Профессиональная Юридическая Группа

Истина для всех открыта
Subscribe

Договірна робота

- Договірна робота (договори поставки, на відкриття кредитних ліній, договори поруки, на виготовлення та розміщення рекламно-інформаційних матеріалів в ЗМІ та на носіях зовнішньої реклами, дилерські та субдилерські договори та ін.)

- Складання авторських договорів, договорів поставки нафтопродуктів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна, договорів на відкриття кредитних ліній, договорів у сфері страхування, зовнішньоекономічних договорів, договорів на розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ та на носіях зовнішньої реклам;

- Складання зовнішньоекономічних контрактів у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо форми та змісту таких договорів; формування/оптимізація документообігу на підприємстві або в структурованих холдингових компаніях чи групі підприємств;

- Розробка Положення про договірну роботу на підприємстві, Положення про тендери;

- Супроводження тендерів, розробка процедури внутрішніх тендерів компаній, інших альтернативних процедур укладення договорів з контрагентами;

- Розробка дистриб"юторських договорів, консультування з питань найоптимальніших умов відносин з дистриб"юторами (в т.ч. з питань ціноутворення, антидемпінгу і т.п.); забезпечення клієнтів матеріалами для проведення переговорів, участь в переговорних процесах, надання оцінки та рекомендацій щодо отриманих пропозицій та проектів контрактів; проведення правової експертизи укладених договорів та контрактів; моніторинг строків чинності договорів (інформативно-технічне ведення договірної бази), завчасне попередження клієнта про закінчення таких строків, про необхідність повідомлення про пролонгацію договорів, про порядок та строки для дострокового припинення угод і т.п.; правовий супровід та контроль за дотриманням законодавства в процесі виконання договорів, застосування фінансових санкцій і т.п.; надання рекомендацій щодо внесення змін та доповнень до Договорів, установчих документів підприємств у зв?язку із змінами в чинному законодавстві;

- Аналіз ризиків при укладенні угод щодо нерухомого майна; дослідження правоздатності суб’єктів господарювання, боржників; аналіз прав на розпорядження майном, що є об’єктом  забезпечення виконання зобов’язань;

- Відносини у сфері страхування, оренди, захисту прав споживачів;

- Досудове врегулювання конфліктів (правова медіація).

За додатковою інформацією звертайтесь, будь-ласка, за наступними контактними реквізитами ЮК “Професійна Юридична Група”:

Тел.: +38 (044) 592-20-95

E-mail: office@pl-group.com.ua

Web-сайт: www.pl-group.com.ua

 


 

View Professional Legal Group's profile on LinkedIn

 

Проф Юр Группа в TwitterПроф Юр Группа в Live Journal

Comments are closed.