: Перевірки контролюючих органів

Вих.№____
від _______

Позивач:

Відповідач 1:

Відповідач 2:

Відповідач 3:

Окружний адміністративний суд міста Києва
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«_________________»
Юридична та поштова адреса: ______________________
Код ЄДРПОУ _________________
Тел.: +38 (044) _____________
Факс: +38 (044) _______________
Адреса електронної пошти: _________________

Державна податкова інспекція
у ______________________ Головного управління Міндоходів у м.Києві
_______, м. Київ, вул. ____________
Код ЄДРПОУ __________
Тел./факс: +38 (044) ______________
Адреса електронної пошти не відома
Головне управління Міндоходів у м.Києві
04655, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19
Код ЄДРПОУ 38726007
Тел. +38 (044) 461-76-12
Факс: +38 (044) 461-76-13
Адреса електронної пошти не відома
Міністерство доходів і зборів України
04655, м. Київ, Львівська площа, будинок 6-8
Код ЄДРПОУ 38516786
Тел. +38 (044) 272-51-59
Факс: +38 (044) 272-08-41
Адреса електронної пошти:
gromada@minrd.gov.ua

Позовна заява
про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень та акта про результати податкової виїзної перевірки, рішення ДПС у м.Києві про результати розгляду первинної скарги, рішення Міністерства доходів і зборів України про результатаи розгляду повторної скарги

В період з ________ по _______________ проводилась планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________» (далі – ТОВ

«_______________________________» або «Позивач») з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _______________ по ______________, валютного та іншого законодавства за період з ___________ по __________________ За результатами даної перевірки складено Акт №_______________ від __________________ (далі – Акт перевірки, копія додається).
Перевірка здійснювалась: заступником начальника управління – начальником відділу особливо важливих перевірок управління податкового контролю ДПІ у ________________районі м.Києва ДПС, радником податкової служби ІІІ рангу ____________________; головним державним податковим ревізором – інспектором відділу особливо важливих перевірок управління податкового контролю ДПІ у ____________ районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби І рангу _______________; начальником відділу контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки в готівковій формі управління податкового контролю ДПІ у ____________ районі м.Києва ДПС, радником податкової служби ІІІ рангу _________________; головним державним податковим ревізором-інспектором відділу контролю за операціями у сфері ЗЕД управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПІ у ______________ районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби ІІ рангу ____________________; головним державним податковим ревізором-інспектором відділу податкового контролю юридичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у ________________районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби І рангу ______________________; головним державним податковим ревізором-інспектором відділу організації погашення податкового боргу управління погашення податкового боргу ДПІ у ________________ районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби І рангу _________________________.
На думку перевіряючих (підпункт 3.1.2. (сторінки 6-21), підпункт 3.1.4. (сторінки 22-22), пункт 3.2. (сторінки 25-28), підпункт 3.2.2. (сторінки 28-36), підпункт 3.2.3. (сторінки 36-39), пункт 3.4. (сторінки 40-41), пункти 1-3 розділу 3 «Висновки» (сторінка 50) Акта перевірки), ТОВ «____________________» порушило, зокрема пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.4.4. п.5.4. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, п.п. 7.2.4. п.7.2., п.п. 7.4.1., п.п. 7.4.5., п. 7.4., ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР, пп.138.1.1. п.138.1., п.138.2. ст. 138, п. 188.1. ст. 188, п. 190.1. ст. 190, п. 198.3. ст. 198, п. 198.6. ст. 198, п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, в результаті чого в періоді, що перевірявся, на переконання перевіряючих, занижено суму податку на прибуток всього в сумі ________ грн., в тому числі по періодах:
- 2010 рік у сумі _________ грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ________ грн.;
- 2011 рік у сумі _________ грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ________ грн.;
- 3 квартали 2012 року у сумі ________., в т.ч. за 3 квартали 2012р. – ________ грн.;
- зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування за 3 квартали 2012 року у сумі _________ грн.,
а також занижено суму податку на додану вартість у сумі _______ грн., в тому числі:
- серпень 2012 року в сумі ______ грн.;
- вересень 2012 року в сумі _________ грн.;
та зменшено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі __________ грн., в тому числі по періодах:
- квітень 2011 року в сумі _______ грн.;
- липень 2012 року в сумі _________ грн.
Не погоджуючись з висновками перевіряючих, вказаними в Акті перевірки, ТОВ «_________________» ____________ було подано Заперечення на Акт перевірки (копія додається). Під час слухань з приводу розгляду вищевказаних заперечень, на прохання посадових осіб ДПІ у ____________________ районі м.Києва ТОВ «________________________» ___________________ було подано Доповнення до заперечень (копія додається) разом з додатками.
Листом вих. №_____________ від ____________ (копія додається) ДПІ у _______________ районі м.Києва надала відповідь про відмову у задоволенні заперечень за Акт перевірки.
На підставі Акта перевірки ДПІ у ________________ районі м.Києва _______________ року було надано ТОВ «________________» податкові повідомлення-рішення:
- від ______________ №____________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (_________ грн. за основним платежем та ____________ грн. за штрафними санкціями);
- від _____________ №_______________(форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі ________________ грн.;
- від ______________ №_______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (___________ грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями);
- від _______________ №________________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (___________ грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями).
Не погоджуючись з вищевказаними податковими повідомленнями-рішеннями та Актом перевірки, ТОВ «_____________________» ________________ подало первинну скаргу №________ на вищевказані повідомлення-рішення та на Акт перевірки до ДПС у м.Києві (копя додається).
Рішенням від ____________ №___________________ про результати розгляду первинної скарги ДПС у м.Києві (далі – Рішення про результати розгляду первинної скарги): податкові повідомлення-рішення ДПІ у _____________ районі м.Києва від _______________ №______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (_____________ грн. за основним платежем та ________________ грн. за штрафними санкціями), від ___________ №____________ (форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі _____________ грн., від ______________ №_______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (___________ грн. за основним платежем та ____________ грн. за штрафними санкціями), від _____________ №______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (_____________ грн. за основним платежем та ____________грн. за штрафними санкціями) залишено без змін, а первинну скаргу ТОВ «__________________» - без задоволення.
Не погоджуючись з вищевказаним Рішенням ДПС у м.Києві, податковими повідомленнями-рішеннями та Актом перевірки, ТОВ «___________________» ______________ подало повторну скаргу №__________ на вищевказані Рішення ДРС у м.Києві, податкові повідомлення-рішення та на Акт перевірки до Державної податкової служби України (копя додається).
Рішенням від ____________ №_________________ про результати розгляду повторної скарги Міністерство доходів і зборів України (як правонаступник Державної податкової служби України відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 18.03.2013р. №141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України») залишило без змін оскаржувані податкові повідомлення-рішення та Рішення ДПС у м.Києві, прийняте за результатами розгляду первинної скарги (копія рішення додається).
ТОВ «___________________» не погоджується з вищевказаними податковими повідомленнями-рішеннями, Актом перевірки, Рішенням ДПС у м.Києві про результати розгляду первинної скарги та Рішенням Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду повторної скарги у зв’язку з наступним.

Підставами для висновків про порушення стало, на думку перевіряючих, зокрема:
- включення до складу валових витрат витрат на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності, а саме: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, з причини, що підприємство не працювало у минулому звітному році (сторінка 10 Акта перевірки);
- застосування підприємством торговельної марки без достатніх правових підстав (сторінки 12-13 Акта перевірки);
- наявність ознак фіктивності підприємства та підстав для визнання реєстраційних документів недійсними через провадження фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників (сторінка 14 Акта перевірки);
- наявність ознак недійсності правочинів (сторінка 15 Акта перевірки);
- виникнення взаємовідносин з покупцями продукції до укладення договорів про надання послуг з розміщення реклами, що, на думку перевіряючих, не призвело до появи нових покупців та отримання економічної вигоди (сторінки 15 – 21 Акта перевірки);
- заниження податкових зобов’язань з ПДВ за результатами аналізу перевіряючими цін реалізації імпортованих товарів (без наведення перевіряючими будь-якої аргументації) (сторінка 27 Акта перевірки);
- завищення податкового кредиту через відсутність податкових накладних (сторінки 28 – 36 Акта перевірки);
- заниження задекларованих показників в декларації з податку на прибуток підприємств за 2010 рік (сторінка 41 Акта перевірки).
ТОВ «___________________» не погоджується з вищевказаними в Акті перевірки висновками перевіряючих (підтриманими в подальшому ДПС у м.Києві та Міністерством доходів і зборів України при адміністративному оскарженні), вважає їх помилковими, надуманими, такими, що не відповідають фактичним обставинам та такими, що виникли в результаті неналежного аналізу перевіряючими договорів та інших документів ТОВ «___________________», невитребування таких документів чи будь-яких пояснень від посадових осіб ТОВ «___________________» в ході перевірки, невірного тлумачення умов укладених договорів та чинного законодавства України, у зв’язку з наступним:

1. Стосовно включення до складу валових витрат витрат на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності, а саме: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, з причини, що підприємство не працювало у минулому звітному році
Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Підпункт 5.4.4. пункту 5.4. статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачає, що витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями включаються до складу витрат платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
При цьому звертаємо особливу увагу на те, що твердження перевіряючих про неможливість віднесення ТОВ «________________» витрат на оплату послуг ТОВ «_____________» за договором №________ від _____________ року через те, що підприємство у попередньому звітному (2010) році не працювало, - є безпідставним і таким, що не грунтується на фактичних обставинах справи і документах.
Перевіряючі в Акті перевірки при аналізі послуг, що надавались за Договором з ТОВ «____________» №___________ від __________, посилаються на наступні акти здачі-прийняття робіт:
- №__________ від ___________ на суму ___________ грн., крім того ПДВ (20%) – _________ грн.;
- №__________ від ___________ на суму ___________ грн., крім того ПДВ (20%) – _________ грн.;
та податкові накладні:
- №___ від _____________ на суму ____________ грн., крім того ПДВ (20%) – ____________ грн. ;
- №____від _____________ на суму _______________ грн., крім того ПДВ (20%) – _________ грн
Акцентуємо Вашу увагу, що вищевказані акти здачі-прийняття робіт та податкові накладні не стосуються Договору №__________ від __________ з ТОВ «___________», оскільки складені до іншого Договору - №________ від __________з цим же контрагентом (копія договору разом з актами здачі-прийняття робіт, податковими накладними та рахунками-фактурами додається). Всього було укладено 2 різні Договори з тим самим контрагентом, і перевіряючі помилково використали акти й податкові накладні від одного Договору при аналізі іншого Договору.
Перевіряючі посилаються на акти здачі-прийняття робіт та податкові накладні, підписані майже на цілий рік раніше, ніж було укладено Договір, з яким перевіряючі пов'язкують дані акти та податкові накладні.
Твердження про те, що ТОВ «_______________________» віднесло вищевказані витрати до рядка 04.13 «інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12» Декларації з податку на прибуток підприємств за 4 квартал 2010 року, не відповідають дійсності, оскільки ТОВ «____________________» в податковому обліку взагалі не відносило вищевказані витрати до валових вират, на підтвердження чого ТОВ «_____________________» було надано розшифрування валових витрат у вигляді Оборотно-сальдової відомості по рахунку «Валові витрати» (податковий облік) за 4кв. 2010р. (копія додається).
У зв’язку з вищевикладеним, висновки перевіряючих про неправомірність віднесення ТОВ «_______________» до складу валових витрат витрат на оплату послуг ТОВ «______________» за договором №___________ від 11______________ року є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_____________________» по суті даного питання не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________________» від перевіряючих не надходило.

2. Стосовно застосування підприємством торговельної марки без достатніх правових підстав
Висновки перевіряючих про відсутність правових підстав для використання ТОВ «________________» торговельної марки «____________» грунтуються на неналежному дослідженні документації підприємства, невитребуванні в ході перевірки документів стосовно використання торговельної марки.
ТОВ «__________________» є іноземним підприємством в розумінні частини 2 статті 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі – ГК України) зі 100% іноземним капіталом. Єдиним засновником (учасником) ТОВ «___________________» є ТОВ «_________________» (Російська Федерація), що підтверджується Статутом ТОВ «______________________________» (копія додається) та даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до якого відкрито загальний доступ та який повністю синхронізований з базою даних ДПІ у __________ районі м.Києва.
ТОВ «____________» (Російська Федерація) є власником торговельних марок «_______», що підтверджується Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) №__________, виданим Федеральною службою РФ з питань інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (копія додається), а також Сертифікатом про міжнародну реєстрацію (в т.ч. в Україні) №_______ (копія додається, в т.ч. з перекладом на українську мову). Звертаємо Вашу увагу на те, що дія вищевказаного Сертифікату, що підтверджує право інтелектуальної власності ТОВ «_______________» на товарний знак «________», поширюється також на Україну (третій знизу показник на останній сторінці Сертифікату).
За Ліцензійним договором №________ від _____________ (копія додається) ТОВ «_______________» (РФ) надало ТОВ «______________» право невиключного використання торговельних марок «_______» з метою популяризації та підвищення обсягів реалізації продукції виробництва ТОВ «_______________________», яка імпортувалась та реалізовувалась ТОВ «_________________».
Умовами вищевказаного Ліцензійного договору передбачено, зокрема, невиключне право (невиключна ліцензія) ТОВ «___________________» використовувати торговельні марки «__________», в тому числі здійснювати діяльність, направлену на поширення інформації про торговельні марки, формування обізнаності кінцевих споживачів про торговельні марки та продукцію, яка під ними реалізовується, зокрема шляхом укладення договорів про надання рекламних та/або маркетингових послуг (пункт 3.7. Ліцензійного договору).
Відповідно до статті 421 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі – ЦК України), суб’єктом права інтелектуальної власності, є, зокрема, особа, якій особисті немайнові та/або майнові права інтелектуальної власності належать за договором. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (стаття 422 ЦК України).
Згідно з частиною 3 статті 426 ЦК України, використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором (частина 4 статті 426 ЦК України).
Крім передачі невиключного права на використання торговельних марок «______» за вищевказаним Ліцензійним договором, ТОВ «___________________» (РФ) було надано ТОВ «__________________» також офіційний лист – дозвіл на використання торговельних марок «_________» (копія додається), що відповідає частині 3 статті 426 ЦК України.
У зв’язку з вищевикладеним, висновки перевіряючих про порушення ТОВ «__________________» чинного податкового та іншого законодавства України та неправомірне віднесення у зв’язку з цим до складу валових витрат витрат на оплату рекламних послуг через відсутність правових підстав для використання торговельної марки «___________» є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_____________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «_______________» від перевіряючих не надходило.

3. Стосовно наявності ознак фіктивності підприємства та підстав для визнання реєстраційних документів недійсними через провадження фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 14) вказано про наявність «ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи…, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними», зокрема, у зв’язку з «провадженням фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників».
Таке вільне тлумачення посадовими особами податкових органів норма чинного законодавства України та посилання на факти, не підтверджені жодними документами, на наше переконання, є неприпустимим і таким, що не відповідає принципу розумної достатності та економічної доцільності.
Згідно зі статтею 55 ГК України, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна. Суб’єктами господарювання, зокрема, є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Відповідно до статті 80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Згідно з частиною 2 статті 87 ЦК України, товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (частина 4 статті 87 ЦК України).
Рішення про створення ТОВ «_____________» було прийнято єдиним засновником – ТОВ «____________________» (РФ) __________, що підтверджується Протоколом №__ Установчих Зборів Учасників ТОВ «________________» від ________ (копія додається).
_____________ Державним реєстратором _________ районної у м.Києві державної адміністрації було проведено державну реєстрацію створення юридичної особи – ТОВ «_____________» та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру за №_____________ із присвоєнням коду ЄДРПОУ _______________ (копія свідоцтва про державну реєстрацію додається). Того ж дня зареєстровано Статут ТОВ «_________________» (копія додається). Статут від імені єдиного засновника (учасника) ТОВ «____________________» (РФ) було підписано уповноваженою особою, підпис якої було завірено нотаріально, а повноваження перевірено.
В подальшому протягом всього періоду діяльності ТОВ «_____________________» основні напрямки діяльності товариства та ключові питання життєдіяльності товариства також визначались єдиним учасником – ТОВ «________________» (РФ), про що свідчить, зокрема, участь у розробці та впровадженні внутрішніх локальних актів товариства, прийняття учасником рішення про зміну керівника ТОВ «__________________» та вступ призначеного засновником громадянина РФ ______________________ на посаду керівника ТОВ «____________________» з _____________року згідно Наказу від _________ №___________ (повноваження якого встановлені перевіряючими, про що зазначено в пункті 2.2. Акта перевірки (сторінка 2 Акта перевірки).
Цитування перевіряючими в Акті перевірки положень статей 80 – 92 ЦК України про припинення правоздатності юридичної особи з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення взагалі не має відношення до діяльності ТОВ «_________________» та не відповідє реальному стану справ.
Більш того, станом на дати початку і закінчення податкової перевірки і до теперішнього часу, в загальнодоступній офіційній електронній версії Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за адресою http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html стосовно ТОВ «_______________» (код ЄДР _____________) у розділі «Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення» міститься запис «не перебуває в процесі припинення».
У зв’язку з вищевикладеним, твердження перевіряючих стосовно наявності ознак фіктивності в діяльності ТОВ «________________» через «провадження фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників», є безпідставним.
Відповідно, висновки перевіряючих про порушення ТОВ «________________________» чинного податкового та іншого законодавства України у зв’язку з наявністю ознак фіктивності діяльності ТОВ «_________________» не відповідають дійсності і, таким чином, є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_____________________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «________________________» від перевіряючих не надходило.

4. Стосовно наявності ознак недійсності правочинів
Стаття 203 ЦК України встановлює вимоги до правочинів, недотримання яких може стати підставою для визнання правочину недійсним (стаття 215 ЦК України). Всі договори, укладені від імені ТОВ «_________________», відповідають вимогам, які передбачені статтею 203 ЦК України, зокрема: зміст правочинів не суперечить Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняла правочини від імені ТОВ «_______________», - Директор, мав необхідний обсяг повноважень відповідно до Статуту товариства (копія Статуту додається); волевиявлення учасників правочинів було вільним та відповідало їх внутрішній волі; форма правочинів відповідала вимогам закону; правочини спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними.
Критерій наявності або відсутності мети отримання економічної вигоди за правочином, не є підставою для визнання того чи іншого правочину недійсним. Однак, незважаючи на це, ТОВ «_____________________» заперечує також укладення будь-яких договорів, що не передбачають отримання економічної вигоди від їх укладення, про що буде зазначено в пункті 5 даних заперечень.
Вважаємо за необхідне відмітити статтю 204 ЦК України, яка встановлює презумпцію правомірності правочину: правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Твердження перевіряючих про недійсність правочинів через те, що особа, яка вчиняла правочин, не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності (виділений та підкреслений текст на сторінці 15 Акта перевірки), є надуманим і таким, що не грунтується на всебічному дослідженні повноважень керівника на укладення договорів. Директор ТОВ «________________» був призначений на дану посаду рішенням єдиного учасника товариства, 28.03.2011р. вступив на посаду на підставі наказу від _______________№_____________. Його повноваження, в тому числі на укладення договорів від імені Товариства, без будь-яких обмежень, закріплені в Статуті Товариства (копія додається).
Відповідно до підпункту 9.6.3. пункту 9.6. Статуту ТОВ «_____________________», Директор, зокрема: без доручення діє від імені Товариства, представляє Товариство перед іншими підприємствами, об’єднаннями, товариствами, установами та іншими будь-якими третіми особами; у відповідності з чинним законодавством, з цим Статутом та в межах своїх повноважень розпоряджається майном Товариства; вчиняє юридичні дії від імені Товариства та ін.
Крім того, в Єдиному державному реєстрі також відсутні будь-які записи про обмеження на вчинення керівником дій від імені Товариства.
У зв’язку з вищевикладеним, аргументи перевіряючих про невіднесення до складу валових витрат витрат на оплату рекламних послуг за договорами, які перевіряючі вважають недійсними через недостатній обсяг цивільної дієздатності особи, яка вчиняє правочин, є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «______________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «____________________» від перевіряючих не надходило.

5. Стосовно виникнення взаємовідносин з покупцями продукції до укладення договорів про надання послуг з розміщення реклами, що, на думку перевіряючих, не призвело до появи нових покупців
По-перше, твердження перевіряючих про відсутність зростання кількості покупців продукції ТОВ «_______________» після проведення рекламних та маркетингових акцій не відповідає дійсності, оскільки ______________ (після проведення рекламних та маркетингових акцій) було укладено новий Дистриб'юторський договір №________ з ТОВ «__________» (копія додається), за яким в період з _____________ по ___________було здійснено поставки продукції на загальну суму ________________ гривень, що підтверджується видатковими накладними №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________(копії додаються).
По-друге, відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. №270/96-ВР, реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Виходячи з даного визначення, - метою реклами є не лише залучення нових покупців (як це звужено тлумачать перевіряючі в Акті перевірки), а, по-перше, формування обізнаності споживачів реклами щодо таких особи чи товару, по-друге (і дана мета є незалежною та альтернативною по відношенню до першої), - підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи чи товару.
Таким чином, навіть у разі, якби проведена рекламна кампанія не призвела до збільшення кількості безпосередніх покупців продукції підприємства, вона сприяє обізнаності кінцевих споживачів про підприємство та/або його продукцію, та сприяє підтриманню інтересу кінцевих споживачів щодо підприємства або його продукції, - отже ефект від реклами також вважався б досягнутим.
По-третє, реклама – це заходи, які направлені на майбутнє, є орієнтованим на невизначену кількість споживачів, і не можуть гарантувати суб’єктивне сприйняття чи несприйняття реклами, її форми та змісту споживачами, відповідно, такі заходи завжди містять ризик незалучення нових споживачів (наприклад, через невдалу рекламу та ін.). Однак при цьому такі заходи не перестають бути рекламою в юридичному розуміння статті 1 Закону України «Про рекламу».
По-четверте, перевіряючими при аналізі даного питання не було досліджено належним чином схему роботи підприємства.
Основною метою діяльності ТОВ «_________________» відповідно до Статуту, а також видів діяльності, закріплених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відображених в Довідці зі статуправління (копія додається), є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами..
При оптовій торгівлі основними споживачами продукції підприємства є не кінцеві споживачі, а інші суб’єкти господарювання, які придбають дану продукцію оптовими партіями з метою її подальшого продажу кінцевим споживачам.
ТОВ «_________________» було укладено ряд Дистриб’юторських договорів з такими суб’єктами господарювання (копії додаються).
Відповідно до умов даних договорів (пункт 1.1. договорів), на умовах, визначених цими договорами, ТОВ «_________________» зобов’язалося здійснювати поставку Продукції, надавати Дистриб’юторам допомогу в рекламуванні Продукції, а Дистриб’ютори зобов’язалися оплачувати вартість Продукції та реалізовувати її кінцевим споживачам. Дистриб’ютори зобов’язалися здійснювати купівлю Продукції з метою її подальшої реалізації на території України через власну мережу збуту або мережу збуту партнерів, з якими Дистриб’ютором укладені відповідні угоди (пункт 1.2. договорів).
Враховуючи вищевикладене, визначення перевіряючими наявності або відсутності економічного ефекту від замовлення ТОВ «_________________» послуг з реклами продукції шляхом простого сумування лише кількості покупців, з якими ТОВ «_________________» укладено договори на постачання продукції, є, на наше переконання, поверхневим і непрофесійним. Оскільки підприємство здійснювало реалізацію продукції виключно оптовими партіями, а реалізація її кінцевим споживачам здійснювалась безпосередньо дистриб’юторами підприємства (покупцями продукції ТОВ «_________________»), - економічний ефект повинен вимірюватись не кількістю покупців, а кількістю продукції, яка була реалізована таким оптовим покупцям та обсягами грошових надходжень від реалізації продукції оптовими партіями на користь дистриб’юторів.
Після проведення кампаній за договорами про надання маркетингових та рекламних послуг (зокрема, за Договором з ТОВ «_________________» №_________________від _________________та з ТОВ «_________________» №_________________від _________________та №_________________від _________________) обсяги продукції торгової марки «_________________», яка була реалізована ТОВ «___________» дистриб’юторам за діючими Дистриб’юторськими договорами для її подальшої реалізації кінцевим споживачам – споживачам реклами, яка була замовлена та оплачена ТОВ «___________», - істотно зріс. Про це свідчать, зокрема, такі показникизгідно таблиці:
Номенклатура 2 011р. 9 міс. 2012 р. Темп зростання, %
Сума продажу з ПДВ, грн. Кількість, тн Сума продажу з ПДВ, грн. Кількість, тн Сума продажу з ПДВ Кількість
Товари ТМ "________" ___________ ___________ ___________ ___________ __% __%
Всього ___________ ___________ ___________ ___________ ____% __%

що підтверджується Звітом з продажу товарів ТМ «___________» (копія додається).
Таким чином, понесені ТОВ «___________» витрати на оплату рекламних та маркетингових послуг мають безпосередній зв’язок з господарською діяльністю ТОВ «___________», оскільки призвели до збільшення обсягів продажу продукції ТМ «___________» на 161%.
Відповідно до підпункту 14.1.27 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 2755-VI (далі – ПК України), витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Відповідно до підпункту 140.1.5. пункту 140.1. статті 140 ПК України, витрати платника податку на проведення реклами є витратами подвійного призначення, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.
Згідно з підпунктом 14.1.108. пункту 14.1. статті 14 ПК України, маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).
Мерчандайзинг (англ. (merchandising) походить від англійського merchandise - товари, сприяння продажу будь-якого товару) - один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу - вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин, організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг.
Відповідно до підпудпункту г) підпункту 138.10.3. пункту 138.10. статті 138 ПК України, витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) відносяться до складу інших витрат, а саме – витрат на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг. При цьому звертаємо Вашу увагу на те, що витрати на рекламу зазначені в якості виключення зі складу витрат, які не пов’язані з провадженням господарської діяльністю та які не включаються до складу витрат згідно підпункту 139.1.1. пункту 139.1. статті 139 ПК України. Отже, витрати на рекламу включаються до складу валових витрат підприємства.
Згідно з пунктом 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318, витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) відносяться до складу витрат на збут.
Відповідно до абзацу 9 Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат, затвердженої наказом Державної податкової служби України від 15.02.2012р. №123, рекламні та маркетингові послуги можуть, зокрема, оплачуватись та проводитись за ініціативи власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб'ютора, торговельної мережі. При цьому витрати на маркетингові та рекламні послуги несе безпосередньо замовник цих послуг.
ТОВ «___________», як законний правоволоділець торговельної марки «___________» та водночас єдиний імпортер в Україні продукції виробництва ТОВ «___________», - має повне право ініціювати, замовляти, проводити та оплачувати рекламні та маркетингові послуги, направлені на підвищення та/або підтримання обізнаності та інтересу споживачів до торговельної марки та до продукції виробництва ТОВ «___________» і нести при цьому витрати на оплату таких послуг, відносячи при цьому такі витрати до складу витрат на збут.
Виходячи з вищевикладеного, висновки перевіряючих про безпідставне віднесення до складу валових витрат витрат на оплату рекламних та маркетингових послуг, є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

6. Стосовно заниження податкових зобов’язань з ПДВ за результатами аналізу перевіряючими цін реалізації імпортованих товарів
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 27) вказано, що за результатами аналізу ціни реалізації імпортованих товарів (таблиця 1 до акту перевірки) встановлено, що підприємством занижено податкові зобов’язання на загальну суму ___________ грн.
По-перше, в зв’язку з тим, що вищезазначена таблиця №1 не надана, неможливо виявити підстави перевіряючих щодо зроблених висновків.
По-друге, підприємство реалізовуючи товари за договірними (контрактними) цінами при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість керується п. 188.1. ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями.
Виходячи з вищевикладеного, висновки перевіряючих щодо заниження підприємством податкових зобов’язань є безпідставними.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

7. Стосовно завищення податкового кредиту через відсутність податкових накладних
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 32, 34, 35) вказано, що підприємство порушило п. 44.1. ст. 44, п.198.3 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями, та включило для формування податкової звітності дані не підтвердженні документами.
ТОВ «___________» повідомляю, що включало до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, підтвердженні оригіналами податкових накладних, оформлених згідно вимог законодавства.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

8. Стосовно завищення податкового кредиту враховуючи порушення, викладені в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 30, 34, 35) вказано, що в зв’язку з порушеннями, викладеними в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту підприємство зависило податковий кредит на загальну суму ___________ грн.
Звертаємо Вашу увагу на те, що ТОВ «___________» заперечує порушення ним податкового та іншого законодавства, в т.ч. зазначені в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту.
Крім того, відповідно до ст.198.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями та ст. 7.4.1 Закону України «Про податок на додану вартість» право на віднесення сум податкового кредиту виникає у разі здійснення придбання або виготовлення товарів та послуг, а згідно ст. 198.3 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. та ст. 7.4.1 Закону України «Про податок на додану вартість» право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
У зв’язку з чим твердження про завищення податного кредиту через порушення, зазначенні в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту вважаємо безпідставним.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

У зв’язку з вищевикладеним, на переконання ТОВ «___________», висновки перевіряючих Акті перевірки про наявність порушень з боку ТОВ «___________» чи його посадових осіб чинного податкового та іншого законодавства України є помилковими та не відповідають фактичним обставинам і наявним документам.
У зв’язку з цим, ТОВ «___________» вважає, відповідно, необгрунтованими і похідні висновки в податкових повідомленнях-рішеннях, в Рішенні ДПС у м.Києві про результати розгляду первинної скарги та в Рішенні Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду повторної скарги про: заниження сум податку на прибуток підприємств; зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств; заниження сум податку на додану вартість; зменшення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів.
Згідно пункту 56.1. статті 56 ПК України, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
Відповідно до пункту 10 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012р. №1203, обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом державної податкової служби у визначених Податковим кодексом України випадках, або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби є правомірним, покладається на органи державної податкової служби.
Не відповідають дійсності й твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті фактичних обставин у кожному випадку, що розглядаються, оскільки жодних запитів чи пропозицій про надання пояснень по суті спірних питань від перевіряючих до посадових осіб ТОВ «___________» не надходило. Перевіряючі взагалі не вимагали надання з боку ТОВ «___________» копій документів чи пояснень посадових осіб, так само як і не повідомляли в ході перевірки про можливі порушення податкового чи іншого законодавства України. ТОВ «___________» не мало можливості ні спростувати, ні пояснити перевіряючим свою позицію, оскільки інформація про можливу наявність порушень до ТОВ «___________» чи його посадових осіб не надходила.
Окремо акцентуємо Вашу увагу на тому, що Акт перевірки надійшов до ТОВ «___________» не в повному обсязі – зокрема, товариством не отримано додатки №1, №2, №3, №5, які згадуються в тексті Акта перевірки та використовуються перевіряючими в якості підтвердження порушень з боку товариства.
Даний факт не врахований і при розгляді первинної скарги в ДПС у м.Києві та при розгляді повторної скарги Міністерством доходів і зборів України, оскільки Рішення про результати розгляду первинної скарги та Рішення про результати розгляду повторної скарги також містять посилання на відсутні у ТОВ «___________» додатки.

На переконання ТОВ «___________», перевіряючими особами не лише не доведено з посиланням на чинні нормативні акти України правомірність висновків про порушення з боку ТОВ «___________» податкового чи іншого законодавства України, але й навпаки, - на підставі вищевикладеної аргументації ТОВ «___________» вважає що будь-які порушення податкового та іншого законодавства України в діях ТОВ «___________» та його посадових осіб відсутні, а висновки перевіряючих абсолютно не грунтуються на фактичних обставинах та прямо відверто протирічать договорам та іншим документам.

У зв’язку з цим ТОВ «___________» не погоджується повністю з податковими повідомленнями-рішеннями ДПІ у ___________ районі м.Києва від ___________ №___________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (___________грн. за основним платежем та ___________грн. за штрафними санкціями), від ___________№___________ (форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі ___________грн., від ___________№___________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (___________грн. за основним платежем та ___________грн. за штрафними санкціями), від ___________ №___________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (___________грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями), з Рішенням ДПС у м.Києві від ___________№___________про результати розгляду первинної скарги, з Рішенням міністерства доходів і зборів України від ___________№___________про результати розгляду повторної скарги, а також з висновками перевіряючих в частині порушення ТОВ «___________» податкового та іншого законодавства України, вказаними в Акті перевірки, в частинах:
1. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 6 Акта перевірки) – стосовно завищення валових витрат за період з ___________по ___________ на суму ___________грн., у тому числі по періодам:
- 2010 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ___________грн.;
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
2. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 9 Акта перевірки) - стосовно завищення задекларованих показників у рядку 04.13 Декларації «інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12» на загальну суму ___________грн., в тому числі у 4 кварталі 2010 року в сумі ___________грн.
3. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 11-13) - стосовно завищення задекларованих показників у рядку 05.1 «Витрати операційної діяльності, собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» на загальну суму ___________грн., у тому числі по періодам:
- за 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.
4. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 14 Акта перевірки) – стосовно завищення задекларованих показників у рядків 06.3 ВЗ Декларації «Витрати на збут» на загальну суму ___________грн., в тому числі по періодам:
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________ грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________ грн.
5. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 14-19 Акта перевірки) – стосовно наявності ознак фіктивності в діяльності ТОВ «___________» та відсутності зв’язку витрат на рекламу з господарською діяльністю ТОВ «___________»;
6. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 12-13, 16-17 Акта перевірки) – стосовно відсутності підстав для використання ТОВ «___________» торговельної марки «___________»;
7. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 19 Акта перевірки) – стосовно безпідставного віднесення до складу валових витрат у рядку 06 «Інші витрати» Декларації податку на прибуток сум витрат по послугах наданих ТОВ «___________» в загальній сумі ___________грн., в т.ч. по періодам:
- за 2 квартал 2012 року в сумі ___________ грн.;
- за 3 квартал 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
8. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 20-21 Акта перевірки) – стосовно безпідставного віднесення до складу валових витрат у рядку 06 «Інші витрати» Декларації податку на прибуток сум витрат по послугах наданих ТОВ «___________» в загальній сумі ___________ грн., в т.ч. по періодам:
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
9. Підпункту 3.2.1. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінка 25 Акта перевірки) – стосовно заниження податкових зобов’язань по податку на додану вартість на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- березень 2012 року в сумі ___________грн.;
- квітень 2012 року в сумі ___________грн.;
10. Підпункту 3.2.1. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 26-27 Акта перевірки) – стосовно заниження задекларованих показників у рядку 01.1 колонка Б Декларацій «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20%, крім імпорту товарів» у загальній сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- березень 2012 року в сумі ___________грн.;
- квітень 2012 року в сумі ___________грн.;
11. Підпункту 3.2.2. «Податковий кредит» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 28-30 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту по податку на додану вартість всього в сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2010р. – ___________грн.;
- листопад 2011р. – ___________грн.;
- грудень 2011р. – ___________грн.;
- січень 2012р. – ___________ грн.;
- лютий 2012р. – ___________грн.;
- травень 2012р. – ___________грн.;
- червень 2012р. – ___________грн.;
- липень 2012р. – ___________грн.;
- серпень 2012р. – ___________грн.;
- вересень 2012р. – ___________грн.
12. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 31-33 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту внаслідок взаємовідносин з ТОВ «___________» та ТОВ «___________» на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2011р. – ___________грн.;
- грудень 2011р. – ___________ грн.;
- січень 2012р. – ___________ грн.;
- лютий 2012р. – ___________ грн.;
- травень 2012р. – ___________ грн.;
- червень 2012р. – ___________ грн.;
- липень 2012р. – ___________ грн.;
- серпень 2012р. – ___________грн.;
- вересень 2012р. – ___________грн.
13. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінка 34 Акта перевірки) – стосовно безпідставного завищення податкового кредиту по податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «___________» за період з ___________по ___________ на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2010 року в сумі ___________грн.
14. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 34-36 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту по податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «___________» у лютому 2012 року на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- лютий 2012 року в сумі ___________грн.
15. Підпункту 3.2.3. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість, правомірності декларування сум податку, що підлягають бюджетному відшкодуванню» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 36-39 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на додану вартість всього в сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- серпень 2012 року – в сумі ___________ грн.;
- вересень 2012 року – в сумі ___________грн.
та зменшення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- квітень 2011 року – в сумі ___________грн.;
- липень 2012 року – в сумі ___________грн.
16. Підпункту 1 пункту 3 «Висновок» (сторінка 50 Акта перевірки) – стосовно порушень пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.4.4. п.5.4. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, пп.138.1.1. п.138.1., п.138.2. ст. 138, Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ___________грн., в тому числі по періодах:
- 2010 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ___________грн.;
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року у сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартали 2012р. – ___________грн.;
- зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування за 3 квартали 2012 року у сумі ___________грн.
17. Підпункту 2 пункту 3 «Висновок» (сторінка 50 Акта перевірки) – стосовно порушень п.п. 7.2.4. п.7.2., п.п. 7.4.1., п.п. 7.4.5., п. 7.4., ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР, п. 188.1. ст. 188, п. 190.1. ст. 190, п. 198.3. ст. 198, п. 198.6. ст. 198, п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, що призвело до заниження податку на додану вартість у сумі ___________грн., в тому числі:
- серпень 2012 року в сумі ___________грн.;
- вересень 2012 року в сумі ___________грн.;
та зменшено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі ___________грн., в тому числі по періодах:
- квітень 2011 року в сумі ___________грн.;
- липень 2012 року в сумі ___________грн.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись: п.5.1. ст. 5, пп. 5.4.4. п. 5.4. ст. 5, Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»; ст. 1 Закону України «Про рекламу», пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14, пп. 14.1.108. п. 14.1. ст. 14, пп.56.1. ст. 56, ппп. г) пп. 138.10.3. п.138.10. ст. 138, пп. 139.1.1. п. 139.1. ст. 139, пп. 140.1.5. п. 140.1. ст. 140 Податкового кодексу України; ст. 55, ч.2 ст. 63 Господарського кодексу України; ст.ст. 80 - 92, ч.ч.2,4 ст. 87, ст.203, ст. 204, ст. 215, ст. 421, ст. 422, ч.ч.3, 4 ст. 426 Цивільного кодексу України; п. 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318; п.10 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012р. №1203; абз. 9 Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат, затвердженої наказом Державної податкової служби України від 15.02.2012р. №123, п. 2 Указу Президента України від 18.03.2013р. №141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України», ст.ст. 2-11, 15, 17-18, 47-51, 69-71, 79, 87, 94, 99, 101, 103, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану позовну до розгляду;
2. Визнати протиправними та скасувати повністю податкові повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м.Києва від __________№__________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (__________грн. за основним платежем та __________грн. за штрафними санкціями), від __________ №__________ (форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі __________грн., від __________ №__________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (__________грн. за основним платежем та __________грн. за штрафними санкціями), від __________ №__________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (__________ грн. за основним платежем та __________ грн. за штрафними санкціями);
3. Визнати протиправним та скасувати Рішення Державної податкової служби у м.Києві від __________ №__________про результати ро