Скарга на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця

December 17, 2018 By: Professional Legal Group Category: Executory process

Вих.№_____
від ________

Заявник:

Особа, рішення, дії та бездіяльність якої оскаржуються:

Солом’янський районний суд м. Києва
03113, м.Київ, вул.П.Шутова, 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«___________________»
Місцезнаходження: _____, м.Київ, ____________
Код ЄДРПОУ ___________
Телефон: +38 (044) __________
Факс: +38 (044) _________________

Старший державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві
____________________________
____, м. Київ, _________________

Скарга
на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця

"__" ________________ 20___ року Апеляційним судом міста Києва прийнято рішення у справі №______________, яким зобовʼязано Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________» (далі – заявник або ТОВ «____________») поновити __________ на посаді ___________________ з "__" ____________ 20__р., внести запис до трудової книжки, стягнути з ТОВ «___________________» на користь ___________ середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі ___________ грн. та моральну шкоду в сумі ____________ грн. (копія рішення суду додається).
При цьому в резолютивній частині рішення суду зазначено: «Визначена судом сума середнього заробітку підлягає стягненню на користь позивача за вирахуванням суми прибуткового податку та інших обовʼязкових платежів.» (див. останній абз. на стор. 3 рішення суду, копія додається).
"__" ______________ 20__ року Соломʼянським районним судом міста Києва на виконання вищевказаного рішення Апеляційного суду міста Києва видано виконавчий лист №________.
"__" _______________ 20__ року Старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві __________________________ на підставі вищевказаного виконавчого листа винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень (копії додаються):
- №__________ про зобовʼязання ТОВ «__________________» внести до трудової книжки ____________ запис;
- №_____________ про поновлення _____________ на посаді __________;
- №____________ про стягнення з ТОВ «___________» на користь __________ моральної шкоди в сумі _________ грн.;
- №_________ про стягнення на користь _____________ середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі ____________ грн.

Після отримання вищевказаних постанов ТОВ «___________» було вжито негайних заходів для самостійного добровільного виконання виконавчого документа, а саме:
- Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» було прийнято Наказ №___ від "__" _____________ 20__р. про поновлення ____________ на роботі на посаді ________________ з "__" __________ 20__р. (копія додається);
- "__" ___________ 20__р. на адресу _____________ було відправлено лист вих. №____ від "__" ____________ 20__р. з проханням зʼявитись до ТОВ «__________» з трудовою книжкою для внесення відповідного запису, текст якого визначено рішенням суду (копія листа та поштових документів про його відправлення додаються);
- "__" ___________ 20___р. на адресу __________ було відправлено лист вих. №____ від "__" _____________ 20__р. про прийняття Генеральним директором ТОВ «_____________» наказу про поновлення _____________ на роботі та з проханням приступити до виконання трудових обовʼязків (копія листа та поштових документів про його відправлення додаються);
- "__" ___________ 20__р. ТОВ «________» було самостійно у добровільному порядку виконано виконавчий документ, сплачено на користь стягувача - _____________________________ грошові кошти в сумі ___________,___ гривень (копія платіжного доручення додається) згідно реквізитів, вказаних у поданій ним до ТОВ «_________________» заяви (копія додається). При цьому ТОВ «_____________», попередньо вирахувало із суми середнього заробітку ___________________,__ гривень. та сплатило до Державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб у сумі ______,____ гривень. Обовʼязок такого вирахування покладений на ТОВ «___________» безпосередньо рішенням Апеляційного суду міста Києва від "__" ____________ 20__ року (див. останній абз. на стор. 3 рішення суду, що додається). Крім того, в постанові про відкриття виконавчого провадження №____________ від "__" __________ 20__р., виданої на виконання виконавчого листа за вищевказаним рішенням суду, постановлено «стягнути з ТОВ «______________» на користь _________________ середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі _______________ грн.». Нарахування та виплата середнього заробітку в будь-якому випадку, незалежно від підстави виплати, передбачає попереднє нарахування та утримання сум податку з доходів фізичних осіб та інших обовʼязкових платежів, які нараховуються та утримуються при виплаті заробітної плати згідно чинного законодавства України.
Разом з цим, звертаємо увагу суду на те, що єдиний соціальний внесок на середній заробіток за час вимушеного прогулу _________________ в сумі __________,__ грн. був нарахований та сплачений заявником за власний рахунок та не вирахуваний із суми середнього заробітку (копія платіжного доручення додається).
Заявником було належним чином повідомлено (з наданням копій підтверджуючих документів) Відділ державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у місті Києві про повне виконання ТОВ «______________» всіх вимог резолютивної частини рішення суду, а також постанов про відкриття виконавчого провадження. При цьому заявник неодноразово просив закінчити виконавчі провадження у звʼязку з їх повним виконанням (копії листів з вхідними відмітками та документами, що підтверджують поштове відправлення, додаються).
Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999р. №606-XIV, у разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення боржником до початку його примусового виконання державний виконавець закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому цим Законом. Виконавчий збір та витрати, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються.
Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження підлягає закінченню у разі фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову з обов'язковим мотивуванням підстав її винесення (частина 3 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження»).
Відповідно до частини 1 статті 76 Закону України «Про виконавче провадження», виконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або розпорядження власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, який прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника, після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.
Однак Старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ________________________, в порушення вимог чинного законодавства України (в тому числі вищевказханих положень Закону України «Про виконавче провадження»), без належного аналізу резолютивної частини рішення суду, що підлягало виконанню, та без врахування особливостей стягнення заробітної плати й прирівняних до неї виплат, було встановлено, що вирахувана та сплачена до Державного бюджету України сума податку з доходів фізичних осіб у розмірі _________,___ грн. підлягала сплати не до Державного бюджету України, а стягувачеві – _______ Внаслідок чого, на переконання державного виконавця, залишок боргу становить ________,___ грн., і, крім того, з ТОВ «___________» підлягає стягненню також виконавчий збір у розмірі _______,___ грн. (див. частину «ВСТАНОВЛЕНО:» постанови про арешт коштів боржника від "__" ___________ 20__р., копія додається).
Внаслідок вищевказаного, "__" __________ 20__р. державним виконавцем було прийнято постанову про арешт коштів боржника (виконавче провадження №_________) (копія разом із супровідним листом додається).
В порушення вимог частини 1 статті 31 та частини 4 статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», ТОВ «______________» не було відправлено копії постанови про арешт коштів. Згідно з частиною 4 статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику.
Копія постанови про арешт коштів була отримана заявником лише "__" __________ 20__р. під час особистого прийому у державного виконавця та після факту накладення арешту одночасно трьома банками на загальну суму, що втричі перевищує розмір боргу, вказаний у постанові про арешт (кожен з банків наклав арешт на суму в розмірі _______,__грн., загалом – __________,__ грн.). Це, в свою чергу, є грубим порушенням частини 6 статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» (стягнення на майно боржника звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом) та частини 3 статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» (постановою про арешт може бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій та застосованих державним виконавцем штрафів).
ТОВ «___________» вважає вищевказані рішення, дії та бездіяльність державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ____________________ неправомірними.
Згідно з частиною 2 статті 82 Закону України «Про виконавче провадження», боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ (частина 4 статті 82 Закону України «Про виконавче провадження»).
Відповідно до пункту 14 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. №6 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах», ураховуючи, що провадження з виконання судових рішень є завершальною і невід'ємною частиною (стадією) судового провадження по конкретній справі, в якій провадження за скаргою не відкривається, а за подання позовної заяви сплачено відповідний судовий збір, ні розділом VII ЦПК, ні Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір" (частина перша статті 3) не передбачено необхідність сплати судового збору за подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то за подання скарги судовий збір не сплачується.

У зв’язку з вищевикладеним, а також керуючись: ст.ст. 27, 49, 57, 76, 82 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 383 – 385 Цивільного процесуального кодексу України, п. 14 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. №6 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах»,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану скаргу до розгляду;
2. Визнати неправомірними дії Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ___________________ щодо визначення суми залишку боргу, що підлягає сплаті на користь стягувача _________________, в сумі ___________,____ грн.;
3. Визнати неправомірними дії Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві _____________________ щодо покладення на ТОВ «________» обовʼязку по сплаті виконавчого збору в сумі ________,__ грн;
4. Визнати неправомірними дії Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві __________________________________ щодо винесення постанови про арешт коштів боржника від "__" _______________ 20__р. (виконавче провадження №__________);
5. Визнати неправомірною бездіяльність Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві __________________ щодо незакінчення виконавчих проваджень №________, №________, №__________ та №__________ у звʼязку з фактичним виконанням ТОВ «____________» в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом (пункт 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження»);
6. Зобовʼязати Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві ________________скасувати постанову про арешт коштів боржника від "__" _________ 20__р. (виконавче провадження №_____________);
7. Зобовʼязати Старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Соломʼянського районного управління юстиції у м.Києві _____________________ закінчити виконавчі провадження №__________, №_________, №___________ та №________ у звʼязку з фактичним виконанням ТОВ «______________» в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом (пункт 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження»);
8. На час розгляду судом даної скарги зупинити виконавче провадження на підставі пункту 4 частини 1 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Додатки:
1. Завірена копія рішення Апеляційного суду міста Києва від "__" __________ 20__ року у справі №_____________ (__ арк.);
2. Завірені копії постанов про відкриття виконавчих проваджень від "__" __________ 20__р. (4 арк.);
3. Завірена копія Наказу №___ від "__" ___________ 20__р. про поновлення ______________ на роботі на посаді _______________ з "__" ________ 20__р. (1 арк.);
4. Завірена копія листа вих. №_______ від "__" ___________ 20__р. (1 арк.);
5. Завірені копії поштової квитанції та опису у цінний лист про відправлення листа вих. №___ від "__" ___________ 20__р. на адресу ___________ (1 арк.);
6. Завірена копія листа вих. №___ від "__" ________ 20__р. (1 арк.);
7. Завірені копії поштової квитанції та опису у цінний лист про відправлення листа вих. №______ від "__" _____________ 20__р. на адресу ________ (1 арк.);
8. Завірена копія платіжного доручення №___ від ___________ про сплату __________грн. (1 арк.);
9. Завірена копія платіжного доручення №___ від ___________ про сплату __________грн. податку з доходів фізичних осіб (1 арк.);
10. Завірена копія платіжного доручення №___ від ___________ про сплату __________грн. єдиного соціального внеску (за рахунок ТОВ «_______________» (1 арк.);
11. Завірена копія Постанови про арешт коштів боржника від "__" _________ 20__р. (виконавче провадження №___________) та супровідного листа (2 арк.);
12. Копія скарги з додатками для особи, рішення, дії та бездіяльність якої оскаржуються (__ арк.).

Всього скарга разом з додатками на ___ (_______________________) аркушах.

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________»
_____________

 
Professional Legal Group
Kyiv, Ukraine
Ph.: +38 (093) 086-18-19
E-mail: office@pl-group.com.ua
www.pl-group.com.ua
Professional Legal Group

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.