Профессиональная Юридическая Группа

Истина для всех открыта
Subscribe

Корпоративні правовідносини

- Формування/оптимізація документообігу на підприємстві або в структурованих холдингових компаніях чи групі підприємств;

- Розробка Посадових інструкцій, Положень про відповідний департамент підприємства, Положень про договірну роботу на підприємстві, Положень про тендери, Положень про облікову політику, Положень про комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) на підприємстві, Положень про користування корпоративним мобільним зв?язком на підприємстві, інших внутрішніх локальних актів підприємства, супроводження тендерів, розробка процедури внутрішніх тендерів компаній, інших альтернативних процедур укладення договорів з контрагентами;

- Правове оформлення режиму конфіденційності на підприємстві; перевірка установчих документів, договорів, положень чи будь-яких інших документів підприємства на їх відповідність законодавству;

- Забезпечення клієнтів матеріалами для проведення переговорів, участь в переговорних процесах, надання оцінки та рекомендацій щодо отриманих пропозицій та проектів контрактів, надання рекомендацій щодо внесення змін та доповнень до Договорів, установчих документів підприємств у звязку із змінами в чинному законодавстві, консультування та підготовка документів з питань дотримання законодавства в галузі забезпечення пожежної безпеки на підприємстві (в т.ч. з питань створення належних умов для одержання дозволу управління пожежної безпеки на оренду приміщень та початок роботи підприємства у відповідних приміщеннях);

- Правове забезпечення діяльності вищих органів управління товариств (організація і правовий супровід підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів (учасників) товариств, засідань Спостережної ради);

- Due diligence; аналіз ризиків при придбанні компаній різних організаційно-правових форм, при укладенні угод щодо нерухомого майна; дослідження правоздатності суб’єктів господарювання, боржників; аналіз прав на розпорядження майном, що є об’єктом  забезпечення виконання зобов’язань; правова фіксація відносин між власниками, менеджментом; контроль за дотриманням валютного, податкового, антимонопольного та корпоративного законодавства; досудове врегулювання конфліктів (правова медіація).

- Корпоративні відносини в ТОВ, АТ, ПП з двома засновниками тощо; реєстрація випусків цінних паперів (акцій); отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян; реєстрація іноземних інвестицій, договорів про спільну діяльність.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь-ласка, за наступними контактними реквізитами ЮК “Професійна Юридична Група”:

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Comments are closed.