Наші послуги

Привіт!

Професійна Юридична Група надає широкий спектр юридичних послуг, зокрема:

- Договірна робота (складання та вичитка всіх видів договорів (в т.ч. зовнішньоекономічних контрактів): купівля-продаж, поставка, зберігання, послуги, підряд, оренда, позика, страхування, лізинг, комісія, агентське представництво та ін.);

- Юридична підтримка IT-бізнесу (складання договорів/контрактів/угод про надання послуг (в т.ч. зовнішньоекономічних), складання угод про нерозголошення (NDA), консультування по GDPR та з інших питань);

- Юридичне обслуговування онлайн форм ведення бізнесу, маркетплейс та ін. (складання Умов користування веб-сайтами (онлайн платформами), Умов дотримання конфіденційності, Умов передачі та зберігання персональних даних, складання договорів про приєднання (публічна оферта) та ін. документів для правового забезпечення діяльності онлайн платформ, аналіз та консультування щодо законодавств різних країн про дійсність застосовуваних форм у відповідних юрисдикціях з урахуванням транснаціонального характеру онлайн продажів/послуг/);

- Правова підтримка компаній по наданню послуг facility менеджменту в сфері комерційної нерухомості (складання та вичитка договорів оцінки обʹєктів нерухомості, складання повного комплексу договорів по схемі facility менеджменту);

- Виконання функцій юридичного радника по харчових продуктах (Food Law Advisor) для іноземних компаній (підготовка юридичних висновків і довідок по законодавству в сфері виробництва та реалізації харчових продуктів, застосування харчових добавок, стандартів виробництва та маркування окремих продуктів, вимог до упаковки, нормативного регулювання вмісту шкідливих речовин та окремих елементів у харчових продуктах, перевірка етикеток на відповідність законодавству (label check));

- Претензійно-позовна робота по стягненню дебіторської заборгованості та представництво у виконавчій службі; представництво в судах усіх інстанцій різної підвідомчості (господарські, адміністративні суди, суди загальної юрисдикції, третейські, арбітражні суди) з будь-яких питань, представництво в МКАС при ТПП України;

- Формування/оптимізація документообороту в компаніях, ведення архівів та реєстрів договорів;

- Консультування з правових питань незалежно від сфери або напрямку;

- Реєстрація/перереєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внесення змін, оформлення документації по підтвердженню кінцевих бенефіціарів;

- Корпоративні правовідносини (складання установчих документів, протоколів загальних зборів учасників, рішень власників, правове забезпечення діяльності вищих органів управління товариств (організація і правовий супровід підготовки та проведення загальних зборів учасників, засідань состережної ради), складання локальних нормативних документів різних напрямків, оформлення відносин між засновниками та менеджментом);

- Супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав, угод з нерухомістю (купівля-продаж, оренда, управління нерухомістю), правовий аудит активів та документів юридичних осіб перед придбанням корпоративних прав, документів і прав на нерухомість, впровадження схем оптимізації та захисту власності;

- Перевірка юридичних та фізичних осіб за доступними базами та реєстрами (в т.ч. за судовим реєстром), вичитка реєстраційних і установчих документів контрагентів, акцентування на ризиках повноважень або правосубʹєктності контрагентів при укладенні угод;

- Правовий супровід відносин у сфері інтелектуальної власності (складання та вичитка ліцензійних і субліцензійних договорів та угод, реєстрація знаків на товари і послуги, аналіз матеріалів про порушення прав інтелектуальної власності та розроблення стратегії для захисту, перевірка брендів за офіційними базами, аналіз законодавства за специфічними запитами, судовий захист прав інтелектуальної власності, правовий захист прав інтелектуальної власності в контексті антимонопольних відносин, митних відносин, консультування нових проектів, що залучають інтелектуальну власність);

- Правовий супровід відкриття нерезидентами бізнесу в Україні, реєстрація іноземних інвестицій; відкриття представництв іноземних компаній та їх повний супровід (включаючи складання положень, локальних документів, кадрової документації, форм типових договорів та ін.);

- Складання зовнішньоекономічних контрактів (різними мовами); реєстрація ЗЕКонтрактів фінансової позики в НБУ; правовий контроль зовнішньоекономічних операцій;

- Розробка посадових інструкцій, положень, правил, стандартів, інших локальних актів;

- Контроль за змінами в нормативно-правовій базі по конкретному напрямку чи сфері діяльності, тематична підбірка законодавства з окремих питань;

- Супровід недержавних тендерів компаній, інших альтернативних приватних процедур укладення договорів з контрагентами;

- Консультування з питань ціноутворення, антимонопольного законодавства;

- Участь у переговорних процесах, надання оцінки та рекомендацій по отриманих від контрагентів пропозиціях та проектах контрактів; правовий супровід та контроль за дотриманням законодавства при виконання договорів, застосування фінансових санкцій і т.п.; надання рекомендацій щодо внесення змін до договорів, установчих документів у зв"язку із змінами в чинному законодавстві;

- Контроль за дотриманням валютного, податкового, антимонопольного та корпоративного законодавства;

- Досудове врегулювання конфліктів;

- Представництво в державних органах і судах з питань інтелектуальної власності, спеціальних заходів Мінекономіки України щодо імпорту товарів, з питань застосування спеціальних санкцій Мінекономіки України у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД чи індивідуального режиму ліцензування ЗЕД, отримання індивідуальних ліцензій Мінекономіки України на зовнішньоекономічні операції;

- Послуги в сфері захисту прав споживачів з позиції виробника (продавця, імпортера) (перевірка етикеток і супровідної документації на предмет коректності та відповідності вимогам до обовʹязкової інформації, підбірка та/або переклад нормативної документації щодо етикеток, розробка методик та/або рекомендацій для виконання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів);

- Представництво в державних органах та установах з будь-яких питань, підготовка відповідей на запити держ. ораганів, відправка адвокатських запитів для збору інформації та документів з метою захисту інтересів бізнесу. Представництво інтересів субʹєктів господарювання при проведенні перевірок податковими та іншими контролюючими органами, превентивне консультування перед перевірками, оскарження результатів і перевірок в адміністративному та судовому порядках;

- Трудові відносини (повний супровід включаючи оформлення трудових договорів, посадових інструкцій, локальних актів (правила ВТР, положення про дисциплину та ін.), оформлення прийому та звільнення працівників, ведення особових справ працівників, складання наказів і розпоряджень, консультування з питань трудових відносин, оформлення від імені представництв іноземних компаній працівників у ГДІП (ІНПРЕДКАДРИ));

- Консультування з питань податкового законодавства (в т.ч. з питань ставок податків і зборів, режимів оподаткування, трансфертного ціноутворення, контрольованих іноземних компаній та ін.).Аналіз законодавств іноземних держав (в т.ч. на предмет відкриття бізнесу, систем оподаткування, практики ведення бізнесу, відкриття представництв та ін.), вивчення та консультування з окремих питань іноземних юрисдикцій та іноземних правозастосувальних практик (аналіз судових рішень, ключових тематичних нормативних документів, регламентів та ін.);

- Консультування та представництво з питань антимонопольних відносин і недобросовісної конкуренції, представництво в органах Антимонопольного комітету України;

- Представництво в Міністерстві економіки України (оскарження рішень про застосування санкцій, отримання індивідуальних ліцензій на зовнішньоекономічні операції та ін.);

- Контроль за змінами в нормативно-правовій базі по конкретному напрямку або сфері діяльності, тематична підбірка законодавства з окремих питань, надання рекомендацій щодо внесення змін до договорів, установчих документів у звʹязку зі змінами в чинному законодавстві;

- Правове оформлення побудови дистрибʹюторських та дилерських мереж (складання дистрибʹюторських та дилерських договорів, документації по взаємодії між учасниками дистрибʹюторської мережі та ін.);

- Консультування та складання документів у напрямку маркетингової підтримки бізнесу (складання маркетингових договорів, договорів про надання рекламних послуг, договорів про маркетингові дослідження, договорів на виробництво та поширення маркетингових матеріалів та/або інформації про компанію/продукцію/бренд, складання маркетингових програм, програм проведення акцій, складання локальних нормативних документів, наказів, розпоряджень у сфері маркетингової підтримки/просування бізнесу);

- Консультування з питань відкриття та здійснення виробничої діяльності в Україні (безпосереднє виробництво, блендінг та ін.), складання форм необхідних документів;

- Участь у переговорних процесах, надання оцінки та рекомендацій щодо отриманих від контрагентів пропозицій та проектів контрактів; правовий супровід і контроль за дотриманням законодавства при виконанні договорів, застосування договірних фінансових санкцій та ін.;

- Оформлення режиму конфіденційності й захисту комерційної таємниці, захисту персональних даних (складання відповідних положень, інструкцій, зобовʹязань, форм, розписок та ін.);

- Отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян в Україні, отримання посвідки на проживання в Україні;

- Правовий супровід інтересів юридичних та фізичних осіб під час проведення кримінально-процесуальних дій (виїмка, обшук, тимачасове вилучення та арешт майна, дача показань та ін.);

- Консультування й представництво фізичних осіб з будь-яких питань (цивільно-правові відносини, оподаткування, спадкове право, сімейне право, авторське право і суміжні права, захист прав споживачів, відносини з банками й страховими компаніями, адміністративні й кримінальні правовідносини та ін.);

- Банкрутство юридичних та фізичних осіб;

- Моніторинг рекламних матеріалів, виступів представників конкурентів у ЗМІ, їх аналіз на предмет дотримання ділової репутації клієнта, добросовісної конкуренції; складання та подання процесуальних документів з питань порушень законодавства конкурентами, розробка обгрунтованої правової позиції та схем процесуальних дій по захисту інтересів клієнта;

- Правова підтримка у сферах земельних та аграрних правовідносин (операції з земельними ділянками, земельними частками (паями), створення та діяльність фермерських господарств та ін.);

- Надання супутніх послуг для бізнесу (послуг перекладу юридичної, економічної, фінансової, бухгалтерської, бізнес-документації; консультування з питань комерційної діяльності й управління; підбірка нормативних актів або складання правових висновків перед проведенням переговорів, бізнес-тренінгів та семінарів та ін.).

Успіхів Вам у Вашому бізнесі!!!

Comments are closed.