Лист-вимога про припинення використання персональных даних

August 10, 2012 By: Professional Legal Group Category: Consultations on specific activities

Вих. №________

від ___________

 

Публічне акціонерне товариство

«_________________________»

____________________________

 

_________________________,

який проживає за
адресою:

___________________________

тел. (_____) ___________________

 

 

Вимога

про припинення зберігання, використання

та інших дій з персональними даними

 

 

«__» ________________ 20___ року на номер мого
мобільного телефону надійшло СМС-повідомлення рекламного змісту (реклама
депозитних акцій Публічного акціонерного тоовариства «_______________» (далі –
ПуАТ «____________»). Зміст повідомлення адресований невизначеному колу осіб та
за всіма ознаками відповідає поняттю «СПАМ».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2012р. №2297-VI (далі – Закон):

володілець бази персональних даних - фізична або
юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на
обробку цих даних
, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій
базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не
визначено законом;

згода суб'єкта персональних даних - будь-яке
документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо
надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої
мети їх обробки
;

обробка персональних даних - будь-яка дія або
сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній
(автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані
зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням,
використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею),
знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу
;

персональні дані - відомості чи сукупність
відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована
.

Згідно статті 6 Закону, обсяг персональних даних,
які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається умовами згоди
суб'єкта персональних даних
або відповідно до закону. Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 8 Закону,
суб’єкт персональних даних має право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни
або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
цієї бази
, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

Своєї згоди на збір, накопичення (зберігання),
обробку, використання, передачу третім особам чи інші дії з моїми персональними
даними в порядку, передбаченому Законом,  я ПуАТ «_____________» не надавав, у зв’язку з
чим поводження з моїми персональними даними з боку ПуАТ «______________» вважаю
незаконним.

Відповідальність (адміністративна та кримінальна)
за порушення законодавства України з питань захисту персональних даних
встановлена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист
персональних даних» від 02.06.2011р. №3454-VI.

Разом з тим, згідно частини 2 статті 5 Закону, персональні
дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом
доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Стаття 3612 Кримінального кодексу
України (далі – КК України) встановлює відповідальність за несанкціоновані збут
або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в
електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах,
комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Чинним законодасвтмо
України передбачені й інші види відповідальності за порушення правил поводження
з персональними даними фізичних осіб.

Крім того, статтею 3631 КК України встановлена відповідальність за умисне
масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої
згоди адресатів. Визначення поняття «СПАМ» міститься в Правилах надання телекоммуникаційних
послуг, затвержденных постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005р. №720
та Узагальненні практики розгляду Верховним Судом України справ про злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем і комп’ютерних мереж і мереж електропостачання від 19.10.2009р.

У зв?язку з вищевикладеним,

П О В І Д О М Л Я Ю:

1) про заборону збирання, накопичення
(зберігання), обробки, використання, передачі третім особам чи вчинення
будь-яких інших дій з моїми персональними даними з боку ПуАТ «____________» чи
будь-якими його співробітниками, службами, афілійованими особами, контрагентами
чи діловими партнерами (в т.ч. телекомунікаційними компаніями);

Т А   В И М А Г А Ю:

1) негайного знищення моїх персональних даних (в
т.ч. прізвища, імені, по-батькові, адрес, телефонів, електронних поштових
скриньок та будь-якої іншої інформації) з усіх баз персональних даних, всіх
паперових, електронних та інших носіїв ПуАТ «____________»;

2) забезпечення з боку ПуАТ «______________»
негайного знищення моїх персональних даних з усіх носіїв інофрмації всіма
контрагентами (в т.ч. телекомунікаційними компаніями) чи іншими особами, яким
такі дані були передані ПуАТ «_________» для здійснення інформаційних розсилок
або з будь-якою іншою метою;

3) провести службові перевірки та притягнути до
встановленої законом відповідальності осіб, винних в порушенні законодавства
України про захист персональних даних.

 

У випадку невиконання або неповного чи
неоперативного виконання вомог, викладених в даному зверненні, я змушений буду
звернутись за захистом моїх порушених прав як суб’єкта персональних даних до
Державної служби України з питань захисту персональних даних, Національного
банку України, державних органів з питань нагляду за наданням
телекомінукаційних послуг, органів МВС, прокуратури, а також до суду зі
стягненням завданої мені моральної шкоди та покладенням на ПуАТ «___________»
всіх судових витрат і витрат на послуги адвокатів, з висвітленням даної
ситуації в засобах масової інформації.

 

 

_______________

__.___.20___р.

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії  “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal