Позовна заява про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

August 11, 2013 By: Professional Legal Group Category: Verification of controlling authorities

Вих.№____
від _______

Позивач:

Відповідач 1:

Відповідач 2:

Відповідач 3:

Окружний адміністративний суд міста Києва
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корп. 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«_________________»
Юридична та поштова адреса: ______________________
Код ЄДРПОУ _________________
Тел.: +38 (044) _____________
Факс: +38 (044) _______________
Адреса електронної пошти: _________________

Державна податкова інспекція
у ______________________ Головного управління Міндоходів у м.Києві
_______, м. Київ, вул. ____________
Код ЄДРПОУ __________
Тел./факс: +38 (044) ______________
Адреса електронної пошти не відома
Головне управління Міндоходів у м.Києві
04655, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19
Код ЄДРПОУ 38726007
Тел. +38 (044) 461-76-12
Факс: +38 (044) 461-76-13
Адреса електронної пошти не відома
Міністерство доходів і зборів України
04655, м. Київ, Львівська площа, будинок 6-8
Код ЄДРПОУ 38516786
Тел. +38 (044) 272-51-59
Факс: +38 (044) 272-08-41
Адреса електронної пошти:
gromada@minrd.gov.ua

Позовна заява
про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень та акта про результати податкової виїзної перевірки, рішення ДПС у м.Києві про результати розгляду первинної скарги, рішення Міністерства доходів і зборів України про результатаи розгляду повторної скарги

В період з ________ по _______________ проводилась планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________» (далі – ТОВ

«_______________________________» або «Позивач») з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з _______________ по ______________, валютного та іншого законодавства за період з ___________ по __________________ За результатами даної перевірки складено Акт №_______________ від __________________ (далі – Акт перевірки, копія додається).
Перевірка здійснювалась: заступником начальника управління – начальником відділу особливо важливих перевірок управління податкового контролю ДПІ у ________________районі м.Києва ДПС, радником податкової служби ІІІ рангу ____________________; головним державним податковим ревізором – інспектором відділу особливо важливих перевірок управління податкового контролю ДПІ у ____________ районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби І рангу _______________; начальником відділу контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки в готівковій формі управління податкового контролю ДПІ у ____________ районі м.Києва ДПС, радником податкової служби ІІІ рангу _________________; головним державним податковим ревізором-інспектором відділу контролю за операціями у сфері ЗЕД управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПІ у ______________ районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби ІІ рангу ____________________; головним державним податковим ревізором-інспектором відділу податкового контролю юридичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у ________________районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби І рангу ______________________; головним державним податковим ревізором-інспектором відділу організації погашення податкового боргу управління погашення податкового боргу ДПІ у ________________ районі м.Києва ДПС, інспектором податкової служби І рангу _________________________.
На думку перевіряючих (підпункт 3.1.2. (сторінки 6-21), підпункт 3.1.4. (сторінки 22-22), пункт 3.2. (сторінки 25-28), підпункт 3.2.2. (сторінки 28-36), підпункт 3.2.3. (сторінки 36-39), пункт 3.4. (сторінки 40-41), пункти 1-3 розділу 3 «Висновки» (сторінка 50) Акта перевірки), ТОВ «____________________» порушило, зокрема пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.4.4. п.5.4. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, п.п. 7.2.4. п.7.2., п.п. 7.4.1., п.п. 7.4.5., п. 7.4., ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР, пп.138.1.1. п.138.1., п.138.2. ст. 138, п. 188.1. ст. 188, п. 190.1. ст. 190, п. 198.3. ст. 198, п. 198.6. ст. 198, п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, в результаті чого в періоді, що перевірявся, на переконання перевіряючих, занижено суму податку на прибуток всього в сумі ________ грн., в тому числі по періодах:
- 2010 рік у сумі _________ грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ________ грн.;
- 2011 рік у сумі _________ грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ________ грн.;
- 3 квартали 2012 року у сумі ________., в т.ч. за 3 квартали 2012р. – ________ грн.;
- зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування за 3 квартали 2012 року у сумі _________ грн.,
а також занижено суму податку на додану вартість у сумі _______ грн., в тому числі:
- серпень 2012 року в сумі ______ грн.;
- вересень 2012 року в сумі _________ грн.;
та зменшено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі __________ грн., в тому числі по періодах:
- квітень 2011 року в сумі _______ грн.;
- липень 2012 року в сумі _________ грн.
Не погоджуючись з висновками перевіряючих, вказаними в Акті перевірки, ТОВ «_________________» ____________ було подано Заперечення на Акт перевірки (копія додається). Під час слухань з приводу розгляду вищевказаних заперечень, на прохання посадових осіб ДПІ у ____________________ районі м.Києва ТОВ «________________________» ___________________ було подано Доповнення до заперечень (копія додається) разом з додатками.
Листом вих. №_____________ від ____________ (копія додається) ДПІ у _______________ районі м.Києва надала відповідь про відмову у задоволенні заперечень за Акт перевірки.
На підставі Акта перевірки ДПІ у ________________ районі м.Києва _______________ року було надано ТОВ «________________» податкові повідомлення-рішення:
- від ______________ №____________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (_________ грн. за основним платежем та ____________ грн. за штрафними санкціями);
- від _____________ №_______________(форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі ________________ грн.;
- від ______________ №_______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (___________ грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями);
- від _______________ №________________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (___________ грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями).
Не погоджуючись з вищевказаними податковими повідомленнями-рішеннями та Актом перевірки, ТОВ «_____________________» ________________ подало первинну скаргу №________ на вищевказані повідомлення-рішення та на Акт перевірки до ДПС у м.Києві (копя додається).
Рішенням від ____________ №___________________ про результати розгляду первинної скарги ДПС у м.Києві (далі – Рішення про результати розгляду первинної скарги): податкові повідомлення-рішення ДПІ у _____________ районі м.Києва від _______________ №______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (_____________ грн. за основним платежем та ________________ грн. за штрафними санкціями), від ___________ №____________ (форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі _____________ грн., від ______________ №_______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (___________ грн. за основним платежем та ____________ грн. за штрафними санкціями), від _____________ №______________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (_____________ грн. за основним платежем та ____________грн. за штрафними санкціями) залишено без змін, а первинну скаргу ТОВ «__________________» - без задоволення.
Не погоджуючись з вищевказаним Рішенням ДПС у м.Києві, податковими повідомленнями-рішеннями та Актом перевірки, ТОВ «___________________» ______________ подало повторну скаргу №__________ на вищевказані Рішення ДРС у м.Києві, податкові повідомлення-рішення та на Акт перевірки до Державної податкової служби України (копя додається).
Рішенням від ____________ №_________________ про результати розгляду повторної скарги Міністерство доходів і зборів України (як правонаступник Державної податкової служби України відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 18.03.2013р. №141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України») залишило без змін оскаржувані податкові повідомлення-рішення та Рішення ДПС у м.Києві, прийняте за результатами розгляду первинної скарги (копія рішення додається).
ТОВ «___________________» не погоджується з вищевказаними податковими повідомленнями-рішеннями, Актом перевірки, Рішенням ДПС у м.Києві про результати розгляду первинної скарги та Рішенням Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду повторної скарги у зв’язку з наступним.

Підставами для висновків про порушення стало, на думку перевіряючих, зокрема:
- включення до складу валових витрат витрат на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності, а саме: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, з причини, що підприємство не працювало у минулому звітному році (сторінка 10 Акта перевірки);
- застосування підприємством торговельної марки без достатніх правових підстав (сторінки 12-13 Акта перевірки);
- наявність ознак фіктивності підприємства та підстав для визнання реєстраційних документів недійсними через провадження фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників (сторінка 14 Акта перевірки);
- наявність ознак недійсності правочинів (сторінка 15 Акта перевірки);
- виникнення взаємовідносин з покупцями продукції до укладення договорів про надання послуг з розміщення реклами, що, на думку перевіряючих, не призвело до появи нових покупців та отримання економічної вигоди (сторінки 15 – 21 Акта перевірки);
- заниження податкових зобов’язань з ПДВ за результатами аналізу перевіряючими цін реалізації імпортованих товарів (без наведення перевіряючими будь-якої аргументації) (сторінка 27 Акта перевірки);
- завищення податкового кредиту через відсутність податкових накладних (сторінки 28 – 36 Акта перевірки);
- заниження задекларованих показників в декларації з податку на прибуток підприємств за 2010 рік (сторінка 41 Акта перевірки).
ТОВ «___________________» не погоджується з вищевказаними в Акті перевірки висновками перевіряючих (підтриманими в подальшому ДПС у м.Києві та Міністерством доходів і зборів України при адміністративному оскарженні), вважає їх помилковими, надуманими, такими, що не відповідають фактичним обставинам та такими, що виникли в результаті неналежного аналізу перевіряючими договорів та інших документів ТОВ «___________________», невитребування таких документів чи будь-яких пояснень від посадових осіб ТОВ «___________________» в ході перевірки, невірного тлумачення умов укладених договорів та чинного законодавства України, у зв’язку з наступним:

1. Стосовно включення до складу валових витрат витрат на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності, а саме: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, з причини, що підприємство не працювало у минулому звітному році
Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Підпункт 5.4.4. пункту 5.4. статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачає, що витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями включаються до складу витрат платника податку на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
При цьому звертаємо особливу увагу на те, що твердження перевіряючих про неможливість віднесення ТОВ «________________» витрат на оплату послуг ТОВ «_____________» за договором №________ від _____________ року через те, що підприємство у попередньому звітному (2010) році не працювало, - є безпідставним і таким, що не грунтується на фактичних обставинах справи і документах.
Перевіряючі в Акті перевірки при аналізі послуг, що надавались за Договором з ТОВ «____________» №___________ від __________, посилаються на наступні акти здачі-прийняття робіт:
- №__________ від ___________ на суму ___________ грн., крім того ПДВ (20%) – _________ грн.;
- №__________ від ___________ на суму ___________ грн., крім того ПДВ (20%) – _________ грн.;
та податкові накладні:
- №___ від _____________ на суму ____________ грн., крім того ПДВ (20%) – ____________ грн. ;
- №____від _____________ на суму _______________ грн., крім того ПДВ (20%) – _________ грн
Акцентуємо Вашу увагу, що вищевказані акти здачі-прийняття робіт та податкові накладні не стосуються Договору №__________ від __________ з ТОВ «___________», оскільки складені до іншого Договору - №________ від __________з цим же контрагентом (копія договору разом з актами здачі-прийняття робіт, податковими накладними та рахунками-фактурами додається). Всього було укладено 2 різні Договори з тим самим контрагентом, і перевіряючі помилково використали акти й податкові накладні від одного Договору при аналізі іншого Договору.
Перевіряючі посилаються на акти здачі-прийняття робіт та податкові накладні, підписані майже на цілий рік раніше, ніж було укладено Договір, з яким перевіряючі пов'язкують дані акти та податкові накладні.
Твердження про те, що ТОВ «_______________________» віднесло вищевказані витрати до рядка 04.13 «інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12» Декларації з податку на прибуток підприємств за 4 квартал 2010 року, не відповідають дійсності, оскільки ТОВ «____________________» в податковому обліку взагалі не відносило вищевказані витрати до валових вират, на підтвердження чого ТОВ «_____________________» було надано розшифрування валових витрат у вигляді Оборотно-сальдової відомості по рахунку «Валові витрати» (податковий облік) за 4кв. 2010р. (копія додається).
У зв’язку з вищевикладеним, висновки перевіряючих про неправомірність віднесення ТОВ «_______________» до складу валових витрат витрат на оплату послуг ТОВ «______________» за договором №___________ від 11______________ року є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_____________________» по суті даного питання не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________________» від перевіряючих не надходило.

2. Стосовно застосування підприємством торговельної марки без достатніх правових підстав
Висновки перевіряючих про відсутність правових підстав для використання ТОВ «________________» торговельної марки «____________» грунтуються на неналежному дослідженні документації підприємства, невитребуванні в ході перевірки документів стосовно використання торговельної марки.
ТОВ «__________________» є іноземним підприємством в розумінні частини 2 статті 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі – ГК України) зі 100% іноземним капіталом. Єдиним засновником (учасником) ТОВ «___________________» є ТОВ «_________________» (Російська Федерація), що підтверджується Статутом ТОВ «______________________________» (копія додається) та даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до якого відкрито загальний доступ та який повністю синхронізований з базою даних ДПІ у __________ районі м.Києва.
ТОВ «____________» (Російська Федерація) є власником торговельних марок «_______», що підтверджується Свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування) №__________, виданим Федеральною службою РФ з питань інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (копія додається), а також Сертифікатом про міжнародну реєстрацію (в т.ч. в Україні) №_______ (копія додається, в т.ч. з перекладом на українську мову). Звертаємо Вашу увагу на те, що дія вищевказаного Сертифікату, що підтверджує право інтелектуальної власності ТОВ «_______________» на товарний знак «________», поширюється також на Україну (третій знизу показник на останній сторінці Сертифікату).
За Ліцензійним договором №________ від _____________ (копія додається) ТОВ «_______________» (РФ) надало ТОВ «______________» право невиключного використання торговельних марок «_______» з метою популяризації та підвищення обсягів реалізації продукції виробництва ТОВ «_______________________», яка імпортувалась та реалізовувалась ТОВ «_________________».
Умовами вищевказаного Ліцензійного договору передбачено, зокрема, невиключне право (невиключна ліцензія) ТОВ «___________________» використовувати торговельні марки «__________», в тому числі здійснювати діяльність, направлену на поширення інформації про торговельні марки, формування обізнаності кінцевих споживачів про торговельні марки та продукцію, яка під ними реалізовується, зокрема шляхом укладення договорів про надання рекламних та/або маркетингових послуг (пункт 3.7. Ліцензійного договору).
Відповідно до статті 421 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі – ЦК України), суб’єктом права інтелектуальної власності, є, зокрема, особа, якій особисті немайнові та/або майнові права інтелектуальної власності належать за договором. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (стаття 422 ЦК України).
Згідно з частиною 3 статті 426 ЦК України, використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором (частина 4 статті 426 ЦК України).
Крім передачі невиключного права на використання торговельних марок «______» за вищевказаним Ліцензійним договором, ТОВ «___________________» (РФ) було надано ТОВ «__________________» також офіційний лист – дозвіл на використання торговельних марок «_________» (копія додається), що відповідає частині 3 статті 426 ЦК України.
У зв’язку з вищевикладеним, висновки перевіряючих про порушення ТОВ «__________________» чинного податкового та іншого законодавства України та неправомірне віднесення у зв’язку з цим до складу валових витрат витрат на оплату рекламних послуг через відсутність правових підстав для використання торговельної марки «___________» є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_____________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «_______________» від перевіряючих не надходило.

3. Стосовно наявності ознак фіктивності підприємства та підстав для визнання реєстраційних документів недійсними через провадження фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 14) вказано про наявність «ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи…, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними», зокрема, у зв’язку з «провадженням фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників».
Таке вільне тлумачення посадовими особами податкових органів норма чинного законодавства України та посилання на факти, не підтверджені жодними документами, на наше переконання, є неприпустимим і таким, що не відповідає принципу розумної достатності та економічної доцільності.
Згідно зі статтею 55 ГК України, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна. Суб’єктами господарювання, зокрема, є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Відповідно до статті 80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Згідно з частиною 2 статті 87 ЦК України, товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (частина 4 статті 87 ЦК України).
Рішення про створення ТОВ «_____________» було прийнято єдиним засновником – ТОВ «____________________» (РФ) __________, що підтверджується Протоколом №__ Установчих Зборів Учасників ТОВ «________________» від ________ (копія додається).
_____________ Державним реєстратором _________ районної у м.Києві державної адміністрації було проведено державну реєстрацію створення юридичної особи – ТОВ «_____________» та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру за №_____________ із присвоєнням коду ЄДРПОУ _______________ (копія свідоцтва про державну реєстрацію додається). Того ж дня зареєстровано Статут ТОВ «_________________» (копія додається). Статут від імені єдиного засновника (учасника) ТОВ «____________________» (РФ) було підписано уповноваженою особою, підпис якої було завірено нотаріально, а повноваження перевірено.
В подальшому протягом всього періоду діяльності ТОВ «_____________________» основні напрямки діяльності товариства та ключові питання життєдіяльності товариства також визначались єдиним учасником – ТОВ «________________» (РФ), про що свідчить, зокрема, участь у розробці та впровадженні внутрішніх локальних актів товариства, прийняття учасником рішення про зміну керівника ТОВ «__________________» та вступ призначеного засновником громадянина РФ ______________________ на посаду керівника ТОВ «____________________» з _____________року згідно Наказу від _________ №___________ (повноваження якого встановлені перевіряючими, про що зазначено в пункті 2.2. Акта перевірки (сторінка 2 Акта перевірки).
Цитування перевіряючими в Акті перевірки положень статей 80 – 92 ЦК України про припинення правоздатності юридичної особи з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення взагалі не має відношення до діяльності ТОВ «_________________» та не відповідє реальному стану справ.
Більш того, станом на дати початку і закінчення податкової перевірки і до теперішнього часу, в загальнодоступній офіційній електронній версії Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за адресою http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html стосовно ТОВ «_______________» (код ЄДР _____________) у розділі «Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення» міститься запис «не перебуває в процесі припинення».
У зв’язку з вищевикладеним, твердження перевіряючих стосовно наявності ознак фіктивності в діяльності ТОВ «________________» через «провадження фінансово-господарської діяльності без відома та згоди засновників та призначених у законному порядку керівників», є безпідставним.
Відповідно, висновки перевіряючих про порушення ТОВ «________________________» чинного податкового та іншого законодавства України у зв’язку з наявністю ознак фіктивності діяльності ТОВ «_________________» не відповідають дійсності і, таким чином, є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «_____________________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «________________________» від перевіряючих не надходило.

4. Стосовно наявності ознак недійсності правочинів
Стаття 203 ЦК України встановлює вимоги до правочинів, недотримання яких може стати підставою для визнання правочину недійсним (стаття 215 ЦК України). Всі договори, укладені від імені ТОВ «_________________», відповідають вимогам, які передбачені статтею 203 ЦК України, зокрема: зміст правочинів не суперечить Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняла правочини від імені ТОВ «_______________», - Директор, мав необхідний обсяг повноважень відповідно до Статуту товариства (копія Статуту додається); волевиявлення учасників правочинів було вільним та відповідало їх внутрішній волі; форма правочинів відповідала вимогам закону; правочини спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними.
Критерій наявності або відсутності мети отримання економічної вигоди за правочином, не є підставою для визнання того чи іншого правочину недійсним. Однак, незважаючи на це, ТОВ «_____________________» заперечує також укладення будь-яких договорів, що не передбачають отримання економічної вигоди від їх укладення, про що буде зазначено в пункті 5 даних заперечень.
Вважаємо за необхідне відмітити статтю 204 ЦК України, яка встановлює презумпцію правомірності правочину: правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Твердження перевіряючих про недійсність правочинів через те, що особа, яка вчиняла правочин, не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності (виділений та підкреслений текст на сторінці 15 Акта перевірки), є надуманим і таким, що не грунтується на всебічному дослідженні повноважень керівника на укладення договорів. Директор ТОВ «________________» був призначений на дану посаду рішенням єдиного учасника товариства, 28.03.2011р. вступив на посаду на підставі наказу від _______________№_____________. Його повноваження, в тому числі на укладення договорів від імені Товариства, без будь-яких обмежень, закріплені в Статуті Товариства (копія додається).
Відповідно до підпункту 9.6.3. пункту 9.6. Статуту ТОВ «_____________________», Директор, зокрема: без доручення діє від імені Товариства, представляє Товариство перед іншими підприємствами, об’єднаннями, товариствами, установами та іншими будь-якими третіми особами; у відповідності з чинним законодавством, з цим Статутом та в межах своїх повноважень розпоряджається майном Товариства; вчиняє юридичні дії від імені Товариства та ін.
Крім того, в Єдиному державному реєстрі також відсутні будь-які записи про обмеження на вчинення керівником дій від імені Товариства.
У зв’язку з вищевикладеним, аргументи перевіряючих про невіднесення до складу валових витрат витрат на оплату рекламних послуг за договорами, які перевіряючі вважають недійсними через недостатній обсяг цивільної дієздатності особи, яка вчиняє правочин, є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «______________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «____________________» від перевіряючих не надходило.

5. Стосовно виникнення взаємовідносин з покупцями продукції до укладення договорів про надання послуг з розміщення реклами, що, на думку перевіряючих, не призвело до появи нових покупців
По-перше, твердження перевіряючих про відсутність зростання кількості покупців продукції ТОВ «_______________» після проведення рекламних та маркетингових акцій не відповідає дійсності, оскільки ______________ (після проведення рекламних та маркетингових акцій) було укладено новий Дистриб'юторський договір №________ з ТОВ «__________» (копія додається), за яким в період з _____________ по ___________було здійснено поставки продукції на загальну суму ________________ гривень, що підтверджується видатковими накладними №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________, №___________ від ____________(копії додаються).
По-друге, відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. №270/96-ВР, реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Виходячи з даного визначення, - метою реклами є не лише залучення нових покупців (як це звужено тлумачать перевіряючі в Акті перевірки), а, по-перше, формування обізнаності споживачів реклами щодо таких особи чи товару, по-друге (і дана мета є незалежною та альтернативною по відношенню до першої), - підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких особи чи товару.
Таким чином, навіть у разі, якби проведена рекламна кампанія не призвела до збільшення кількості безпосередніх покупців продукції підприємства, вона сприяє обізнаності кінцевих споживачів про підприємство та/або його продукцію, та сприяє підтриманню інтересу кінцевих споживачів щодо підприємства або його продукції, - отже ефект від реклами також вважався б досягнутим.
По-третє, реклама – це заходи, які направлені на майбутнє, є орієнтованим на невизначену кількість споживачів, і не можуть гарантувати суб’єктивне сприйняття чи несприйняття реклами, її форми та змісту споживачами, відповідно, такі заходи завжди містять ризик незалучення нових споживачів (наприклад, через невдалу рекламу та ін.). Однак при цьому такі заходи не перестають бути рекламою в юридичному розуміння статті 1 Закону України «Про рекламу».
По-четверте, перевіряючими при аналізі даного питання не було досліджено належним чином схему роботи підприємства.
Основною метою діяльності ТОВ «_________________» відповідно до Статуту, а також видів діяльності, закріплених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відображених в Довідці зі статуправління (копія додається), є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами..
При оптовій торгівлі основними споживачами продукції підприємства є не кінцеві споживачі, а інші суб’єкти господарювання, які придбають дану продукцію оптовими партіями з метою її подальшого продажу кінцевим споживачам.
ТОВ «_________________» було укладено ряд Дистриб’юторських договорів з такими суб’єктами господарювання (копії додаються).
Відповідно до умов даних договорів (пункт 1.1. договорів), на умовах, визначених цими договорами, ТОВ «_________________» зобов’язалося здійснювати поставку Продукції, надавати Дистриб’юторам допомогу в рекламуванні Продукції, а Дистриб’ютори зобов’язалися оплачувати вартість Продукції та реалізовувати її кінцевим споживачам. Дистриб’ютори зобов’язалися здійснювати купівлю Продукції з метою її подальшої реалізації на території України через власну мережу збуту або мережу збуту партнерів, з якими Дистриб’ютором укладені відповідні угоди (пункт 1.2. договорів).
Враховуючи вищевикладене, визначення перевіряючими наявності або відсутності економічного ефекту від замовлення ТОВ «_________________» послуг з реклами продукції шляхом простого сумування лише кількості покупців, з якими ТОВ «_________________» укладено договори на постачання продукції, є, на наше переконання, поверхневим і непрофесійним. Оскільки підприємство здійснювало реалізацію продукції виключно оптовими партіями, а реалізація її кінцевим споживачам здійснювалась безпосередньо дистриб’юторами підприємства (покупцями продукції ТОВ «_________________»), - економічний ефект повинен вимірюватись не кількістю покупців, а кількістю продукції, яка була реалізована таким оптовим покупцям та обсягами грошових надходжень від реалізації продукції оптовими партіями на користь дистриб’юторів.
Після проведення кампаній за договорами про надання маркетингових та рекламних послуг (зокрема, за Договором з ТОВ «_________________» №_________________від _________________та з ТОВ «_________________» №_________________від _________________та №_________________від _________________) обсяги продукції торгової марки «_________________», яка була реалізована ТОВ «___________» дистриб’юторам за діючими Дистриб’юторськими договорами для її подальшої реалізації кінцевим споживачам – споживачам реклами, яка була замовлена та оплачена ТОВ «___________», - істотно зріс. Про це свідчать, зокрема, такі показникизгідно таблиці:
Номенклатура 2 011р. 9 міс. 2012 р. Темп зростання, %
Сума продажу з ПДВ, грн. Кількість, тн Сума продажу з ПДВ, грн. Кількість, тн Сума продажу з ПДВ Кількість
Товари ТМ "________" ___________ ___________ ___________ ___________ __% __%
Всього ___________ ___________ ___________ ___________ ____% __%

що підтверджується Звітом з продажу товарів ТМ «___________» (копія додається).
Таким чином, понесені ТОВ «___________» витрати на оплату рекламних та маркетингових послуг мають безпосередній зв’язок з господарською діяльністю ТОВ «___________», оскільки призвели до збільшення обсягів продажу продукції ТМ «___________» на 161%.
Відповідно до підпункту 14.1.27 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 2755-VI (далі – ПК України), витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Відповідно до підпункту 140.1.5. пункту 140.1. статті 140 ПК України, витрати платника податку на проведення реклами є витратами подвійного призначення, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.
Згідно з підпунктом 14.1.108. пункту 14.1. статті 14 ПК України, маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).
Мерчандайзинг (англ. (merchandising) походить від англійського merchandise - товари, сприяння продажу будь-якого товару) - один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу - вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин, організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг.
Відповідно до підпудпункту г) підпункту 138.10.3. пункту 138.10. статті 138 ПК України, витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) відносяться до складу інших витрат, а саме – витрат на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг. При цьому звертаємо Вашу увагу на те, що витрати на рекламу зазначені в якості виключення зі складу витрат, які не пов’язані з провадженням господарської діяльністю та які не включаються до складу витрат згідно підпункту 139.1.1. пункту 139.1. статті 139 ПК України. Отже, витрати на рекламу включаються до складу валових витрат підприємства.
Згідно з пунктом 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318, витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) відносяться до складу витрат на збут.
Відповідно до абзацу 9 Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат, затвердженої наказом Державної податкової служби України від 15.02.2012р. №123, рекламні та маркетингові послуги можуть, зокрема, оплачуватись та проводитись за ініціативи власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб'ютора, торговельної мережі. При цьому витрати на маркетингові та рекламні послуги несе безпосередньо замовник цих послуг.
ТОВ «___________», як законний правоволоділець торговельної марки «___________» та водночас єдиний імпортер в Україні продукції виробництва ТОВ «___________», - має повне право ініціювати, замовляти, проводити та оплачувати рекламні та маркетингові послуги, направлені на підвищення та/або підтримання обізнаності та інтересу споживачів до торговельної марки та до продукції виробництва ТОВ «___________» і нести при цьому витрати на оплату таких послуг, відносячи при цьому такі витрати до складу витрат на збут.
Виходячи з вищевикладеного, висновки перевіряючих про безпідставне віднесення до складу валових витрат витрат на оплату рекламних та маркетингових послуг, є помилковими.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

6. Стосовно заниження податкових зобов’язань з ПДВ за результатами аналізу перевіряючими цін реалізації імпортованих товарів
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 27) вказано, що за результатами аналізу ціни реалізації імпортованих товарів (таблиця 1 до акту перевірки) встановлено, що підприємством занижено податкові зобов’язання на загальну суму ___________ грн.
По-перше, в зв’язку з тим, що вищезазначена таблиця №1 не надана, неможливо виявити підстави перевіряючих щодо зроблених висновків.
По-друге, підприємство реалізовуючи товари за договірними (контрактними) цінами при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість керується п. 188.1. ст. 188 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями.
Виходячи з вищевикладеного, висновки перевіряючих щодо заниження підприємством податкових зобов’язань є безпідставними.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

7. Стосовно завищення податкового кредиту через відсутність податкових накладних
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 32, 34, 35) вказано, що підприємство порушило п. 44.1. ст. 44, п.198.3 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями, та включило для формування податкової звітності дані не підтвердженні документами.
ТОВ «___________» повідомляю, що включало до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, підтвердженні оригіналами податкових накладних, оформлених згідно вимог законодавства.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

8. Стосовно завищення податкового кредиту враховуючи порушення, викладені в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту
Перевіряючими в Акті перевірки (сторінка 30, 34, 35) вказано, що в зв’язку з порушеннями, викладеними в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту підприємство зависило податковий кредит на загальну суму ___________ грн.
Звертаємо Вашу увагу на те, що ТОВ «___________» заперечує порушення ним податкового та іншого законодавства, в т.ч. зазначені в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту.
Крім того, відповідно до ст.198.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями та ст. 7.4.1 Закону України «Про податок на додану вартість» право на віднесення сум податкового кредиту виникає у разі здійснення придбання або виготовлення товарів та послуг, а згідно ст. 198.3 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. та ст. 7.4.1 Закону України «Про податок на додану вартість» право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
У зв’язку з чим твердження про завищення податного кредиту через порушення, зазначенні в п. 5, 6, 7 Розділу 3.1.2 акту вважаємо безпідставним.
Твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті даного питання також не відповідають дійсності, оскільки жодних вимог чи пропозицій про надання пояснень до посадових осіб ТОВ «___________» від перевіряючих не надходило.

У зв’язку з вищевикладеним, на переконання ТОВ «___________», висновки перевіряючих Акті перевірки про наявність порушень з боку ТОВ «___________» чи його посадових осіб чинного податкового та іншого законодавства України є помилковими та не відповідають фактичним обставинам і наявним документам.
У зв’язку з цим, ТОВ «___________» вважає, відповідно, необгрунтованими і похідні висновки в податкових повідомленнях-рішеннях, в Рішенні ДПС у м.Києві про результати розгляду первинної скарги та в Рішенні Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду повторної скарги про: заниження сум податку на прибуток підприємств; зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств; заниження сум податку на додану вартість; зменшення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів.
Згідно пункту 56.1. статті 56 ПК України, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
Відповідно до пункту 10 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012р. №1203, обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом державної податкової служби у визначених Податковим кодексом України випадках, або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби є правомірним, покладається на органи державної податкової служби.
Не відповідають дійсності й твердження перевіряючих про ненадання пояснень посадовими особами ТОВ «___________» по суті фактичних обставин у кожному випадку, що розглядаються, оскільки жодних запитів чи пропозицій про надання пояснень по суті спірних питань від перевіряючих до посадових осіб ТОВ «___________» не надходило. Перевіряючі взагалі не вимагали надання з боку ТОВ «___________» копій документів чи пояснень посадових осіб, так само як і не повідомляли в ході перевірки про можливі порушення податкового чи іншого законодавства України. ТОВ «___________» не мало можливості ні спростувати, ні пояснити перевіряючим свою позицію, оскільки інформація про можливу наявність порушень до ТОВ «___________» чи його посадових осіб не надходила.
Окремо акцентуємо Вашу увагу на тому, що Акт перевірки надійшов до ТОВ «___________» не в повному обсязі – зокрема, товариством не отримано додатки №1, №2, №3, №5, які згадуються в тексті Акта перевірки та використовуються перевіряючими в якості підтвердження порушень з боку товариства.
Даний факт не врахований і при розгляді первинної скарги в ДПС у м.Києві та при розгляді повторної скарги Міністерством доходів і зборів України, оскільки Рішення про результати розгляду первинної скарги та Рішення про результати розгляду повторної скарги також містять посилання на відсутні у ТОВ «___________» додатки.

На переконання ТОВ «___________», перевіряючими особами не лише не доведено з посиланням на чинні нормативні акти України правомірність висновків про порушення з боку ТОВ «___________» податкового чи іншого законодавства України, але й навпаки, - на підставі вищевикладеної аргументації ТОВ «___________» вважає що будь-які порушення податкового та іншого законодавства України в діях ТОВ «___________» та його посадових осіб відсутні, а висновки перевіряючих абсолютно не грунтуються на фактичних обставинах та прямо відверто протирічать договорам та іншим документам.

У зв’язку з цим ТОВ «___________» не погоджується повністю з податковими повідомленнями-рішеннями ДПІ у ___________ районі м.Києва від ___________ №___________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (___________грн. за основним платежем та ___________грн. за штрафними санкціями), від ___________№___________ (форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі ___________грн., від ___________№___________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (___________грн. за основним платежем та ___________грн. за штрафними санкціями), від ___________ №___________(форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (___________грн. за основним платежем та ___________ грн. за штрафними санкціями), з Рішенням ДПС у м.Києві від ___________№___________про результати розгляду первинної скарги, з Рішенням міністерства доходів і зборів України від ___________№___________про результати розгляду повторної скарги, а також з висновками перевіряючих в частині порушення ТОВ «___________» податкового та іншого законодавства України, вказаними в Акті перевірки, в частинах:
1. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 6 Акта перевірки) – стосовно завищення валових витрат за період з ___________по ___________ на суму ___________грн., у тому числі по періодам:
- 2010 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ___________грн.;
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
2. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 9 Акта перевірки) - стосовно завищення задекларованих показників у рядку 04.13 Декларації «інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12» на загальну суму ___________грн., в тому числі у 4 кварталі 2010 року в сумі ___________грн.
3. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 11-13) - стосовно завищення задекларованих показників у рядку 05.1 «Витрати операційної діяльності, собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» на загальну суму ___________грн., у тому числі по періодам:
- за 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.
4. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 14 Акта перевірки) – стосовно завищення задекларованих показників у рядків 06.3 ВЗ Декларації «Витрати на збут» на загальну суму ___________грн., в тому числі по періодам:
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________ грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________ грн.
5. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 14-19 Акта перевірки) – стосовно наявності ознак фіктивності в діяльності ТОВ «___________» та відсутності зв’язку витрат на рекламу з господарською діяльністю ТОВ «___________»;
6. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 12-13, 16-17 Акта перевірки) – стосовно відсутності підстав для використання ТОВ «___________» торговельної марки «___________»;
7. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 19 Акта перевірки) – стосовно безпідставного віднесення до складу валових витрат у рядку 06 «Інші витрати» Декларації податку на прибуток сум витрат по послугах наданих ТОВ «___________» в загальній сумі ___________грн., в т.ч. по періодам:
- за 2 квартал 2012 року в сумі ___________ грн.;
- за 3 квартал 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
8. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 20-21 Акта перевірки) – стосовно безпідставного віднесення до складу валових витрат у рядку 06 «Інші витрати» Декларації податку на прибуток сум витрат по послугах наданих ТОВ «___________» в загальній сумі ___________ грн., в т.ч. по періодам:
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
9. Підпункту 3.2.1. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінка 25 Акта перевірки) – стосовно заниження податкових зобов’язань по податку на додану вартість на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- березень 2012 року в сумі ___________грн.;
- квітень 2012 року в сумі ___________грн.;
10. Підпункту 3.2.1. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 26-27 Акта перевірки) – стосовно заниження задекларованих показників у рядку 01.1 колонка Б Декларацій «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20%, крім імпорту товарів» у загальній сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- березень 2012 року в сумі ___________грн.;
- квітень 2012 року в сумі ___________грн.;
11. Підпункту 3.2.2. «Податковий кредит» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 28-30 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту по податку на додану вартість всього в сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2010р. – ___________грн.;
- листопад 2011р. – ___________грн.;
- грудень 2011р. – ___________грн.;
- січень 2012р. – ___________ грн.;
- лютий 2012р. – ___________грн.;
- травень 2012р. – ___________грн.;
- червень 2012р. – ___________грн.;
- липень 2012р. – ___________грн.;
- серпень 2012р. – ___________грн.;
- вересень 2012р. – ___________грн.
12. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 31-33 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту внаслідок взаємовідносин з ТОВ «___________» та ТОВ «___________» на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2011р. – ___________грн.;
- грудень 2011р. – ___________ грн.;
- січень 2012р. – ___________ грн.;
- лютий 2012р. – ___________ грн.;
- травень 2012р. – ___________ грн.;
- червень 2012р. – ___________ грн.;
- липень 2012р. – ___________ грн.;
- серпень 2012р. – ___________грн.;
- вересень 2012р. – ___________грн.
13. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінка 34 Акта перевірки) – стосовно безпідставного завищення податкового кредиту по податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «___________» за період з ___________по ___________ на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2010 року в сумі ___________грн.
14. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 34-36 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту по податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «___________» у лютому 2012 року на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- лютий 2012 року в сумі ___________грн.
15. Підпункту 3.2.3. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість, правомірності декларування сум податку, що підлягають бюджетному відшкодуванню» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 36-39 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на додану вартість всього в сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- серпень 2012 року – в сумі ___________ грн.;
- вересень 2012 року – в сумі ___________грн.
та зменшення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- квітень 2011 року – в сумі ___________грн.;
- липень 2012 року – в сумі ___________грн.
16. Підпункту 1 пункту 3 «Висновок» (сторінка 50 Акта перевірки) – стосовно порушень пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.4.4. п.5.4. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, пп.138.1.1. п.138.1., п.138.2. ст. 138, Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ___________грн., в тому числі по періодах:
- 2010 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ___________грн.;
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року у сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартали 2012р. – ___________грн.;
- зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування за 3 квартали 2012 року у сумі ___________грн.
17. Підпункту 2 пункту 3 «Висновок» (сторінка 50 Акта перевірки) – стосовно порушень п.п. 7.2.4. п.7.2., п.п. 7.4.1., п.п. 7.4.5., п. 7.4., ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР, п. 188.1. ст. 188, п. 190.1. ст. 190, п. 198.3. ст. 198, п. 198.6. ст. 198, п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, що призвело до заниження податку на додану вартість у сумі ___________грн., в тому числі:
- серпень 2012 року в сумі ___________грн.;
- вересень 2012 року в сумі ___________грн.;
та зменшено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі ___________грн., в тому числі по періодах:
- квітень 2011 року в сумі ___________грн.;
- липень 2012 року в сумі ___________грн.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись: п.5.1. ст. 5, пп. 5.4.4. п. 5.4. ст. 5, Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»; ст. 1 Закону України «Про рекламу», пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14, пп. 14.1.108. п. 14.1. ст. 14, пп.56.1. ст. 56, ппп. г) пп. 138.10.3. п.138.10. ст. 138, пп. 139.1.1. п. 139.1. ст. 139, пп. 140.1.5. п. 140.1. ст. 140 Податкового кодексу України; ст. 55, ч.2 ст. 63 Господарського кодексу України; ст.ст. 80 - 92, ч.ч.2,4 ст. 87, ст.203, ст. 204, ст. 215, ст. 421, ст. 422, ч.ч.3, 4 ст. 426 Цивільного кодексу України; п. 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318; п.10 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012р. №1203; абз. 9 Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат, затвердженої наказом Державної податкової служби України від 15.02.2012р. №123, п. 2 Указу Президента України від 18.03.2013р. №141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України», ст.ст. 2-11, 15, 17-18, 47-51, 69-71, 79, 87, 94, 99, 101, 103, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану позовну до розгляду;
2. Визнати протиправними та скасувати повністю податкові повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м.Києва від __________№__________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток приватних підприємств (__________грн. за основним платежем та __________грн. за штрафними санкціями), від __________ №__________ (форма «Р») про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності податком на прибуток у розмірі __________грн., від __________ №__________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість по вітчизняних товарах (роботах, послугах) (__________грн. за основним платежем та __________грн. за штрафними санкціями), від __________ №__________ (форма «Р») про визначення податкового зобов’язання по податку на додану вартість (__________ грн. за основним платежем та __________ грн. за штрафними санкціями);
3. Визнати протиправним та скасувати Рішення Державної податкової служби у м.Києві від __________ №__________про результати розгляду первинної скарги;
4. Визнати протиправним та скасувати Рішення Міністерства доходів і зборів України від __________ №__________про результати розгляду повторної скарги;
5. Визнати протиправним та скасувати Акт №__________від __________ про результати планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «__________» (код за ЄДРПОУ __________) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з __________по __________, валютного та іншого законодавства за період з __________ по __________ в частинах:
5.1. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 6 Акта перевірки) – стосовно завищення валових витрат за період з ___________по ___________ на суму ___________грн., у тому числі по періодам:
- 2010 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ___________грн.;
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
5.2. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 9 Акта перевірки) - стосовно завищення задекларованих показників у рядку 04.13 Декларації «інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12» на загальну суму ___________грн., в тому числі у 4 кварталі 2010 року в сумі ___________грн.
5.3. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 11-13) - стосовно завищення задекларованих показників у рядку 05.1 «Витрати операційної діяльності, собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» на загальну суму ___________грн., у тому числі по періодам:
- за 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.
5.4. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 14 Акта перевірки) – стосовно завищення задекларованих показників у рядків 06.3 ВЗ Декларації «Витрати на збут» на загальну суму ___________грн., в тому числі по періодам:
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________ грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________ грн.
5.5. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 14-19 Акта перевірки) – стосовно наявності ознак фіктивності в діяльності ТОВ «___________» та відсутності зв’язку витрат на рекламу з господарською діяльністю ТОВ «___________»;
5.6. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 12-13, 16-17 Акта перевірки) – стосовно відсутності підстав для використання ТОВ «___________» торговельної марки «___________»;
5.7. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінка 19 Акта перевірки) – стосовно безпідставного віднесення до складу валових витрат у рядку 06 «Інші витрати» Декларації податку на прибуток сум витрат по послугах наданих ТОВ «___________» в загальній сумі ___________грн., в т.ч. по періодам:
- за 2 квартал 2012 року в сумі ___________ грн.;
- за 3 квартал 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
5.8. Підпункту 3.1.2. «Валові витрати» (сторінки 20-21 Акта перевірки) – стосовно безпідставного віднесення до складу валових витрат у рядку 06 «Інші витрати» Декларації податку на прибуток сум витрат по послугах наданих ТОВ «___________» в загальній сумі ___________ грн., в т.ч. по періодам:
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 1 квартал 2012 року в сумі ___________грн.;
- півріччя 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 2 квартал 2012р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року в сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартал 2012р. – ___________грн.
5.9. Підпункту 3.2.1. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінка 25 Акта перевірки) – стосовно заниження податкових зобов’язань по податку на додану вартість на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- березень 2012 року в сумі ___________грн.;
- квітень 2012 року в сумі ___________грн.;
5.10. Підпункту 3.2.1. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 26-27 Акта перевірки) – стосовно заниження задекларованих показників у рядку 01.1 колонка Б Декларацій «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20%, крім імпорту товарів» у загальній сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- березень 2012 року в сумі ___________грн.;
- квітень 2012 року в сумі ___________грн.;
5.11. Підпункту 3.2.2. «Податковий кредит» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 28-30 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту по податку на додану вартість всього в сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2010р. – ___________грн.;
- листопад 2011р. – ___________грн.;
- грудень 2011р. – ___________грн.;
- січень 2012р. – ___________ грн.;
- лютий 2012р. – ___________грн.;
- травень 2012р. – ___________грн.;
- червень 2012р. – ___________грн.;
- липень 2012р. – ___________грн.;
- серпень 2012р. – ___________грн.;
- вересень 2012р. – ___________грн.
5.12. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 31-33 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту внаслідок взаємовідносин з ТОВ «___________» та ТОВ «___________» на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2011р. – ___________грн.;
- грудень 2011р. – ___________ грн.;
- січень 2012р. – ___________ грн.;
- лютий 2012р. – ___________ грн.;
- травень 2012р. – ___________ грн.;
- червень 2012р. – ___________ грн.;
- липень 2012р. – ___________ грн.;
- серпень 2012р. – ___________грн.;
- вересень 2012р. – ___________грн.
5.13. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінка 34 Акта перевірки) – стосовно безпідставного завищення податкового кредиту по податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «___________» за період з ___________по ___________ на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- листопад 2010 року в сумі ___________грн.
5.14. Підпункту 3.2.2. «Податкові зобов’язання» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 34-36 Акта перевірки) – стосовно завищення податкового кредиту по податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «___________» у лютому 2012 року на загальну суму ___________грн., в т.ч. по періодах:
- лютий 2012 року в сумі ___________грн.
5.15. Підпункту 3.2.3. «Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість, правомірності декларування сум податку, що підлягають бюджетному відшкодуванню» пункту 3.2. «Податок на додану вартість» (сторінки 36-39 Акта перевірки) – стосовно заниження податку на додану вартість всього в сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- серпень 2012 року – в сумі ___________ грн.;
- вересень 2012 року – в сумі ___________грн.
та зменшення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі ___________грн., в т.ч. по періодах:
- квітень 2011 року – в сумі ___________грн.;
- липень 2012 року – в сумі ___________грн.
5.16. Підпункту 1 пункту 3 «Висновок» (сторінка 50 Акта перевірки) – стосовно порушень пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.4.4. п.5.4. ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР, пп.138.1.1. п.138.1., п.138.2. ст. 138, Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств всього в сумі ___________грн., в тому числі по періодах:
- 2010 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2010р. – ___________грн.;
- 2011 рік у сумі ___________грн., в т.ч. за 4 квартал 2011р. – ___________грн.;
- 3 квартали 2012 року у сумі ___________грн., в т.ч. за 3 квартали 2012р. – ___________грн.;
- зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування за 3 квартали 2012 року у сумі ___________грн.
5.17. Підпункту 2 пункту 3 «Висновок» (сторінка 50 Акта перевірки) – стосовно порушень п.п. 7.2.4. п.7.2., п.п. 7.4.1., п.п. 7.4.5., п. 7.4., ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР, п. 188.1. ст. 188, п. 190.1. ст. 190, п. 198.3. ст. 198, п. 198.6. ст. 198, п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, що призвело до заниження податку на додану вартість у сумі ___________грн., в тому числі:
- серпень 2012 року в сумі ___________грн.;
- вересень 2012 року в сумі ___________грн.;
та зменшено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у сумі ___________грн., в тому числі по періодах:
- квітень 2011 року в сумі ___________грн.;
- липень 2012 року в сумі ___________грн.
6. Всі судові витрати покласти на відповідачів.

Додатки:
1. Завірена копія податкового повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м.Києва від __________ №__________ (1 арк.);
2. Завірена копія податкового повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м.Києва від __________№__________ (1 арк.);
3. Завірена копія податкового повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м.Києва від __________№__________ (1 арк.);
4. Завірена копія податкового повідомлення-рішення ДПІ у __________ районі м.Києва від __________№__________ (1 арк.);
5. Завірена копія Акта перевірки №__________від __________з Додатком №4 до нього (53 арк.);
6. Завірена копія заперечень на Акт перевірки (19 арк.);
7. Завірена копія Доповнень до заперечень на Акт перевірки (2 арк.);
8. Завірена копія Листа ДПІ у __________ районі м.Києва вих. №__________ від __________про відмову у задоволенні Заперечень на Акт перевірки (2 арк.);
9. Завірена копія Первинної скарги №__________від __________на податкові повідомлення-рішення та Акт перевірки (20 арк.);
10. Завірена копія Рішення ДПС у м.Києві від __________№__________про результати розгляду первинної скарги (6 арк.);
11. Завірена копія Повторної скарги №__________від __________ на Рішення ДПС у м.Києві, податкові повідомлення-рішення та на Акт перевірки (21 арк.);
12. Завірена копія Рішення Міністерства доходів і зборів України від __________№__________про результати розгляду повторної скарги (5 арк.);
13. Завірені копії Договору №__________від __________з ТОВ «__________», додатків, додаткових угод, актів здачі-прийняття робіт, рахунків-фактур та податкових накладних до нього (17 арк.);
14. Завірена оборотно-сальдової відомості по рахунку «Валові витрати» (податковий облік) за 4 кв. 2010р. (1 арк.);
15. Завірена копія Свідоцтва на товарний знак (знак обслуговування) №__________, виданого Федеральною службою РФ з питань інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (2 арк.);
16. Завірена Сертифікату про міжнародну реєстрацію (в т.ч. в Україні) №__________ з перекладом на українську мову (7 арк.);
17. Завірена копія з нотаріального перекладу Сертифікату про міжнародну реєстрацію (в т.ч. в Україні) №__________ (8 арк.);
18. Завірена копія Ліцензійного договору №__________від __________з додатками 12арк.);
19. Завірена копія Листа-дозволу на використання торговельних марок (1 арк.);
20. Завірена копія Дистриб’юторського договору №__________від __________з ТОВ «__________» (11 арк.);
21. Завірені копії видаткових накладних та довіреностей, що підтверджують обсяги поставок продукції за Дистриб’юторським договором №__________від __________з ТОВ «__________» (17 арк.);
22. Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «__________» (1 арк.);
23. Завірена копія Статуту ТОВ «__________» (16 арк.);
24. Завірена копія довідки зі статуправління (2 арк.);
25. Завірена копія Протоколу №__________ від __________Установчих Зборів Учасників ТОВ «__________» (6 арк.);
26. Завірена копія Протоколу №__________від __________ про призначення керівника з перекладом на українську мову (5 арк.);
27. Завірені копії Дистриб’юторських договорів (110 арк.);
28. Завірена копія Звіту з продажу товарів ТМ «__________» (1 арк.);
29. Оригінал платіжного доручення про сплату судового збору (1 арк.);
30. Копії позовної заяви з додатками для відповідачів (3 екз. по 370 арк. кожен, разом 1 110 арк.);

Всього позовна заява разом з додатками на 1 481 (одна тисяча чотирьохстах восьмидесяти одному) аркуші.

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«__________»
__________

Авторські права на дану статтю належать

Юридичній компанії “Професійна Юридична Група”

Просимо звертати увагу на дати публікації: статті актуальні лише на дату розміщення і не коригуються із зміною законодавства.

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 
 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal