Довіреність від юридичної особи-нерезидента на підписання та реєстрацію змін до статуту українського ТОВ

November 23, 2014 By: Professional Legal Group Category: Creation of business entities

ДОВІРЕНІСТЬ
місто _____________, _______________________ дві тисячі _______________ року

______________________ «______________________», юридична особа, яка зареєстрована в Реєстрі комерсантів та товариств Люксембургу __.__._____р. під номером ___________, юридична адреса: Люксембург, L-____, м.Люксембург, вулиця ____________, __ (Luxembourg, L-____, rue __________, __), в особі представника за довіреністю _________________________, громадянина України (паспорт громадянина України серії ___ №_________________, виданий ______________________ «___»_______________ _________________, ідентифікаційний номер _____________, зареєстрований за адресою:_______________), який діє на підставі довіреності №___ від _____________________, посвідченої _________________________________,

даною довіреністю уповноважує:

громадянку України __________________________, «__» ______________ 19___ року народження, паспорт громадянина України серії __ №______________, виданий ______________________________________ «__» ________________ ____р., яка зареєстрована за адресою: _____, вул. __________________, ___, кв. ____ та/або ___________________________________, «__» __________________ 19___ року народження, паспорт громадянина України серії __ №______________, виданий ______________________________________ «__» ________________ ____р., який зареєстрована за адресою: _____, вул. __________________, ___, кв. ____,
з правом кожного з них діяти окремо та самостійно, представляти інтереси Компанії при проведенні Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________________» (ідентифікаційний код _______________, зареєстроване в Україні) (далі – Товариство) з правом ухвального голосу, при підписанні та державній реєстрації змін до Статуту та/або нової редакції Статуту Товариства, а також представляти інтереси Компанії в банківських установах, в будь-яких інших підприємствах, установах, організаціях чи перед їх посадовими особами з усіх питань, що стосуються відкриття та розпорядження від імені Компанії інвестиційними рахунками з правом розпорядчого підпису, представляти інтереси Компанії при укладенні договорів купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства.
З цією метою ____________________________ та/або _______________________ (з правом кожного з них діяти самостійно) надаються права:
1. ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників Товариства, брати участь на Загальних Зборах Учасників, вносити питання до порядку денного, брати участь в голосуванні, приймати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Учасників Товариства (в тому числі рішень про збільшення Статутного капіталу Товариства), підписувати протоколи чи інші документи за результатами проведення Загальних Зборах Учасників Товариства;
2. підписувати (в тому числі у нотаріуса) від імені Компанії договори купівлі-продажу частки чи її частини в Статутному капіталі Товариства, що передбачають придбання або відчудження частки чи будь-якої її частини в Статутному капіталі Товариства, заяви про вступ або вихід до/зі складу Учасників Товариства, підписувати будь-які інші документи, пов’язані зі вступом чи виходом Компанії до/зі складу Учасників Товариства та/або зі збільшенням Статутного капіталу Товариства;
3. затверджувати та підписувати від імені Компанії всі необхідні документи (в т.ч. у нотаріуса): протокол Загальних Зборів Учасників Товариства, нову редакцію Статуту Товариства та/або зміни до Статуту Товариства, підписувати інші документи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства (в тому числі у зв’язку зі зміною складу учасників Товариства, зміною розміру Статутного капіталу Товариства та ін.);
4. представляти інтереси Компанії в будь-яких державних органах та установах, зокрема, у державного реєстратора, органах статуправління, податкових органах, фондах соціального страхування, в будь-яких інших державних та недержавних підприємствах, організаціях та установах, банківських установах, а також перед їх посадовими особами з усіх питань, що стосуються підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства (в тому числі у зв’язку зі зміною складу Учасників та/або Статутного капіталу Товариства);
5. заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені Компанії оригінали та копії документів, зокрема, реєстраційні картки, свідоцтво про державну реєстрацію, нову редакцію Статуту та/або зміни до Статуту Товариства, довідку зі статуправління, довідку 4-ОПП, повідомлення з фондів соціального страхування, банківські картки зі зразками підписів, а також будь-які інші документи і матеріали, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства, оплачувати державні мита і збори, вартість інших супутніх послуг;
6. представляти інтереси Компанії в банківських установах з усіх питань, які стосуються державної реєстрації нової редакції Статуту та/або змін до Статуту Товариства, підписувати будь-які необхідні для цього документи в банківських установах;
7. відкривати від імені Компанії інвестиційні рахунки в банківських установах, розпоряджатися від імені Компанії інвестиційними рахунками з правом розпорядчого підпису; виступати уповноваженою особою Компанії при нотаріальному посвідченні банківських карток для відкриття інвестиційних чи інших банківських рахунків від імені Компанії; замовляти та отримувати оригінал довідки про формування статутного капіталу Товариства; отримувати виписки по рахунках, оплачувати вартість послуг нотаріуса, банківських установ; здійснювати від імені Компанії реєстрацію в якості іноземної інвестиції внеску Компанії до статутного капіталу Товариства, а також здійснювати будь-які інші дії в банківських установах чи інших підприємствах, установах, організаціях з усіх питань, що стосуються відкриття та розпорядження інвестиційними рахунками Компанії.
Перелік вищевказаних повноважень не є вичерпним. Компанія розглядає дану довіреність як повну та необмежену, ратифікуючи та підтверджуючи всі дії, які будуть законно здійснювати _____________________________ та/або ________________________ в інтересах та від імені __________________________ «____________» при проведенні Загальних Зборів Учасників, прийнятті рішень Загальними Зборами Учасників Товариства, підписанні нової редакції Статуту та/або змін до Статуту, зміні складу Учасників, збільшенні та формуванні Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________» (ідентифікаційний код ______________).

Дана довіреність видана строком на три роки і дійсна до _____________________ дві тисячі __________________ року, з правом передоручення повноважень по ній третім особам.

________________________________________________________________

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.